TémakörökLezárt aukciók


Pattanyús Á. Géza, Dr.: Az 1931. évi Magyar Országos Mérnökkongresszus iratai (Strommer Gyula számára dedikált példány)

III. Magyar Országos Mérnökkongresszus

Szerző
Rohringer Sándor
Dalmady Győző
Halmi Gyula
Cotel Ernő
Petrovácz Gyula
Dr. Veress Gábor
Dr. Pattantyús Á. Géza
Zorkóczy Samu
Barna-Szögyény Bertalan
Dr. Szabó Gusztáv
Dr. Varsányi Emil
Pfisterer Lajos
Koiss Géza
Dr. Vér Tibor
Schmitterer Jenő
Haidegger Ernő
Farkass Kálmán
Verebély László
Orphanides János
Hoepfner Guidó
Szentgáli Antal
Herrmann Miksa
Bíró Zoltán
Szerkesztő
Dr. Pattantyús Á. Géza
Mérnökkongresszus Végrehajtó Bizottsága (Budapest) ,
Könyvkötői egészvászon kötés , 280 oldal
Sorozatcím: Magyar Országos Mérnökkongresszus iratai
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Aukció vége:
2022-10-23 20:00

Aukciós tétel adatai

Budapest, 1932, Mérnökkongresszus Végrehajtó Bizottsága (M. kir. József-műegyetem, Bp.), 280 p., ill.

Aukciós jelenlegi tétel részletes leirata

Szerkesztő által dedikált példány. Az 1931. évi Magyar Országos Mérnökkongresszus iratai. III. Magyar Országos Mérnökkongresszus. Szerkesztette: Dr. Pattantyús Á. Géza a Mérnökkongresszus jegyzője.
A címlapon a szerkesztő, Dr. Pattantyús Á. Géza tollal beírt, névre szóló dedikációja olvasható: "Strommer Gyulának, buzdításul: Bpest. 1939. II. Dr. Pattantyús Á. Géza"
A dedikáció címzettje Strommer Gyula (Nagyenyed, 1920. május 8. – Budapest, 1995. augusztus 28.) gépészmérnök, matematikus, egyetemi tanár, 1952-től a Műegyetem Ábrázoló Geometria Tanszékének vezetője, 1981 és 1987 között a Gépészmérnöki Kar dékánja, a Strommer Gyula Nemzetközi Geometria Alapítvány névadója.
Néhány fekete-fehér, szövegközti ábrával illusztrált, függelékkel és tartalomjegyzékkel ellátott kötet.
Könyvkötői egészvászon kötésben lévő példány feliratozatlan címfedéllel és hátlappal, aranyozott feliratos könyvgerinccel, színes előzéklapokkal, tiszta belívekkel, néhány megerősített lappal, hiánytalan, jó állapotban.
A kötet szerzője Pattantyús Á. [Ábrahám] Géza (Selmecbánya, 1885. december 11. – Budapest, 1956. szeptember 29.) Kossuth-díjas gépészmérnök, akadémikus, a Műegyetem a III. Gépszerkezettani Tanszékének (későbbi nevén: Vízgépek Tanszéke) vezetője, a Pattantyús gépész- és villamosmérnökök kézikönyve sorozat szerkesztőbizottságának elnöke, Magyarország egyik legnevesebb mérnökpedagógusa, a gépészet nemzetközileg is elismert szaktekintélye.

Előszó

A magyar mérnöki kar a Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti Szövetségének és a Hungária Magyar Technikusok Egyesületének kezdeményezésére elhatározta, hogy országos mérnökkongresszus keretén belül... Tovább

Előszó

A magyar mérnöki kar a Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti Szövetségének és a Hungária Magyar Technikusok Egyesületének kezdeményezésére elhatározta, hogy országos mérnökkongresszus keretén belül meg fogja vitatni mindama célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a válságos gazdasági helyzetből való kibontakozásnak útját egyengetik és az ország gazdasági megerősödésére, valamint kultúrai haladásának előmozdítására vezetnek. Vissza

