TémakörökLezárt aukciók


Penrose, Roger: A császár új elméje

Számítógépek, gondolkodás és a fizika törvényei

Szerző
Roger Penrose
Fordító
Gálfi László
Lektor
Gnädig Péter
Akadémiai Kiadó (Budapest) ,
Fűzött kemény papírkötés , 489 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-05-6582-X
Aukció vége:
2022-01-23 20:00

Aukciós jelenlegi tétel részletes leirata

A gerinc sérült.

Előszó

Sok neves matematikus és fizikus találja nehéznek, ha nem lehetetlennek, hogy olyan könyvet írjon, amelyet a nem szakmabeliek is megérthetnek. Mindeddig feltételezhettük, hogy Roger Penrose, a... Tovább

Előszó

Sok neves matematikus és fizikus találja nehéznek, ha nem lehetetlennek, hogy olyan könyvet írjon, amelyet a nem szakmabeliek is megérthetnek. Mindeddig feltételezhettük, hogy Roger Penrose, a világ egyik legnagyobb tudású és legkreatívabb matematikai fizikusa is ezek közé tartozik. Bár akik olvasták nem szakmai cikkeit és előadásait, azok más véleményen lehettek. Ám még nekik is örömteli meglepetéssel szolgált, hogy Penrose munkái közepette időt szakított magának, és egy csodálatos könyvet írt a tájékozott laikusok számára. Hiszem, hogy ez a könyv klasszikus mű lesz. Noha a könyv fejezetei széles körben ölelik fel a relativitáselméletet, a kvantummechanikát és a kozmológiát, központi témájuk az, amit a filozófusok az "értelem-test" problémának neveznek. Az "EMI" (erős mesterséges intelligencia) hívei már évtizedek óta próbálnak minket meggyőzni arról, hogy egy vagy két évszázadon belül (egyesek ezt az időt ötven évre csökkentették!) az elektronikus számítógépek minden olyat meg fognak csinálni, amire az emberi értelem képes. Az ifjúkorukban olvasott tudományos-fantasztikus könyvektől ösztönözve, és azon meggyőződésükben, hogy értelmünk ( ahogy Marvin Minsky egyszer kifejtette) egyszerűen "hús-vér számítógép", magától értetődőnek tartják, hogy az öröm és a fájdalom, a szépség és a humor értékelése, a tudatosság és a szabad akarat olyan képességek, amelyek természetes módon kerülnek majd színre, amikor az elektronikus robotok algoritmikus viselkedése elég összetetté válik. Egyes természetfilozófusok (különösen John Searle, akinek közismert, kínai szoba elnevezésű gondolatkísérletét Penrose részletesen tárgyalja) hevesen ellenkeznek. Vissza

