TémakörökLezárt aukciók


Kézdi-Kovács László: Isteni művészet (Kézdi-Kovács Lenkének és Sárdy Brutusnak dedikált, számozott példány)

Védőborítós példány

Szerző
Kézdi-Kovács László
Grill Károly Könyvkiadóvállalata (Budapest) ,
Kiadói félbőr kötés , 175 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 21 cm x 14 cm
ISBN:
Aukció vége:
2022-10-23 20:00

Aukciós tétel adatai

Budapest, 1938, Grill Károly Könyvkiadóvállalat (Győri Hirlap Nyomdai Műintézet gyorssajtóján, Győr), 163 p. + [12] t.: ill.

Aukciós jelenlegi tétel részletes leirata

Szerző által dedikált példány. Számozott kiadás. Isteni művészet. Írta: Kézdi-Kovács László.
A kötetbe jegyzett számozás alatt a szerző, Kézdi-Kovács László tollal beírt, névre szóló dedikációja olvasható: "Édes jó Lenke leányomnak és szeretett vőmnek Sárdy Brutusnak. Kézdi-Kovács László".
A dedikáció címzettjei Kézdi-Kovács Lenke, a szerző lánya és Sárdy Brutus (Perlasz, 1892. január 20. – Budapest, 1970. szeptember 28.) festőművész és restaurátor, a szerző veje. Sárdy 1918-tól a Nemzeti Szalon és a Műcsarnok kiállításain mutatta be finom hangulatú, naturalista jellegű tájképeit, majd 1933 és 1953 között restaurátorként dolgozott a Fővárosi Képtárnál, valamint több kiállításon szerepelt képeivel. Ezt követően a Magyar Nemzeti Galéria Restaurátori Osztályának vezetőjévé nevezték ki.
"Kézdi-Kovács László: "Isteni művészete" A rendes kiadáson kívül ebben a kiadásban, nemes Offset papiroson, művészi félbőrkötésben, 450 példányban készült, kézzel számozva, Kézdi-Kovács László kézjegyével." Ez a 3. számú példány.
Szövegközti fekete-fehér tizenkét képtáblával illusztrált, valamint szerzői előszóval és részletes tartalomjegyzékkel kiegészített kötet. A könyv a Győri Hírlap Nyomdai Műintézet gyorssajtóján készült Győrben.
Kiadói félbőr kötésben lévő példány aranyozott kiadói emblémával díszített, feliratozatlan címfedéllel, feliratozott, kopott könyvgerinccel, hiánytalan állapotban, több színnel feliratozott, illusztrációval és könyvreklámmal ellátott, sérült borítófedélben.
A kötet szerzője, Kézdi-Kovács László (Pusztalsócikola, 1864 - Budapest, 1942) festő, művészeti író. Ligeti Antal útmutatásával kezdett festeni. Naturalista szemléletű, főként erdőrészleteket ábrázoló festményeivel lett közismert. 1886-tól szerepelt rendszeresen a Műcsarnok kiállításain. 1900-ban a párizsi világkiállításon ezüstérmet, Londonban, az "Erdőrészlet" c. munkájáért aranyérmet kapott. 1906-ban a Könyves Kálmán Szalonban, 1911-ben és 1921-ben a Nemzeti Szalonban és a Műcsarnokban nyílt nagy gyűjteményes tárlata. 1893-tól a "Pesti Hírlap" képzőművészeti kritikusa volt. Több képe a Szépművészeti Múzeum tulajdonába került.
"...Csak az, akinek a művészet annyira fenséges fogalom, mint Kézdi Kovács Lászlónak, csak az a müvész-iró irhát ilyen szép és mély gondolatokban gazdag könyvet a művészetről, amely­nek isteni eredetét mindnyájan érezzük. Kézdi Kovács László azonban le is veze­ti előttünk ezt a földöntúli eredetet. Az ember és a természet viszonyának fejte­getése után, az emberi lélek fejlődésé­ből elemzi ki a festő-iró a művészet út­ját a történelmen át, amely út, mint minden földi élet útja is, csak ősforrá­sához térhet vissza: Istenhez. Szép gon­dolatok, költői emelkedettségü stilus, a tudásnak és képzeletnek, a tapasztalat­nak és filozófiának gazdagsága jellemzi ezt a könyvet, amely nemcsak iránymu­tató a művészettörténeten át, hanem lel­ki kalauz is..." - írta a műről a Brassói Lapok c. folyóirat (1938. szeptember 25./44. évfolyam/219. szám).

