Technika és életvitel 8.

Tartalom

Bevezető

3

Az ember átalakítja környezetét

Környezetbarát építkezés

Hagyományos és modern irányzatok az építészetben
4
Épületek és építmények környezeti kapcsolatai
6

Közműrendszerek létrehozása és működtetése

A víz útja
8
Korszerű vízellátás, csatornázás
10
Vízellátó rendszer
12
A háztartási hulladék kezelése korszerű módon
14

Energiaellátó rendszerek

Elsődleges és átalakított energiák
16
Villamos energia előállítása és hasznosítása
18
A világítás fejlődése
20
Környezetbarát energiarendszerek
22

Kommunikációs rendszerek

Információtechnikai rendszerek környezetünkben
24
Információs hálózatok
26
Műszaki kommunikáció
28

Rendszerek irányítása

Irányítási problémák és feladatok
30
Szabályozás és vezérlés
32
A számítógépek a technikai folyamatok irányításában
34

Részösszefoglaló

36

Korszerű rendszerek

A gépjármű mint rendszer

A gépjármű üzeme
38
A gépjármű és a környezet
40
Korszerű berendezések a gépjárművekben
42
Új irányzatok a gépjárműtechnikában
44

Informatikai rendszerek környezetünkben

Logikai áramköri modellek
46
Korszerű informatikai rendszerek
48
Számítógép a lakásban
50
A hardver és a szoftver
52
Egyszerű felhasználói programok
54

A modern konyha

Csúcstechnika a konyhában I.
56
Csúcstechnika a konyhában II.
58

Élet a településeken

Környezetszennyezés és egészségünk

A környezet hatása az egészségünkre I.
60
A környezet hatása az egészségünkre II.
62

Munkahelyek környezetünkben

A gazdasági élet szereplői
64
Termelés és fogyasztás
66

Közlekedés járművel

Karbantartás és balesetmegelőzés
68
Útitervek összeállítása
70
Térinformatika környezetünkben
72

A megjelenés higiéniája

Egyéni ruhatervek

74

A ruhaneműk tisztántartása

76

Kozmetikumok használata

78

Kertkedvelőknek, kertészkedőknek

Hajtatásos termesztés a kiskertben

80

Hajtatóberendezések gazdaságos működtetése

82

Növények tápoldatos termesztése

84

Összefoglaló

86

Kislexikon

88