TémakörökLezárt aukciók


Berze Nagy János, Dr.: Magyar népmesetípusok I-II.

Szerző
Dr. Berze Nagy János
Szerkesztő
Dr. Banó István
Fordító
Dr. Kováts Albert
Dr. Szabadi Béla
Dr. Szabó Aladár
Rédey Györgyné
Boháti Róbert
Dr. Lencz Gyuláné
Lektor
Géczy József
Baranya Megye Tanácsa Végrehajtó Bizottsága (Pécs) ,
Könyvkötői egészvászon kötés , 1.407 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Aukció vége:
2018-04-22 20:00

Aukciós tétel adatai

Pécs, 1957, Baranya Megye Tanácsának kiadása (Mecsek Nyomda, Pécs), 675 p. + [1] p. + [2] t.: ill.; 732 p. + [3] p.; ill.

Aukciós jelenlegi tétel részletes leirata

Magyar népmesetípusok I-II. Írta Dr. Berze Nagy János.
A bevezető tanulmányt írta és a tudományos szerkesztést végezte Dr. Banó István. A szerző fekete-fehér fotójával, részletes tartalomjegyzékkel, a katalógusban feldolgozott népköltészeti anyag mutatójával, orosz, angol, német és francia összefoglalóval kiegészítve. A kötetek fekete-fehér képanyaggal illusztráltak. Megjelent 1000 példányban a B.M.T. kiadásában, a Mecsek Nyomda nyomtatásában Pécsett.
Könyvkötői (világosbarna) egészvászon kötés feliratozatlan címfedéllel és könyvgerinccel, új előzéklappal, hiánytalan állapotban.
"Berze Nagy a magyar népmesetípusok összegyűjtésével és azok rendszerezésével a magyar néprajzkutatás egy régi tartozását pótolta avatott, hozzáértő kézzel." - Ortutay Gyula néprajzkutató.

Előszó

Berze Nagy János most megjelenő „Magyar népmesetípusok" c. posthumus munkáját még életében, a mű megjelenésének reményét soha föl nem adva, a már régóta halott mesterének, Katona Lajosnak... Tovább

Előszó

Berze Nagy János most megjelenő „Magyar népmesetípusok" c. posthumus munkáját még életében, a mű megjelenésének reményét soha föl nem adva, a már régóta halott mesterének, Katona Lajosnak ajánlotta. A munka méltó Katona Lajos emlékéhez és - most már a szerző halála után megjelenve - e művével a szerző egyszerre emel emléket mesterének és önmagának is. Katona Lajos ösztönző és buzdító hatása azzal az idővel kezdődik, amikor Berze Nagy János a budapesti egyetemen Katona Lajos tanítványa lett. A tanítvány és mester közt kialakuló viszony hamarosan az idősebb, tapasztaltabb irányító és a kezdő tudós barátságává alakult, és a közöttük munkatársivá és barátivá váló jó viszony Katona Lajos korán bekövetkező haláláig zavartalanul megmaradt. Katona Lajos ösztönző, buzdító irányítása mellett nagy hatással lehetett Berze Nagy Jánosra az is, hogy már kora gyermeksége óta ismerhette a népköltészetet, annak formáló légkörében élhetett szülőfalujában. A katalógusában feldolgozott kiadatlan gyűjteményei közt a legrégibb 1894-ből származik, amikor még négy év választotta el Berze Nagy Jánost az érettségi vizsgától. Érdekes lenne annak a megállapítása, hogy honnan kapott ösztönzést ez a gyermekifjú a népköltési termékek gyűjtésére. 1879-ben született Bessenyőn, (ma Besenyőtelek) földműves családból. A sors véletlen szeszélye már kisiskolás korában is több helyre eljuttatta. Elemi iskoláit is három helyen: szülőfalujában, Tiszasülyön és Egerben végezte, Gimnáziumi tanulmányait is három városban: Gyöngyösön, Egerben majd Jászberényben, ahol 1898-ban érettségi bizonyítványt szerzett. Mint a budapesti egyetem bölcsészeti karának hallgatója leckekönyve tanúsága szerint többek között Gyulai Pál, Beöthy Zsolt, Négyessy László, Horváth Cyrill, Zolnai Gyula, Szinnyei József, Simonyi Zsigmond, Nemethy Géza, Ponori Thewrewk Emil előadásaira járt el. Katona Lajos előadásai közül „Bevezetés a népköltészet összehasonlító vizsgálatába", „Az aesopusi mese a középkorban", „A magyar népmesék összehasonlító elemzése" címűeket hallgatta több féléven át. Már egyetemi hallgató korában megkezdi a tudományos jellegű munkát, sőt kísérletet tesz a költészet terén is. Ezt mutatja kedves hangú „Tiszamentről" címmel Budapesten, 1902-ben megjelent verseskötete. Mint leendő folkloristának nagy hasznára vált, hogy a népköltészet iránti érdeklődése a népnyelv iránti érdeklődéssel párosult. Vissza

Tartalom

I. kötet
DR. BANÓ ISTVÁN: dr. Berze Nagy János magyar népmesekatalógusa 7
Magyar Népmesetípusok (1-507. típusok) 133-674

II. kötet
Magyar Népmesetípusok (510-1964. típusok) 7
Jegyzetek:
1. Dr. Berze Nagy János eredeti előszava 643
2. A típusok mutatója 647
3. Típusok 1-től 1964-ig 665
4. A katalógusban feldolgozott magyar népköltészeti anyag mutatója 681
5. Az "Összehasonlító irodalom" bibliográfiája 732
6. A katalógusban közöltek helyesírására vonatkozó megjegyzések 732 Vissza
Tétel sorszám:
039

Kikiáltási ár:
8.000 Ft
(Minimum licitlépcső: 100 Ft)

Hátralévő idő:
Amennyiben az utolsó 5 percben licit érkezik, a lejárati időpont további 5 perccel módosul.


Leütési ár:
45.000 Ft Licitek száma: 10Ft
Minden aukción megnyert tétel után 15% árverési jutalékot számolunk fel, amely jutalékot a megnyert árverést követően a vételár alapján azon felül kell megfizetni!