TémakörökLezárt aukciók


Edvi Illés Aladár/Halász Albert: Magyarország gazdasági térképekben

The economies of Hungary in maps/La Hongrie économique en cartes

Szerkesztő
Edvi Illés Aladár
Halász Albert
Heinrich Ferenc ,
Kiadói tűzött papírkötés , 57 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  Angol  Francia 
Méret: 23 cm x 31 cm
ISBN:
Aukció vége:
2018-04-22 20:00

Aukciós tétel adatai

Budapest, 1920, Kiadta Heinrich Ferenc ("Pátria" Irodalmi Vállalat és Nyomda Rt., Bp.), 3 p. + 57 t. (térképek); ill.

Aukciós jelenlegi tétel részletes leirata

Első kiadás. Teleki Pál (miniszterelnök, földrajztudós, egyetemi tanár) által ajándékozott kötet. - A címlapra tollal beírt bejegyzés nem Teleki Pál kézírása.
The economies of Hungary in maps/Magyarország gazdasági térképeken/La Hongrie économique en cartes. Edited/Kiadja/Editée: Francis de Heinrih/Heinrich Ferenc/Francois de Heinrich.
Három nyelvű (angol/magyar/francia) térképészeti kiadvány 57 kihajtható, számozott, határszínezett térképpel, három nyelvű előszóval, tartalomjegyzékkel, kompletten. Kiadta Heinrich Ferenc magyar kereskedelemügyi miniszter. Összeállították: Edvi Illés Aladár miniszteri tanácsos, szakosztályfőnök és Halász Albert okl. vegyészmérnök, iparfelügyelő.
A kötet címlapján tollal beírt bejegyzéssel: "Gróf Teleki Páltól 1920. jan. 1." A kötetet a "Pátria" Irodalmi Vállalat és Nyomdai R.-T. nyomtatta Budapesten.
Kiadói tűzött papírkötés feliratozott címfedéllel, könyvkötő által pótolt vászon könyvgerinccel, kiadói virágmintás előzéklappal, tiszta oldalakkal, hiánytalan állapotban.
Ritka.

Előszó

Megkíséreljük Magyarország gazdasági viszonyainak térképekben való bemutatását, főleg a világháború előtti békeév (1913) adatainak felhasználásával, mivel azt hiszszük, hogy az ország egyes... Tovább

Előszó

Megkíséreljük Magyarország gazdasági viszonyainak térképekben való bemutatását, főleg a világháború előtti békeév (1913) adatainak felhasználásával, mivel azt hiszszük, hogy az ország egyes vidékeinek gazdasági kapcsolódásairól legtisztább képet csakis a normális viszonyok adatai szolgáltathatnak. A térképekhez felhasználtuk az 1913-as évi gyáripari adatgyűjtést, a Központi Statisztikai Hivatal kiadványait, Papp Károly »A Magyarbirodalom vasérc és kőszén készlete« és Kvassay Jenő »Die ungarische Donau« című munkáját, ezenkívül egyes kérdésekben a legkiválóbb szakemberekhez fordultunk: a földgázra és sóbányászatra Böckh Hugó helyettes államtitkár, a vasérc bányászatra Biró Pál vezérigazgató, a szén termelésre pedig Wieser Vilmos bánya igazgató szolgáltatott adatokat. A vízierőre és energiakérdésekre vonatkozó 20. és 21. számú térképet dr. Hoór=Tempis Mór mű egyetemi cz. ny. rk. tanár tervezte. A mellékelt gazdasági térképek szerint Magyarország egyes vidékei gazdaságilag teljesen kiegészítik egymást; az ország hegy és vízrajzi térképe pedig arról tanúskodik, hogy az erdőgazdálkodást, a folyamszabályozást és általában az egész vízgazdálkodást Magyarország területén céh szerűen csak egy kéz igazgathatja. Vissza

Tartalom

I. Hegyrajz, vízrajz és
forgalom.
Hegy és vízrajz 1
Vízhálózat és a hajózható víziutak 2
Vasúti hálózat 3
Vasúti forgalom 4
Kivitel 5
Behozatal 6
II. Mezőgazdaság.
Szántóföld nagysága megyénkint 7
Erdőterület megyénkint a fanemek feltüntetésével. Papirosgyárak 8
Kenyérmagfelesleg, illetőleg hiány megyénkint 9
Búzával bevetett terület megyénkint 1913-ban 10
Rozszsal 1913-ban 11
Árpával 1913-ban 12
Kukoricával 1913-ban 13
Burgonyával 1913-ban 14
Szőlővel beültetett 1913-ban 15
Szarvasmarhaállomány megyénkint 1911-ben
és 1917-ben 16
Sertésállomány megyénkint 1911. és 1917-ben 17
Lóállomány 1911. és 1917-ben 18
Juhállomány 1911. 1917-ben 19
III. Energia.
Vízierők és a mezőg. és ipari energiaszükséglet 20
Vízierők és a vontató energiaszükséglet 21
Széntermelés bányánkint 1913-ban 22
Szénvagyon 23
IV. Ipar és bányászat.
Gyári és bányamunkásság létszáma helyenkint
1910-ben 24
Iparfejlesztés megyénkint és négyzetkilométerenkint 25
Iparfejlesztés fejenkint és megyénkint 26
Gyári malmok termelése 1913-ban 27
Gyári malmok hajtógépeinek munkabírása
1913-ban 28
Gyári malmok munkáslétszáma 1913-ban 29
Cukorgyárak termelése 1913-ban 30
Cukorgyárak hajtógépeinek munkabírása 1913-ban 31
Cukorgyárak munkáslétszáma 1913-ban 32
Ipari és mezőgazdasági szeszgyárak termelése
1912/1913-ban 33
Sörgyárak termelése 1913-ban 34
Dohánygyárak termelése 1913-ban és a dohány
termő területek 35
Keményítőgyárak termelése 1913-ban 36
Növénykonzervgyárak termelése 1913-ban 37
Növényolaj gyárak termelése 1913-ban 38
Szappan és gyertyagyárak termelése 1913-ban 39
Vasérctermelés bányánkint 1913-ban 40
Vas- és acélgyárak termelése 1913-ban 41
Vas- és acélgyárak hajtógépeinek munkabírása
1913-ban 42
Vas- és acélgyárak munkáslétszáma 1913-ban 43
Gépgyárak termelése 1913-ban 44
Textiliparfejlesztés megyénkint és négyzetkilométerenkint 45
Pamutgyárak termelése 1913-ban 46
Kendergyárak termelése és a kendertermő területek 1913-ban 47
Lengyárak termelése és a lentermő területek
1913-ban 48
Jutagyárak termelése 1913-ban 49
Gyapjúgyárak termelése 1913-ban 50
Bőrgyárak 1913-ban 51
Bőrcipőgyárak 1913-ban 52
Kőolaj finomítók 1913-ban 53
Műtrágyagyárak 1913-ban 54
Cementgyárak 1913-ban 55
Téglagyárak 1913-ban 56
Sótermelés bányánkint 1917-ben 57 Vissza
Tétel sorszám:
086

Kikiáltási ár:
15.000 Ft
(Minimum licitlépcső: 100 Ft)

Hátralévő idő:
Amennyiben az utolsó 5 percben licit érkezik, a lejárati időpont további 5 perccel módosul.


Leütési ár:
19.200 Ft Licitek száma: 4Ft
Minden aukción megnyert tétel után 15% árverési jutalékot számolunk fel, amely jutalékot a megnyert árverést követően a vételár alapján azon felül kell megfizetni!