Lezárt aukciók


Bajza összegyűjtött munkái 1-6.

1. Bajza élete. Bajza versei/2. Beszélyek és regék/3. Kisebb történeti írások/4. Széptani írások, Irodalom/5. Nyelv - Philosophia, Bajza vegyes vitairatai közől/6. Dramaturgiai írások, A M. Játékszíni Krónika egyes czikkei

Szerző
Bajza József
Szerkesztő
Toldy Ferencz
Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda (Budapest)
Kiadói egészvászon sorozatkötés (Gottermayer) , 1.343 oldal
Sorozatcím: Magyar remekírók
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 17 cm x 13 cm
ISBN:
Aukció vége:
2023-03-26 20:00

Aukciós tétel adatai

Budapest, é. n., Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda (Franklin-Társulat Nyomdája), 1343 p. + [6] p. + [1] t.: ill. (összesített)

Aukciós jelenlegi tétel részletes leirata

Bajza összegyűjtött munkái 1-6. (három egységes külön könyvben). Toldy Ferencz által.

I. könyv:
  • 1. kötet: Bajza élete. - Bajza versei. 207 p. + [1] p. + [1] t.: ill.
  • 2. kötet: Bajza beszélyei és regéi. Az egyik lapja sérült (43-44 p.). 224 p.
II. könyv:
  • 3. kötet: Kisebb történeti írások. 206 p. + [2] p.
  • 4. kötet: Széptani írások. - Irodalom. 235 p.
III. könyv:
  • 5. kötet: Nyelv. - Philosophia. - Vegyes vitairatok. E kötet végén található a 4. kötet tartalomjegyzéke. 215 p. + [3] p.
  • 6. kötet: Dramaturgiai írások. - A M. Játékszíni Krónika egyes czikkei. 256 p.
Második, bővített kiadásban megjelent kötetek. Az I. kötetben a szerzőt ábrázoló, hártyapapírral védett acélmetszetes kép látható. A képet rajzolta: "Barabás" [Barabás Miklós], metszette: "Mahlknecht". A köteteket a Franklin-Társulat Nyomdája nyomtatta és Gottermayer N. Könyvkötő kötötte Budapesten.
Kiadói egészvászon Gottermayer sorozatkötésben lévő kötetek feliratozatlan, dombornyomott díszítésekkel gazdagon ellátott címfedéllel, aranyozott feliratozású, aranyozott díszítéssel ellátott könyvgerinccel, mintás kiadói előzéklapokkal, a képtábla alján pótlással (képet nem érinti), mintázott lapélekkel, a díszes keretezéssel és emblémával ellátott hátlapon a kötészet feltüntetésével, hiánytalan állapotban.
A kötet szerzője, Bajza József (Szűcsi, 1804. január 31. – Pest, 1858. március 3.) magyar költő, színigazgató, kritikus, az MTA és a Kisfaludy Társaság tagja. 1831-ben elindította a Kritikai Lapok című folyóiratot, majd 1837-ben Vörösmarty Mihállyal és Toldy Ferenccel közösen megalapították az Athenaeumot, ahol már rendszeresen megjelentek kritikái is. Majd később 1847-től jelentkezett az "Ellenőrrel". Bajza József értékes, színvonalas költeményei mellett új szemléletű irodalmi kritikáival és tanulmányaival is maradandót alkotott.

Előszó

Bajza József Szűcsiben, Heves vármegye helységében, 1804. január 31. ágostai vallású, nemes és birtokos szülőktől született, kiktől gondos, és tanult derék atyjától szellemi fejlődésének is... Tovább

Előszó

Bajza József Szűcsiben, Heves vármegye helységében, 1804. január 31. ágostai vallású, nemes és birtokos szülőktől született, kiktől gondos, és tanult derék atyjától szellemi fejlődésének is kedvező, nevelést vett. Köz tanulását 1811-ben Gyöngyösön a ferenczi atyák gymnásiumában kezdte, azt Pesten folytatta, hol 1818-tól 22-ig a bölcsészetet, 1822-23-ban a törvényeket hallgatta, s azokat Pozsonyban 24-ben végezvén, egy évet törvénygyakorlaton unokabátyja Földváry Ferencz hevesi alispánnál töltött. Az 1825-1827-ki emlékezetes országgyűlésen ugyan e rokona, mint országgyűlési követ mellett, megyei írnokként volt jelen. Ennek végével Pesten Matkovics protonotárius mellé kir. tábla jegyzőjeül eskütt fel, s 1828-ban ügyvédi oklevelet nyert. Átesvén így azon előkészítő pályán, melyet a régi világban minden nemes ifju egyformán meg szokott járni, a tudomány és irodalom iránti lelkesült szeretetből elhatározta magát nem ügyvédkedés, nem hivatal útján szolgálni hazáját, hanem az irodalomén, s e végre 1829-ben Pesten vette állandó lakását. Vissza

