Antikvarium.hu
Antikvarium.hu

8 000 forint értéket elérő megrendelés esetén a könyveket belföldön postaköltség nélkül szállítjuk.

A csomagolás minden esetben ingyenes.

Főoldal
BÁRMILYEN INFORMÁCIÓT tud a könyvről, a pontos szót ide írva megtalálhatja!
Súgó

Szász János: A hittől az eszméletig

Kapható pont: 3

A könyv adatai

(1 fotó)
21 cm x 14 cm

A könyv címe:

A hittől az eszméletig

Alcím:

Esszék

A könyvhöz kapcsolódó név/nevek:

Szász János  (Szerző)

Molnár Gusztáv  (Szerkesztő)

Kiadó: Kriterion Könyvkiadó
A kiadás helye: Bukarest
A kiadás éve: 1981
Kötéstípus: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 203
Nyelv: Magyar
Tartalom: Olvasható

Tartalom

Előszó ...................5
Levél nyaraló barátaimhoz ...........9
Sajátosság és egyetemesség........ 13
Művelődésünk nagykorúsága ....... . . .19
A hittől az eszméletig.............26
Annál jobb a tényekre nézvést ... , . . . . . .37
Valóban a homály ellen (Válasz Molnár Miklósnak) 55
Mareuse és az alternatívák egyoldalúsága . . .65
Cél és minőség (Gáli Ernő) ...........79
Néhány észlelet a tévedés dialektikájáról . . . . .83
Vitázó búcsú Jean-Paul Sartre-tól . . . . . . . .95
Freud közhelyei ...............103
Egy világi próféta (Erich Fromm) ........107
A remény filozófusa (Ernst Bloch) .113
Morus Tamás szakálla........ ...115
Descartes, 1977 . . . . 121
Spinoza végrendelete .124
Voltaire kontra Leibniz .129
Racionalizálható-e a hit? 134
Egy vers megközelítése (Vörösmarty: Az emberek) .157
Arckép több nézetből (Bethlen Gábor)......172
Az elvszerűség szenvedélye (Fazekas János) ....188


E kis könyvben az utóbbi években írt elméleti jellegű kísérleteimet gyűjtöttem össze. Egyik-másiknak közvetlenebb bölcseleti vonatkozásai is akadnak, mégsem merem azt  állítani róluk, hogy filozófiai esszék lennének. Bölcseleti érintettségük ugyan nyilvánvaló, de hiányzik belőlük az az elvonatkoztató módszeresség, mely a dolgok filozófiai megközelítéséhez szükséges. írástudóként e századvégen föl kellett ismernem, hogy a mindennapok kérdéseit, korunk kérdésességeit az elméletet s így a filozófiát megkerülve nem lehet megragadni. Mint publicista, vagyis közíró, mint az irodalmi újságírás gyakorlója, ezekben az írásokban is a tágan értelmezett időszerűségre törekedtem. Csak éppen azon voltam, hogy amit az idők a kezem ügyébe sodornak, arról ne csupán az alkalom nyújtotta lehetőségek kibetűzésére szorítkozva írjak. Alkalmi írásokról van szó, de olyan értelemben is, hogy az alkalom, mint a szellemi készenlét körülménye, lehetőséget teremt az alkalmiság meghaladására. Talán éppen ebben lelhető fel az elméleti publicisztika létjogosultsága: a gyorsuló idő, az információrobbanás korszakában a mindennapi élet egyre bonyolultabb, egymást fedő, egymásra rétegződő közvetlenségeink mozgó halmazába nyúlva fölmutatni az alkalminak tetsző jelenségek mögött szervesedő összefüggések rendszerét Akár csak eszméltető minták alakjában is. - Egy könyv, egy évforduló, egy kortárs őrszellem halála: a publicista számára mindmegannyi alkalom az összefüggések elméleti kitapintására; alkalom az elmélet alkalmazására; lehetőség arra, hogy olvasóinak alkalmat teremtsen a tudomásulvételen túl az eszmélkedésre, a továbbgondolásra, sémák, előítéletek, nézetrendi rögzöttségek lebontására. A gyors jelzés e műnem törvényjellegű sajátsága, erénye is, ha az, aki műveli, a gyors reagálást nem téveszti össze a felületességgel. Alighanem e bűntől óvakodva próbálkoztam meg néhány esszében valamely kérdés vagy kérdéskör alaposabb kidolgozásával. De még ezek is magukon viselik a jelzéstechnika jegyeit.
Bővebben

Megvásárolható példányok


Állapot: Jó
Pillanatnyi ár: 740 Ft 510 Ft (-30%)
Kapható pont: 3

Ajánlja ezt a könyvet ismerőseinek a Facebook-on.

2009.03.16. után regisztráltaknál az azonosító az e-mail cím, korábban regisztrált ügyfeleinknél egy legalább 4 karakterből álló, ékezetes betűket nem tartalmazó kód. Ha elfelejtette azonosítóját, kérjük keresse az Ügyfélszolgálatot: Tel.: 62/452-833, e-mail: info@antikvarium.hu

?
English Akadalymentes