A Klement Gottwald (Ganz) Villamossági Gyár története

Tartalom

Előszó

5

Bevezetés

7

A világelsők között 1878-1899

A Ganz-gyár villamossági osztályának alapítása és az első évek eredményei

9

Az 1883. évi bécsi villamossági kiállítástól a transzformátor-rendszeren feltalálásáig

27

A transzformátor-rendszer feltalálása

38

A transzformátor-rendszer bemutatása, az első erőtelepek

45

Harc a transzformátor-rendszer szabadalmaztatásáért

51

A transzformátor-rendszer diadalútja

58

A magyar általános hitelbank uralomra jutása a vállalat életében

68

Üzemfejlődés: a termelés mennyiségének és technikájának alakulása a századfordulóig

26

A villamossági gyár fejlődésének megtorpanása a századforduló éveiben

93

A megtorpanás korszaka 1900-1919

A Ganz-gyár és a Hitelbank

92

Az első villamos nagyvasúti próbálkozás

102

A Ganz-féle Villamossági RT megalakulása

110

Üzleti és üzemi eredmények az 1906-1913. években

116

Az első világháború kihatásai a gyár életére

128

A Ganz Villamossági Gyár dolgozóinak helyzete és mozgalmai az 1878-1918-as években

131

A Ganz Villamossági Gyár 1918-1919-ben

143

A pangás évei 1920-1944

A Villamossági Gyár története az 1919-1924-es években

151

Látszólagos fellendülés az 1925-1929. években

156

A Bánhidai Erőmű építése, a Budapest-Hegyeshalom vasútvonal villamosítása, a két Ganz-gyár fúziója, szerződés a General Electric - A. E. G. csoporttal

170

Az 1929-1933. évi gazdasági válság hatása a konszernre

177

A Ganz és Társa Villamossági-, gép-, vagon- és Hajógyár munkásainak harca a Bedeaux-rendszer ellen

184

Készülődés az új háborúra (1934-1938)

197

A Ganz Villamossági Gyár a második világháborúban

205

Az újjáépítés és a 3 éves terv (1945-1949)

A felszabadulás és a romeltakarítás

211

Stabilizáció (az értékálló forint megteremtése)

228

A gyár újjáépítési terve

220

A tervgazdálkodás bevezetése. Az első 3 éves terv beindítása és ennek eredményei

228

A Mátrai Erőmű kereszttekercses turbógenerátorai

234

A 3 éves terv új gyártmányai

238

Az 1949. év sikerei

242

Az első 5 éves terv időszaka (1950-1954)

A terv célkitűzései, fontosabb alkotásaiba való bedolgozás

247

A tervidőszak új gyártmányai. Bo-Co villamos mozdony

253

Az export kapcsolatok növekedése

260

A termelő kapacitás bővítése

263

Az önelszámolási egységek létrehozása. Gazdasági eredmények grafikonok

266

Ganz Villamossági Gyárból Klement Gottwald Villamossági Gyár

271

Az 1953. júniusi párthatározat kihatásai

272

Átmeneti időszak (1955-1957)

Az átmeneti időszak célkitűzései

277

A közlekedés korszerűsítése

288

1956. évi ellenforradalmi események

296

A tervidőszak exportja

301

A második 3 éves terv időszaka (1958-1960)

A terv beindítása, beruházások

305

A tervidőszak eredményei

307

Új gyártmányok, teljesítménynövelés, korszerűsítések

310

Zuglói alállomás

314

1300 LE-s Ward-Leonard rendszerű villamos mozdony

320

Külföldi rendelések a második hároméves tervben

322

A felszabadulás utáni időszak gazdasági és szociális eredményei a főbb mutatószámok tükrében

A gazdasági mutatószámok fejlődése

331

A második ötéves terv célkitűzései

341

Forrásjegyzék

363