Kisfeszültségű kapcsolókészülékek

Tartalom

Előszó

9

Dr. Kövessi Ferenc: A kisfeszültségű kapcsolókészülékek szerepe a villamos energiaellátásban

11

Fogalmi elhatárolás

11

A kisfeszültségű kapcsolókészülékek osztályozása

12

A kisfeszültségű kapcsolókészülékek gyakorlatában használt rajzrendszer

14

Az irányítástechnika helyes szóhasználata

16

A kisfeszültségű (váltakozóáramú) elosztórendszer készülékei

17

A nagyfeszültségű elosztás kisfeszültségű kapcsolóberendezése

20

Az egyenáramú elosztórendszer kapcsolókészülékei

20

Az irányítástechnikai kapcsolóberendezések készülékei

21

Felvonóhajtás vezérlőberendezése
21
Folyamatos anyagszállító berendezés központi irányítású útvonalválasztással
27

A világítási elosztás készülékei

33

Knizsek Ferenc: A kisfeszültségű kapcsolókészülékekkel szemben támasztott követelmények a hálózati zárlat, az elosztórendszer, a működési gyakoriság és a biztonság szempontjából

36

Hálózati zárlati jelenségek

36

Zárlati jelenségek
36
Kisfeszültségű berendezések zárlati áramának számítása
42
Az egyenirányítótechnika különleges kérdései
57
Higanygőzegyenirányítók védelme
76

Gyűjtősínrendszer megválasztásának szempontjai

79

Elosztóberendezések készülékei

83

A fogyasztó túlterhelése és a védekezés módja

86

A nagy működési gyakoriság kérdései

91

A villamosérintkezés fizikája
92
Az érintkezési pont véghőmérsékletének meghatározása
94
Az érintkezők felmelegedésének időbeli folyamata
95
A működtető hálózatokon fellépő zárlati áramerősségek értékeinek kiszámítása
96
Az érintkezők tapadása és hegedése
98
Az érintkezők méretezése a diagramok alapján
100

Knizsek Ferenc: A működtetés biztonsága

102

Nagy Zoltán: Kisfeszültségű kapcsolókészülékek elemei és azok működésének alapjai

105

Szerkezeti elemek

105

Alapelemek
105
Érintkezőszerkezetek alaptípusai
107

Kapcsolási folyamatok

109

Ohmos ellenállást és induktivitást tartalmazó egyenáramú kör bekapcsolása
109
Ohmos ellenállást és kapacitást tartalmazó egyenáramú kör bekapcsolása
111
Ohmos ellenállást és induktivitást tartalmazó váltakozóáramú kör bekapcsolása
113
Ohmos ellenállást és kapacitást tartalmazó váltakozóáramú kör bekapcsolása
113
Kikapcsolási folyamatok
115

A villamos ív

115

Az egyenáramú ív sajaátságai
120
A váltakozóáramú ív sajátságai
122
Megszakítási energia
125
A villamos ív eltolása
127

Villamos érintkezők

129

Az érintkezők melegedése
132
Az érintkezők hegedése
132
Az érintkező visszapattanása (pattogás vagy prell)
134
Az érintkezők fogyása
135
Anyagátvándorlás az érintkezők között
137
Érintkezőkre ható elektrodinamikai erők
137

Készülékelemek melegedése

139

A hőátadás módjai
141
Tekercsek melegedése
144

Működtetési módok

145

Mágneses működtetés
146
Ikerfémes működtetés
157
Horváth János: Indukciós működtetés
163
Időkésleltetéses működtetés
170

Nagy Zoltán: Kapcsolókészülékek anyagai

181

Érintkező anyagok
181
Áramvezető és szerkezeti részek anyagai
183
Szigetelőanyagok
184
Mágneses anyagok
186

