Antikvarium.hu
Antikvarium.hu

8 000 forint értéket elérő megrendelés esetén a könyveket belföldön postaköltség nélkül szállítjuk.

A csomagolás minden esetben ingyenes.

Főoldal
BÁRMILYEN INFORMÁCIÓT tud a könyvről, a pontos szót ide írva megtalálhatja!
Súgó

Csuka Zoltán: A jugoszláv népek irodalmának története

Kapható pont: 18

A könyv adatai

(4 fotó)
19 cm x 13 cm

A könyv címe:

A jugoszláv népek irodalmának története

A könyvhöz kapcsolódó név/nevek:

Csuka Zoltán  (Szerző)

Kiadó: Gondolat Kiadó
A kiadás helye: Budapest
A kiadás éve: 1963
Kötéstípus: Vászon
Oldalszám: 556
Nyelv: Magyar
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal, illusztrációkkal.
Tartalom: Olvasható

Tartalom

A jugoszláv népek történetének kezdetei és nyelvük kialakulása

5

Bizáncz és Róma őrlőmalmában

6

Gazdasági viszonyok

8

Harc a felszabadulásért és egyesülésért

9

A jugoszláv népek és nyelvjárásaik

11

A déli szláv nyelvcsalád

12

A szerb-horvát nyelvjárások és kiejtések

13

A középkor irodalma

15

Cirill és Metód

16

A "Pannónia legendák"

17

A cirill írás kialakulása

18

Az első szlován nyelvemlékek

19

A horvát glagolita írás

19

A középkori irodalom - a feudális rendszer tükröződése

22

Életrajzok

25

Dicsőítő írások (pohvale) és krónikák

29

Prédikációk

30

Költemények

31

Misztériumok

35

Legendák

35

Apokrifok és regények

37

Egyéb műfajok

39

A "Fiziológus" és "Lucidárius"

40

Az első szerb nyomdák

42

A humanizmus és a reneszánsz kora

A török hódoltság korának politikai és társadalmi viszonyai

42

A horvát humanizmus

43

A tengermelléki horvát költészet kibontakozása

46

A dubrovniki horvát költészet úttörői

50

Viharmadár Diocletianus városában

53

A dubrovniki költészet hatósugarában

57

Dubrovnik klasszikusa - a vígjátékíró Marin Drzic

61

A századvég irodalma

67

A reformáció harca Szlavóniában és Horvátországban

69

A kaj-horvát irodalom első hajtásai

72

A szétszabdaltság jegyében

76

Az ellenreformáció hatása a horvát tengermelléken

77

A boszniai ferencesek irodalma

79

Kaj-horvát írók a XVII. sz. elején

79

A dubrovniki "aranykor" költészete

81

Ivan Bunic-Vucic

90

Junije Palmotic, a drámaíró és követői

91

A "Dervis" és költője

93

Dicsőító ének Zrínyi Péterről

94

Zrínyi és Frangepán. Két főúri költő a vérpadon

96

A két peregrinus: Krizanic és Vitezovic

99

Az utolsó jelentős dubrovniki költő

102

A horvát tengermellék "akadémiái", az epigonok kora

103

A felvilágosodás kora, a népies irányzat előretörése

106

A hanyatló Dubrovnik elvándorló írói

111

"Népbarát" írók

112

A felvilágosodás Szlavóniában

116

A szerb irodalmi újjászületés

120

A szerb irodalmi nyelv hármas metamorfózisa

122

Az újkori szerb történetírás kezdetei

125

A szerb műköltészet előfutárai: Vezilic és Zefarovic Zaharije Orfelin

127

A katolikus reakció sötétjétől a felvilágosodás szlovén virradatáig

134

A szlovén megújulás első apostolai: Pohlin és Japelj

136

Ziga Zois és a szlovén megújulás híveinek köre

137

Valetin Vodnik, a szlovén műköltészet úttöröje

139

A felvilágosodás kora a macedónoknál

140

A népköltészet

Lírai népdalok

146

Hősi énekek

148

Az epikus népköltészet korszakai és ciklusai

179

A népköltészet jelentősége

157

A nemzeti romantika kezdetei és a jugoszláv népek irodalmának megújulása

Gazdasági, társadalmi és politikai viszonyok

159

Művelődési viszonyok

162

Az átmeneti korszak irodalma

164

A szerb színjátszás kezdetei: Joakim Vujic

169

A Szerb Matica megalapítói: Dj. Magarasevic és Hadzic-Svetic

170

A kétnyelvű költő: Mihail Vitkovic

171

Küzdelem az irodalmi nyelv megújulásáért

173

Vuk Stefanovic Karadzic

175

Az Újszövetség

180

Karadzic jelentősége

181

A szerb romantika nagy lírikusa: Branko Radicevic

183

Petar Petrovic Njegos, a püspökfejedelem és költő

189

A "Hegyek koszorúja", a szerb irodalom klasszikus drámai költeménye

191

A szentimentális regénytől a szatíra realizmusáig:

