TémakörökLezárt aukciók


Szécsey István: Ganz mellékvonali motorkocsik és pótkocsik

Szerző
Szécsey István
Szerkesztő
Mezei István
Lektor
Hunor László
Sárdi Jenő
MÁV Rt. Vezérigazgatósága (Budapest) ,
Ragasztott papírkötés , 254 oldal
Sorozatcím: Vasúthistória Könyvek
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-7085-74-2
Aukció vége:
2022-01-23 20:00

Aukciós jelenlegi tétel részletes leirata

Szép állapotú példány.

Előszó

A hazai síkvidéki mellékvonalakon az 1920-as évek közepétől kezdve egyre több korszerű és tetszetős, túlnyomórészt a Ganz-gyárban készült benzin- majd dízelmotorral hajtott motor- és hozzátartozó... Tovább

Előszó

A hazai síkvidéki mellékvonalakon az 1920-as évek közepétől kezdve egyre több korszerű és tetszetős, túlnyomórészt a Ganz-gyárban készült benzin- majd dízelmotorral hajtott motor- és hozzátartozó pótkocsi állt forgalomba. A gőzmozdony vontatású, személy- és teherkocsikból álló, lassú vegyes vonatokhoz szokott közönség az új, a korábbiakhoz képest kétszeres utazási sebességet biztosító járműveket azonnal a lehető legnagyobb tetszéssel fogadta. A vasúttársaságok a gazdaságos motor- és pótkocsikkal az üzemeltetési költségeket jelentősen csökkentették és a vegyes vonati üzem megszüntetésével a személy- és teherforgalmat szétválasztották. A két- illetve háromtengelyes Ganz motor- és pótkocsik évtizedeken keresztül, egészen a nyolcvanas évek elejéig megbízhatóan közlekedtek a hazai mellékvonalakon. Ezután jó néhány motorkocsi a szakszolgálati feladatok ellátásában kapott szerepet. A könyv e motor- és pótkocsik több, mint hét évtized hosszú, napjainkig tartó történetét ismerteti. Tisztelettel ajánlom e művet Dr. Kubinszky Mihály építészmérnök, egyetemi tanár úrnak, aki megerősítette bennem a „kis" Ganz motor- és pótkocsik iránti szeretetet. Nála Sopronban 1986 augusztus 23-án tett látogatásom alkalmából felvetette e könyv megírásának ötletét, ehhez önzetlenül bőséges fényképanyagot és további közvetett segítséget adott. A könyv létrejöttéért legelsősorban Mezei István urat illeti köszönet, aki a „Vasúthistória Könyvek" sorozatszerkesztői feladatait jóval meghaladó mértékben szakmai és emberi segítséget nyújtott. Dr. Csiba József úr, miközben maga is számos szakmai és vasúttörténeti művet írt, sokat segített a Ganz motor- és pótkocsik kutatásában. Fehér Tamás úr nemcsak a több évtizedre visszanyúló szakmai feljegyzéseivel, hanem a járművek baleseti jegyzőkönyveivel gazdagított. Fojtán István úr elsősorban a motorkocsik miskolci Üzletigazgatóságra vonatkozó archív dokumentációit adta át. Lányi Ernő úr fényképgyűjteményét bocsátotta rendelkezésemre. Néhai Lóki Béla úr a motorkocsik szentesi története felderítésében működött közre. Lovász István és Lovász György urak felbecsülhetetlen értékű adatgyűjteményük átadásával működtek közre. Mihók Tamás úr sok éves, személyes műszaki tapasztalatait és archív anyagait adta át. Mohay László úr többek között példaértékű szakmai feljegyzéseibe engedett betekinteni. Dr. Suba Gábor úr a munkám alapjának számító Ganz Gyártörténeti Gyűjteményben történő kutatást engedélyezte. Vissza

