Antikvarium.hu
Antikvarium.hu

8 000 forint értéket elérő megrendelés esetén a könyveket belföldön postaköltség nélkül szállítjuk.

A csomagolás minden esetben ingyenes.

Főoldal
BÁRMILYEN INFORMÁCIÓT tud a könyvről, a pontos szót ide írva megtalálhatja!
Súgó

Péter Katalin: A magyar romlásnak századában

Kapható pont: 6

A könyv adatai

(2 fotó)
18 cm x 12 cm

A könyv címe:

A magyar romlásnak századában

A könyvhöz kapcsolódó név/nevek:

Klaniczay Tibor  (Lektor)

Heckenast Gusztáv  (Szerkesztő)

Benda Kálmán  (Lektor)

Péter Katalin  (Szerző)

Sólyom Gáborné  (Szerkesztő)

Kiadó: Gondolat Könyvkiadó
A kiadás helye: Budapest
A kiadás éve: 1979
Sorozatcím: Magyar História
ISBN-szám: 963-280-460-0
Kötéstípus: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 203
Nyelv: Magyar
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkat tartalmaz.
Tartalom: Olvasható

Tartalom

Bevezetés

5

Bethlen Gábor bécsi lánykérése

7

Az országegyesítés reménytelen ügye

9

A magyar urak és a Habsburg királyok

15

A harmincéves háború

20

Magyarország a hosszú háború idején

26

Eszterházy Miklós, a magyarországi politizálás vezére

31

"Az mi magunk erejébül való oltalmunkrul"

39

A harcias politika fiatal támogatói

42

Eszterházy utóda - Pálffy Pál

51

Az erdélyi fejedelem követei Pálffy nádorrá választásáért

56

Zsigmond családja

60

Egy rokonszenves, újra törő politikus

66

Rákóczi Zsigmond házassága

70

Henriettáékat Komensky esketi

76

Zsigmond és Pálffy Pál találkozása

81

A nagyurakat meg kell nyerni

83

Az 1650-es "jó conjontura"

88

A "jó lehetőség" elmulasztásán vihar támad

96

Rákóczi zsigmond és Pálffy Pál szándékait "beadják"

100

A politizálás új vezére - Zrínyi Miklós

104

A nagy háború érzelmi előkészítője: a Szigeti Veszedelem

111

A renddel összekapcsolódó nemzeti királyság

115

II. Rákóczi György magyar királyságának terve

120

A lengyelországi hadjárat

128

Erdély bukása

134

Az Udvar segítsége Erdélynek

142

A királyi Magyarország a háború küszöbén

146

Bécs nyugati nehézségei

150

Zrínyi méltó halált vár a nagy háborúban

154

Az első nagy veszteség: Érsekújvár

158

A téli hadjárat

162

Kanizsa és Zrínyi-Újvár

166

Politika a háborúban

170

Külföldiek a magyarországi hadjáratban

173

A vasvári béke és Zrínyi Miklós halála

178

Útkeresés Vasvár után

183

Zrínyi Miklós magyar királyságának terve

186

A szándékok és lehetőségek ellentmondásában

190

Irodalom

197

Időrendi áttekintés

199

A képek és térképek jegyzéke

201


A magyar romlásnak századában... A romlás melyik századában? - kérdezi az olvasó, és joggal. Történelmünkben talán nem is lehet kijelölni olyan tízszer tíz esztendőt,  aminek hosszabb vagy rövidebb szakaszára ne illenék, ha romlásról beszélünk. Leginkább mégis a Mohács után következő évtizedeket szoktuk a mélypontnak tekinteni, amikor a nemrégen még nagy ország területe szétesett, és a magyar állam függetlensége megszűnt. Ez a könyv azonban nem a 16. század eseményeit követi, címét is olyan valaki sugallta, aki hat év híján száz esztendővel a nagy katasztrófa után született. Zrínyi Miklóstól származik a címadó idézet, és ha Mohácsra emlékeztet, az azért van, mert a 17. századnak ez a nagy politikusa valóban valahol ott látta kora romlásának eredetét. Bizonyára lehetne vele vitatkozni, de ugyan ki tudja megmondani, hogy hol van egy-egy történelmi értelemben hosszú eseménysor kezdete? A történetírás művelői között sincs talán semmiben nagyobb ellentét, mint éppen a korszakbeosztás kérdéseiben. Nehéz meghatározni az egymáshoz közvetlenül kapcsolódó jelenségek körét, még bonyolultabb dolog ezeket elválasztani másoktól, hiszen a történelem is összefügg minden mindennel. A végtelen összefüggés ténye természetesen nem azt jelenti, mintha - mivel minden szempontból érvényes határok úgy sincsenek- önkényesen választhatnánk ki az egymással szorosan kapcsolódnak ábrázolt események vagy jelenségek csoportját. Ennek a könyvnek a címe sem véletlenül Zrínyi-idézet, és nem ok nélkül tárgyalja a magyarországi politizálást Bethlen Gábor bécsi lánykérésétől Zrínyi Miklós haláláig. A két esemény kiválasztása, igaz, inkább a jó megértést szolgálja, mert könnyebb a történelmet érdekes esetekhez kötve előadni, mint száraz fejtegetésekkel. A kettő között azonban, s ez a lényeges, a magyarországi politizálás történetének fontos fordulata ment végbe. A nemzeti királyság megszervezésének kezdeményezése Erdélyből a királyi Magyarországra, az erdélyi fejedelemtől nyugat-magyarországi nagyúr kezébe került. Olyan időben következett be a fordulat, amelyben e cél és feltétele, a három részre hullott ország egyesítése, nem tartozott a történelem lehetőségei közé. Éppen az egyik főszereplő nevezte korát "a romlás századának". Érdemes megismerkedni ennek az alakulásnak az állomásaival, de még inkább azokkal az emberekkel, akik, a szándékaikat meghiúsító nehézségek ellenére, vállalták a cselekvést.
Bővebben

Megvásárolható példányok


Állapot: Jó
Jelenlegi ár: 740 Ft
Kapható pont: 6
Megjegyzés:
A gerinc kissé sérült, néhány lap és a lapélek enyhén elszíneződtek, foltosak. A kötés megtört.

Ajánlja ezt a könyvet ismerőseinek a Facebook-on.

2009.03.16. után regisztráltaknál az azonosító az e-mail cím, korábban regisztrált ügyfeleinknél egy legalább 4 karakterből álló, ékezetes betűket nem tartalmazó kód. Ha elfelejtette azonosítóját, kérjük keresse az Ügyfélszolgálatot: Tel.: 62/452-833, e-mail: info@antikvarium.hu

?
English Akadalymentes