Tartalom

1. kötet
Életrajz3
A Lanthoz. 183519
Ifjukor
Égi háború. 182023
Tűnődés. 182524
Philomélához. 182126
Esthajnal. 189928
Nellihez. 182729
Emlékül. 182630
Dal a Vidékhez. 182531
A Ligethez32
Emlékezés. 182433
Kesergés. 182535
Éjjel. 182136
Fellegekhez. 182538
A Holdhoz. 182440
Az eltűnt ifjúkor. 182641
Epedés. 182743
A lyányka pillanata. 182544
Szerelem
Emlékezés. 183447
Lyányka gyötrelme. 182848
Hozzá. 183149
Az elhagyott. 193350
Irma Gyulához. 183451
Kék szín. 182852
A Violához. 183155
Az apácza. 183557
Hódolás. 183458
Cynthiához. 183559
Éjfélkor. 183459
Vitéz bucsúdala. 183160
Sajkadal. 183461
Lottihoz. 183463
A bokréta. 183463
Lenke dala. 183464
Az Emlényhez, 183366
A Távozóhoz. 183267
Lemondás. 183168
Édességek. 183169
Halászlegény dala. 183570
Hívó. 183671
Az eljegyzett. 183572
A bojtár. 183573
Emma. 183575
Kis leány dala. 183576
Tél és tavasz. 183577
Az özvegy. 183678
Az est. 183679
Haza, élet, emlékezés
A vezér búcsúja. 183483
Egy leányka sírján. 183285
Vándor alkonydala. 182787
Széphalom. 182588
Élet. 183488
Apotheosis. 183489
A vihar. 182993
Borének. 182594
A száműzött. 182698
Isten hozzád. 1824102
Szellemhang. 1830103
Sohajtás. 1834104
Andalgás. 1826105
Egy anya keserve. 1834107
Egy leánykának. 1834108
A rabköltő. 1835109
Az útas. 1835111
Jelen és múlt. 1836112
A Reményhez. 1836113
Őszi dal. 1836114
Egy jótékony nőhöz. 1836115
A hit. 1836116
Jó éjtszakát. 1836117
Végpart. 1835117
Esdeklés. 1836118
Gyász és öröm. 1844118
A viola. 1844119
Egy nőhöz. 1844120
A királyra. 1844121
Deák Ferenczhez. 1845123
Honfidal. 1845126
Ébresztő. 1845128
Fohászkodás. 1849131
Jóslat. 1850135
Nyugasztaló. 1851 138
Balladák
A dalnok. 1823143
Sólyomvár, töredék. 1822143
A kék partok. 1827147
A zarándok. 1828150
Szép Jolánka. 1831158
Ilonka. 18310161
A visszatért. 1833162
A bajnok nője. 1834164
Szolnok mellett. 1849166
Idegen költőkből 1835.
A vándor, Goethétől171
Edvárd, Herder szerint179
Hozzá, Ujlandt5ól181
Szentilona szigetén, Immermanntól182
Veszteség, Goethétől185
Bátorítás, Goethétől185
Az éji dal, Uhlandtól186
A látogatás, Goethétől187
Rendeltetés, Grün Anastasiustól189
A csolnak, lengyel népdal190
Szerb dalok Talvaj és Geyhard szerint
A kikerülhetlen191
Alkuvás193
Ohajtás194
Leányi törvényszék194
Szerelmi kín195
Vadászkaland196
Egyesület197
A szerencsétlen lövés198
2. kötet
Beszélyek és regék
A hableány. 18297
A fekete lovag. 183116
Kámor. 183197
A vándor. 1831169
Ottilia. 1832188
3. kötet
Kisebb történeti írások
Coriolán s a háborgó Róma. 18333
Catilina összeesküvése. 184355
Eudoxia császárné. 184463
Népek vándorlása, kereszthadak és középkor. Schiller után 182987
Néhány vonás Lord Chatam charakteréből. 1829101
Gróf Kohári István. 1831123
A Telekiek tudományos hatása. 1844141
Historiai egyveleg181
A lópor-összeesküvés 1605183
Különös utasítások188
Schwarzburgi Katalin489
Egy furcsa ministeri tanácskozás191
Stuart Mária vég órái192
A whig és tory párt Angliában200
4. kötet
Széptani írások
Az Epigramma theoriája. 18283
Az "Epigramma theoriája" ügyében. 182971
Czáf és Igazítás, Szerényitől71
Szükséges Felelet egy hivatlannak szükségtelen észrevételeire72
Lessing. 183077
Schröder. 1830.82
"Bökversek és Eszmék". 183186
Fogarasi János Búcsúdala. 183193
Goethe. 183295
A Regény-költészetről, töredékek. 1833104
Mednyánszky Regéi magyarúl. 1833138
Dayka Gábor. 1834144
A fordításokról. 1837150
Megyeri Károly. 1842154
Irodalom
Vezérszó a Kritikai Lapokhoz. 1850159
Sas. 1831164
"Toldalék a Hitelhez". 1831170
"Balogh János Élete". 1831171
Szalay László a Muzárionról. 1833173
"Taglalat". 1831175
"A mívelt érzékeny Társalkodás". 1833177
Muzárion. 1834185
"Borzasztó Rakhelye". 1834216
