TémakörökLezárt aukciók


Mécs László: Vadócba rózsát oltok (Mécs László autográf versrészletével, Balla Demeternek dedikált példány)

I graft roses on eglantines

Szerző
Mécs László
Szerkesztő
Dr. Horváth Elek
Fordító
Watson Kirkconnell
Raymond J. Conard
Stephen Vörösváry-Weller Publishing CoLTD. (Toronto)
Kiadói fűzött kemény papírkötés , 267 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  Angol 
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN:
Aukció vége:
2022-10-23 20:00

Aukciós tétel adatai

Torontó [Kanada], cop. 1968, Stephen Vörösváry-Weller Publishing Co. Ltd. (Weller Publishing Co., Toronto), 267 p. + [4] p. + [3] t.: ill.

Aukciós jelenlegi tétel részletes leirata

Szerző által dedikált példány. Első kétnyelvű, emigrációs kiadás. Vadócba rózsát oltok/I graft Roses on Eglantines. Írta: Mécs László. A verseket angolra fordította: Watson Kirkconnell és Raymond J. Conrad. Sajtó alá rendezte: dr. Horváth Elek.
Az előzéklapon a szerző, Mécs László tollal beírt, névre szóló, Bakonyi látomás c. versének autográf részletével kiegészített dedikációja olvasható:
"(A Bakonyi látomás c. versből:)
Balladát zsong a Bakony, / vándorrejtő vad Bakony. / A Hold nézi fél-vakon. / Köd-hályoggal. Fél-vakon. // A fák vének. Komolyak. / Százévesek. Komolyak. / Az erdőn köd gomolyog. / Opálos köd gomolyog. / ............. // Hárman megyünk. Három út. / Három élet. Három út. / Övék biztos. Hova fut / az én utam? Hova jut?
Mécs László
A magyar szépírók, tehát szép költők művész-fényképészének, Balla Demeternek baráti emlékül Budapest. 1971. márc."

A dedikáció címzettje Balla Demeter (Szentes, 1931. május 4. – Budapest, 2017. november 5.) a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas magyar fotográfus, érdemes művész.
A kiadást az Amerikai Magyar Szépmíves Czéh támogatta. Kétnyelvű (magyar-angol) kiadvány. Három képtáblán fekete-fehér fotókkal, illetve a szerző Posta-pillangó c. versének fakszimiléjével illusztrált kötet. Paul Valéry francia költő Mécs László verseinek francia nyelvű, 1944-ben megjelent kiadásához írt előszavával, Watson Kirkconnell fordító bevezetésével és a jelen kiadáshoz írt előszóval, a szerző könyveinek, valamint idegen antológiákban és folyóiratokban megjelent verseinek listájával. A borítófedelet tervezte: Mosdóssy.
Kiadói fűzött kemény papírkötésben lévő példány feliratos címfedéllel, aranyozott feliratos könyvgerinccel, tiszta belívekkel, hiánytalan, jó állapotban, színes, feliratos, fotóillusztrált, sérült kiadói borítófedélben.
Különálló, egyedi mellékletként: a Pannonhalmi Apátság épületét ábrázoló metszettel illusztrált, 13x9 cm-es ex libris címkével.
A kötet szerzője Mécs László (Hernádszentistván, 1895. január 17. – Pannonhalma, 1978. november 9.) költő, premontrei szerzetes, 1941-42-ben a Vigilia folyóirat főszerkesztője, a két világháború közötti időszak népszerű papköltője.
"A torontói Vadócba rózsát oltok a szerkesztői előszó szerint Mécs László verseinek első kétnyelvű kiadása. Kétnyelvűségével az volt a kötet összeállítóinak egyik célja, hogy a már kettős nyelvű fiatal amerikai magyarok számára hozzáférhetővé váljék Mécs lírája a maga teljességében és gazdagságában, hiszen „A magyar irodalom a külföldön élő magyarság egyik éltető gyökere”. A másik cél a Mécs-költészet megismertetése az angol nyelvű olvasóközönséggel." (G. Gődény Andrea: Mécs László Watson Kirkconnel tollán. In: Magyartanítás, 48. évf., 2007/3, 16.)

Előszó

Néhány évvel ezelőtt abban a meglepetésben volt részem, hogy saját szemeimmel láttam egy költőt... megismerkedhettem egy költővel... Azt akarom mondani, hogy láttam valakit és beszéltem valakivel,... Tovább

