TémakörökLezárt aukciók


Jereb Gábor: Aerodinamika és repüléselmélet I-II.

Szakmunkásképzést folytató szakközépiskolai tankönyv

Szerző
Jereb Gábor
Szerkesztő
Szokoly Miklósné
Lektor
Bíró László
Jánovszky László
Bárdosi Ferenc
Műszaki Könyvkiadó (Budapest) ,
Ragasztott papírkötés , 309 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-102-032-0
Aukció vége:
2019-06-30 20:00

Aukciós jelenlegi tétel részletes leirata

A borítók kissé kopottak, elszíneződtek, foltosak. A lapélek enyhén foltosak.

Előszó

A repülés a huszadik században a közlekedés egyik igen fontos ága. A személy- és a teherszállító repülőgépek útvonalai behálózzák az egész Földet. A légi közlekedésből hazánk is kiveszi a részét,... Tovább

Előszó

A repülés a huszadik században a közlekedés egyik igen fontos ága. A személy- és a teherszállító repülőgépek útvonalai behálózzák az egész Földet. A légi közlekedésből hazánk is kiveszi a részét, légiforgalmi repülőgépeink a szomszédos országok fővárosain kívül rendszeresen felkeresik Európa számos fontos városát, de vannak Európán kívüli járataink is. A repülőgépeket a közlekedési feladatok ellátása mellett a korszerű gazdálkodás számos más területén is alkalmazzák. felhasználják a mezőgazdaságban a levegőből is elvégezhető növényvédelmi munkák (pl. vegyszeres gyomirtás, permetezés, műtrágyázás) alaposabb és gyorsabb lebonyolítására, a sürgős orvosi kezelésre szoruló betegek gyors kórházba szállítására, vízügyi ellenőrző feladatokra stb. A helikopterek különösen érdekes alkalmazási területe, a különféle szerkezeteknek - pl. villamos távvezetéki oszlopoknak - egyébként nehezen megközelíthető helyekre való szállítása. A repülés eszköze, a repülőgép és a helikopter, a legbonyolultabb járművek közé tartozik. A velük kapcsolatos tevékenységek, így gyártásuk, javításuk, üzemeltetésük és nem utolsósorban a légi járművek vezetése, komoly szaktudást, alapos elméleti és gyakorlati felkészültséget igényelnek. Vissza