Witzig Andor: Kisfeszültségű kapcsolókészülékek különleges szerkezeti megoldásai

189

A villamos ívoltás módszerei

189

A villamos érintkezők szerkezeti megoldásai

193

Mágnesrendszerek. Tekercsek

197

Kézi hajtások szerkesztési elvei

200

A mechanikus reteszelés elvei

202

Szabadonfutók

205

Nagy Zoltán: A környezet és a technológia hatása a kapcsolókészülékekre

206

Csízy Tibor: A kisfeszültségű kapcsolókészülékek tokozása

211

Egyszerű védelmet nyújtó lemezburkolatok

213

Tokozás

214

Öntött vas tokozás
215
Nagyelemes lemeztokozás
220
Sújtólégbiztos nyomásálló tokozás
222

Érintésvédelem a tokozott berendezésekben

225

Knizsek Ferenc: Kisfeszültségű készülékek csatlakozása

226

Csatlakozások

226

Csatlakozó vezetékek bekötése

240

Góz E. Lajos, Horváth János, Medek Béla, Nagy Zoltán, Seregi József, Witzig Andor: A jelenleg használt kisfeszültségű kapcsolókészülékek

244

A kisfeszültségű energiaelosztás készülékei

244

Szakaszolók
246
Megszakító-szakaszolók
259
Megszakítók
265
Védelmi készülékek
294
Működtető szerkezetek
308
Sorozatkapcsok
326

A nagyfeszültségű energiaelosztás kisfeszültségű készülékei

332

Működtető-nyugtázó kapcsolók
332
Segédérintkezők
336
Hibajelzőrelé
340
Szinkronozó dugó
343
Gázrelé
344
Rövid áttekintés a szekundervédelem készülékeiről
347

Az egyenáram fejlesztésésnek különleges készülékei

374

Gyorsmegszakítók
375
Cellakapcsolók
387

Villamos hajtások kapcsolókészülékei

388

Főáramköri készülékek
388
A működtetés készülékei
443

Világítási és háztartási berendezések készülékei

559

Kapcsolók
559
Foglalatok
572
Dugós csatlakozók
577
Jelzőlámpa-foglalatok
585

Kiss Zoltán: A kisfeszültségű készülékek felszerelése

589

A szerelés előzményei és előfeltételei

589

A kapcsolókészülékek tartószerkezetei

590

Felerősítő módok
590
Tartófémszerkezetek rozsdavédelme és festése
611

Hajtások szerelése és beállítása

613

Kézi hajtások
616
Gépi hajtások
619
Beállítások
620

Egyéb szerelési kérdések

623

Általános szerelési előírások
623
Feszültség alatti szerelés
625

Előregyártott kisfeszültségű kapcsolóberendezések

626

A szerelési munka kapcsolata a tervezéssel

627

Kiss Zoltán: A kisfeszültségű kapcsolókészülékek üzembevétele és üzemben tartása

628

Műszaki felülvizsgálat és átvétel

628

Gyakorlati példa az üzembehelyezéshez

633

Üzemvitel

637

Tervszerű megelőző karbantartás. Készülékhibák és javításuk

640

Szakaszolók, késeskapcsolók karbantartása
641
Megszakítók száraz motorvédők karbantartása
642
Olajszigetelésű kapcsolók karbantartása
644
Továbbító segédkapcsolók, relék karbantartása
645
Hajtások karbantartása
645

Áramköri hibák és áthidalásuk

646

Hibakeresési eljárások vezérlőkörökben

648

Witzig Andor: A kisfeszültségű kapcsolókészülékek méréstechnikája

654

Laboratóriumi vizsgálatok

655

Típuspróbák

657

Gondos megtekintés
658
Melegedésvizsgálat
658
A védettség vizsgálata
664
A villamos szilárdság vizsgálata
665
A készülék működésének vizsgálata
667
Korrózióállóság vizsgálata
670
Élettartamvizsgálat
670
Kapcsolóképesség vizsgálat
671
Határáram vizsgálat
672

Darabpróbák

672

Próbatermi vizsgálatok

673

Irodalom

675

Szabványok

679

Tárgymutató

683