Lezárt aukciók


Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben I-XXI.

Rudolf trónörökös főherczeg ő császári és királyi fensége kezdeményezéséből és közreműködésével

Szerző
Acsády Ignác
Weisz Károly
Paszlavszky József
Hauser Alajos
Lind Károly
Schlögl Frigyes
Ilg Albert
Fordító
Katona Lajos
Acsády Ignácz
Király Pál
Boncz Ödön
Grafikus
Salb József
Pausinger Ferenc
Bernt Rudolf
Nedelkovits András
Hackl Gábor
Wüst Ferdinánd
Zoff Alfréd
Manes József
Magyar Királyi Államnyomda-Révai Testvérek (Budapest) ,
Félbőr , 12.570 oldal
Sorozatcím: Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 27 cm x 21 cm
ISBN:
Aukció vége:
2023-03-26 20:00

Aukciós tétel adatai

Budapest, 1887-1901, A Magyar Királyi Államnyomda kiadása és nyomása, CCLXXII p. + 12584 p. (összesített) + [5] p. + [19] t. (színes), ill. + 1 mell. (hasonmás)

Aukciós jelenlegi tétel részletes leirata

Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben I-XXI. Különálló szép, egységes kötetekben. Rudolf trónörökös főherczeg ő császári és királyi fensége kezdeményezéséből és közreműködésével.

A kötetek terjedelmének részletezése és a kiadási évek megadása:
I. kötet: Bp., 1887, [2] p. + VIII p. + 594 p. + 1 hasonmás (kihajtható)
II. kötet: Bp., 1888, XVI p. + 688 p. + [1] t. (színes képmelléklet)
III. kötet: Bp., 1888, XVI p. + 526 p. + [1] t. (színes képmelléklet)
IV. kötet: Bp., 1889, XIV p. + 604 p. + [2] t. (színes képmelléklet)
V. kötet: Bp., 1890, XI p. + [1] p. + 412 p. + [1] t. (színes képmelléklet)
VI. kötet: Bp., 1891, XII p. + 512 p. + [2] t. (színes képmelléklet)
VII. kötet: Bp., 1891, XIV p. + 656 p. + [1] t. (színes képmelléklet)
VIII. kötet: Bp., 1892, XVI p. + 732 p. + [1] t. (színes képmelléklet)
IX. kötet: Bp., 1893, XII p. + 604 p. + [1] t. (színes képmelléklet)
X. kötet: Bp., 1893, XII p. + 594 p.+ [1] t. (színes képmelléklet)
XI. kötet: Bp., 1894, XII p. + 612 p. + [1] t. (színes képmelléklet)
XII. kötet: Bp., 1896, XII p. + 680 p. + [1] t. (színes képmelléklet)
XIII. kötet: Bp., 1896, XII p. + 600 p. + [1] t. (színes képmelléklet)
XIV. kötet: Bp., 1897, XVI p. + 728 p. + [1] t. (színes képmelléklet)
XV. kötet: Bp., 1898, XII p. + 444 p.
XVI. kötet: Bp., 1898, XVI p. + 886 p. + [2] t. (színes képmelléklet)
XVII. kötet: Bp., 1899, XI p. + 528 p. + [1] t. (színes képmelléklet)
XVIII. kötet: Bp., 1900, XII p. + 480 p.
XIX. kötet: Bp., 1901, XII p. + 512 p. + [1] t. (színes képmelléklet)
XX. kötet: Bp., 1901, XIV p. + 604 p.
XXI. kötet: Bp., 1901, XII p. + 574 p. + [2] p. + 14 p.

A kötetek címeinek részletezése: I. Bevezető kötet, II. Bécs és Alsó-Ausztria, III. Magyarország/I., IV. Felső-Ausztria és Salzburg, V. Stiria, VI. Karinthia és Krajna, VII. Magyarország/II., VIII. Az Osztrák Tengermellék és Dalmáczia, IX. Magyarország/III., X. Tirol és Vorarlberg, XI. Csehország/I., XII. Csehország/II., XIII. Magyarország/IV., XIV. Morvaország és Szilézia, XV. Magyarország/V., XVI. Galiczia, XVII. Bukovina, XVIII. Magyarország/VI., XIX. Bosznia és Herczegovina, XX. Magyarország/VII., XXI. (zárókötet) Szent István koronája országainak VIII. kötete/Horvát-Szlavonország (hozzátartozó utószóval). Teljes sorozat XXI. szép, egységes kötetben.

