TémakörökLezárt aukciók


Domonkos Mária/Harcsár Istvánné, Dr./Soóky Andrea: A Magyar Népzene Tára IX.

Népdaltípusok 4.

Szerkesztő
Domonkos Mária
Soóky Andrea
Dr. Harcsár Istvánné
Fordító
Pokoly Judit
Lektor
Vargyas Lajos
Balassi Kiadó (Budapest) ,
Fűzött keménykötés , 1.286 oldal
Sorozatcím: A magyar népzene tára
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  Angol 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-50-6043-2
Aukció vége:
2022-01-23 20:00

Aukciós jelenlegi tétel részletes leirata

A borító enyhén elszíneződött. A borító és a lapélek foltosak.

Előszó

A Magyar Népzene Tára 1951-ben kezdett sorozata IX. kötetéhez érkezett el. Mint ismeretes, az első öt kötet az alkalomhoz kötött dalokat tartalmazza (Gyermekjátékok, Jeles napok, Lakodalom,... Tovább

Előszó

A Magyar Népzene Tára 1951-ben kezdett sorozata IX. kötetéhez érkezett el. Mint ismeretes, az első öt kötet az alkalomhoz kötött dalokat tartalmazza (Gyermekjátékok, Jeles napok, Lakodalom, Párosítók, Siratók), és. a Vl.-kal kezdődik az alkalomhoz nem kötött dalok kiadása. Ezzel a sorozaton belül voltaképpen egy új, Népdaltípusok címet viselő sorozat indult útjára.1 Célja a magyar népzene típusokba rendezett strófikus népdalainak publikálása. A szerkesztés alapvetően zenei elvű, a közreadás jellege szerint kritikai összkiadás. A magyar népzene túlnyomó többségét jelentő strófikus dalok legfőbb jellemzője „a zeneileg világosan tagolt, határozott felépítésű dallamszerkezet. A strófikus dallam sorokból épül, az egyes sorok a hangterjedelemben és a dallam egészében határozott helyet foglalnak el: nem cserélhetők össze egymással, vagy pedig a dallamstrófán belül nagyon is törvényszerűen ismétlődnek, illetve térnek vissza azonos vagy transzponált magasságban."2 Ezt a törvényszerűséget ismerte fel Járdányi Pál, amikor olyan zenei rendszert dolgozott ki, mely a dallamsorok egymáshoz való magasságviszonyán alapul.3 A Népdaltípusok kötetei alapjában Járdányi rendszerét követik. A EX. kötet 26 típus (a VI. kötetben kezdett folyamatos típus-számozással ez a LXVI-XCI.-et jelenti) 1169 változatáról ad számot.4 A típusszám lassan eléri a százat, és még mindig a magyar népzene régi rétegének magasról ereszkedő, pentaton, kvintváltó stílusában vagyunk. Tehát kötetünk anyagának többségéről is megállapítható, hogy a dallam elő- és utótagja az ambitus felső, illetve alsó régiójában mozog, az egyes dallamsorok magasságviszonya fokozatosan ereszkedő, a főkadencia alapjában (5) vagy (b3), a pentatónia tiszta formájában vagy nyomaiban jelen van, a két dallamfél között teljes vagy részleges a kvintmegfelelés. Ezen tulajdonságok mellett azonban új tendenciák is feltűnnek. A típusoknak mintegy felében az I. sor 7) és a Hl. sor (b3 záróhangja jellegzetesen elváltozik, a dallam sorvégi lehajlásával egy kvarttal mélyebbre kerül: 4) (5) (VII, illetve 4) (5) (b3 kaden-ciarendű típusok jelennek meg. Úgy látszik, hogy a pentaton kvintváltó stílusban a sorvégi kvart lehajlás természetes, a magas zárással „egyenértékű" dallami elmozdulás. Egymás mellett, párhuzamosan élő kadenciaváltozatokról van szó, nem pedig időben egymás után és egymásból következő elváltozásról (vagyis arról, hogy először volt a magas kadencia, majd ebből később kialakult a mélyebb). Ez a melodikus hajlam megnyilvánul sorvégi díszítményekben (8., 327., 328.), típuson belül egyes változatokban (7.); előfordul, hogy a kétféle megoldás együttesen van jelen bizonyos típusokban (VIII. kötet LEL „Fáj a kutyámnak a lába", IX. kötet LXXXVII. „Egy kicsi madárka" és LXXXVm. „Sikotai gulyajárás máskor pedig testvér típusokban mutatkozik meg (LXXIV-LXXV típus). A rokonnépi adatok is arról tanúskodnak, hogy itt stílusszabta dallamelv érvényesül: a lehajló I. ül. sorvégű kadenciarend gyakori a cseremisz gyűjteményben (Vikár-Bereczki 1971), és kötetünkben nagyrészt ezen típusoknak van rokon népi párhuzama (LXXIV. „Annyi bánat a szívemen", LXXV. „Ezernyolcszáz- 1 Az MNT VI-IX. köteteinek típusjegyzékét Id. az 55-62. oldalon. 2 MNT VI: 111 3 Leírását, részletezését Id. uo. 14-16; 19-20. 4 Ez a szám nem tartalmazza a személyi változatként összevont, vagy csak felsorolt „további változatok"-at, az összehasonlító szomszédnépi és rokonnépi adatokat, valamint a múlt századi ún. történeti változatokat. Vissza

