Lezárt aukciók


Kosztolányi Dezső: Négy fal között (Gábor Andornak dedikált példány) (Kürthy György 5 fekete-fehér rajzával illusztrált kiadás)(A kötetről írt irodalomtörténeti tanulmány a leírásban olvasható.)

Költemények/Versek

Szerző
Kosztolányi Dezső
Grafikus
Kürthy György
Pallas Részvénytársaság Nyomdája (Budapest) ,
Könyvkötői varrott kemény kötés , 185 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 15 cm
ISBN:
Aukció vége:
2023-05-28 20:00

Aukciós tétel adatai

Budapest, 1907, Pallas Részvénytársaság Nyomdája, 185 p.; ill.

Aukciós jelenlegi tétel részletes leirata

Szerző által dedikált példány. Első kiadás. Négy fal között. Költemények./Versek. Írta: Kosztolányi Dezső.

Bár Kosztolányi ezt a dedikációt nem a „jól ismert”, „jellegzetes” zöld tintájával írta, ez nem meglepő. Ugyanis az, hogy csak zölddel írt volna, közkeletű tévhit: Kosztolányi ugyanis csak az 1910-es években vette föl a zöld tintával írás gyakorlatát, és akkor sem kizárólagosan: 1916-ban pl. volt egy „ideiglenes” lila korszaka, 1920-ban pedig egy alkalmi fekete tintahasználat is jellemezte.

Ekkor pedig, amikor a Négy fal között megjelent, 1907-ben, kizárólag fekete tintával írt – zölddel még véletlenül se.

A Nagy fal között Kosztolányi első kiadott kötete volt. Nem a korban egyre jellemzőbb, már-már szokványos formát választotta: debütáló kötetével nagyot akart szólni, ezért nem több, vékonyka kis füzetre osztotta szét addigi életművét, hanem egy nagy-nagy gyűjteményes munkával rukkolt elő, 185 nagyalakú könyvoldalon. Hozzá mérten elég nagy kritikai visszhang is kísérte, Kosztolányi mégsem volt elégedett vele, mert egyik munka- és költőtársa, a szintén a Budapesti Naplónál dolgozó Ady Endre egyáltalán nem lelkesen örvendező kritikát írt róla – innen eredeztetik a kettejük közötti viszályt, pontosabban csak Kosztolányi viszályát, mert Adyt nem foglalkoztatta tovább az „ügy”.

Kosztolányi az 1907 májusában megjelent kötetet (Corvina, 1907. máj. 30. 77.) igyekezett minél szélesebb körben terjeszteni, több recenziós példányt küldött a sajtónak, és kollégái között is „osztogatta”. Mivel Gábor Andort is régről – még egyetemi éveiből – ismerte már, és gyakran együtt publikáltak ekkoriban A Hétben, ő is kapott egy példányt. Kosztolányi ezt a párszavas ajánlást írta bele:

 

Gábor Andornak / szeretettel / Kosztolányi

 

A dedikáció címzettje, Gábor Andor (Greiner, 1884–1953), költő, író, hírlapíró, fordító (később Kossuth-díjas) fiatal korától ismerte Kosztolányit. Életrajzának korai szakaszát így foglalta össze Tasi József: „Gábor Andor 1884. január 17-én született a Somogy megyei Újnépen (Rinyaújnép), ahol apja falusi szatócs volt. Szülőházát emléktábla jelöli. A család hamarosan Szatmár megyébe, majd 1890 után a fővárosba költözött. Gábor Andor élete végéig szeretettel emlékezett a Zerge utcai reáliskolára és kedves tanárára, Péterfy Jenőre, akiről remek kulcsregényt írt (Hét pillangó, 1918). A pesti egyetembölcsészkarán részt vett Négyesy László híres stílusgyakorlatain – a szeminárium szenora Juhász Gyula –, társai között találjuk Babits Mihályt és Kosztolányi Dezsőt. 1903-ban a Kisfaludy Társaság pályázatára lefordítja Mistral provanszál nyelvű eposzát, a Mireiot, majd húszévesen búcsút mond az egyetemnek, és mint annyi pályatársa (gondoljunk Adyra, Karinthyra, Kosztolányira) újságíró és költő lesz. […] 1907 áprilisától a Bonbonniere, 1908-tól a Modern Színpad Kabaré háziszerzője volt; mindkét kabaréban Nagy Endre, a műfaj magyarországi meghonosítója konferált, az utóbbinak ő volt a vezetője is.” (Kedves anyóli! Gábor Andor levelei Vidor Ferikének; vál., sajtó alá rend., jegyz. Petrányi Ilona, előszó Tasi József; Múzsák–PIM, Bp., 1988.)