Fekete-fehér könyvdíszekkel és iniciálékkal, illetve fekete-fehér egész oldalas és szövegközti képekkel, rajzokkal, színes és kihajtható mellékletekkel gazdagon illusztrált, valamint néhol előszóval, bevezetéssel és hibaigazítással, részletes tartalomjegyzékkel, illetve a rajzok jegyzékével kiegészített kiadás. Grafikusok, fordítók, szerzők, szerkesztők és egyéb közreműködők felsorolása a részletes tartalomjegyzékben. A kiadás és nyomás a Magyar Királyi Államnyomdában készült.


Kiadói dúsan aranyozott, félbőr sorozatkötésben lévő kötetek feliratozatlan, aranyozott díszítésű sarkalással és mintázással ellátott, márványpapíros borítással bevont címfedéllel és hátlappal, dúsan aranyozott, feliratozással ellátott kiadói bőr könyvgerinccel, színezett lapélekkel, hiánytalan állapotban.

"Az Osztrák-Magyar Monarchia Írásban és Képben időtálló könyv-cziklusa marad a magyar könyvnyomtatásnak, mivel alapos papírra vetett többkötetes bemutatványa lett a gyönyörű és hatalmas Monarchiának" - nyilatkozik a kötetről lényegre törő rövidséggel Pulszky Ödön.

Előszó

Az osztrák-magyar monarchia eddigelé, daczára némely jó előmunkálatoknak, még mindig hijával van egy olyan népismei munkának, mely a jelenlegi tudományos buvárlatok magaslatán állva, a művészet... Tovább

Előszó

Az osztrák-magyar monarchia eddigelé, daczára némely jó előmunkálatoknak, még mindig hijával van egy olyan népismei munkának, mely a jelenlegi tudományos buvárlatok magaslatán állva, a művészet annyira tökélyesült sokszorosító eszközeinek segélyével hazánknak és néptörzseinek teljes képét vonzó és egyúttal tanulságos modorban nyujtaná. Az ezen monarchia határain belül élő népfajok tanulmányozása nemcsak a tudós elé tár tágas mezőt, hanem egyúttal az általános hazaszeretet emelésére sem csekély gyakorlati jelentőségű. Mennél behatóbban vizsgáljuk az egyes népcsoportok jó tulajdonságait és sajáságait, úgy szintén azoknak egymástól szellemi és anyagi tekintetben való kölcsönös függését, annál nagyobb mértékben fog erősbülni azon összetartozandóság érzete, melynek hazánk népeit egymással össze kell kapcsolni... Vissza

Tartalom

I. kötet: Bevezető kötet, 1887.1-594
II. kötet: Bécs és Alsó-Ausztria. 1888.1-688
III. kötet: Magyarország I. kötete. 1888.1-526
IV. kötet: Felső-Ausztria és Salzburg. 1889.1-604
V. kötet: Stiria. 1890.1-412
VI. kötet: Karinthia és Krajna. 1891.1-512
VII. kötet: Magyarország II. kötete. 1891.1-656
VIII. kötet: Az osztrák tengermellék és Dalmáczia. 1892.1-732
IX. kötet: Magyarország III. kötete. 1893.1-604
X. kötet: Tirol és Vorarlberg. 1893.1-594
XI. kötet: Csehország I. rész. 1894.1-612
XII. kötet: Csehország II. rész. 1896.1-680
XIII. kötet: Magyarország IV. kötete. 1896.1-600
XIV. kötet: Morvaország és Szilézia. 1897.1-728
XV. kötet: Magyarország V. kötete - Felső-Magyarország I. rész. 1898.1-444
XVI. kötet: Galiczia. 1898.1-886
XVII. kötet: Bukovina. 1899.1-528
XVIII. kötet: Magyarország VI. kötete. Felső-Magyarország II. rész. 19001-480
XIX. kötet: Bosznia és Herczegovina. 1901.1-512
XX. kötet: Magyarország VII. kötete. 1901.1-604
XXI. kötet: Szent István koronája országainak VIII. kötete. Horvát-Szlavonország. 19011-588
Vissza
Tétel sorszám:
026

Kikiáltási ár:
800.000 Ft
(Minimum licitlépcső: 100 Ft)

Hátralévő idő:
Amennyiben az utolsó 5 percben licit érkezik, a lejárati időpont további 5 perccel módosul.


Leütési ár:
1.100.000 Ft Licitek száma: 13Ft
Minden aukción megnyert tétel után 15% árverési jutalékot számolunk fel, amely jutalékot a megnyert árverést követően a vételár alapján azon felül kell megfizetni!