TémakörökLezárt aukciók


Kun József Jenő : A cs. és kir. 23. gyalogezred Hadi Albuma 1914-1916

Kriegs-Album des k.u.k. Infanterie-Regiments No 23

Szerző
Dr. Székely Sándor
Novák Lajos
Dömötör Pál
Ludwig Thoma
Dr. Hajnal György
Dr. Fenyves Ferenc
Czebe László
Dr. Ballagi Ernő
Glöckner Károly
Schwarz Tivadar
Major Ludwig Baligovics
Bertalan Dezső
Árgay Zsigmond
Alpár Vilmos
Oberst Desider Keleti
Dr. Wilhelm Benedikt
Fritz Guggenberger
Breyer Gyula
Szeitz Henrik
Szerkesztő
Kun József Jenő
Franklin-Társulat (Budapest) ,
Kiadói egészvászon kötés , 400 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  Német 
Méret: 29 cm x 21 cm
ISBN:
Aukció vége:
2018-04-22 20:00

Aukciós tétel adatai

Budapest, 1916, Franklin-Társulat kiadása és nyomása, 400 p.; ill.

Aukciós jelenlegi tétel részletes leirata

Kriegs-Album des k.u.k. Infanterie-Regiments No 23/A cs. és kir. 23. gyalogezred Hadi Albuma 1914-1916. Német-magyar nyelvű hadi album.
A Csász. és Kir. 23. Gyalogezred hadi albuma - Emlékkönyv írásban és képekben az ezredbeliek közreműködésével. Szerkeszti Kun József Jenő cs. és kir. tart. hadnagy. A cs. és kir. hadseregparancsnokság sajtóhadiszállásának 1010/23.3 1916 sz. engedélyével.
Bevezetéssel, előszóval, számos szövegközti képpel, fotóval, dokumentummal, feliratozott arckép-összeállításokkal, listákkal, vonatkozó kiegészítésekkel ellátott történelmi munka. Kiadta, nyomtatta és a kötet kötészeti munkálatait készítette a Franklin-Társulat Budapesten.
Kiadói egészvászon kötés színezett, aranyozott, alakos-képes címfedéllel, feliratozott könyvgerinccel, többkeretes hátlapon a kötészet feltüntetésével, megőrzött, megkímélt, hiánytalan gyűjtői állapotban.

Előszó

Húsz hónap mult el az ádáz küzdelem kezdetétől. Súlyos megpróbáltatásokat éltünk át, mióta 1914 nyarán a háború fúriája hazánkra vetette magát. A hősiesség legnagyobb erőfeszítésére volt szükség,... Tovább

Előszó

Húsz hónap mult el az ádáz küzdelem kezdetétől. Súlyos megpróbáltatásokat éltünk át, mióta 1914 nyarán a háború fúriája hazánkra vetette magát. A hősiesség legnagyobb erőfeszítésére volt szükség, hogy védekezhessünk nagyszámú ellenségeink támadásai ellen, azok ellen a támadások ellen, melyekkel a mi szép hazánk teljes megsemmisítésére törtek. Véres, kemény harczokban végre sikerült az ellenség támadásának megállást parancsolnunk. Míg aztán a mult év tavaszán magunk jutottunk abba a helyzetbe, hogy támadólag lépvén fel, egy tüneményes győzelmi iramlásban, nemcsak határainkról űztük el az ellenséget, hanem számottevő ellenséges területek elfoglalása után az ellenséges hadseregek erejét végérvényesen letörhettük. Csak aki a háborúnak mindezen forgandóságait végigküzdötte, csak az képes megítélni, mily nehéz, szinte lehetetlennel határos munkát igényelt, mennyi hősiesség, önmegtagadás és önfeláldozás volt szükséges ennek a hatalmas eredménynek elérésére. A vitéz s régkipróbált cs. és kir. 23. gyalogezred mindezekben a küzdelmekben, úgy az ellenség makacs támadásainak visszaverése, mint a Hazánk felszabadítására vezetett győzelmes előnyomúlásunk alatt - kiváló és eredményes részt vett, pótolhatlan áldozatokat hozott és ezek ellenében a különböző elismerések és kitüntetések tekintélyes számát kapta érdemei jutalmául. Vissza

