TémakörökLezárt aukciók


Kallós Zoltán: Balladák könyve (dedikált példány)

Élő erdélyi és moldvai magyar népballadák

Szerkesztő
Kallós Zoltán
Szabó T. Attila
Katona Tamás
Magyar Helikon (Budapest) ,
Kiadói egészvászon kötés , 897 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 19 cm
ISBN:
Aukció vége:
2022-10-23 20:00

Aukciós tétel adatai

Budapest, 1973, Magyar Helikon (Athenaeum Nyomda, Bp.), 877 p. + [1] p. + [20] t.: ill.

Aukciós jelenlegi tétel részletes leirata

Szerkesztő által dedikált példány. Első kiadás. Balladák könyve. Élő erdélyi és moldvai magyar népballadák. Gyűjtötte: Kallós Zoltán. Sajtó alá rendezte: Szabó T. Attila.
A címlapon Kallós Zoltán tollal beírt, névre szóló dedikációja olvasható: "E. I. Z.-nak Bdpt. 1974. jan. hava Kallós Zoltán"
Hanglemezmelléklet nélküli kiadás. Húsz képtáblán színes fényképekkel illusztrált kötet kottákkal és tartalomjegyzékkel.
"A dallamanyagot Jagamas János, a népköltészeti részt Szabó T. Attila ellenőrizte. A jegyzeteket Szabó T. Attila, a magyarázó szójegyzéket Kallós Zoltán írta, a zenei mutatót Jagames János állította össze. A kötetet Katona Tamás szerkesztette. A tipográfia és a kötésterv Szántó Tibor munkája. A fényképeket Gottl Egon készítette. A hanglemezek zenei előkészítése Sztanó Pál munkája. A kötésrajzot Engel Tevan István készítette. Műszaki szerkesztő Ginács László. Művészeti vezető Szántó Tibor. Készült az Athenaeum Nyomdában (felelős vezető Soproni Béla vezérigazgató. Munkaszám 73.0982), 77 (A/5) ív terjedelemben, ofszet papíron, garamond betűvel, 23250 példányban. Ebből 3650 példány Nyl-kötésben, számozva."
Kiadói egészvászon kötésben lévő példány színes illusztrációval díszített címfedéllel, feliratos könyvgerinccel, tiszta belívekkel, hiánytalan, jó állapotban, színes, feliratos, illusztrált, megerősített kiadói borítófedélben.
A kötet dedikálója Kallós Zoltán (Válaszút, 1926. március 26. – Válaszút, 2018. február 14.) erdélyi magyar néprajzkutató, népzenegyűjtő, népzenei szakíró. A Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti, Néprajzi Tagozatának tagja. Népzenei gyűjtőmunkájának eredményeként többezer dallamot gyűjtött  össze. Kiemelkedő  szerepet játszott az erdélyi és a magyarországi táncházmozgalom létrejöttében és elterjedésében.

Előszó

Részlet a könyvből: Klasszikus balldák I Kőmíves Kelemen A falba épített asszony/I Ud rakják, ud rakják Magas Gyivó várát, Magas Gyivó várát Tizenkét kömijes. Kit éjen felrektak, A... Tovább

Előszó

Részlet a könyvből: Klasszikus balldák I Kőmíves Kelemen A falba épített asszony/I Ud rakják, ud rakják Magas Gyivó várát, Magas Gyivó várát Tizenkét kömijes. Kit éjen felrektak, A nappal mind lehúll, S kit nappal feraktak, Az éjen mind lehúll. Legnagyobb kömijes, Azt a törvént tevé: "Kinek hamarább jő Asszon felesége, Azt rakjuk be ide, Háha megállana, Háha megállana Magos Gyivó vára." Vissza