Tartalom

Előszó11
Tanács az olvasónak: a matematikai egyenletek olvasásához15
Köszönetnyilvánítás16
Prológus17
Lehet-e egy számítógépnek esze?18
Bevezetés19
A Turing-próba22
Mesterséges intelligencia27
Az "öröm" és a "fájdalom" egy MI-megközelítése30
Az EMI és a Searle kínai szobája33
Hardver és szoftver39
Jegyzetek45
Algoritmusok és Turing-gépek47
Az algoritmusfogalom háttere47
Turing koncepciója52
A numerikus adatok kettes rendszerbeli kódolása60
A Church-Turing-tétel65
Számok, amelyek nem természetes számok67
Az univerzális Turing-gép69
A Hilbert-féle probléma megoldhatatlansága76
Hogyan győzzünk le egy algoritmust?83
Church lambda-kalkulusa85
Jegyzetek91
Matematika és valóság95
Tor'Bled-Nam országa95
Valós számok101
Hány valós szám van?104
A valós számok "valóssága"107
Komplex számok109
A Mandelbrot-halmaz felépítése114
A matematikai fogalmak platóni valósága?117
Jegyzetek120
Igazság, bizonyítás, meglátás121
Hilbert programja a matematikában121
Formális matematikai rendszerek124
Gödel tétele128
Matematikai meglátás130
Platonizmus vagy intuicionizmus?135
Gödel-típusú tételek Turing eredményéből139
Rekurzívan felsoroható halmazok141
Rekurzív-e a Manderbrot-halmaz?147
A nemrekurzív matemetika néhány példája152
A Mandelbrot-halmaz és a nemrekurzív matematika161
Bonyolultságelmélet164
Bonyolultság és kiszámíthatóság a fizikai dolgokban169
Jegyzetek170
A klasszikus világ173
A fizikai elmélet helyzete173
Euklideszi geometria180
Galilei és Newton dinamikája186
A newtoni dinamika mechanisztikus világa192
Kiszámítható-e az élet a biliárdgolyó-világban?196
Hamiltoni mechanika199
Fázistér201
Maxwell elektromágneses elmélete209
Kiszámíthatóság és a hullámegyenelt212
A Lorentz-féle mozgásegyenlet213
Einstein és Poincaré speciális relativitáselmélete216
Einstein általános relativitáselmélete227
Relativisztikus kauzalitás és determinizmus237
Kiszámíthatóság a klasszikus fizikában: hogyan is állunk?241
Tömeg, anyag és valóság242
Jegyzetek247
Kvantumvarázslatok, kvantumtitkok251
Kell-e a filozófusoknak a kvantumelmélet?251
A klasszikus elmélet problémái254
A kvantumelmélet kezdetei256
A kétrés-kísérlet258
Valószínűségi amplitúdók263
Egy részecske kvantumállapotai269
A határozatlansági elv275
Az U és R fejlesztési eljárások276
Részecskék két helyen egyszerre?278
Hilbert-tér283
Mérések287
A spin és az állapotok Riemann-gömbje291
A kvantumállapotok objektivitása és mérhetősége295
Egy kvantumállapot másolása297
A foton spinje297
Nagy spinű objektumok300
Sokrészecskés rendszerek302
Einstein, Podolksy és Rosen "paradoxonja"307
Kísérletek fotonokkal: egy probléma a relativitással kapcsolatban?314
Schrödinger-egyenlet, Dirac-egyenlet316
Kvantum-mezőelmélet317
Schrödinger macskája318
Különféle álláspontok a létező kvantumelméletben321
Mi marad nekünk?324
Jegyzetek327
Kozmológia és az idő iránya330
Az idő folyása330
Az entrópia elkerülhetetlen növekedése332
Mi az entrópia?337
A második főtétel működésében342
Az alacson entrópia eredete a világegyetemben345
Kozmológia és az ősrobbanás350
Az ősi tűzgolyó354
Megmagyarázza-e az ősrobbanás a második főtételt?356
Fekete lyukak357
A téridő-szingularitások szerkezete363
Mennyire volt speciális a Nagy Robbanás?367
Jegyzetek373
Kutatjuk a kvantumgravitációt376
Miért a kvantumgravitáció?376
Mi van a Weyl-féle görbületi hipotézis mögött?378
Időaszimmetria az állapotvektor-redukcióban382
Hawking doboza: kapcsolata a Weyl-féle görbületi hipotézissel?388
Mikor redukálódik az állapotvektor?395
Jegyzetek400
Igazi agyak és modellagyak402
Milyen is az agy?402
Hol van a tudatosság székhelye?409
Agyhasításos kísérletek412
Vaklátás414
Információfeldolgozás a látókéregben415
Hogyan működnek az idegi jelek?416
Számítógépes modellek420
Az agy alakíthatósága424
Párhuzamos számítógépek és a tudatosság "egyetlen" volta426
Van-e szerepe a kvantummechanikának az agyműködésben?427
Kvantumszámítógépek429
Túl a kvantumelméleten?430
Jegyzetek432
Hol rejtőzik az ész fizikája?433
Mire való az értelem?433
Mit tesz valójában a tudatosság?437
Az algoritmusok természetes kiválasztódása?442
A matematikai meglátás nemalgoritmikus természete444
Ihlet, meglátás, eredetiség446
A gondolkodás nem szóbeli jellege451
Állati tudatosság?453
Kapcsolat Platón világával455
Egy nézet a fizikai valóságról457
Determinizmus és erős determinizmus459
Az emberszabású elv461
Parkettázások és kvázikristályok462
Egy lehetséges kapcsolat az agy alakíthatóságával466
A tudatosság időkésései467
Az idő különös szerepe a tudatos érzékelésben471
Következtetés: egy gyermek nézőpontja475
Jegyzetek477
Epilógus479
Irodalom481
Vissza
Tétel sorszám:
310

Kikiáltási ár:
1 Ft
(Minimum licitlépcső: 100 Ft)

Hátralévő idő:
Amennyiben az utolsó 5 percben licit érkezik, a lejárati időpont további 5 perccel módosul.


Leütési ár:
6.800 Ft Licitek száma: 33Ft
Minden aukción megnyert tétel után 15% árverési jutalékot számolunk fel, amely jutalékot a megnyert árverést követően a vételár alapján azon felül kell megfizetni!