Antikvarium.hu
Antikvarium.hu

8 000 forint értéket elérő megrendelés esetén a könyveket belföldön postaköltség nélkül szállítjuk.

A csomagolás minden esetben ingyenes.

Főoldal
BÁRMILYEN INFORMÁCIÓT tud a könyvről, a pontos szót ide írva megtalálhatja!
Súgó

Dylan Thomas, Somlyó Zoltán: Énekek éneke

Kapható pont: 45

A könyv adatai

(3 fotó)
17 cm x 10 cm

A könyv címe:

Énekek éneke

Alcím:

A világirodalom szerelmes verseiből

A könyvhöz kapcsolódó név/nevek:

Rab Zsuzsa  (Fordító)

Ady Endre  (Fordító)

Dylan Thomas  (Szerző)

Somlyó Zoltán  (Szerző)

Vajda János  (Szerző)

további kapcsolódó szerzők ...
Kiadó: Európa Könyvkiadó
A kiadás helye: Budapest
A kiadás éve: 1966
Kötéstípus: Vászon
Oldalszám: 721
Nyelv: Magyar
Tartalom: Olvasható

Tartalom

Salamon király

Énekek éneke (Babits Mihály)

7

Sappho

Boldog ember (Kölcsey Ferenc)

8

Arignóta (Trencsényi-Waldapfel Imre)

9

Töredékek (Trencsényi-Waldapfel Imre)

9

Édesanyám... (Radnóti Miklós)

11

Mimnermos

Szerelem nélkül (Szabó Lőrinc)

11

Ibykos

Töredék a tavaszról (Radnóti Miklós)

12

Anakreón

Erós mint kovács (Szabó Lőrinc)

12

Thrák csikó (Trencsényi-Waldapfel Imre)

13

Gyűlölöm (Radnóti Miklós)

13

Szerelem játéka (Babits Mihály)

14

Kötődik a fehérnép (Szabó Lőrinc)

14

A lanthoz (Devecseri Gábor)

15

Az asszonyokhoz (Devecseri Gábor)

15

Önmagához (Devecseri Gábor)

16

Önmagához (Devecseri Gábor)

17

Platón

Alma vagyok (Franyó Zoltán)

17

Csillag, az élők közt (Franyó Zoltán)

17

Én, ki lenéztem (Franyó Zoltán)

18

Csillagok (Szabó Lőrinc)

18

Theokritos

Paraszt hexameterek (Babits Mihály)

18

Kallimachos

Mint a vadász (Babits Mihály)

19

Asklpéiadés

Szomjuhozónak a hó... (Radnóti Miklós)

20

Elragadott Didümé (Somlyó György)

20

A lámpához (Orbán Ottó)

20

Bión

Esthajnalcsillag (Szabó Lőrinc)

21

Meleagros

Takarodj! (Szabó Lőrinc)

21

Az elhagyott lány (Szabó Lőrinc)

22

Tölts, és mondd a nevét (Szabó Lőrinc)

22

Nyíl a fehér szekfű (Babits Mihály)

23

Philomédos

Ó láb, ó lábszár (Babits Mihály)

23

Onestes

Nem kell (Radnóti Miklós)

24

Rhuphinos

Vetélkedők (Radnóti Miklós)

24

Késő (Franyó Zoltán)

24

Gyűlölöm (Somyló György)

25

Lucretius

Vénusz (Vas István)

25

Catullus

Éljünk, Lesbia (Devecseri Gábor)

26

Kérded, Lesbia (Babits Mihály)

27

Szegény Catullus (Devecseri Gábor)

27

Furius s Aurelius (Devecseri Gábor)

28

Lányhűség (Szabó Lőrinc)

29

Lesbiához (Radnóti Miklós)

29

Már oly mélyre zuhant (Devecseri Gábor)

30

Lesbia, férje előtt, megsértett... (Devecseri Gábor)

30

Lesbia egyre csak (Devecseri Gábor)

31

Gyűlölök és szeretek (Devecseri Gábor)

31

Horatius

Legfeketébb elefánt... (Orbán Ottó)

31

Chloéhoz (Szabó Lőrinc)

32

A nők csatáján (Hegedűs Géza)

33

Lydiához (Szabó Lőrinc)

34

Thaliarchushoz (Szabó Lőrinc)

35

Aristius Fuscushoz (Kardos László)

36

Leukonoéhoz (Trencsényi-Waldapfel Imre)

37

Venushoz (Szabó Lőrinc)

37

Kibékülés (Radnóti Miklós)

38

Féltékenység (Radnóti Miklós)

39

Megszegett sok esküvésed (Arany János)

40

Mollis inertia (Babits Mihály)

41

Tibullus

Hűség (Radnóti Miklós)

42

Bocsánatkérés (Babits Mihály)

43

Sulpica

Vallomás (Radnóti Miklós)

43

Propertius

Cynthia Baiaeban (Szabó Lőrinc)

44

Másnak a kedvese lesz? (Kardos László)

45

Cynthia festi magát? (Dsida Jenő)

46

Cynthia falura készül (Dsida Jenő)

47

Búcsú Cynthiától (Dsida Jenő)

48

Cynthia hűtlenségéről (Radnóti Miklós)

50

Boldog éjszaka (Vas István)

51

Ovidius

Beszélgetés a cirkuszban (Szabó Lőrinc)

53

Nyári dél (Babits Mihály)

55

Martalais

Száll az idő (Radnóti Miklós)

56

Petronius

Nászdal (Babits Mihály)

56

Pentadius

Tavasz jöttére (Rónai Pál)

