A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Magyar Szent Korona országainak állatlétszáma I-II.

Az 1911-ik évi február hó 28-iki állapot szerint

Szerkesztő

Kiadó: Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 1.191 oldal
Sorozatcím: Magyar statisztikai közlemények
Kötetszám: 41, 51
Nyelv: Magyar 
Méret: 27 cm x 19 cm
ISBN:

Előszó

E kötet az 1911. márcz. 1-15-én a február 28-ki állapot alapulvételével végrehajtott állatszámlálás adatait közli községenkint. Ez összeirást több mint másfél évtized választja el az 1895. november... Tovább

Tartalom

I. kötet
Előszó3
Általános jelentés
Az állatlétszám9
Szarvasmarhaállomány9
Lóállomány11
Szamár- és öszvérállomány11
Sertésállomány12
Juhállomány12
Kecskeállomány12
Az állatállomány a területhez és a népességhez viszonyítva12
Az összes állatállomány (táblázat)14
Az állatállomány a területhez és a népességhez viszonyítva (táblázat)34
Táblás kimutatások
Magyarország
Baranya vármegye2
Fejér vármegye26
Győr vármegye34
Komárom vármegye42
Moson vármegye46
Somogy vármegye54
Sopron vármegye74
Tolna vármegye90
Vas vármegye102
Veszprém vármegye146
Zala vármegye158
Árva vármegye202
Bars vármegye206
Esztergom vármegye222
Hont vármegye226
Lipót vármegye242
Nógrád vármegye250
Nyitra vármegye266
Pozsony vármegye298
Trencsén vármegye318
Turócz vármegye346
Zólyom vármegye354
Bács-Bodrog vármegye366
Csongrád vármegye378
Heves vármegye378
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye390
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye394
Abauj-Torna vármegye414
Bereg vármegye430
Borsod vármegye450
Gömör- és Kis-Hont vármegye462
Sáros vármegye482
Szepes vármegye510
Ung vármegye526
Zemplén vármegye542
Békés vármegye578
Bihar vármegye582
Hajdu vármegye618
Máramaros vármegye618
Szabolcs vármegye634
Szatmár vármegye642
Szilágy vármegye666
Ugocs vármegye682
Arad vármegye690
Csanád vármegye706
Krassó-Szörény vármegye710
Temes vármegye734
Torontál vármegye754
Alsó-Fehér vármegye774
Beszterce-Naszód vármegye786
Brassó vármegye794
Csík vármegye798
Fogaras vármegye802
Háromszék vármegye810
Hunyad vármegye818
Kis-Küküllő vármegye890
Kolozs vármegye858
Maros-Torda vármegye874
Nagy-Küküllő vármegye890
Szeben vármegye898
Szolnok-Doboka vármegye906
Torda-Aranyos vármegye930
Udvarhely vármegye942
Fiume város és kerülete950
Horvát-Szlavonországok
Belovár-Körös vármegye954
Lika-Korbava vármegye958
Modrus-Fiume vármegye962
Pozsega vármegye970
Szerém vármegye974
Varasd vármegye986
Verőcze vármegye994
Zágráb vármegye998
Országos összesítés1010
II. kötet
Általános jelentés
Az állatállománynyal bíró gazdaságok száma a terület nagysága szerint7
A Magyarbirodalom állatállománya a gazdaságok nagysága szerint8
A csak egyféle állatnemmel gazdálkodó állattulajdonosok száma és állatállománya14
Részletes kimutatások
Az állatállomány 1911-ben, a gazdaságok nagysága szerint2
A 100 katasztrális holdnál nagyobb gazdaságok száma és állatállományuk darabszáma az 1911. évben14
Az állatállomány 1911-ben, a 100 katasztrális holdon aluli (idefoglalva a gazdasággal nem bíró állattulajdonosokat is) s az azon felüli gazdaságok megkülönböztetésével94
A csak egyféle állatnemet tartó állattulajdonosok száma s állatállományuk darabszáma 1911. évi február hó végén150
A szarvasmarha s ló nélkül gazdálkodó, de többféle állatnemmel bíró állattulajdonosok száma s állatállományuk darabszáma 1911. évi február hó végén168
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem