TémakörökLezárt aukciók


Herman Ottó: A magyarok nagy ősfoglalkozása

Előtanulmányok

Szerző
Herman Ottó
Grafikus
Vezényi Elemér
Hornyánszky Viktor Csász. és Kir. Udv. Könyvnyomdája (Budapest) ,
Korabeli félvászon kötés , 439 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 26 cm x 17 cm
ISBN:
Aukció vége:
2018-04-22 20:00

Aukciós tétel adatai

Budapest, 1909, Hornyánszky Viktor Csász. és Kir. Udvari Könyvnyomdája, XXIII p. + 1-408 p. + [2] p. + [3] t. + VII t.; ill.

Aukciós jelenlegi tétel részletes leirata

Első kiadás. A magyarok nagy ősfoglalkozása. Előtanulmányok. Írta Herman Ottó.
Három műmelléklettel, nyolc táblával, negyvenhárom szövegábrával ellátott kötet. A kötetben lévő műmellékleteket és képtáblákat minőségi hártyapapír védi.
Korabeli félvászon kötés feliratozatlan címfedéllel, aranyozott feliratos könyvgerinccel, mintázott előzéklappal, tiszta belívekkel, mintázott lapélekkel, hiánytalan, jó állapotban.
A nagy tekintélyű, kiváló szerző jelen kötetével igazolni kívánta azt a nagyon régről hozott feltételezést, hogy "népünk halászó vizek tájékáról származik" és a halászat a magyar ősfoglalkozások "egyik legelsőbbje".

Előszó

ELSŐ BESZÁMOLÓ „A MAGYAROK NAGY ŐSFOGLALKOZÁSÁ"-HOZ. Az idő eljárt fölöttem. Elértem a patriarchák korát; sőt végsőnek vett határa felé közeledem. Ezt a test minden idegével, minden izmában... Tovább

Előszó

ELSŐ BESZÁMOLÓ „A MAGYAROK NAGY ŐSFOGLALKOZÁSÁ"-HOZ. Az idő eljárt fölöttem. Elértem a patriarchák korát; sőt végsőnek vett határa felé közeledem. Ezt a test minden idegével, minden izmában érzem. Életem egész folyását, különösen a fölvállalt kötelességek szempontjából áttekintve, érzem és tudom, hogy nincs már percznyi vesztegetni való időm, ha meg akarok felelni a hátralevő résznek, tehát a végsőnek a végsőig . . . A midőn a kir. magyar Természettudományi Társulat - ez előtt egy negyedszázaddal - megbízott a magyar vizekben élő halak természetrajzának megírásával, beleütköztem az első nagy akadályba : a magyar halászati mesternyelv akkoron siralmas voltába. Világosan éreztem, hogy ha igazán megakarok felelni, serényen hozzá kell fognom a mesternyelv tisztázásához. A természethistória érdekéből, a magyar közhalászok elemével érintkezve megéreztem, hogy a mesternyelvre megtaláltam az igazi forrást. Vissza

Tartalom

Első beszámoló VII
Első beszámoló függeléke XVII
I. A kiindulás 1
II. Magyarország területe az őskőkorban 29
A harmadkor 35
A negyedkor 35
A Palaeolith 36
A mostkor 36
A palaeolith kulturfokok Európa nyugatán 41
Az alsó fok 41
A középső fok a 42
A felső fok 49
Átmeneti fok 52
A palaeolith kulturfokok Európa keletén 54
A Chelleo-Moustérien 55
A Solutréen alakzatok 59
A Magdalénien alakzatok 63
Az ősember nyomai Magyarországon 68
A miskolczi lelet 68
A barlangok 75
III. A nomádság elemei 83
A Skythák nomádsága 85
A görög írók kora 98
A magyarok nomádsága 99
IV. A magyar állattartás köztörténete 115
A fejlődés rendje 117
IX-XI. SZÁZAD 117
XI. SZÁZAD 119
1. Összegezés 122
XII-XIII. SZÁZAD 123
Ménes 123
Gulya 129
Konda. 130
Juhászat 134
Legelő 135
Itató 140
Szállás 140
2. Összegezés 140
XIV. SZÁZAD 152
Ménes 142
Sertés 145
Legelő 148
3. Összegezés 149
XV. SZÁZAD 150
Ménes 150
Sertés 151
Juhászat 151
Pásztorok 153
Legelő 154
4. Összegezés 156
XVI. SZÁZAD 158
Ménes 158
Sertés 159
Állattenyésztés 159
Székely szokás-törvények 160
Rovásfa 160
Jónevü pásztorok 161
Horvát szokásjog 161
Legelő 162
Kártételek 164
5. Összegezés 169
Pótlás 170
Marhakereskedés
XVII. SZÁZAD 183
Munkácsi rend 183
Ménes 185
Konda 187
Juhászat 188
Első összeállás 188
Walaszka szloboda 189
Juhász szabadság 189
Első valóságos czéh 192
Pásztorok 196
Állategészségügy 202
Kihágások 203
Legelők, tilalmak stb. 205
Legeltetés, rendtartás 217
Feldgraff 224
Füvelő hadnagy 225
Fűbér 226
Tűzrend 226
Zsellérek 227
6. Összegezés 227
XVIII. SZÁZAD 230
Ménes, csikós, lótartás 230
Gulya 232
Csorda 234
Marhaállomány 235
Konda 235
Juhászat 238
Juhász czéhek 244
Pásztorrend 256
Enchiridion-rend 256
Vármegyék pásztorrendje 259
Városok és falvak pásztorrendje 271
Határpásztorok 275
Legelő 279
Vármegyék legeltetési rendje 279
Városok és falvak legelőrendje 281
Erdei legeltetés 285
Vármegyék és székek 292
Városok és faluk 295
Bitangolás 297
Vármegyék és székek 298
Város 301
Tüzelés 301
Ingek rendje 303
Kalapjegyek 303
Sorpecsenye 303
Szerre-őrzés 304
Fák védelme 304
Zsidók kirekesztése 304
Czigányok 304
7. Összegezés 305
Ménes 309
Gulya 309
Ronda 310
Juhászat 310
Kecske 312
Pásztorrend 313
Legelő 315
Erdei legeltetés 315
Bitangol ás 315
Tüzelés 315
Állategészségügy 318
Ingek rendje 318
XIX. SZÁZAD 349
Hátos személy 319
Prédikáczió 320
Juhászkutya 320
Pásztorrend 320
Jószágállomány 321
Erdei legelő 323
Vegyes 330
Városok 338
Székely ezredek 340
8. Összegezés 342
Visszapillantás 345
Függelék 353
Bevezető 355
Kecskemét 1591 előtt 356
Kecskeméti rend 357
Kecskemét, Kőrös, Halas 367
Debreczeni rend 369
Nádudvari rend 378 Vissza
Tétel sorszám:
141

Kikiáltási ár:
8.000 Ft
(Minimum licitlépcső: 100 Ft)

Hátralévő idő:
Amennyiben az utolsó 5 percben licit érkezik, a lejárati időpont további 5 perccel módosul.


Leütési ár:
40.000 Ft Licitek száma: 20Ft
Minden aukción megnyert tétel után 15% árverési jutalékot számolunk fel, amely jutalékot a megnyert árverést követően a vételár alapján azon felül kell megfizetni!