TémakörökLezárt aukciók


Bodor Antal, Dr./Steinecker Ferenc, Dr.: Honismeret könyve

Szerző
Szabó Zoltán
Dr. Buday László
Le Play
Dr. Cholnoky Jenő
Lükő Gábor
Kovács Imre
Váradi József
Kőszegi László
Barabás Endre
Faragó Ede
Luby Margit
Szendrey Zsigmond
Szerkesztő
Dr. Bodor Antal
Dr. Steinecker Ferenc
Magyar Társaság Falukutató Intézete (Budapest) ,
Kiadói varrott papírkötés , 160 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Aukció vége:
2018-04-22 20:00

Aukciós tétel adatai

Budapest, 1935, Magyar Társaság Falukutató Intézetének kiadása (Sárkány Nyomda R.T., Bp.), 160 p.

Aukciós jelenlegi tétel részletes leirata

Honismeret könyve. Barabás Endre, Bodor Antal dr., Buday László dr., Cholnoky Jenő dr., Faragó Endre, Fodor Ferenc dr., Heller Farkas dr., Kovács Imre, Kőszegi László, Le Play, Luby Margit, Lükő Gábor, Mészár Oszkár dr., Milay Péter dr., Szabó Zoltán, Szeibert János dr., Zsendrey Zsigmond, Váradi József, Witting Gusztáv dr. tanulmányai.
Előszót írta: Steinecker Ferenc dr. Szerkesztette: Bodor Antal dr.
Előszóval és részletes tartalomjegyzékkel ellátott honismereti tanulmánygyűjtemény. A címfedél belső oldalán a Magyar Társaság kiadványainak jegyzékével, a hátlap belső oldalán és a hátlapon a M. Kir. Áll. Térképészeti Hivatal ajánlólistájával. A kötetet a Sárkány Nyomda R. T. nyomtatta Budapesten.
Kiadói varrott papírkötésben lévő példány, feliratozott címfedéllel, kézzel feliratozott könyvgerinccel, tiszta oldalakkal, hiánytalan, megkímélt állapotban.

Előszó

Az emberiség állami és társadalmi életében döntő szerepet játszanak az eszmék s ezek uralma az emberiség szellemi irányával függ össze. Korszakonként változnak az uralmon levő eszmék, az ú. n.... Tovább

Előszó

Az emberiség állami és társadalmi életében döntő szerepet játszanak az eszmék s ezek uralma az emberiség szellemi irányával függ össze. Korszakonként változnak az uralmon levő eszmék, az ú. n. koreszmék, melyeknek keletkezése és alakulása sokféle tényezőtől függ. Ilyenek többek között a technikai és gazdasági újítások és átalakulások s ezekkel összefüggésben a nagy háborúk, melyek a koreszmék változásának részben okai, részben következményei. A mult század uralkodó eszméje, a liberalizmus az egész kultúrált emberiséget áthatotta. Hazánkban a reformkorszak volt kibontakozásának kezdete, a kiegyezést követő félszáz év pedig felvirágzásának s hatalomra jutásának ideje. A világháború s a legutóbbi másfél évtized sok fájdalmas tanulsága azonban a mai nemzedék s különösen a fiatalság gondolkozását, érzelemvilágát szembetűnően megváltoztatta, mondhatni antiliberálissá tette s ma már állandóan nő azok száma, akik összeomlásunk s másfelől a gazdasági világválság okait a szabadelvűség szélsőséges túlhajtásaiban keresik. Az bizonyos, hogy a liberalizmus légkörében idővel elhatalmasodott tőke- és gépuralom s az ezzel velejáró anyagias szellem az egykor harmonikusan megindult fejlődést egyoldalúvá tette s az ellentéteket mind a társadalmi osztályok, mind a nemzetek közt kiélezve a háború és az ezt követő gazdasági és lelki válságok előidézésében közreműködött, A liberalizmusnak, mint organizációs rendszernek további hibája az volt, hogy amíg a városok szédületes fejlődését elősegítette, a vidéket s különösen a falut és annak népét háttérbe szorította és elhanyagolta. Ebből kifolyólag a hazafias érzést s a nemzeti szellemet is inkább eszmeileg, mint reálisan fejlesztette ki, minthogy annak valódi alapja és gyökere a föld s a szülőföld és annak szeretete, megbecsülése. A liberalizmus azonban ezt figyelmen kívül hagyta s az elsősorban a valóságot értékelő falusi földmíves nép lelkére e miatt nem is tudott kellően hatni. A hazafiságot a vezetőosztálynál is inkább szólammá s reális életalap nélküli illúzióvá tette, s ezzel előmozdította azt, hogy a magyar középosztály hamar és könnyen megvált az ősi földtől: otthagyta a falut, amelynek csak küzdelmeit, árnyoldalait látta s a könnyebb életet ígérő városba költözve hivatalt vállalt és legtöbb esetben lelkileg is végleg elszakadt szülőföldjétől. Vissza