Előszó

Mi az Isteni Művészet lényege? Mi érdekli ebből az emberi agyvelőt? Isten legnagyobb alkotása: a Mindenség. A Mindenség csillagmiriádjai közül egy kis bolygó: a Föld születése. A földi élet... Tovább

Előszó

Mi az Isteni Művészet lényege? Mi érdekli ebből az emberi agyvelőt? Isten legnagyobb alkotása: a Mindenség. A Mindenség csillagmiriádjai közül egy kis bolygó: a Föld születése. A földi élet teremtése. Minden ami a Földet benépesíti s amit gyűjtőszóval Természet-nek nevezünk. A természet teremtése során az Ember megjelenése. Az embert az isteni kegy kivételes agyvelővel, kivételes lelki tulajdonságokkal, akaraterővel áldotta meg. Az ember fejlődése során elhitette társaival, hogy az Isten őt saját képmására teremtette, hogy vannak uralkodó családjai, melyek „Isten kegyelméből" valók. Mintha nem mindnyájan ezt a kegyet élveznénk? Szerző is ezt a kegyet élvezi, mikor írótollat vesz a kezébe és a nagy Teremtővel foglalkozik. Szerző „Isten kegyelméből" tájképfestő. Mint ilyen, természetimádó. Festészetében az isteni hangulatokat, az Isten lelkét, keresi. Vissza

Fülszöveg

E könyv a teremtő Isten és az alkotó Ember gyönyörű művészetével foglalkozik. A tudományosság és a költészet ölelkezik benne. Tovább

Fülszöveg

E könyv a teremtő Isten és az alkotó Ember gyönyörű művészetével foglalkozik. A tudományosság és a költészet ölelkezik benne. Vissza

Tartalom

Előszó7
Isteni művészet
A nagy ember és a kicsi természet
Ősemberek ősízlése16
Emberi fejlődés - Az emberi nagyság Ó-Egyiptomban19
Az emberi test uralma a művészetben25
Emberistenek a régi görög és római szobrászatban31
Az ó-görög képírás emlékei35
Aszkéták, - és zsarnokok39
Szent Ferenc tavaszt hirdet - Kivirágzik az olasz renaissance-művészet43
Olasz nagymesterek: Lionardo, Michelangelo, Raffaello, Tiziano51
A Nyugat nagymesterei: Dürer, Rembrandt, Rubens, Velasquez55
A francia napkirály és festőudvara59
A nagy természet és a kicsi ember
A Nap, földünk anyja. - Földi élet kezdete, ahogyan a csillagász látja67
Semmiből semmi sem lesz73
Földi élet, a tudósok, írók, költők szemével nézve75
Kutatások a föld mélyén. - Ősi barlangművészet; őskultúra; totemoszlopok; aztek művészet; perui vázák107
A hit művészete. - Templomok, a kőbe faragott imádságok118
Kultúr-átöröklés122
Kína és Japán jelképes tájfestészete. - A Kelet művészete128
A Nyugat felfedezi a természet szépségeit. - A táj lelke; - a tájrajz135
Régi mesterek tájfestészete. - Életképek - Zenei hangfestés142
A rokoko-festők152
Az alvó ébred!154
A földi élet rohan előre!
Földi élet? Volt, van, lesz...157
Vissza
Tétel sorszám:
113

Kikiáltási ár:
1 Ft
(Minimum licitlépcső: 100 Ft)

Hátralévő idő:
Amennyiben az utolsó 5 percben licit érkezik, a lejárati időpont további 5 perccel módosul.


Leütési ár:
28.000 Ft Licitek száma: 24Ft
Minden aukción megnyert tétel után 15% árverési jutalékot számolunk fel, amely jutalékot a megnyert árverést követően a vételár alapján azon felül kell megfizetni!