TémakörökLezárt aukciók


József Attila: Medvetánc (Kárpáti Aurél számára dedikált példány) (A kötetről írt irodalomtörténeti tanulmány a leírásban olvasható)

Válogatott költemények 1922-1934

Szerző
József Attila
Révai (Budapest) ,
Könyvkötői kötés , 108 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 18 cm
ISBN:
Aukció vége:
2022-10-23 20:00

Aukciós tétel adatai

[Budapest], [1934], Révai (Révai-Nyomda, Budapest), 108 p. + [2] p.

Aukciós jelenlegi tétel részletes leirata

Szerző által dedikált példány. Első kiadás. József Attila: Medvetánc

Kárpáti Aurélnak dedikált példány. 

Az 1934 december legelején megjelent kötet jelen példányának szennycímlapjára a költő ezt írta kék tintaírással:  

Kárpáti Aurélnak / barátsággal / Bp. 1934. dec. 12. / József Attila

 A Medvetánc József Attila egyik legjelentősebb kötete, már csak azért is, mert benne a költő maga válogatta össze korábbi költői termésének javát, s így hozott létre egy, a saját munkásságát reprezentáló kötetet.

A válogatott gyűjtemény ötlete még előző évben született meg, maga a kötet azonban – főleg anyagi nehézségek miatt – csak egy évvel később, és az eredeti elképzeléstől megváltozott tartalommal és más címmel jelent meg.

Viszont a két időpont között, 1934. június elején jelent meg – éppen Kárpáti Aurél szerkesztésében – az Új magyar líra című antológia, amely az akkori fiatal költészetből szemlézett, és József Attila is helyet kapott benne. Mégpedig nem is akármilyen darabokkal: itt jelent meg az Óda és az Elégia, az életmű e két fontos darabja – amelyek természetesen bekerültek a fél évvel később kiadott reprezentatív gyűjteménybe is.

Kárpáti Aurél – mint a Nyugat első generációjának a fiatalabb nemzedékekre is figyelmet fordító kritikusa – természetesen már jóval korábban ismerte József Attilát és költészetét. Már a második kötetéről (Nem én kiáltok, Szeged, 1925) kritikát írt: „József Attila Nem én kiáltok című verskötete nyissa meg a sort, éppen a fiatalság jogán. Húszéves ember második könyve. Érdekes, tehetséges, új és régi ütemeket, formákat, érzéseket és gondolatokat egyaránt befogadó, benső harmónia megteremtésére törekvő költőre vall. A vezérverse, amelytől a kötetcímét kapta, csiszolt, tiszta, majdnem teljesen egyéni hangú. De azután megbomlik az egység s ezt a meglepően biztos technika, a jó mesterekre valló formai készség sem tudja feledtetni. A Nő a tükör előtt: Baudelaire-t juttatja eszembe, Asszonyvárás asszonyszobor mellett, Ezerfárosznyi végzet, A legutolsó harcos, Kiáltunk Istenhez, Milyen jó lenne nem ülni vissza s még egy sereg: Adyt, más néhány Babitsot, Juhászt, Kosztolányit, elkeverve, némi szerény, akadémikus expresszionizmussal, míg az Aki szegény, az a legszegényebb, pár társával együtt tiszta népdalelemeket olvaszt magába. De nem is a hatások sokasága a baj – hiszen József Attila még vigasztalóan ifjú ember –, hanem az egyéni kristallizáció folyamatának pihenése. A lázas nyugtalanságból, amelyben a sorok papírra vetődnek, a végén csak a konglomerátum születik. Igaz viszont, hogy így is sok komoly, figyelmet érdemlő csillám akad benne. Az utolsó prózai Allelujára azonban lenne egy szavam. Maga a világnézet még nem teszi a költőt, a művészt. Ennek milyensége pedig, esztétikai szempontból, irreleváns. Csak legyen, mint alap, fundamentum, hogy építeni lehessen rá.” (Kárpáti Aurél: Új költők. PN, 1925. márc. 15. 12.) Elég kemény szavak, de mint láttuk, később József Attila maga adta az akkor legfontosabbnak és legjellemzőbbnek tartott verseit Kárpáti Aurélnak közlésre. Még később pedig már a költő is igazat adott a kemény bírálatnak: első két verseskötetét „megtagadta”, és ezekből alig vett föl darabokat az évtizeddel később megjelent Medvetánc válogatásába.