Tartalom

Előszó. Írta: Steinecker Ferenc dr. - - - - - - - - 3
Benkő József 1740-1814. - - - - - - - - - - 8
Széchenyi és a honismeret. írta: Váradi József. - - - - - 9
Keleti Károly és a falukutatás. Írta: Bodor Antal dr. - - - - 17
Az adatszolgáltatók lelki diszpozíciói. Írta: Buday László dr. - - 22
Sociológia és sociográfia. Írta: Heller Farkas dr. - - - - - 25
Szülőföldismeret. Írta: Fodor Ferenc dr. - - - - - - - 26
Orbán Balázs, a Székelyföld ismertetője. - - - - - - 36
A falukutatás és a tanítók. Írta: Barabás Endre. - - - - - 37
Mit és hogyan kell a turistának gyűjteni? Írta: Cholnoky Jenő dr. - 45
A néphagyományok gyűjtésének módszere. Írta: Szendrey Zsigmond. - 52
A hatvani jobbágy társadalomrajza 1846-ban. Írta: Le Play. - - 63
A néprajzi gyűjtés módja. Parasztrendtartás. Falucsúfolók. Írta:
Luby Margit. - - - - - - - - - - - - 72
A községi monográfiákról. Írta: Mészár Oszkár dr. - - - - 79
A német, orosz és amerikai falukutatás. Írta: Szeibert János dr. - 104
A román „monográfisták" falukutató munkája. Írta: Lükő Gábor. - 117
Ráckeve krónikáskönyve. (1605-1834.) - - -- - - - - 124
A Magyar Szociográfiai Intézet szervezete és gyűjteményei.
Írta: Niklay Péter dr. - - - - - - - - - - 135
A Turul Szövetség falumunkája. - - - - - - - - 138
Az Országos Széchenyi Szövetség falumunkája. Írta: Wittig Gusztáv dr. 140
A cserkészek falumunkája. Írta: Faragó Ede. - - - - - 143
A „Fiatal Magyarság" társadalomkutatási munkája. Írta: Szabó Zoltán. 145
A sárospataki Főiskola Faluszemináriuma. - - - - - - 149
Falumunka a Pro Christo diákszövetség főiskolai internátusában.
Írta: Kovács Imre. - - - - - - - - - - - 151
Az Akadémia dísztermének Lotz-falképei. írta: Kőszegi László. - 154
Község-monográfia pályázat. - - - - - - - - - - 160 Vissza
Tétel sorszám:
051

Kikiáltási ár:
3.000 Ft
(Minimum licitlépcső: 100 Ft)

Hátralévő idő:
Amennyiben az utolsó 5 percben licit érkezik, a lejárati időpont további 5 perccel módosul.


Leütési ár:
3.200 Ft Licitek száma: 2Ft
Minden aukción megnyert tétel után 15% árverési jutalékot számolunk fel, amely jutalékot a megnyert árverést követően a vételár alapján azon felül kell megfizetni!