Tartalom

Előszó, ajánlás és köszönetnyilvánítás 5
Bevezetés 7
Benzinmotoros sínautóbuszok forgalomba állítása 9
A Duna-Száva-Adria Vasút és a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Ganz-gyártmányú
sínautóbuszai (1925-26) 9
A Debrecen-Nyírbátori Helyiérdekű Vasút Rt. (DNyBV) MÁVAG-gyártmányú sínautóbuszai (1926) 15
A MÁV és a Debrecen-Nyírbátori Helyiérdekű Vasút Rt. (DNyBV) MWG-gyártmányú
sínautóbuszai (1927-29) 17
A Budapest Székesfővárosi Közlekedési Részvénytársaság (BSzKRt) Ganz-gyártmányú
sínautóbuszai (1927) 19
A MÁV, a GySEV és az SzCsV kísérleti motor- és pótkocsijai (1925-30) 22
A MÁV DWK-gyártmányú benzinmotor kocsija (1925-26) 23
A MÁV EVA-Maybach-gyártmányú dízelmotorkocsija (1926) 26
A MÁV MÁVAG-gyártmányú benzinmotor kocsijai (1926) 27
A MÁV, a GySEV és az ACsEV (SzCsV) Ganz-gyártmányú prototípus benzinmotorkocsijai és
pótkocsijai (1926) 33
A Ganz-gyár kísérleti elektropneumatikus távvezérlésű benzinmotorkocsijai és pótkocsijai (1927).. 43
A GySEV Ganz-gyártmányú motor- és pótkocsijai (1927-28) 44
A MÁV Schlick-Nicholson-gyártmányú dízelmotorkocsijai (1927-28) 46
A GySEV MWG-gyártmányú benzinmotorkocsija (1930) 49
Hazai és külföldi vasutak Ganz- és Schlick-Nicholson-gyártmányú benzinmotoros sorozat motor- és
pótkocsijai (1927-30) 51
A MÁV Ganz- és Schlick-Nicholson-gyártmányú motorkocsijai és pótkocsijai (1927-30) 51
Szentes - A Magyar királyi Államvasutak minta „motorgarázsa" (1928). A Ganz-gyártmányú
benzinmotorkocsik üzeme a szentesi motorkocsi központban 60
A Krakkó-Kocmyrzow Helyiérdekű Vasút Ganz-gyártmányú motorszerelvénye (1927) 64
A Szerb-Horvát-Szlovén Vasutak (SHS) Ganz-gyártmányú motorszerelvényei (1928) 66
A MÁV Ganz-gyártmányú motorszerelvényeinek próbaüzeme Romániában (1930), és a Ganz- gyár
kísérleti pneumatikus távvezérlésű motorkocsijai (1930-31) 68
Ganz- és MWG-gyártmányú dízelmotoros motor- és pótkocsik hazai és külföldi vasutak részére
(1928-44) 73
A DSA Ganz-gyártmányú dízelmotorkocsijai (1928 illetve 1931) 75
A MÁV első, Ganz-gyártmányú dízelmotorkocsijai (1929-30) 79
Az 1929. évi barcelonai Világkiállítás 82
Javaslatok a kéttengelyes mellékvonali Ganz-gyártmányú motorkocsi típus továbbfejlesztésére (1930) ... 84
A Ganz-gyár további mellékvonali motor- és pótkocsi javaslatai a MÁV részére (1931) 85
A Ganz-gyár háromtengelyes mellékvonali motorkocsi terve (1931) 86
Terv a motorkocsi forgalom kiterjesztésére (1931) 89
A MÁV két- illetve háromtengelyes Ganz-gyártmányú sorozat dízelmotorkocsijai, valamint további
Ganz-és MWG-pótkocsik (1932) 89
A MÁV, az SzCsV és a GySEV motorvonat forgalma 1933-ban 93
A MÁV első VI JaR 135/185 dízelmotoros Ganz-gyártmányú motorkocsijai (1934) 94
A MÁV Ganz-gyártmányú benzinmotorkocsik motorcseréje VI JaR 135/185 típusú Ganz-Jendrassik
dízelmotorokkal (1934-től) 98
A MÁV tíz éves motorvonat üzemének gazdasági értékelése (1935) 102
Ganz-gyártmányú mellékvonali dízelmotorkocsik és pótkocsik Olaszországban (1932-1935) 105
A Spanyol Északi Társaság Ganz-gyártmányú dízelmotorkocsijai (1934) 110
Belgium és Luxemburg Ganz-gyártmányú dízelmotorkocsijai (1934-36) 114
A GySEV korszerűsíti és továbbfejleszti a mellékvonali motorvonat üzemét (1935-1942) 120
A BDZ Ganz-gyártmányú mellékvonali dízelmotorkocsija (1935) 124
A CFR Ganz gépi berendezésű mellékvonali dízelmotorkocsijai (1935-) 127
Kisebb darabszámú Ganz motor- és pótkocsik a MÁV részére (1936-37) 131
A MÁV újabb Ganz-gyártmányú dízelmotorkocsijai és M WG-pótkocsijai (1937-38) 132
A motorosüzem újraindítása és kiterjesztése az ACsEV hálózatán. A Szeged-Csanádi Vasút Rt.
(SzCsV) megalakulása és motorvonat forgalma 1926-tól 1945-ig 137
A BHÉV Ganz gépi berendezésű dízelmotorkocsijai (1939) 139
A MÁV Ganz-gyártmányú felsővezeték vizsgáló és fagázüzemű motorkocsijai (1942-43) 141
Mellékvonali motorvonat forgalom 1944-ben 144
A MÁV és a GySEV mellékvonali motor- és pótkocsijainak üzeme 1945-től napjainkig 145
Mellékvonali motorvonat forgalom a II. világháború végétől az 1950-es évek közepéig 145
A MÁV és a GySEV két- és háromtengelyes motorkocsik forgalma az 1950-es évek közepétől
az 1960-as évek végéig. Részegység korszerűsítések 158
A MÁV és a GySEV MVG-dízelmotorokkal korszerűsíti a „kis" motorkocsikat (1971-75)
Mellékvonali motorvonat üzem az 1970-es évek elejétől a csehszlovák járművek forgalom beállításáig 165
Motorkocsi balesetek a MÁV és a GySEV vonalhálózatán 184
A két- és háromtengelyes mellékvonali motor- és pótkocsik utolsó forgalmi évei és selejtezései 190
Szakszolgálati két- és háromtengelyes motorkocsik 200
Szoborszerűen kiállított és nosztalgia járművek 203
Befejezés és összefoglalás 209
Mellékletek 211
Irodalomjegyzék 249 Vissza
Tétel sorszám:
362

Kikiáltási ár:
1 Ft
(Minimum licitlépcső: 100 Ft)

Hátralévő idő:
Amennyiben az utolsó 5 percben licit érkezik, a lejárati időpont további 5 perccel módosul.


Leütési ár:
26.500 Ft Licitek száma: 28Ft
Minden aukción megnyert tétel után 15% árverési jutalékot számolunk fel, amely jutalékot a megnyert árverést követően a vételár alapján azon felül kell megfizetni!