Szőlő és bor

Tartalom

A szőlőtermesztés jelentősége hazánkban

3

A szőlő részeinek és életműködésének ismertetése

7

A szőlőtőke gyökérzete

7

A szőlőtőke fás részei

8

A szőlőtőke zöld részei

10

A szőlőtőke életműködése

15

Ismertebb sőlőfajtáink

16

Euráziai (európai, hazai) szőlőfajták

16

Fehérborszőlő-fajták
19
Vörösborszőlő-fajták
25
Csemegeszőlő-fajták
27

Direkttermő szőlőfajták

32

Alanyfajták

33

A szőlő szaporítása

36

Szaporítóanyag-termelés

36

A síma vesszők szedése
36
Fás oltványok készítése
39
Gyökeres vessző előállítása iskolázással
42
Rügydugványok készítése
48
Gyökeres vessző előállítása bujtással
49
Síma és gyökeres vesszők vermelése
52

Tőkehiány pótlására és a tőke átoltására használatos szaporítási módszerek

56

Tőkepótló bújtás

56

Döntés

58

Zöldoltás

59

Idősebb tőkék oltása tőgyökérben

63

Fiatal tőkék oltása gyökérnyakban

64

A szőlő telepítése

66

A terület kiválasztása

66

A szőlő éghajlat (klíma) igénye
66
A szőlő talajigénye
67
Laboratóriumi talajvizsgálat
70

A telepítés megtervezése

70

Érdemes-e gyalogszőlőt telepíteni?
71
Ültethetünk-e gyümölcsfát a szőlő közé?
71
A szőlőfajta kiválasztása
72

A terület és a talaj előkészítése telepítésre

73

Területrendezés
73
Talajelőkészítés
75
A terület beosztása
77

A szaporítóanyag előkészítése telepítésre

78

Milyen szaporítóanyag való homokra és kötött talajra?
78
Az előkészítés általános szempontjai
79
Gyökeres vessző és oltvány előkészítése
79
Síma vessző előkészítése
80
Síma vessző előgyökereztetése
80

A telepítés elvégzése

82

Az új telepítésű homoki szőlők szélkár elleni védelme

86

A szőlő támasztéka

87

Karós támasz
88
Huzalos támasz
88

Fiatal szőlő ápolása

90

A termő szőlő kezelése

91

A nyitás

91

A szőlő metszése

92

A fiatal tőke alakító metszése
93
A termő szőlő metszése
101

Metszés utáni munkák

113

Harmatgyökerezés, nyakhajtások eltávolítása

115

Tőkehiányok pótlása

116

A pótlások ápolása
117

A kapálások

118

A szőlő hajtásainak kezelése - ápolása

122

A hajtások válogatása
122
Kötözés
123
A termőhajtások bekurtítása
124
Hónaljazás
124
Csonkázás (tetejezés)
125

A szőlő növényvédelme

125

Gombás betegségek
125
A szőlő rovarkártevői
136
Időjárás okozta károk
143
Élettani betegségek
145
A szőlő növényvédelmében használatos védekezőszerek
145

A szőlő fedése (betakarása)

150

Trágyázás

152

A trágyázás jelentősége
152
Szerves trágyák
153
Műtrágyák
156
A trágyázás szempontjai
157
A trágyázás technikája
160

Az alanyvesszőtermesztés munkái

163

A szőlők rendbehozásának módszerei

166

Elhanyagolt szőlők rendbehozása

166

A tőkék felerősítése trágyázással
167
A tőkefej rendbehozása
168
A harmatgyökerek és a nyakhajtások eltávolítása
171
Új tőkefej nevelése szakhajtásokból
173
A földből kiálló és felmagasodott tőkék lesüllyesztése
174

Házikerti lugasművelés

176

A lugas telepítése

176

A lugas helyének kijelölése
176
Fajtakiválasztás
179
Ültetés
180
A lugas támaszberendezése
181

A lugasalak kinevelése

183

Függélyes törzsű, álló (füzér) lugas
185
Többkarú álló vagy szabálytalan alakú lugas
186

A lugas kezelése és ápolása

193

A szüret

200

A szőlő érése és a szüret ideje

200

A termés leszüretelése

201

A bor tárolására használt helyiségek és hordók

201

Pince
201
Boroshordók
202
Üres hordók gondozása
203
Ecetes és dohos hordók rendbehozása
204

A szőlő feldolgozása és a must erjesztése

205

A szőlőfürt és részei
205
Előkészülés a feldolgozásra
205
A szőlő zúzása és sajtolása
206
A must erjesztése
206
Vörös- és sillerbor készítés
208

A szőlőtörköly felhasználása

209

A törköly felhasználása pálinkafőzésre
209
Törkölybor (csiger, lőre) készítése
210

A must cukortartalmának megmérése (fokolása)

210

A bor kezelése

212

A borok életkor, szín és minőség szerinti elnevezése

212

A bor alkoholtartalmának meghatározása

213

Egyszerű borkezelési eljárások

214

Töltögetés
215
Fejtés
215
A seprő felhasználása
218
Kénezés
218
Savcsökkentés (savtompítás)
220
A bor ízének, színének javítása
221
Derítés
222
Szűrés
223

Borbetegségek és borhibák

224

Borbetegségek
224
Borhibák
226

A szőlő termékeinek felhasználása a háztartásban

228

Szőlőfeltartás

228

Szőlőíz készítés

231

A must tartósítása

231

Töményített (sűrített) must készítése

232

Borecetkészítés

232

A szőlőtermelő munkanaptára

234

Hasznos tudnivalók táblázatokban

239

Továbbképzésre ajánlható irodalom

254