Tartalom

RÉGI STÍLUSÚ BALLADÁK
KLASSZIKUS BALLADÁK
A falba épített asszony
Kőmíves Kelemen7
Kőmíves Kelemenné12
Kőmíves Kelemen14
A két kápolna-virág
Lázár és Erzsébet16
Lázár és Erzsébet19
Fekete Ren Kata23
Fekete Ren Kata25
Kádár Kata28
A mennybe vitt leány
Márton Szép Ilona32
Márton Szép Ilona36
Márton Szép Ilona38
Márton Szép Ilona40
A kegyetlen anya
Kincsemet vigyem-é?43
Gyermekem vigyem-é?48
Fiat ád az Isten52
Letéve kisfiát56
Szegény árva asszony60
Az elcsalt feleség
Molnár Anna64
Molnár Anna66
Molnár Anna68
Molnár Anna70
Molnár Anna75
Molnár Anna79
Molnár Anna82
Molnár Anna86
Molnár Anna89
A halálra táncoltatott lány
Székvári Mariska93
Szegedi Mariska95
Húzzátok, cigányok98
Szőllősi Erzsi100
Tollas Erzsi102
Szegszáli Mariska105
A nagy hegyi tolvaj
Kinek adtál engem?107
Kinek adott engem?110
Hajts el, Duna115
Jöjj meg, Duna118
Mikor feresztgettél120
Miért adott oda?124
Kicsi Ráduj Péter127
Férjhez adtál, anyám128
A megölt havasi pásztor
Szép fehér pakulár129
Szép fehér pakulár131
A kegyetlen anyós
Marinka135
Marinka137
A gyermekgyilkos anya
Szabó Erzsi144
Erzsi, Szabó Erzsi157
Szegény Szabó Erzsi165
Szabó Erzsi167
A halálra ítélt húga
Fehér Anna173
Fehér Anna176
Fehér Anna179
Fehér Anna182
Fehér Anna185
Fehér Anna188
A megesett leány
Mi lele engemet?190
Aranyos Bözsike193
Jó estét, barna lány197
Homlódi Zsuzsánna200
Homlódi Zsuzsánna205
Homlódi Zsuzsánna210
Homlódi Zsuzsánna215
Homlódi Zsuzsánna225
Szűcs Mari226
Jó estét, Mariskám229
A hajdúkkal útnak induló leány
Ne menj el hazul232
A hűség próbája
Madarat láték nagy bánatba233
Mért sírsz, kis gőrice?234
A párja vesztett gerlice237
Kövecses víz közepibe242
Páratlan gerlice243
A három árva
Csapjátok meg a temetőt245
Kapum előtt egy diófa248
Elindula három árva250
Vegyétek ki én szívemet252
Túl a vizen, Tótországon254
Keljen, keljen, édesanyánk257
Né, hol megyen három árva260
Diófának három ága262
Túl a vízen jegenyefa264
A vicei temetőbe266
Adok nektek három vesszőt267
Kivirágzott a diófa268
Elindult a három árva269
Hová mész te, három árva270
Keljen fel, kend édesanyánk271
TÖRTÉNELNI VONATKOZÁSÚ KLASSZIKUS BALLADÁK
A két rab testvér
Szabó Erzsi és Szabó Kata273
Bíró János és Bíró Kata276
Bíró János és Bíró Kata284
Az eladott leány
Bíró Katalin295
Langos Szép Ilona300
Langos Szép Ilona302
Szeklédi Borbála304
Langos Szép Ilona310
Az elrabolt leány
Kádár Kata312
Fúdd el, jó szél315
Anyám, édesanyám320
Rabolnak el engem325
Visznek el engemet328
Fújdogál egy nagy szél333
Görögfi Gyurica336
Az elrabolt és visszatért leány
Mért küldött el engem?338
Az elfogott legény
Fújdogál egy nagy szél346
Hol van a fiatok?351
A gazdag asszony anyja
Bíboros Péterné353
Bíboros Péterné357
KLASSZIKUS VÍGBALLADÁK ÉS ROMÁNCOK
A talányfejtő leány
Ifjú Mátyás király363
A házasuló királyfi
Fényes királyúrfi366
Az esküvőre hazatérő kedves
Ilonácska és Györgyike369
Ilonácska és Györgyike371
Ilona és Györgyi374
Györgyi és Ilonka381
Este guzsalyasba
Elindulék este guzsalyasba383
Elindulék este guzsalyasba387
Megtalálom Mihály szeretőmet389
Hegyen-földön járogatok vala391
Hazamegyek szép piros hajnalba394
A szeretet próbája
Sárga áspiskígyó395
Sárga áspiskígyó400
Sárga hasú kígyó406
Sárga sárkánykígyó408
Sárga hasú kígyó410
A katona-leány
Az öreg Dancia király413
A gazdag feleség
Gazdag leányt vettem418
Szegény legény voltam én420
A rossz feleség
Gyere haza, édesanyám422
Jöjjön haza, édesanyám424
A lusta feleség
Szép asszony feleség426
A gyáva legény
Sírva sétál Jancsi430
A rossz férj
Kelj fel, galambom432
A megcsalt férj
Mi bajod, angyalom?433
A kétféle asszony
A kétféle asszony438
Bagoly-asszonkám439
A csudahalott
Szép Ilona440
Szép Ilona444
Görög Ilona449
Görög Ilona454
ÚJ STÍLUSÚ BALLADÁK
Betyárballadák
Bogár Imre461
Patkó Bandi463
Rózsa Sándor I.465