Előszó

Néhány évvel ezelőtt abban a meglepetésben volt részem, hogy saját szemeimmel láttam egy költőt... megismerkedhettem egy költővel... Azt akarom mondani, hogy láttam valakit és beszéltem valakivel, akinek első látása megragadott és belémsugallta egy léleknek a képét, amely mintha különösképpen a költészet számára lett volna teremtve, ha ugyan nem az alkotta ilyenné. Minden bizonnyal az utóbbi ötven egynéhány év alatt találkoztam és megismerkedtem nem egy személyiséggel, aki a vers művészetének szentelte magát és nem egy közülök igen ritka értéket képviselt. De legtöbbjüknek megjelenése nem sugározta lírai lényüket. Elég gyakran láttam Leconte de Lisle-t és Verlaine-t; szoros kapcsolatok fűztek Mallarmé-hoz; sokszor felkerestem Heredia-t; a kávéházban néha elbeszélgettem Moréas-val; Henri Régnier barátaim közé tartozott; és Gabriele d'Annunzio meghívott otthonába a Garda tó partjára. Kétségtelen, hogy ezek a különböző költök, alighogy egy-két szót váltottunk, azonnal megleptek teremtő lényük csodálatos természetével; de azután beszélgetésünk valahogy elfakult. * * * Viszont alighogy Mécs László közelébe jutottam, rögtön megragadott személyiségében az a vibráló élénkség, amely olyan lényre vallott, aki a Szó dicsfényében élt és annak szentelte magát. A legelragadóbb és a legnemesebb jelenség volt. Nemes és megnyerő arcán tükröződött a vágy, hogy meg akar érteni és értetni, amivel azonnal meggyőzi mindazokat, akik szellemi gyónásra képesek. Hangja meleg volt, a leggazdagabb árnyalatok kifejezésére képes és mélységes. Az én hangom fakó és elég gyenge: az volt a benyomásom, hogy papírpénzt cserélek ki az ő aranyával. Vissza

Tartalom

Előszó írta Paul Valéry, a Francia Akadémia tagja 7
Bevezetés írta Watson Kirkconnel, Acadia Egyetem 27
Előszó a jelen kiadáshoz 31
Versek Watson Kirkconnel fordításában 37
Posta-pillangó 39
Hajnali harangszó (1923) 41
Szenvedni kell! (1923) 45
A rágalom (1923) 47
Őszi tilinkózás (1923) 51
A habozások hídján (1923) 53
Virágos fák közt fiatal lány megy (1923) 55
Napfogyatkozás (1923) 57
Egy asszony dicsérete (1923) 63
Rabszolgák énekelnek (1925) 67
Mindég beléjük ütközöl (1925) 71
Szétszóródás után (1925) 73
Üzenet Milói Vénusznak (1925) 77
Megláttam a férfit (1925) 81
Alázat (1927) 85
A rózsaszínű hold (1927) 89
Dal (1927) 91
Parancsolj, fenség! (1927) 93
Itt voltam 1927 (1929) 97
A királyfi három bánata (1929) 99
Ibolyák szagával szalad a szél (1929) 103
Örök banalitás (1929) 105
Vigyázz-állásban (1930) 107
Szabó Pista anyja (1930) Hl
A kirándulás elmaradt (1930) 113
A gyermek játszani akart (1930) 119
Hajszálnál finomabb fonalon (1930) 123
Nem hiányzol majd senkinek! (1930) 125
Az ismeretlen katona sírjánál (1933) 127
Aranyos kicsikém (1933) 129
Hordár! (1933) 133
Az Isten játszik (1933) 135
A Mindenség balladája (1933) 141
Két orrlógató aszkéta (1933) 143
Vadliba-lesen (1937) 147
Civis Romanus sum (1937) 151
Tessék leszállni (1937) 155
Kóstolgatom a földet (1938) 159
A síp (1938) 163
Leány a kirakat-tükör előtt (1938) 169
Oly jó, hogy elfogyotott a hold (1938) 171
A megszentülés balladája (1938) 173
Elhúznak a szalonkák (1938) 177
Vetkőzz le! (1938) 179
Gyanús! (1940) 183
Vadászkunyhóban gyertya ég (1940) 185
Ökörszem lett a kék madárból (1962) 187
Versek Rev. Rayinond J. Conard fordításában 189
Erdőszélen (1923) 191
Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld! (1923) 195
A nyomor balladája (1923) 199
A munkás ünnepel (1923) 203
Vigasztaló önmagamnak (1923) 207
Emberek vagyunk! (1923) 209
A paraszt (1925) 215
Csöndes esti vágy (1925) 219
Rohanás a tavaszban (1925) 223
József (1925) 227
Lopott pillanatok parkja (1925) 229
Egyszerű találkozás (1927) 231
Harangöntők öröme (1927) 235
A tékozló fiú hazatér (1927) 239
Üveglegenda (1930) 243
Tanítókisasszony (1930) 245
Valami nagy csend kellene! (1937) 249
Kacsalábon forgó mentsvár (1937) 253
Szarvasbőgés (1937) 257
Félóra pipacsnézés (1938) 261
Mécs László művei 265
Idegen antológiákban és folyóiratokban megjelent versek 267 Vissza
Tétel sorszám:
139

Kikiáltási ár:
1 Ft
(Minimum licitlépcső: 100 Ft)

Hátralévő idő:
Amennyiben az utolsó 5 percben licit érkezik, a lejárati időpont további 5 perccel módosul.


Leütési ár:
14.000 Ft Licitek száma: 11Ft
Minden aukción megnyert tétel után 15% árverési jutalékot számolunk fel, amely jutalékot a megnyert árverést követően a vételár alapján azon felül kell megfizetni!