Antikvarium.hu
Antikvarium.hu

8 000 forint értéket elérő megrendelés esetén a könyveket belföldön postaköltség nélkül szállítjuk.

A csomagolás minden esetben ingyenes.

Főoldal
BÁRMILYEN INFORMÁCIÓT tud a könyvről, a pontos szót ide írva megtalálhatja!
Súgó

Molnár Ferenc, Stefanovits Pál: Agrokémia és Talajtan 1956-1957.

Kapható pont: 21

A könyv adatai

(1 fotó)
24 cm x 17 cm

A könyv címe:

Agrokémia és Talajtan 1956-1957.

Alcím:

Az agrokémiai, trágyázástani, talajmikrobiológiai és talajtani tudományos közlemények folyóirata - 1956. 1-4., 1957. 1-4. szám

A könyvhöz kapcsolódó név/nevek:

Páter Károly  (Szerkesztő)

Arany Sándor  (Szerkesztő)

Bacsó Albert  (Szerkesztő)

Molnár Ferenc  (Szerző)

Stefanovits Pál  (Szerző)

további kapcsolódó szerzők ...
Kiadó: Mezőgazdasági Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalat
A kiadás helye: Budapest
A kiadás éve: 1957
Sorozatcím: Agrokémia és Talajtan
Kötetsorszám: 5-6
Kötéstípus: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 872
Nyelv: Magyar
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal, ábrákkal illusztrálva. További szerzők a könyvben.
Tartalom: Olvasható

Tartalom

1956.

Béres Tibor - Király Ilona: A fulvósavak és mennyiségi meghatározása a molibdénkék reakció alapján

245

Bodolay Istvánné - Stefanovits Pál: Néhány hazai talajtípus szervesanyagának vizsgálata

157

Böszörményi Zoltán: Az erdeifenyő-csemeték ásványi táplálkozása

75

Csapó József: A talajok vízgazdálkodására vonatkozó adatok

405

Csontos Éva: Néhány kristályos vegyület telített oldatának egyensúlyi relatív páratartalma

425

Darab Katalin - Kiss Károly - Medvegy Judit: A talajoldat vizsgálatának módszerei tiszántúli szikes talajainknál

395

Fábry Györgyné: Hazai talajok adszorpciós vizsgálata

325

Gáspár László: Búza csíranövények foszforfelvétele

213

Gerei László: Adatok hazai talajtípusaink könnyen oldható vas és alumínium tartalmának vizsgálatához és jelentőségéhez

171

Jámbor Béla: Tetrazoliumvegyületek fényreakciói. I. A diszproporcionálódási reakció

89

Jámbor Béla: Tetrazoliumvegyületek fényreakciói. II. A formazánok foto-oxidációja

99

Jámbor Béla: Tetrazoliumvegyületek fényreakciói. III. A fény hatása a TTC kémiai és enzimatikus redukciójára

111

Jámbor Béla - Bajusz Eörs: Ditetrazolium-sók polarográfiás vizsgálata

117

Jámbor Béla - Kiss Jenő: Hidroxilamin mikromeghatározása fotometrálással. II. Vizsgálatok növényi anyagokkal

135

Jámbor Béla - Mester László: Cukortetrazolium származékok és cukorformazánok polarográfiás vizsgálata

127

Kégl László: Újabb vizsgálatok a talajszerkezet néhány sajátságának és a talajművelőgépek munkájának összefüggéséről

335

Király Zoltán - Farkas Gábor: A feketerozsdával (Puccinia graminis var. tritici) fertőzött búza terminális oxidációjának vizsgálata

233

Kuthy Sándor: Nikolaj Gavrilovics Potapov

1

Leszták Józsefné: Az öntözés hatása a talaj fizikai sajátságaira szikes vidéken

307

Máté Ferenc - Molnár Ferenc: Foszfátmegkötődési kísérletek réti talajon

165

Nagymihály Ferenc - Leszek Éva - Rotkó Cecil: Permetező trágyázás hatása a cukorrépára III.

203

Pántos György: A búza rizoszféra-baktériumainak hatása a növényre monobakteriális körülmények között

351

Potapov N. G.: A hőmérséklet hatása a tölgy-csíranövények gyökerének növekedésére

69

Potapov N. G. - Cseh Edit: A gyökérkönnyezés törvényszerűségei és a nitrogén átalakulása

17

Potapov N. G. - Fejér Domokos: A kén szerepe a növények életében. I. A növényi kénanyagcsere-vizsgálatok mai helyzete

37

Potapov N. G. - Fejér Domokos: A kén szerepe a növények életében. II. Methionin és glutathion előfordulása a kukorica könnyezési nedvében

37

Potapov N. G. - Fejér Domokos: A kén szerepe a növények életében. III. Fluoreszkáló anyagok a kukorica könnyezési nedvében