A Medvetánc ugyanis egy erősen megrostált gyűjtemény volt, nagyobb részét József Attila korábbi köteteinek igencsak megváltogatott darabjai adták. Ahogy maga a költő írta ezekről a kötet 6. oldalán: „Ez a kötet 1922–1934 esztendőkben írt verseim válogatott gyűjteménye; elkallódott füzetekben javarészt már megjelentek. A régi szövegen itt-ott változtattam, kimondott gondolatuk és képzeletük így találóbb forma érzéseimhez. Az első versek kora ifjúságom kísérletei.” Mellettük azonban újabb versek kerültek bele.

*

József Attila és Kárpáti Aurél kapcsolata léte eddig is ismert volt a kutatók előtt, viszont ez a most felbukkant könyvpéldány az első közvetlen dokumentuma ennek. És mivel tudható, hogy a költő és a kritikus már egy évtizeddel korábban ismerte egymást, talán joggal lehet reménykedni abban, hogy fog még előkerülni kapcsolattörténeti dokumentum.

Könyvkötői félvászon kötésben lévő példány feliratozatlan, márványozott papírral borított címfedéllel és hátlappal, aranyozott feliratozású könyvgerinccel, a kiadói feliratozott címfedél megőrzésével, hiánytalan, tiszta belívekkel. A kötetet a Révai-Nyomda nyomta, Budapesten.

A tanulmány Bíró-Balogh Tamás - irodalomtörténész - munkája.

Előszó

Éhség A gép megállt. Elfáradt por kering fölötte, mint az őszi köd meg pára, s rászáll az emberek hajlott nyakára, kik esznek most. Átizzadt szennyes ing hűl a vállukra. Fal, fal egyre... Tovább

Előszó

Éhség A gép megállt. Elfáradt por kering fölötte, mint az őszi köd meg pára, s rászáll az emberek hajlott nyakára, kik esznek most. Átizzadt szennyes ing hűl a vállukra. Fal, fal egyre mind. Kenyér s uborka az ebédjük mára s mind úgy esznek, ne vesszen csöpp se kárba s hogy jót harap s hozzáharap megint. Már nem törődnek semmit az idővel. A harapások majdnem összeesnek, de jól megrágnak minden falatot. Egészséges, még jó paraszttüdővel szívják, rágják a port, szénaszagot s csak esznek, esznek, nem beszélnek, esznek. Vissza

Tartalom

Versek 1922-24-ből
A jámbor tehén7
Éhség8
Megfáradt ember9
Tanulmányfej10
Rög a röghöz11
Névnapi dícséret12
Útrahívás13
Sacrilegium14
Nincsen apám, se anyám (1925-29)
Bevezető15
Szeretnének16
Tiszta szívvel17
Két dal18
Nemzett József Áron19
Engem temetnek20
Magyar Alföld21
Biztató22
József Attila23
Hangya24
Isten25
Istenem26
Hosszú az Úristen27
Reggeli28
Ülni, állni, ölni, halni29
Fiatalasszonyok éneke30
Táncba fognak31
Áldalak búval, vigalommal32
Két dalocska33
Tedd a kezed...34
Klárisok35
Piros hold körül36
Mióta elmentél37
Medáliák38
Két vázlat41
Versek 1930-31-ből
Anyám42
Margaréta43
Füst44
Tiszazug45
Nyár46
Favágó47
Harmatocska48
Bánat49
Regös ének50
Betlehem51
Betlehemi királyok52
Két keserves53
Esik54
Öt szegény szól56
Beszél a tej58
Tűnődő59
Dörmögő60
Külvárosi éj (1932)
Határ61
Külvárosi éj62
Háló65
Mondd, mit érlel66
Holt vidék68
Fák70
Emlék71
Ordas72
Ritkás erdő alatt73
A hetedik74
Medvetánc76
A kanász78
Fagy79
Versek 1933-34-ből
Reménytelenül
Lassan, tünődve80
Vas-színű égboltban80
Számvetés81
Téli éjszaka82
Haszon85
Elégia86
Óda88
Falu92
Vigasz94
Szappanosvíz95
Egy kisgyerek sír96
Eszmélet98
Iszonyat102
A fán a levelek106
Anya107
Mama108
Vissza
Tétel sorszám:
097

Kikiáltási ár:
1 Ft
(Minimum licitlépcső: 100 Ft)

Hátralévő idő:
Amennyiben az utolsó 5 percben licit érkezik, a lejárati időpont további 5 perccel módosul.


Leütési ár:
2.010.444 Ft Licitek száma: 72Ft
Minden aukción megnyert tétel után 15% árverési jutalékot számolunk fel, amely jutalékot a megnyert árverést követően a vételár alapján azon felül kell megfizetni!