Tartalom

TARTALOM CONTENTS
Bevezetés 5
Introduction 29
A Magyar Népzene Tára VI-IX. kötetének típusjegyzéke - List of the types'
contained in volumes VI-IX ofCMPH 55
Tájékoztató és jelmagyarázat 63
Guide and explanation of symbols
Dallamok - Tunes 71
LXVI. 1-18 73
LXVO. 19-42 93
LXVffl. 43-61 118
LXIX. 62-126 133
LXX. 127-148 193
LXXI. 149-163 " 211
LXXn/1. 164-175 223
LXXn/2. 176-185 232
LXXIU. 186-324 240
LXXIV. 325-348 351
LXXV. 349-353 384
LXXVI. 354-368 392
LXXVH. 369-381 406
LXXVIII. 382-417 418
LXXIX. 418-453
LXXX. 454-460.
LXXXI. 461-504 500
LXXXI1. 505-511 541
LXXXm. 512-526
LXXXIV. 527-601.
LXXXV. 602-672
LXXXVI. 673-680
LXXXVH. 681-695
LXXXVIII/1. 696-706
LXXXVm/2. 707-715 727
LXXXIX. 716-741. 748
XC. 742-756 761
XCI. 757-764 767
Texts of songs published in the chapter of Tunes
Jegyzetek - Notes . . 1183
Texts of songs published in the Notes 1243
Irodalom - Bibliography 1251
A gyűjtők és lejegyzők névsora - List of collectors and transcriptors 1253
Helynévmutató - List of localities
Zenei mutatók - Musical indexes 1260
Szótagszámmutató - Index of syllabic numbers 1260
Kadenciamutató - Index of cadences 1263
Dúdolt, fütyült és hangszeren játszott dallamok - Tunes hummed,
whistled and played on instruments 1268
Dalszövegmutató — Index of texts of tunes 1269 Vissza
Tétel sorszám:
099

Kikiáltási ár:
1 Ft
(Minimum licitlépcső: 100 Ft)

Hátralévő idő:
Amennyiben az utolsó 5 percben licit érkezik, a lejárati időpont további 5 perccel módosul.


Leütési ár:
30.000 Ft Licitek száma: 23Ft
Minden aukción megnyert tétel után 15% árverési jutalékot számolunk fel, amely jutalékot a megnyert árverést követően a vételár alapján azon felül kell megfizetni!