53

Potapov N. G. - Maróti Mihály: A nukleinfoszforsav szintézise a bab csíranövény gyökerében és hajtásában

57

Potapov N. G. - Molnárné Keresztes Ildikó: Foszfor formák a kultúrnövények könnyezési nedvében

27

Potapov N. G. - Nagy Zsimond - Gujdi Barna: A kukorica ásványi táplálkozása aljtrágyázással javított homoktalajon

5

Sárosi Dezsőné: Klorózisos szőlőtőkék levél- és gyökéranalízise

221

Sirokmán Kornélné: Permetező trágyázás hatása borsóra és babra

367

Stefanovits Pál: Kreybig Lajos 1879-1956

153

Szabó István: Adatok a magyarországi talajok sugárgombaflórája antibiotikus aktivitásának ismeretéhez

433

Szabó István - Oroszlán István - Marton Mária: A talajmikróbák gócszerű településének okairól

183

Szabolcsi István - Máté Ferenc - Koch Lehelné: Szikesedési folyamatok vizsgálata modell-kísérletekben

297

Szász Gábor: Talajkülönbségek hatása az őszi árpa állományéghajlatára

471

Szekeres László - Kellner Ágnes: Ammónia meghatározása arzenometriásan

241

Szolnoki János: Az istállótrágya enzimes szaharózbontásának vizsgálata I. A pH és a hőmérséklet hatása az enzimaktivitásra

461

Török László: A szén elektrometriás meghatározása

257

B. Varga Magdolna: Néhány borsófajta gyökerének auxinérzékenysége

457

Vas Károly - Csontos Éva: A hidratura méréséről és jelentőségéről

411

Vámos Rezső: Összefüggés a szikesedés, a bruzone és a talaj nitrogénbősége között

193

Vándor Ervin: A csírázó kukoricanövény szervei összes nitrogén és fehérje nitrogén tartalmának változása a csírázás során

359

Vezekényi Ernő: Szentannai Sámuel 1876-1956

393

Vitarovat

Stefanovits Pál: Hozzászólás Gerei László "Adatok hazai talajtípusaink könnyen oldható vas, és alumínium tartalmának vizsgálatához és jelentőségéhez" c. közleményéhez

373

Szemle

Ballenegger Róbert: Újabb talajtani munkák a Német Demokratikus Köztársaságban

295

Ballenegger Róbert: Korszerű nézetek a foszfor szerepéről a talajban és a növények foszforral való ellátottsága terén

375

Ballenegger Róbert: A Nemzetközi Talajtani Társaság VI. Kongresszusának kiadványai

488

Dezső Imréné: Vitatható kérdések Lammel Kálmán: Homoktalajok gépi művelése c. könyvében

292

Horváth Péter: Rozanov, V. Sz.: A tőzeg felhasználása a mezőgazdaságban

294

Jámbor Béla: A tetrazolium-vegyületek enzimológiája

147

Kúthy Sándor: A magyarországi növényi mikroelem kutatásról

273

Kúthy Sándor: A belgrádi nemzetközi mikroelem kongresszus

385

Láng István: A kálcium növényélettani szerepéről

283

Szabolcs István: Összszövetségi talajtani konferencia Moszkvában

289

Szabolcs István: A "kultúrtalajok" kérdése a VI. Nemzetközi Talajtani Kongresszuson

485

Szücs László: Talajföldrajzi-kutatások újabb eredménye

267

Török László: Sugárzó foszforizotopot tartalmazó foszforműtrágyák előállítására alkalmas eljárások ismertetése

281

1957.

Ábrahám Lajos: A hortobágyi halastavak és víztárolók hatása a szikes talajra

29

Béres Tibor - Flórián Ede: A fulvosavak meghatározása fungisztatikus hatásuk alapján

163

Béres Tibor - Király Ilona: Adatok a fulvosavak redukciós reakcióihoz és kromatográfiás vizsgálatához

55

Béres Tibor - Király Ilona: A fulvósavak vassal képzett vegyületeiről

167

Bidló Gábor: A telkibányai kálitrachit málási vizsgálata

137

Dvoracsek Miklós: Különféle szervesanyagok hatása a fejérmegyei löszhát talajaira

137

Dvoracsek Miklós - Dvoracsek Miklósné: Ősgyepek és művelés alatt álló talajok mikroaggregátumainak minősége

283

Dzubay Miklós: A rizsöntözés néhány talajvonatkozásu kérdése

345

Egerszegi Sándor - Láng István - T. Vágó Éva: Gyökerek talajbahatolási sebességének vizsgálata P32-vel aljtrágyázott homokon