Tartalom

Bevezetés: Glöckner Károly ezredes5
Előszó7
A szövetséges uralkodók9
A hadsereg legfőbb vezetői10
A cs. és kir. hadseregfőparancsnokság11
Hadvezéreink12
Magasabb parancsnokaink14
A budapesti katonai parancsnokság18
Lajos Vilmos badeni őrgróf19
Ezredparancsnokaink20
Glöckner Károly ezredes23
A pótzászlóalj parancsnokai25
Az ezred törzstisztjei28
In memoriam (Czebe László)33
Az ezred első halottja (Dr. Ballagi Ernő)35
A gyász és büszkeség (Nekrológok)37
"Négyen vannak..." (Czebe László)58
Temetés a lövészárokban (Dr. Ballagi Ernő)59
A hősi halált halt huszonhármasok61
Halottak-napja a galiciai határon (Schwartz Tivadar)81
Apró keresztfák (Czebe László)84
Aláírásgyűjtemények85
Kitüntetett századosok90
A katonatiszt (Dr. Ballagi Ernő)91
Kitüntetett tisztek93
A tartalékos tiszt (Major Ludwig Baligovics)95
Kitüntetett tisztek97
Az ezred tisztikara 1914-191699
Az ezred önkéntesei114
Akikből tisztek lesznek116
Bácskai legények (Dr. Ballagi Ernő)121
Kitüntetett altisztek126
Kitüntetett hőseink127
A kitüntetések történetéhez137
A kitüntetések statisztikája165
23-asok a trónörökös előtt166
A zászló (cz. l.)169
Az ezred a világháborúban171
Az ezred naplója177
Den Dreiundzwanzigern (Gedenkzeilen)205
Huszonhármasokról a huszonhármasoknak (Emléksorok)214
Unser Kommandant222
Die Seele des Kämpfers224
A sabáci temetőig (Dr. Ballagi Ernő)224
Kezdetben... (Czebe László)227
Mikor az ember sabáci hős.. (Czebe László)234
Der Krieg und der Aberglaube234
Az első menetzászlóalj (Major Friedrich Thellmann von Sebess)239
Az én huszonhármasaim (Oberst Desider Keleti)245
A harminckettősöknél (Bertalan Dezső főhadnagy)247
Laszky-Murowane (Dr. Székely Sándor főhadnagy)250
Turovice (cz. l.)254
Dalolnak a huszonhármasok (Ferenc Győző)259
Potok (Czebe László)262
Mikor a muszka még Magyarországon volt (Hptm. Branko Kralj)268
Krukienice (Dr. Vajda György)273
Hideg szél fuj (Bakanóta)275
Elismerő írások a Bug átkeléséért276
A Bugátkelés (Czebe László)277
Négy hónapig az oroszoknál (Árgay Zsigmond)283
Éljen (Ludwig Thoma)284
A fünfte Sturmja (Alpár Vilmos)286
A harang (Dömötör Pál)287
Tölcsérrobbantás (Hptm. Desider Füleki)288
Der 4. und 6. Juni 1916. (Hptm. Desider Füleki)291
A nagy orosz offenziva első napja (Schwarz Tivadar)291
Huszárt fogott a baka (Czebe László)297
Die Photographie im Kriege (Obst. Maximilian Ritter v. Karnitschnigg)301
Die Tätigkeit des Militärgerichtes im Felde305
Háború a front megett (K. D. E. főhadnagy)307
Akik nem fegyverrel harcolnak (cz. l.)312
A kokutokowcei 23-as temető (Novák Lajos tábori lelkész)317
Die Feldpost Nr. 632319
A pótzászlóalj szerepe (Obstlt. Karl Erhart)322
A káderirodában325
A káder életéből (Hptm. Robert Kautz)328
A háború és a pótkeret-zászlóalj (Oberlt Adalbert Stermberg)331
A zombori katonai egészségügyi szolgálat (Oberstabsarzt Dr. Wilhelm Benedikt)334
Das Rote Kreuz. (Zugsf. Othmar Kofler)341
A zombori üdülőtelep342
A 23. gy. e. katonaanyaga (Hptm. Ludwig Répászky)344
A zombori lógyűjtő állomás345
Harctéri noteszemből (Dr. Ballagi Ernő)348
Az én csendes szomszédom (Czebe László)350
Mutters Bild (Fritz Guggenberger)353
Pardon - privátügy (Czebe László)353
Valahol messze (Breyer Gyula)354
A régi Bácskáról (Dr. Fenyves Ferenc)354
A 23-as hadiárvákért (Körmöczy Ernő)355
Az ezred jótékony-mozgalmának története (Szeitz Henrik)357
Az ezred jótékony-mozgalma a jövőben362
A nagyobb adakozók és az alap támogatói377
A Hadialbum munkatársai384
Az utódokhoz (Dr. Hajnal György)385
A cs. és kir. 32. gyaloghadosztály Képes Tábori Ujságja387
Az ezred indulója397
Felhívás398
Vissza
Tétel sorszám:
213

Kikiáltási ár:
12.000 Ft
(Minimum licitlépcső: 100 Ft)

Hátralévő idő:
Amennyiben az utolsó 5 percben licit érkezik, a lejárati időpont további 5 perccel módosul.


Leütési ár:
19.000 Ft Licitek száma: 10Ft
Minden aukción megnyert tétel után 15% árverési jutalékot számolunk fel, amely jutalékot a megnyert árverést követően a vételár alapján azon felül kell megfizetni!