Tartalom

A Kongresszus előkészítése
a) Rendező egyesületek 6
b) Tisztikar 7
c) A Kongresszus szervezete 8
Ünnepélyes megnyitóülés 9
a) Megnyitás 10
Rohringer Sándor üdvözlő beszéde.
Dr. József kir. herceg megnyitó beszéde.
Dalmady Győző elnök: A Kongresszus céljáról
b) Üdvözlések 16
(Dr. Bud János, Csármann Ferenc, Rakovszky Iván, Dr. Hültl Dezső, Dr. Kossalka János.)
c) Előadások 18
d) Halmi Gyula: Vegyészeti iparok 19
e) Cotel Ernő: Vasipar és barnaszén 24
Blaschek Aladár hozzászólása 29
f) Elnöki bejelentések 30
Második nap. A) tárgysorozat 31
1. A minősítési törvény.
a) Petrovácz Gyula előadása 32
b) Hozzászólások (Gálócsy Árpád, Guoth Gy. Endre, Citronyi János) 35
2. A mérnök hivatása és a közigazgatás racionalizálása
a) Dr. Veress Gábor előadása 36
b) Hozzászólások (Dr. Magyary Zoltán, Farkas Imre, Padányi Gulyás Jenő.) 55
3. A mérnökök nevelése és továbbképzése
a) Dr. Pattantyús-Á. Géza előadása 57
b) Hozzászólások (Barha Károly, Zaymus Illés, Halácsy Endre, Farkas Imre, Hegedűs János, Davinits Elemér, Dr. Pogány Béla) 63
4. A m. kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki főiskola egyetemi rangra emelése
a) z. Zorkóczy Samu előadása 66
b) Hozzászólások (Papp Béla, Róth Gyula, Bíró Zoltán, Thoma Frigyes, Dr. Kossalka János.) 71
Második nap. B) tárgysorozat 73
5. Közutak
a) Barna-Szögyény Bertalan előadása 74
b) Hozzászólások (Balogh Kálmán.) 79
6. Lecsapolás, öntözés és vízi közlekedés
a) Rohringer Sándor előadása 80
vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó út Ő főméltóságának felhívása a mérnöktársadalomhoz 90
b) Hozzászólások (Dietrich Alfréd, Sajó Elemér, Sárkány Béla, Ballenegger Róbert, Papp Ferenc, Józsa Gyula, Krassányszky Henrik, Balogh Kálmán, Bikfalvy Béla, Jausz Ernő, Tarcsay Pál) 90
7. Gépmunka a mezőgazdaságban
a) Dr. Szabó Gusztáv előadása 97
b) Hozzászólások (Dr. Vajda Ödön, Kund Ede, Dr. Varsányi Emil.) 103
8. Az ipari válság kérdése
a) Dr. Varsányi Emil előadása 104
b) Hozzászólások (Dr. Keleti Kornél, Dr. Varsányi Emil, Szentgáli Antal) 107
Harmadik nap. A) tárgysorozat 108
9. Mérnökök szerepe a munkásvédelemben
a) Pfisterer Lajos előadása 109
b) Hozzászólások (ifj. Gaul Károly, Koiss Géza, Gyenes Kálmán, Tarcsay Pál.) 111
10. Külföldiek foglalkoztatása a hazai iparban
a) Koiss Géza előadása 113
b) Hozzászólások (vitéz Berencsy Béla, dr. Dischka Győző, Vass Zoltán, Schivetz
Ferenc) 118
11. Külföldön élő magyar mérnökök megszervezése és a work-student akció.
a) Dr. Vér Tibor előadása 122
b) Hozzászólások (Dr. Misángyi Vilmos.) 126
12. A kutatómunka jelentősége
a) Hozzászólások (Dr. Vágó Pál, Györky József, Rohringer Sándor, Zaymus Illés.) 131
Harmadik nap. B) tárgysorozat 136
13. Az építő ipar gyakorlása
a) Schmitterer Jenő előadása 138
b) Hozzászólások, (Czakó Adolf, György Jenő, Hoepfner Guidó, Balogh Kálmán, Thoma Frigyes.) 144
14. A mérnöki befolyás érvényesülése közgazdasági téren
a) Haidegger Ernő előadása 145
b) Hozzászólások (Dembitz Gyula, Táfler Frigyes) 152
15. Az ipari szabványosítás közgazdasági jelentősége
a) Láng Gusztáv előadása 154
b) Hozzászólások (Győrffy-Bengyel Sándor, Maróthy Kálmán, ifj. Gaul Károly, dr. Bartel János, Gyenes Kálmán) 157
16. A közüzemek jelentősége a városok háztartásában
a) Farkass Kálmán előadása 160
b) Hozzászólások. (Borus Ferenc, v. Berencsy Béla, v. Gálócsy Zsigmond, Farkas Imre, Berzenczey Domokos, Haidegger Ernő.) 168
Negyedik nap. A) tárgysorozat 171
17. Az energiagazdálkodás
a) Verebély László előadása 172
b) Hozzászólások (Feyér Gyula, dr. Varga József, dr. Hoór Tempis Mór, Haidegger Ernő, Jakobovits Dániel, Fritz Jenő, Erdős Vilmos, v. Gálóczy Zsigmond, Harmathy Lajos, ifj. Lukas Vilmos, Farkass Kálmán.) 188
18. A mérnöki rendtartás közgazdasági előnyei
a) Orphanides János előadása 195
b) hozzászólások (Tarcsay Pál, Thoma Frigyes.) 200
Negyedik nap. B) tárgysorozat 201
19. Az építészet terén közgazdasági vonatkozásban mi volna a tenni való.
a) Hoepfner Guidó előadása 202
b) Hozzászólások. (Dr. Frohner József, Tarcsay Pál, Barna Szögyény Bertalan, Farkas Imre, Dr. Vér Tibor, Hanthó Lajos, Józsa Gyula, Dr. Mihailich Győző) 209
20. A mérnöki munkák helyzete hazánkban
a) Szentgáli Antal előadása 212
b) Hozzászólások. (Sztókay István, Józsa Gyula, Wittenbarth Győző, Papp Ferenc, Farkas Imre, Dr. Mihailich Győző, Zsigmondy Dezső, György Jenő.) 220
21. A gépészmérnök szerepe és helyzete a magyar közgazdaságban
a) Herrmann Miksa előadása 224
b) Hozzászólások. (Dr. Dischka Győző, Zaymus Illés, Tarcsay Pál, Wittenbarth Győző,, Dr. Keleti Kornél, Dr. vér Tibor, Balogh Kálmán.) 230
22. A magyar erdészet kivánságai
a) Bíró Zoltán előadása 235
b) Hozzászólások. (Papp Béla.) 241
Záróülés
a) Elnöki bejelentések 243
b) A Kongresszus határozatai 244
c) Rohringer Sándor elnöki zárószavai 272
Kirándulások 274
Függelék
A Kongresszus tagjai 275
A Kongresszus Végrehajtó Bizottsága 280 Vissza
Tétel sorszám:
160

Kikiáltási ár:
1 Ft
(Minimum licitlépcső: 100 Ft)

Hátralévő idő:
Amennyiben az utolsó 5 percben licit érkezik, a lejárati időpont további 5 perccel módosul.


Leütési ár:
4.100 Ft Licitek száma: 21Ft
Minden aukción megnyert tétel után 15% árverési jutalékot számolunk fel, amely jutalékot a megnyert árverést követően a vételár alapján azon felül kell megfizetni!