Tartalom

I. KÖTET
Bevezetés 5
A légkörről és az aerodinamikáról általában 9
A légkör 9
A levegő összetétele 9
A légkör felosztása 10
A levegő fizikai tulajdonságai 12
A levegő nyomása és a légnyomás mérése 12
A levegő hőmérséklete, sűrűsége és fajsúlya 15
A hang terjedési sebessége a levegőben 16
A Nemzetközi Egyezményes Légkör 18
A magasság hatása az emberi szervezetre 21
Az áramló levegő tulajdonságai 22
A levegő súrlódása 23
A levegő összenyomhatósága. Az aerodinamika felosztása 24
Az összenyomhatatlan közeg áramlásának jelenségei és törvényszerűségei 27
Áramlástani alapfogalmak 27
Az áramvonal, az áramcső és az áramkép 27
A folytonosság törvénye állandósult áramlás esetén 29
A dinamikus nyomás és az össznyomás 31
Az energia megmaradásának elve és a Bernoulli-törvény 33
Bernoulli törvényével magyarázható jelenségek 36
Áramló közeg nyomásának és sebességének mérése 38
A lamináris és a turbulens áramlás 40
Az örvény fogalma és létrejötte 41
Az áramlások hasonlósága 44
A hasonlósági törvény és a Reynolds-szám 44
Szélcsatorna 47
A szélcsatornában elvégezhető kísérletekről 50
Az áramlásba helyezett testekre ható erők 53
A légellenállás fogalma 53
Az alaki ellenállás 55
Különféle alakú testek áramképe és ellenállása 57
A Kármán-féle örvénysor 59
A határréteg fogalma. A lamináris és a turbulens határréteg 60
A súrlódási ellenállás 63
A testek ellenállása 68
A szimmetrikus áramlási viszonyok 71
A síklapra ható erők különféle állásszögek mellett 71
A szárny aerodinamikája 73
A szárny geometriai kialakítása és jellemző adatai 73
A szárnyszelvény fogalma és geometriai jellemzői 76
A végtelen terjedtségű szárny körüli áramlás képe. A felhajtóerő létrejötte az aszimmetrikus szelvényű szárnyon 79
A nyomás elosztása a szárnyszelvény körül és a nyomásközéppont 82
A szárnyon keletkező légerők összefüggései 85
A szárnyon keletkező légerők alakulása különböző állásszögek esetén 87
A légerőtényezők ábrázolása 90
A különféle alakú szárnyszelvények légerőtani tulajdonságai 93
A véges terjedésű szárny 97
Az egész repülőgép polárdiagramja 102
Az interferencia-ellenállás 102
Az egész repülőgép felhajtóereje és ellenállása 104
A repülőgép polárdiagramjának ismertetése 105
Az ellenállás csökkentése 107
A repülőgép polárdiagarmját megváltoztató eszközök 111
A felhajtóerőt növelő eszközök 111
Ellenállás-növelő eszközök 116
A hangsebesség körüli és feletti áramlás jelenségei, törvényei 118
A hangsebességgel kapcsolatos fogalmak 118
A hang terjedése a levegőben 118
A Mach-szám 121
A hangsebesség körüli áramlás jelenségei 123
A sebességmérő működése szubszonikus áramlásban 123
A lökéshullám fogalma és létrejötte 125
A felhajtóerő- és az ellenállás-tényező alakulása szubszonikus áramlásban 127
A kritikus Mach-szám növelésének módjai 130
A hangsebesség feletti (szuperszonikus) áramlás törvényei 132
Átmenet szubszonikus sebességről szuperszonikus sebességre 132
A szuperszonikus áramlás jelenségei 133
A hangrobbanás 135
A felhajtóerő- és ellenállás-tényező alakulása szuperszonikus áramlásban 136
A szuperszonikus repülőgép kialakítása 139

