Sürgősségi betegellátás

Előszó

Négy év telt el a könyv harmadik, és immár 10 év az első kiadása óta. Az egészségügy egészének, ezen belül is az ügyeleti, sürgősségi betegellátás rendjének átszervezése sem csökkentette a családorvos sürgősségi betegellátási feladatait. Az elmúlt évek graduális és posztgraduális oktatásának tapasztalatai azt mutatják, hogy a napjainkban a korábbiakhoz képest is égetőbb szükség van a sürgősségi betegellátás korszerű anyagának minél szélesebb körben történő ismertetésére és elsajátítására. Első kiadása óta összesen 10.000 példányban fogyott el a könyv, és a családorvosi képzés terén igen kelendővé vált. Egyaránt kedvelt az orvostanhallgatók, a központi gyakornokok, a rövidített rezidensi programhoz csatlakozott, vagy a szakorvosi szinten tartó képzésben részt vevő kollégák körében. Népszerűségét bizonyítja, hogy külföldi kiadása is folyamatban van. A szakma fejlődésével lépést tartva a 4. kiadás is több újdonságot tartalmaz. Az akut koronária szindróma és az újraélesztés fejezete az aktuális ajánlásoknak megfelelően került átdolgozásra. Alapvetően új a toxikológiai rész is. Nem kevésbé hasznos újdonság a kötet elején található, a sürgősségi ellátó intézetek címét és telefonszámát tartalmazó összefoglalás. Az előző kiadás előszavában írtakhoz hasonlóan, nemcsak családorvosok, oxiológiából vizsgázók, orvostanhallgatók, rezidensek, hanem minden gyakorló orvos kezébe ajánlom ezt a könyvet. Rendkívül didaktikus felépítésű, világos, könnyen érthető módon ismerteti meg az olvasót betegellátási tudnivalókkal, illetve eleveníti fel a megszerzett ismereteket. Nemcsak tananyag, hanem közvetlen, egyéni hangnemben megírt munka, melynek minden fejezetében érződik a szerző több évtizedes egyéni tapasztalata.