Rózsa Sándor II.467
Rózsa Sándor III.469
Margitai betyár I.471
Margitai betyár II.472
Nem loptam én III.477
Vitális Imre478
Tisza partján elaludtam I.479
Tisza partján elaludtam II.480
Tisza partján elaludtam III.481
Tisza partján elaludtam IV.482
Pápainé I. 483
Pápainé II.484
Betyárlegény az erdőben485
Betyár- és rab-énekek
Balog Józsi487
Én is voltam Szeredába bezárva489
A gyimesi hegyek491
Felsőloki hegyek492
Gyimesvölgye a hazám494
Elémentem a vármegye kapunál496
Addig iszom a csárdában497
Keres engem a vármegye498
Én még tizennyolc esztendős nem voltam499
MEGRENDÍTŐ HELYI ESEMÉNYEKHEZ FŰZŐDŐ BALLADÁK
A bárókisasszony
Szendre báró leánya501
Terítsd le a subádat503
Szépen legel a báróné gulyája504
Lányomnak se mondalak505
Az egymástól tiltott és egymásért haló szerelmesek
Hadd el, Jolán506
Szabó Gyula és Horváth Jolán508
Zúg az erdő509
Sír az erdő511
Szabó Jolán513
Fábián Gyula514
Szűcs Mária516
Takács Laci518
Túl a vízen most faragják520
Szépen szól a harang521
Fodor Eszter522
Leányanya siralma
Lányok, rajtam tanuljatok524
Ez a kislány akkor kezd búsulni525
Aludj, szerelem virága526
A gyermekgyilkos anya
Szabó Irma527
Szabó Vilmos528
Szabó Anna530
Utra Mari532
Utra Mari534
Szabó Vilma535
Siratozók, újságolók
Vajda János siratója I.537
Vajda János siratója II.543
Ambrus Kata545
Rugó Irma546
Hallottátok, Szék városán mi történt?547
Horváth Perzsi fia548
Káplár Marci549
Kovács Kati551
A megölt legény
Megsiratsz-e mátkám?552
Kikísérsz-e engem?554
Elkísérlek örökös házadig557
Csináltatsz koporsót?559
Harangoznak délre561
Elgyászolsz-é, babám?564
Szolgalegény siratója
A halállal kezet adtam566
Szolgalegény, mit gondoltál?567
Mindenkinek én meghagyom568
A cséplőgépbe esett leány vagy legény
Szabó Julcsa569
Szabó Julcsa570
Kovács Julcsa572
Egy széplegény beleesett a dobba573
Kórházi balladák
Én is voltam a vásárhelyi kórházba574
Barna legény kiállott a kapuba576
Ha bemegyek a közkórház kapuján578
Egyéb szerencsétlenségek
Elégett a nyírbátori határ580
Édesanyám, megbocsásson581
Kivitték a holttestet az udvarra582
Elégett a kolozsvári gyufagyár583
Ballada- és románc-elemeket tartalmazó régi és újabb dalok
Nem anyától lettem587
A pünkösti rózsa590
Elküldém az uram593
A virágok vetélkedése596
Elment a madárka598
Három esztendeje600
Sír az egyik szemem602
Szól a kakas603
Én ha páva volnék604
Fújd el jó szél606
A virágot én ültettem607
Hallod-e, te szelidecske?608
Azt halottam, babám609
Ne csudálkozzatok610
De keserű kenyér611
Állj meg, holló613
Né, hol kerekedik614
Térdig vasban vagyok615
Tiszta feketében617
Verje meg az Isten619
Moldovának sűrű vize620
Megrikoltom, édesanyám621
Elbujdosom, megpróbálom623
Haragszik édesem625
Látod, rózsám, hogy nyergelek626
Messze földre megyek627
Bú az én életem628
Akkor, szívem, akkor630
Bánat, nehéz bánat632
Ha felmegyek Kolozsvárra635
Zirreg-zörrög a vas ajtó636
Telik a szolgának637
Hozd el, Isten, hozd el639
Meguntam, meguntam640
Falu végén verbuválnak642
A pávának három tolla643
Feleségem olyan vagyon644
Megházasodtam, te Miska645
Amíg élek, bánom646
Nincsen már igazság648
Mikor leány voltam649
Az kell, anyám, az kell652
JEGYZETEK
A kötet szerkesztésével kapcsolatos általános megjegyzések / Szabó T. Attila655
Jegyzetek a balladákhoz / Szabó T. Attila659
Magyarázó szójegyzék / Kallós Zoltán689
Mutató / Szabó T. Attila693
KOTTÁK697
Zenei mutató / Jagamos János861
Vissza
Tétel sorszám:
102

Kikiáltási ár:
1 Ft
(Minimum licitlépcső: 100 Ft)

Hátralévő idő:
Amennyiben az utolsó 5 percben licit érkezik, a lejárati időpont további 5 perccel módosul.


Leütési ár:
6.500 Ft Licitek száma: 35Ft
Minden aukción megnyert tétel után 15% árverési jutalékot számolunk fel, amely jutalékot a megnyert árverést követően a vételár alapján azon felül kell megfizetni!