II. KÖTET
Előszó 7
4. A repülőgép 9
4.1 A repülőgépek csoportosítása a felhajtóerő létrejötte szerint 9
5. A merevszárú repülőgépek főbb jellemzői 11
5.1 A merevszárnyú repülőgépek részei és jellemző adatai 11
5.2 A repülőgépek hajtása 13
6. A repülőgép mozgásának leírása 17
6.1 A repülőgép mozgásának tanulmányozásához alkalmazott koordináta-rendszerek 17
6.2 A koordináta-rendszerek összefüggése. A repülőgép mozgásának jellemzése a különböző koordináta-rendszerekben 19
7. A merevszárnyú repülőgép repülésének mozzanatai 23
7.1 A vízszintes repülés mechanikai összefüggései 23
7.11 Az erők egyensúlya vízszintes repülésben 23
7.12 A vízszintes repüléshez szükséges sebesség és vonóerő 26
7.13 A legkisebb vízszintes sebesség, és az átesés fogalma 31
7.2 Az emelkedő repülés mechanikai viszonyai 34
7.3 A repülőgép süllyedése (siklása) 38
7.31 Az állandósult siklás egyensúlyi viszonyai. A sikláshoz szükséges sebesség 38
7.32 A merülősebesség. Adott magasságról végzett siklás ideje és távolsága. A siklási sebességpoláris 42
7.33 A vitorlázó repülés 48
7.4 A forduló mechanikai viszonyai 51
7.5 A dugóhúzó fogalma és mechanikai viszonyai 54
8. A légcsavar 57
8.1 A légcsavar leírása és geometriai jellemzői 
8.2 A légcsavar működésének elmélete 62
8.21 A légcsavar működésének impulzuselmélete 62
8.22 A légcsavar működésének lapelem-elmélete 65
8.23 A légcsavar örvényrendszere 71
9. Merevszárnyú repülőgépek teljesítményszámításai 75
9.1 A rendelkezésre álló teljesítmény és tolóerő 75
9.11 A légcsavaros hajtómű tulajdonságai. Jelleggörbék 75
9.12 A sugárhajtómű tulajdonságai. Jelleggörbék 80
9.2 A repülőgép vontatásához szükséges teljesítmény, ill. tolóerő 82
9.3 A repülőgép teljesítményeinek meghatározása a vontatáshoz szükséges, és a rendelkezésre álló teljesítmény diagramjai alapján 83
9.4 Légcsavaros repülőgépek teljesítményszámításai 86
9.41 Légcsavaros, repülőgépek teljesítményeinek meghatározása a Pénaud-diagram alapján 86
9.42 A repülési magasság és a repülési súly megváltozásának hatása a teljesítményekre 89
9.43 Az emelkedéshez szükséges teljesítmény és idő meghatározása. Az emelkedés
első és második sebességtartománya 94
9.5 Sugárhajtású repülőgépek teljesítményszámításai 101
9.51 Eltérések a légcsavaros repülőgépek viszonyaitól 101
9.6 A hatótávolság és a repülési időtartam meghatározása 106
9.61 A hatótávolság 106
9.62 A repülési időtartam 108
9.7 A felszállás és a leszállás 111
9.71 A felszállás 111
9.72 A leszállás 115
10. Merevszárnyú repülőgépek stabilitása és kormányzása 119
10.1 A repülőgép egyensúlyának és stabilitásának, valamint kormányozhatóságának fogalma 119
10.2 A repülőgép súlyponthelyzetének meghatározása 121
10.21 A repülőgép súlypontja 121
10.22 A szárny közepes aerodinamikai húrja 123
10.23 A súlypont helyzetének gyakorlati meghatározása 126
10.3 A repülőgép hosszirányú egyensúlya és stabilitása 129
10.31 A hosszirányú egyensúly. A vízszintes farokfelület feladata 129
10.32 A repülőgép stabilitása. A súlyponthelyzet megengedhető határai 132
10.4 A repülőgép iránystabilitása. A függőleges irányfelület szerepe 133
10.5 A keresztstabilitás. A V-állás szerepe 135
10.6 A repülőgép kormányzása 136
11. A helikopter 139
11.1 A helikopter repülésének lehetősége 139
11.2 A forgószárny leírása és geometriai jellemzői 140
12. A helikopter repülésének mechanikája 143
12.1 A forgószárny működésének elmélete 143
12.11 A tengelyirányú átáramlású üzemmód 144
12.12 Ferde irányú átáramlású üzemmód 147
12.2 A helikopter kormányzása 149
12.21 A forgószárnylapátok együttes és ciklikus állásszögváltozása 149
12.22 A forgószárny reakciónyomatékának kiküszöbölése. Az útirányú kormányzás 152
12.3 A helikopter repülésének mozzanatai 154
12.31 Függőleges repülési üzemmódok 154
12.32 A helikopter vízszintes repülése 160
12.33 A helikopter repülési ideje és hatótávolsága 163
12.34 A helikopter süllyedése a forgószárny önforgási üzemmódjával 164
12.35 A helikopter fel- és leszállása 165
12.4 A helikopter stabilitása 166


Vissza
Tétel sorszám:
185

Kikiáltási ár:
1 Ft
(Minimum licitlépcső: 100 Ft)

Hátralévő idő:
Amennyiben az utolsó 5 percben licit érkezik, a lejárati időpont további 5 perccel módosul.


Leütési ár:
7.100 Ft Licitek száma: 51Ft
Minden aukción megnyert tétel után 15% árverési jutalékot számolunk fel, amely jutalékot a megnyert árverést követően a vételár alapján azon felül kell megfizetni!