205

Fekete Béla - Hargitai László - Mayer Jánosné: Adatok különböző kezelésű szerves trágyák értékeléséhez

337

Gál Dezső - T. Vágó Éva: A Kinetikus Izotóp Módszer (KIM) alkalmazása baktériumok által történő anyagszállítás vizsgálatában

223

Gerei László - Máté Ferenc: Vas- és mangántartalmú kiválások néhány hazai talajban

43

di Gleria János: Ballenegger Róbert 75 éves

97

Kiss István: A gilisztaürülék és hangyabolyföld invertázaktivitása

65

Klimes-Szmik Andor - Göde Ferenc: A Solakrol talajmorzsa tartósító hatásáról

109

Klimes-Szmik Andor - Kazó Béla: Hazai műanyag (Solakrol) alkalmazása öntözött talajon

297

Kúthy Sándor: Doby Géza 80 éves

281

Láng István: Aljtrágyázott őszi gabonafélék zöld levélfelülete és összlevélfestékének vizsgálata

69

László Gyula: A borsó és bükköny Rhizobium törzseinek nitrogénkötő képessége és virulenciája a gazdanövény különböző fejlődési szakaszaiban

177

Marton Mária - Szabó István: A Nocardia uniformis n. sp. morfológiája és fiziológiája

355

Molnár Ferenc - Máté Ferenc - Kende Imre: A talaj32p34-felvételének kinetikájához

111

Osváth János: A talaj nedvességtartalma és vízáteresztése közötti összefüggés

321

Prettenhoffer Imre: Herke Sándor 75 éves

193

Sarkadi János: Adatok a talaj szervesanyagáról I.

311

Stefanovits Pál: Humuszanyagok vizsgálata DTA görbék alapján

129

Szabolcs István - Ábrahám Lajos: A Fertő tó menti szikes talajok

99

Szabolcs István - Láng István - Koch Lehelné: Növény kalciumfelvétele Ca45-el jelzett javítóanyagokkal kezelt szikes talajból

195

Szabolcs István - Szeder Andor: Újabb módszer a talaj 5 %-os lúgos kivonatának elemzésére

51

Szolnoki János: Jelzett P hatása az istállótrágya mikróbáira

233

Tolnay Pál: Dohánykivonatok ammóniatartalmának meghatározása mikrodiffúziós technikával

155

Walger János - Takács Imre - Szászi János: A tápérték változása a kukoricanövény szárában és csövében a viaszéréstől a teljesérésig

143

Vitarovat

Babos Imre: Hozzászólás Szekrényi Béla: "Vízgazdálkodási index" c. dolgozatához

87

Botvay Károly: Hozzászólás Szekrényi Béla: "Vízgazdálkodási index" c. dolgozatához

89

Járó Zoltán: Hozzászólás Szekrényi Béla: "Vízgazdálkodási index" c. dolgozatához

88

Klimes-Szmik Andor: Hozzászólás Szekrényi Béla: "Vízgazdálkodási index" c. dolgozatához

86

Szekrényi Béla: Vízgazdálkodási index

79

Szemle

Béres Tibor: Huminsavak előállítása emberi bélsárból

93

Darab Katalin: Rádióaktív izotópok alkalmazása talajtani vizsgálatoknál

245

Gáspár László: Sugárzás hatása a növényekre

251

di Gléria János: Izotópok alkalmazása a trágyázástani kutatásokban

237

Jancovici Bruno - Maianu Alexandru: Talajjavítási feladatok a Román Népköztársaságban

363

Kabar Zoltán: Tőzeg huminsavak mennyiségi meghatározása

189

Kemény Armand - Pethes György: Sugárzó izotópok alkalmazása az állatélettanban

271

Kúthy Sándor: Sugárzó izotópok alkalmazásának néhány példája a biokémiai kutatásban

259

Szabó István: Az antibiotikumot termelő, talajlakó mikroszervezetek földrajzi elterjedésének kérdéséről

369

Szabolcs István: Stefanovits Pál: Magyarország talajai

377

Nemzetközi Öntözési és Vízrendészeti Szövetség Magyar Nemzeti Bizottságának közleménye

384

Megvásárolható példányok


Állapot: Jó
Pillanatnyi ár: 6000 Ft 4200 Ft (-30%)
Kapható pont: 21
Megjegyzés:
Könyvtári könyv volt.

Ajánlja ezt a könyvet ismerőseinek a Facebook-on.

2009.03.16. után regisztráltaknál az azonosító az e-mail cím, korábban regisztrált ügyfeleinknél egy legalább 4 karakterből álló, ékezetes betűket nem tartalmazó kód. Ha elfelejtette azonosítóját, kérjük keresse az Ügyfélszolgálatot: Tel.: 62/452-833, e-mail: info@antikvarium.hu

?
English Akadalymentes