TémakörökLezárt aukciók


Herczeg Ferenc: Breviárium (aláírt példány)

Szerző
Herczeg Ferenc
Singer és Wolfner Irodalmi Intézet R.-T. (Budapest) ,
Kiadói fűzött kemény kötés , 206 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 13 cm
ISBN:
Aukció vége:
2022-10-23 20:00

Aukciós tétel adatai

Budapest, 1932, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet R.-T. (Budapesti Hírlap Nyomdája), 206 p. + [2] p.

Aukciós jelenlegi tétel részletes leirata

Szerző által aláírt példány. Első kiadás. Brevárium. Írta: Herczeg Ferenc.
A címlapon a szerző, Herczeg Ferenc tollal beírt, jól olvasható aláírása látható.
A kiadó bevezetésével és részletes tartalomjegyzékkel kiegészített kötet. A címfedél belső oldalán beragasztott papírfül, az előlapon, a címlap hátoldalán és néhány oldalon bélyegzett szám látható. A könyvet a Budapesti Hírlap Nyomdája nyomtatta.
Kiadói fűzött kemény kötésben lévő példány aranyozott feliratos címfedéllel, aranyozott feliratos, díszes, sérült könyvgerinccel, kiadói előzéklapokkal, a címlapon hibajavító folyadékkal, néhány oldalon ceruzás jelöléssel, hiánytalan állapotban.
A kötet szerzője, Herczeg Ferenc (1863. szeptember 22. – Budapest, 1954. február 24.) író, színműíró, újságíró. A Horthy-korszak egyik legnépszerűbb írója. A Temesvári Piarista Gimnáziumban tanult, majd Budapesten volt joghallgató és ügyvédjelölt. Egy kardpárbaj apropóján a váci fegyházba került, itt írta meg a Fenn és Lenn c. első regényét, amellyel a Singer és Wolfner Könyvkiadó 1000 frankos regénypályázatát is megnyerte. 1891-ben Rákosi Jenő felfigyelt "Egy kard affaire" c. tárcájára és a "Budapesti Hírlap"-hoz szerződtette mint állandó tárcaírót. Ekkor novellák és vígjátékok helyett már történelmi drámákat, regényeket kezdett írni, amikkel hatalmas sikere lett. 1893-ban a Nemzeti Színház bemutatta A dolovai nábob leánya c. első drámáját, mely az év során huszonötször került előadásra és nagy siker lett. Az "Új Idők" c. népszerű irodalmi hetilap főszerkesztője, a Magyar Revíziós Liga elnöke volt. A területi revízió következetes képviselőjeként többször is nyilatkozott a hazai és a nemzetközi sajtóban egyaránt.
"Herczeg Ferenc Breváriuma a bölcsességek tárháza"- írta a kötetről Páger Antal ismert magyar színész.

Előszó

Ez a könyv Herczeg Ferencnek olyan gondolatait tartalmazza, amelyek világnézletére, életfelfogására a legjellemzőbbek. A gondolatokat tárgyuk szerint csoportosítottuk. A részletes tárgymutató a... Tovább

Előszó

Ez a könyv Herczeg Ferencnek olyan gondolatait tartalmazza, amelyek világnézletére, életfelfogására a legjellemzőbbek. A gondolatokat tárgyuk szerint csoportosítottuk. A részletes tárgymutató a könyv végén található. Herczeg Ferencnek sok olyan elmés ötletét is összegyűjtöttük, amelyek nem az író, hanem színpadi és regényalakjainak vélekedését, meggyőződését fejezik ki. Ezeket a gondolatokat - megkülönböztetésül - idézőjelbe tettük. A forrásmegjelölésnél Herczeg Ferenc Munkái Gyűjteményes Díszkiadásának kötetei szolgáltak alapul. Vissza

Tartalom

I. ÉLET 7-40
Ember 9-16
Boldogság 16-17
Szeretet 17-19
Igazság 19-21
Kötelesség 21-22
Erő, gyengeség 22-24
Becsület 24-28
Szegénység, gazdagság, vagyon, szegény ember,
gazdag ember, urai és szolgák 28-32
Kiválóság, előkelőség 32
Bátorság 33
Gyermekkor, ifjúság 33-34
Emberismeret . . . .34-35
Életelvek 35-40
II. SZERELEM 41-78
Nő 43-48
Férfi, gavallér . . . .48-52
Férfi és nő 52-56
Szerelem 56-60
A férfi és a szerelem .60-64
A nő és a szerelem . .64-68
Női erény, becsület, hír 68-72
Házasság, anyaság . .72-77
III. A POLITIKA ÉS A TÖRTÉNELEM MARGÓJÁRA 79-149
Politika 81-83
Szabadság 83
Király, korona 84-85
Parlament, parlamentarizmus, többség 85-86
Politikai felelősség 87-88
A politikus, a népvezér, az államférfi 88-90
Antipolitika. Mandátumokról, politikusokról, kép-
viselőjelöltekről, képviselőválasztásról, pana-
mistákról, purifikátorokról 90-96
Társadalom 96-97
Arisztokratizmus 97-98
Demokrácia 98-99
Magyar radikalizmus 99-102
Újságírás 102-105
A magyar történelmi szerepe 105-106
A magyar hibái 106-109
A magyar jellemrajzához 110-111
Magyarország és a külföld 111-112
Haza, nemzet, nemzeti politika, világpolgárok . 113-119
A magyar jövő 119-122
Széljegyzetek a történelem margójára 122-125
A nagy ember 125-126
A nyelv 126-127
Nép, paraszt, csőcselék . 127-129
A forradalom 129-131
A forradalmár 131-132
A francia forradalom, 133-134
Károlyi és az őszirózsás forradalom 135-137
A magyar múlt . . 137-139
Magyar hősök 139-141
A katona 141-143
A háború 144-146
A háború után . . . 146-147
IV. TÁVOLI ORSZÁGOK, LETŰNT VILÁGOK . . 149-160
Utazás, vitorlás, tenger 151-153
A Balkán 153-154
Svábok 154-155
Velence 155
Hellének 155
Az Olimpusz 156-157
A régi világ . 157-150
V. KISKORÚ TESTVÉREINK 161-166
VI. MŰVÉSZ, MŰVÉSZET, KÖZÖNSÉG 167-194
Szépség, művészet, költészet 169
Magyar irodalom, magyar költők 169-172
A költő 173-175
A költő élete 175-181
Olvasók, műbarátok, dilettánsok 181-182
Színdarabok, színház, színészek 183-185
Zene, magyar operakultúra, magyar zene, cigányzene . 185-193
VII. ISTEN, LÉLEK, HALÁL 195-206
Isten . . . 197-198
Lélek 198-200
Halál 200-206 Vissza
Tétel sorszám:
084

Kikiáltási ár:
1 Ft
(Minimum licitlépcső: 100 Ft)

Hátralévő idő:
Amennyiben az utolsó 5 percben licit érkezik, a lejárati időpont további 5 perccel módosul.


Leütési ár:
17.100 Ft Licitek száma: 27Ft
Minden aukción megnyert tétel után 15% árverési jutalékot számolunk fel, amely jutalékot a megnyert árverést követően a vételár alapján azon felül kell megfizetni!