TémakörökLezárt aukciók


Szolzsenyicin, A. I.: Együtt I-II.

Oroszok és zsidók a cári birodalomban/Oroszok és zsidók a Szovjetunióban

Szerző
A. I. Szolzsenyicin
Szolzsenyicin Alekszandr Iszajevics
Szerkesztő
Rózsás János
Lektor
Angyal István
Allprint Kiadó (Budapest) ,
Ragasztott papírkötés , 1.207 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN: 963-9575-13-5
Aukció vége:
2019-06-30 20:00

Fülszöveg

1. kötet
A "zsidókérdés" története Oroszországban (és vajon csakis kizárólag Oroszországban?) kivételes gazdagságú. Ebben a témában önmagam számára is új dolgokat fedeztem fel és adok át az... Tovább

Fülszöveg

1. kötet
A "zsidókérdés" története Oroszországban (és vajon csakis kizárólag Oroszországban?) kivételes gazdagságú. Ebben a témában önmagam számára is új dolgokat fedeztem fel és adok át az olvasónak.
Jelen - az orosz és a zsidó nép együttélését elemző-boncoló - mű megírása során mindvégig az a cél vezérelt, hogy egyaránt teret adhassak a kölcsönös megértésnek, valamint a múlt keserűségétől őszintén szabadulni kívánó, és immár a jövőbe mutató valamennyi nézőpontnak. Munkámban a zsidó hangok jóval gyakrabban és erőteljesebben kapnak helyet, csendülnek fel az oroszokénál.
Fontos tudnunk, hogy nem határolhatjuk el magunkat az évszázadok történéseitől. A világ összezsugorodott, és bármilyenek is legyenek a politikai vagy földrajzi határok, ismét szomszédok vagyunk.
Az orosz nép és a zsidók közös életéről szóló munkámmal azt tartottam szem előtt, hogy a két nép kapcsolatában megkeressem mindazon elemeket, amelyek megszabadíthatnak a keserű múlttól és elvezethetnek a jövőbe. /Alekszandr Szolzsenyicin/
Korunk íróóriása, a Nobel-díjas Szolzsenyicin vitathatatlanul az újkori orosz történelem legkiválóbb ismerői közé tartozik. Még az ő felkészültségével, ismeretanyagával is hatesztendős megfeszített kutatást igényelt a könyv anyagának előkészítése. Ennek a hatalmas munkának az eredménye ez az izgalmas kötet, amelyet az olvasó most a kezében tart.
A kötet - a szerző világszerte közismert rendkívüli őszinteségével - az oroszok és a zsidóság együttélésének tényanyagát dolgozza fel a cári birodalom területén, mégpedig a XVIII. század végétől az 1917-es forradalomig tartó időszakban. A korábbi időket rövid áttekintés keretében foglalja össze. A lebilincselő történeti munka forrásait a különböző zsidó enciklopédiák, cári rendeletek, levéltári anyagok adják. Első osztályú tényirodalom.

2. kötet
Midőn 1990-ben befejeztem az "1917 áprilisá"-t, és elkezdtem rendezni a "Vörös kerék"-en kívül maradt hatalmas anyagot, akkor döntöttem úgy, hogy történelmi áttekintést készítek a zsidók szerepéről az oroszországi forradalomban.
Az újkori orosz (és csak az orosz?) történelem egyik legfontosabb és legérzékenyebb kérdéséről van szó.
Az "egymásba fonódott zsidó és orosz sors viszonya... valamiféle mély történelmi kódot tartalmat, amit a jövőben sem szabad elveszítenünk." Vissza

Tartalom

I. kötet
Bevezetés7
A tanulmány keretei11
A XVIII. század felé13
I. Sándor uralkodása73
I. Miklós korszaka125
A reformok kora177
II. Sándor cár után229
Az orosz forradalmi mozgalom267
A cionizmus születése315
A XIX. és XX. század fordulóján333
Az 1905-ös forradalom403
A duma időszaka485
Az eszmélés kora avagy zsidók és oroszok az első világháború előtt523
A nagy háború (1914-1916)547
Orosz uralkodók időrendben581
Hivatkozások595
Az irodalomjegyzékben található rövidítések621
Irodalomjegyzék623
II. kötet
Tisztázó bevezetés7
A februári forradalom25
Az 1917-es esztendő43
Bolsevikok között75
A polgárháború123
Idegenben163
A húszas évek199
A harmincas évek275
A Gulágon327
A nagy háború341
Sztálin halála387
A hatnapos háború407
Leszakadás a bolsevizmusról429
A vádlott Oroszország449
Kivonulás471
Beolvadás493
A szerzőtől514
Szovjet vezetők515
Hivatkozások527
Az irodalomjegyzékben található rövidítések554
Irodalomjegyzék557
Vissza
Tétel sorszám:
358

Kikiáltási ár:
1 Ft
(Minimum licitlépcső: 100 Ft)

Hátralévő idő:
Amennyiben az utolsó 5 percben licit érkezik, a lejárati időpont további 5 perccel módosul.


Leütési ár:
17.000 Ft Licitek száma: 56Ft
Minden aukción megnyert tétel után 15% árverési jutalékot számolunk fel, amely jutalékot a megnyert árverést követően a vételár alapján azon felül kell megfizetni!