Lezárt aukciók


Bonkáló Sándor: A rutének (dedikált példány)

Ruszinok

Szerző
Bonkáló Sándor
Franklin-Társulat (Budapest)
Kiadói egész vászonkötés , 184 oldal
Sorozatcím: Magyarságismeret
Kötetszám: 1
Nyelv: Magyar 
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN:
Aukció vége:
2023-03-26 20:00

Aukciós tétel adatai

[Budapest], é.n., Franklin-Társulat (Franklin-Társulat Nyomdája), 184 p.

Aukciós jelenlegi tétel részletes leirata

Szerző által dedikált példány. Első kiadás. Magyarságismeret. No.: I. sz.
A rutének (ruszinok). Írta: Bonkáló Sándor.
Az előzéklapon, a szerző, Bonkáló Sándor tollal beírt, névre szóló dedikációja olvasható: "Dr. E. S. úrnak barátsággal és köszönettel Bonkáló Sándor 1947. XI. 13.".
A szerző előszavával, statisztikai adatokkal, irodalommal, jegyzetekkel és részletes tartalomjegyzékkel ellátott népismereti kötet. A könyvet a Franklin-Társulat Nyomdája nyomtatta Budapesten.
Kiadói egészvászon kötésben lévő példány, feliratozott, népi motívumos középdísszel ellátott címfedéllel, feliratozott, könyvdíszes könyvgerinccel, szürke kiadói előzéklapokkal, hiánytalan, jó állapotban, feliratozott, fekete-fehér fényképpel illusztrált, fülszöveges, könyvreklámos, sérült, hiányos, kiadói borítófedélben.
A szerző a ruténekről írt néprajzi monográfiájával a magyar könyvkiadás egy régi tartozását rótta le színvonalasan.
A kötet szerzője, Bonkáló Sándor (Rahó, 1880. január 22. – Budapest, 1959. november 3.) irodalomtörténész, szlavista. Kezdetben a szegedi, majd a gyöngyösi, utána pedig a zalaegerszegi gimnáziumban tanított. 1917-től a budapesti egyetemen dolgozott magántanárként, orosz nyelvet és irodalmat oktatott, azután 1919-től a Pázmány Péter Tudományegyetem Rutén Nyelv és Irodalom Tanszékének vezetője lett. Számos cikke és tanulmánya jelent meg, mely az orosz és ukrán irodalommal és történelemmel foglalkozott, de az ellenforradalmi kor szellemében íródott.

Előszó

Az eddig kutatások eredményeit összefoglalva, ismertető könyvet írok Rákóczi népéről, a kárpát-aljai ruténekről. Sokszázados együttélés utána trianoni békeparancs elszakította tőlünk és csak húsz... Tovább

Előszó

Az eddig kutatások eredményeit összefoglalva, ismertető könyvet írok Rákóczi népéről, a kárpát-aljai ruténekről. Sokszázados együttélés utána trianoni békeparancs elszakította tőlünk és csak húsz év múltán, 1939. év tavaszán hozták vissza őket közös akarattal honvédeink. Mozgalmas húsz évet élt át a rutén a cseh megszállás alatt. A cseh is, az orosz is, az ukrán is nap-nap után az ezeréves magyar elnyomás meséjét súgta a fülébe. A ruténség egy része, amely a köztársaság iskoláiban nőtt fel, elhitte e meséket. A húszéves izgatás nyomokat hagyott lelkében. A világháború előtt a ruténnek nem voltak nemzeti törekvései. A nemzeti igényeket a művelt osztályok nevelik bele az alacsonyabb néposztályokba. A ruténnek nem volt szláv érzésű értelmiségi osztálya. Iparosnak, kereskedőnek nem adta fiát, diplomás fia elmagyarosodott, sőt nagy része a gyermekkorában jól-rosszul beszélt rutén nyelvet is elfejeltette. A cseh kormány a szolgálatába szegődött orosz és ukrán emigránsok segítségével Kárpátalja megszállása után erélyesen hozzálátott a rutének elszlávosításához, a magyar hagyományok, magyar kapcsolatok elhomályosításához. Ezt a célt szolgálták az iskolán, a színházon, a právoszláv templomon és a sajtón kívül az ünnepi felvonulások, népgyűlések, műkedvelői előadások. A ruténség egy része többé-kevésbé megváltozott. Határozatlan formában bár, de nemzeti igényei is kialakultak és a nemzetté alakulás vágya is fölébredt benne. Nem szabad őt ma a háború előtti illuziók szemüvegén át szemlélni, mintha nyomtalanul múlt volna el fölötte a cseh uralom húsz éve. A csehszlovák köztársaság iskoláiban új rutén nemzedék nőtt föl, amelyet szeretettel kell ránevelni a magyar eszmék szolgálatára. Szeretni csak azt lehet, akit ismerünk. Ismerjük meg ruténeinket. Vissza

Tartalom

Előszó5
A rutén telepítés története7
Rutén legenda a magyar és a rutén sorsközösségről
A ruténeklakta terület határai
Az Árpád-kori országhatárok: a gyepürendszer
Rutének hazánkban a tatárjárás előtt
A rutének rendszeres betelepítése Kárpátaljára
A rutének észrevétlen beszivárgása az Erdős-Kárpátokba
A rutének élete a XVII. század középig
Rákóczi szabadságharca
A gens fidelissima
A rutének az 1848/1849. szabadságharcban
Az ungvári gör. kat. papnövendékek szabadságdala
Orosz kémek hazánkban
A rutének a világháborúban
A rutének a cseh megszállás korában38
Harc a rutén önkormányzatért
A müncheni döntés hatása
Ukrán uralom a Kárpát-alján
Téves tanítások a rutének politikai történetéről46
A kárpátaljai rutének dicső multjáról szóló téves vélemények eredete
A látszólagos bizonyítékok cáfolata
Anonymus tudósítása a ruténekről
Emericus, dux Ruizorum
Marchia Ruthenorum
Ruszka-Krajna
Rutén püspök Biharban
Dux Ruthenorum
Petro Petrovics (Pető Péter) rutén főúr lázadása
Koriatovics Tódor herceg hamis adománylevele
Ungvár
A rutének eredete és neve66
Rutén néptörzsek70
A síklakók (dolisnyákok)
A hegylakók (verchovinaiak, verchovincok)
Huculok
Bojkók
Lemkók
A rutén irodalom és művelődés102
Kezdettől a XVI. század végeig
A XVII. és XVIII. század népies irodalma
Hungarismusok a népies irodalma
A XIX. század ruszofil irodalma
A cseh megszállás korának irodalma
A rutén népköltészet135
Vallás és egyház143
A görög katolikus egyház
A görög keleti (právoszláv) egyház
Közgazdasági állapotok153
A rutének anyagi helyzete a XVII. század közepéig
A XVII. század közepétől a XVIII. század végéig
A XVIII. század végétől Trianonig. Az Egán-féle hegyvidéki akció
A felszabadult Kárpátalja újjáépítése. A kormány akciója
A magyar társadalom akciója
A testvérközség-mozgalom
Statisztikai adatok176
Irodalom179
Jegyzetek181
Vissza
Tétel sorszám:
049

Kikiáltási ár:
7.000 Ft
(Minimum licitlépcső: 100 Ft)

Hátralévő idő:
Amennyiben az utolsó 5 percben licit érkezik, a lejárati időpont további 5 perccel módosul.


Leütési ár:
15.600 Ft Licitek száma: 31Ft
Minden aukción megnyert tétel után 15% árverési jutalékot számolunk fel, amely jutalékot a megnyert árverést követően a vételár alapján azon felül kell megfizetni!