Első publikált munkái fordítások voltak. Kosztolányinál pár évvel korábban, még egyetemi hallatóként, 1902. október végén–november elején jelentkezett be az irodalomba. Ezek voltak első publikációi: Baudelaire: A tenger és az ember (Budapesti Napló, 1902. okt. 30. 10.), Lenau Őszi dal (Pesti Napló, 1902. okt. 30. 14.), Lenau: Nádas-dalok (BN, 1902. nov. 2.), Juste Olivier. Este (A Hét, 1902. nov. 2. 698.). A Négy fal közöttig több kötetnyi fordítása is megjelent már. (1903: Lavedan Henri: Elbeszélések; Zangwill: A matrac-sír. A palesztinai zarándok; Haraucourt Edmond. Léghajon és egyéb elbeszélések, 1904: Hubberton John: Helén fiacskái; France Anatole: Crainquebille. Putois, 1905: Francia elbeszélők tára. Ötödik sorozat. Pierre Louys, Marciel Prévost, France Anatole: Gallio, 1906: Verne Gyula: Világ ura, 1907: Moliere. A tudós nők; Provins Michel: Jelenetek.)

Saját munkáiból összeállított önálló kötete azonban még nem jelent meg. (Az majd „csak” 1911-ben lesz, de akkor rögtön három füzetnyi.)

Kosztolányi egész életében nagy pózőr volt, nyilvánvalóan a szűkszavú dedikációval is „üzent” kollégájának. A csak vezetéknévvel jelzett aláírással vélhetően komolyságot, tekintélyt akart sugározni, a semleges „szeretettel” ajánlószöveggel pedig ugyanannyit árult el, mint amennyit titkolt érzéseiből. Sajnos nem keltezte a dedikációt, de nagy valószínűséggel 1907-ben, nem sokkal a megjelenést követően adta Gábor Andornak.

Akivel pályája később is többször találkozott. Már a „korai” években is több közös fórumuk volt, és 1917-től 1919-ig közös szerkesztőségben dolgoztak Hatvany Lajos Pesti Naplójánál. Kosztolányi többször írt a másikról, színdarabjáról, verseskönyvéről – ez utóbbi cikke a Nyugatban jelent meg, 1918-ban. A Tanácsköztársaság leverését követő időszak azonban külön utakra terelte őket: Gábor Andor Bécsbe emigrált és a Bécsi Magyar Újság munkatársa lett, Kosztolányi pedig szélsőjobbra sodródott, és az Új Nemzedék szerkesztőségében volt jól megfizetett antiszemita publicista. Ezután már csak cikkekben üzentek egymásnak.

A kutatás eddig nem ismert Gábor Andornak szóló Kosztolányi-dedikációt. Gyanítani lehetett, hogy voltak, s remélni, hogy talán nem pusztultak el az évtizedek alatt. A most előkerült ritka és becses kötet annak is bizonyítéka, hogy Gábor Andor a vele szembeni méltatlan támadások ellenére sem semmisítette meg költőtársa neki ajándékozott köteteit. Vagy talán éppen azért (is) őrizte meg őket, mindenki számára bizonyítékként, hogy Kosztolányi politikai fordulata előtt nagyon is emberi kapcsolat volt köztük.

Kürthy György öt, egész oldalas  fekete-fehér rajzával illusztrált kiadás.

Könyvkötői varrott kemény kötésben lévő példány feliratozatlan címfedéllel, könyvgerinccel és hátlappal, korabeli, színes előzéklapokkal, tiszta belívekkel, mitázott lapélekkel, hiánytalan állapotban.

A tanulmány Bíró-Balogh Tamás - irodalomtörténész - munkája.

Előszó

Részlet: Lámpafény. I. Ó lámpafény, oly szép vagy s méla, halvány, Mint a beteg ajkán a bús mosoly, Te vagy, aki a napnak alkonyalján Fáradt szivünkre balzsamot hozol. Már mint gyerek... Tovább

Előszó

Részlet: Lámpafény. I. Ó lámpafény, oly szép vagy s méla, halvány, Mint a beteg ajkán a bús mosoly, Te vagy, aki a napnak alkonyalján Fáradt szivünkre balzsamot hozol. Már mint gyerek láttam, hogy ég a lámpa Fenn a magasba s néztem ott alant, Amint a vén bronzcsésze a szobánkba Szétszórta a rózsás, szelíd aranyt. Mindig szerettem, mindig véle nőttem, Később vad éjeken égett előttem, Hogy szálltam föl, a csillagokra én. S most tört a lámpám és nincs lámpafény: Istent kisértő, vágyvillámos éjjel, Járok kihült lámpával, tört cseréppel. II. Te vagy napom, nagy sárga lámpa, Te vagy mezőm, rideg szoba — S oly jó e lámpafényes árnyba! Vissza