Töredékek (irodalmiak). 1831218
Egyvelegek. Eredetiek s kölcsönzöttek. 1833221
A folyóiratok fény- és árnyoldalai. 1837227
5. kötet
Nyelv - philosophia
Nyelvünk míveléséről3
Nemzetiség és nyelv. Akademiai beszéd12
A hizelkedő36
A párviadalról (Wesselényi válaszával együtt)38
A nagy elmék42
Töredékes Gondolatok43
Az aristokratia60
Bajza vegyes vitairatai közől
Conversations-lexikoni pör. 183065
Bevezetésül65
Figyelmeztetés Wigand Ottó Tudom, s Mesterségi Közöns. Tárára67
Válasz Döbrentei Gábornak74
Észrevételek gr. Dessewffy József ellen93
Baj Kazinczyval. 1831. 1833121
Levelek "A szent Hajdan Gyöngyei" iránt121
Nyilatkozás Kazinczy vádlataira132
Barátságos Szózat Almási Balogh Sámuelhez. 1833136
A személysértésről. 1833140
A névtelenségről s álnévről. 1834142
Auróra pör. 1834145
Melyik a valódi Auróra törvény és józan ész előtt? Feleletül Horvát Istvánnak145
Baj Horváth Istvánnal. 1834180
Levelek a Krit. Lapok III. füzete iránt180
Emlékeztető Horvát István számára187
Baj Kovacsóczyval. 1836203
A hírlapi csevegőknek203
Baj Rumyval. 1841208
Ellenmondás Rumytól208
Felvilágosítás az Ellenmondásra209
6. kötet
Dramaturgiai írások
A magyar színészeti bírálókhoz, különösen X-et Comp. úrhoz. 18363
Dramaturgiai és logikai leczkék, magyar színbírálók számára. 183613
Szükséges magyarázatok a Rajzolatok színbíráló compániájának13
Pro memoria a kassai Szemlélőnek54
Néhány szó a Honművész színi kritikáiról57
Utóhangok. 183664
Harmadszori szavam a Rajzolatok színbíráló compániájához64
Befejező szó Garaynak65
Magyar Játékszíni Krónika. 1837-43.66
Szózat a pesti magyar színház ügyében. 1839.208
A M. Játékszíni Krónika egyes czikkei
A Fehérek148
A Fösvény68
A Kérők128
A Regélő186
Angelo173
Anikó155
Ariadne78
Ármány és szerelem205
A szegény költő137
A vígjáték133
Az Áldozat104
Az arany király, a madarász és az uszkárnyíró113
Az idegen nő85
Az ördög naplója180
Az őrült gyermeke199
Bájital93
Bakóz176
Bátori Mária97
Capriciosa80
Charlotte kapitány200
Clementina191
Coriolán132
Egy pohár víz117
Egy színész élete188
Egy úr és egy asszonyság190
Elmellőzés130
Embergyűlölés és megbánás170
Én voltam80
Enzersdorfi postalegény79
Fiesco139
Foster testvérek88
Gyárnok126
Hamlet122
Három egyszerre70
Ismeretlen nő 67
János, Finnland herczege96
XII. Károly Rügen szigetén198
Kean68
Kegyencz125
Két gályarab75
Királyleány mint koldusnő151
Korona és vérnap123
Köcsmei sárkány202
Láncz145
Lantos és törvényszék73
Lassú íz partot mos71
Lázár pásztor142
Leány és nem fiu101
Lear király93
Leégett ház120
Legjobb az egyenes út114
Lignerolles Lujza108
Lorenzino164
Lucretia203
Lumpáczivagabundus121
Még van idő164
Miczbán családja81
Míveltség és természet114
Monaldeschi68
Norma72
Nóragadás az álarczos bálból73
Othello177
Örökké137
Párisi naplopó66
Pártütők168
Paul Jones171
Raphaela77
III. Richard király194
Richard király a szentföldön79
Rózsa91
Saluzzoi Corona188
Savage Richard173
Senneterre marquisné162
Szebeni erdő100
Teréz124
Tudtán kívül kém183
Tündér Ilona75
Utazás közös költségen154
Ügyvédek104
Vadon fia192
Vas álarcz156
Veszedelmes nagynéne97
Voltaire szünnapjai111
Zolky, a vén diák114
A színházi új év beálltakor 1842146
Egy színésznő levele a színköltőhöz118
Szóbeli takarékosság. Természet a művészetben187
Végszó205
Vissza
Tétel sorszám:
030

Kikiáltási ár:
12.000 Ft
(Minimum licitlépcső: 100 Ft)

Hátralévő idő:
Amennyiben az utolsó 5 percben licit érkezik, a lejárati időpont további 5 perccel módosul.


Leütési ár:
12.600 Ft Licitek száma: 7Ft
Minden aukción megnyert tétel után 15% árverési jutalékot számolunk fel, amely jutalékot a megnyert árverést követően a vételár alapján azon felül kell megfizetni!