Jovan Sterija-Popovic

196

A horvát irodalom illír korszaka

202

Az illír mozgalom

203

A szerelmi líra megszólaltója: Stanko Vraz

208

Ivan Mazuranic

210

Petar Preradovic

214

A szlovén megújulás

Társadalmi és gazdasági helyzet

216

Az ausztroszlávok: Kopitar és Matija Cop

217

A "Krajnska Cbelica"

219

A szlovén műköltészet megteremtője: France Presern

219

A reakció nemzedéke

224

Mag hó alatt - a macedon irodalom a XIX. század derekán

225

A romantikától a realizmus kibontakozásáig

A szerb romantika

232

Jovan Jovanovic Zmaj

234

A költő-festőművész, Djura Jaksic

240

Ilic és Kacanski

242

A romantikus prózairodalom

243

Kosta Trifkovic, a vígjátékíró

246

Az utolsó romantikus: Laza Kostic

246

A horvát romantika

250

Közeledés a realizmushoz - a "Vijenac" szerepe

253

A horvát regényírás megteremtője: Senoa

254

Franjo Markovic és Josip Eugen Tomic

260

A szlovén irodalom útja - átmenet romantikából a realizmusba

262

Az ifjú szlovén mozgalom és megalapítója, Franc Levstik

262

Az ifjú költői nemzedék nevelője: Josip Stritar

265

Simon Jenko és Janez Trdina

267

A szlovén hegyek szerelmese, Simon Gregorcic

270

A realizmus

A realista áramlat szerb folyóiratai

274

Svetozar Markovic, a forradalmi demokrata

275

Az első szerb realista: Jakov Ignjatovic

279

A magyar szabadságharc tükröződése a "Respektus Vászá"-ban és emlékirataiban

281

Az "Örök vőlegény" és a "Furcsa világ"

284

A szerb falu reális ábrázolói

287

Stevan Sremac, régmúlt idők humoros elbeszélője

293

Radoje Domanovic

297

A modern szerb próza megteremtője: Simo Matavulj

301

Az orosz iskola képviselője: Svetolik Rankovic

303

A szerb líra realista reformátora: Vojislav Ilic

305

A szerb munkásmozgalom költője: Kosta Abrasevic

308

Realizmus a horvát irodalomban

308

A naturalista Eugen Kumicic

311

Ksaver Sandor Djalski

313

Ante Kovacic

316

Kozarac és Vjenceslav Novak

318

A horvát realizmus két költője

323

A szlovén irodalmi realizmus

327

Az antiklerikális papköltő: Anton Askerc

331

Macedóniai viszonyok a realizmus korában

335

A XX. század

Nyugati művészeti hatások és iránykeresések

337

Nyugatos irányok a szerb irodalomban

338

A "Szerb modernek"

340

A szélsőséges pesszimizmus két költője

343

A századelő horvát modern irodalma

354

Vladimir Nazor és félévszázados munkássága

366

A "Szlovén Modern"

371

Ivan Cankar, az első szlovén szocialista író

374

A modern korszak legnagyobb költője: Oton Zupancic

378

Két világháború között

382

A korszak irodalmi élete

384

Kritikusok és tanulmányírók

385

Az újabb horvát irodalom

389

Miroslav Krleza

389

August Cesarec, a vértanú író

399

A jugoszláv expresszionizmus

401

Donadini és Simic

401

Tin Ujevic

402

A két világháború közti horvát költészet

405

Gustav Krklec

405

Az újabb szerb irodalom

419

A szürrealisták

428

Szerb és horvát írók Boszniában és Hercegovinában

437

Az újabb szlovén irodalom

441

Expresszionizmus és szociális költészet

444

A társadalmi realizmus írói

447

A macedón irodalom kibontakozása

455

A népi Jugoszlávia irodalma

A legújabb horvát írók

462

A legújabb szerb írónemzedék

472

A legújabb szlovén írók

479

A legújabb macedón írók

482

Függelék

Felhasznált irodalom

488

A jugoszláv irodalom magyar bibliográfiája

492

A szerb-horvát és szlovén szavak kiejtésének szabályai

513

Mutató

515

Megvásárolható példányok


Állapot: Jó
Pillanatnyi ár: 1980 Ft 1380 Ft (-30%)
Kapható pont: 12
Megjegyzés:
Az előlapon ajándékozási bejegyzés található. Az alsó lapélek kissé foltosak, elszíneződtek.

Állapot: Jó
Jelenlegi ár: 1980 Ft
Kapható pont: 18
Megjegyzés:
A borító és a lapélek enyhén foltosak.

Ajánlja ezt a könyvet ismerőseinek a Facebook-on.

2009.03.16. után regisztráltaknál az azonosító az e-mail cím, korábban regisztrált ügyfeleinknél egy legalább 4 karakterből álló, ékezetes betűket nem tartalmazó kód. Ha elfelejtette azonosítóját, kérjük keresse az Ügyfélszolgálatot: Tel.: 62/452-833, e-mail: info@antikvarium.hu

?
English Akadalymentes