Tartalom

I. LÁMPAVILÁGNÁL.
Lámpafény 7
Oh lámpafény 7
Te vagy napom 7
A zöld mezők selymére 8
Az est leszáll 8
Az árkádok alatt 10
A komédiás dala 13
Egy őrülthöz 15
A csönd 18
Egyedül 20
A zongora 21
Erdőben 23
A földön 24
A bal latorhoz 25
A gyilkosok 27
Pán ébredése 28
A nyár 30
Inferno 21
Én is 32
A gyászmenet jő 34
Mors bacchanalis 36
Én 39
A Lenau-gassén 42
Itt senki sincs 42
Szegény poétám! 43
Kérdések 44
A vészfék 45
Üres erdőben 46
Plató olvasása közben 48
Való-e a világ 48
Az élet oly csodás 49
Bölcsesség 50
Győzelem 51
Nosztalgia 53
Szabadság 54
Keresztúton 55
Sürgöny 55
Holnap 56
Megállt az óra 57
A hídon 58
Régi szobákban 60
Ok-anyám 60
Clementi-szonáta 61
Reminiscencia 62
Ábrándjaim ti 63
II. A FEKETE ASSZONY.
Lidércnyomás 67
Viziók 68
A fekete asszonyhoz 69
Virágos arcú 69
Te vagy az éjjel 69
A zöld selyemdiványon 70
Ez a búcsúzás éjszakája 71
Éjfélkor 72
Szeptemberben 73
Midőn utolszor 73
Beteg vagy 73
És vége lett 74
Forró az ágyam 75
Éjfél lesz 75
Egy átok 76
Utolsó versek 77
Ki vagy te 77
Halott asszony 78
Nyomomban a fekete asszony 78
Sirasd meg árva 79
A végtelen nagy éjszakába 79
Még mostan is szeretlek 80
A szél a drótot 80
Pokol felé 81
Nászút 81
Úton 81
Az ünnep előtt 82
Lenn 83
Egy leányról 84
Fehér leányok 85
III. PASZTELLEK.
Téli alkony 89
Néma ház 90
Találkozó 91
Tűz 92
Empire-szoba 94
Á tükör 95
Válás 98
Útra készen 99
Az országutak vándora 100
Kis állomáson 102
Kis-Kőrösőn 103
Tánc 104
Közelgő vihar 105
Fasti 106
Karácsony 106
Húsvét 106
Pünkösd 107
Lefekvés után 108
Ünnepnapon 109
Álmatlanság 110
Augusztusi reggel 111
Járvány 112
Pán 113
Agamemnon és Odisszeüsz 114
Dante a «Croce del Corvo»-ban 115
Gyorstűz 116
A zsidók kivonulása 117
Szekerek a holdfényben 118
Cigányok 120
A holtak vonatja 121
IV. MAGYAR VERSEK.
Az Alföldön 125
A magyar paraszt 127
Az ősz honvédek 128
Mikes szól 129
A határ felé 131
Magyar szonettek 133
Álmodtam én is 133
Kisasszony 134
Honfoglalás előtt 135
Virágének 136
Szent László jelenése 137
Mohács 138
A csata előtt 138
A csata 138
A csata után 139
Zrinyi, a költő 140
Mátyás választatása 141
A Budapest-ciklusból 142
Budapest 142
Ó-Budán 148
Az Üllő-úti fákhoz 152
V. VÁLTOZATOK.
Hervadt kertben 155
Régi szerelem 156
Finale 157
A néma őszi 157
Ma újra felsír 157
ó, mennyi ábránd 158
Egy orosz leányhoz 159
A hajnali csillaghoz 160
Betegen 161
Kék virágok közt 162
Chanson 163
Vágyódás 164
Kérdés 165
Búcsú 166
Sorsunk 167
A vonaton 168
Tíz év után 170
Egy nyári dél álma 172
Láz 174
Dalok, csatárok! 176
A csillagokhoz 177
Vissza
Tétel sorszám:
125

Kikiáltási ár:
1 Ft
(Minimum licitlépcső: 100 Ft)

Hátralévő idő:
Amennyiben az utolsó 5 percben licit érkezik, a lejárati időpont további 5 perccel módosul.


Leütési ár:
210.100 Ft Licitek száma: 60Ft
Minden aukción megnyert tétel után 15% árverési jutalékot számolunk fel, amely jutalékot a megnyert árverést követően a vételár alapján azon felül kell megfizetni!