57

Vátszjájána

Mit szeretnek a nők? (Szabó Lőrinc)

58

Li Taj-Po

Keserű szerelem (Kosztolányi Dezső)

59

Örökkévaló bánat (Kosztolányi Dezső)

59

Vang Vej

A császár szeretője (Kosztolányi Dezső)

60

Ének a Lo-Jang-i parasztleányról (Kosztolányi Dezső)

61

Tu Fu

Feleségem holdsugárban (Kosztolányi Dezső)

61

Hitves, egyedül szépségével (Kosztolányi Dezső)

62

A fény udvarhölgye (Kosztolányi Dezső)

63

Kedves a tóban (Kosztolányi Dezső)

63

Kikelet (Kosztolányi Dezső)

63

Po Csü-Ji

Árva szerető (Kosztolányi Dezső)

64

A hatvanötéves költő... (Kosztolányi Dezső)

64

Örökké egymásra gondolunk (Weöres Sándor)

65

Őszi bogarak (Weöres Sándor)

66

Mej Seng

Dalocska (Kosztolányi Dezső)

66

Jüan Csen

Holt hitves siratása (Kosztolányi Dezső)

67

Tu Csiu-Niang

Aranyhímes ruha (Kosztolányi Dezső)

68

Vang Csang-Ling

Hadiasszony (Kosztolányi Dezső)

68

Lian Jüan

Eltaszított kedves (Kosztolányi Dezső)

68

Li Sang-jin

A névtelennek (Kosztolányi Dezső)

69

A névtelen kedvesnek (Kosztolányi Dezső)

69

Nincs nála... (Kosztolányi Dezső)

70

Amaru

Sátakák (Weöres Sándor)

70

Abu Nuvász

Egy keresztény leányra (Jékely Zoltán)

71

Al-Mu'tamid

A féltékeny őrző (Vas István)

72

De megjött a hírnök (Vas István)

72

Inb Khafádsa

Az éjfél ruháját magára csavarva... (Vas István)

73

Regensburg várgrófja

Magányom fűszere szép hölgy (Kalász Márton)

73

Kürenberg lovag

Több mint egy éven által (Radnóti Miklós)

74

Ez a csillag a sötétben (Szabó Lőrinc)

75

Ha egy szál ingben állok (Lator László)

75

Dietmar von Aiste

A magas hársfa tetején (Szabó Lőrinc)

76

Úgy érzem, ezer éve már (Szabó Lőrinc)

76

VI. Henrik császár

Méned homályba visz hát (Kalász Márton)

77

Walther von der Vogelweide

Ramény volt bennem (Keresztury Dezső)

77

A hársfaágak csendes árnyán (Babits Mihály)

78

Dzselaleddin Rumi

Te meg én (Vas István)

79

Szerelmesek, szerelmesek (Vas István)

80

Dsajadéva

Gita-Góvinda (Weöres Sándor)

81

Ismeretlen francia költő

Aucasin dala. Részlet az "Aucasin és Nicolete"-ből (Tóth Árpád)

85

Chiaro Davanzati

A kedves dicsérete (Képes Géza)

87

Compiuta Donzella

Tavaszi bánat (Képes Géza)

87

Dante

Pietra (Képes Géza)

88

Beatrice (Képes Géza)

90

Johannes Hadlaub

Gyermeki szerelem (Radnóti Miklós)

90

Petrarca

Ha életem a kíntól és a gondtól.. (Sárközi György)

91

Áldott a nap, a hó, az év.. (Sárközi György)

92

Ha nem szerelmet... (Sárközi György)

92

Nincs békém.. (Sárközi György)

93

Ti szerencsés füvek (Sárközi György)

94

Kinek csak álma boldog... (Sárközi György)

95

A szem, amelyről oly forrón daloltam.. (Sárközi György)

95

Háfiz

Fürtjeid sötétlő terhe (Vas István)

96

Muzulmánok! (Vas István)

97

Nesimi

Gázel (Vas István)

98

Guillaume de Machaut

Hódolat (Jankovich Ferenc)

99

Körőcskéző (Illyés Gyula)

100

Christine de Pisan

Magam vagyok.. (Illyés Gyula)

100

Charles d'Orléans

Dal (Somlyó György)

101

Ballada (Vas István)

102

Giovanni Pontano

Egy kis költői kitérés (Csorba Győző)

103

Villon

Ballada a hajdani hölgyekről (Szabó Lőrinc)

104

A szép fegyverkovácsné panasza, mikor már vénségre jutott (Vas István)

105

Rondó (Vas István)

107

Ballada, melyet Villon adott... (Vas István)

108

Villonról, meg a vastag Margot-ról szóló ballada (József Attila)

109

Cino de Pistoia

Hogy mért sóhajtok... (Képes Géza)

111

Agelo Poliziano

A rózsák (Jankovich Ferenc)

111

John Skelton

Margaret Hussey-hez (Nemes Nagy Ágnes)

113

Fuzúli

Mit nekem (Vas István)

114

Michelangelo

Vittoria Colonnához (Képes Géza)

115

Kinek, mint száraz ág (Képes Géza)

115

A legnagyobb művésznek sincs oly álma.. (Babits Mihály)

116

Az én szemeim (Rónay György)

117

Marguerite de Navarre

Isten veled! (Vas Isván)

117

Melin de Saint-Gelais

Szonett (Rónay György)

119

Clément Marot

Boris és Jaquelle (Rónay György)

119

Rondó Ysabeau hűtlenségéről (Rónay György)

120

Az udvar hölgyeinek küldött búcsúdal 1537 októberében (Illyés Gyula)

121

Önmagáról (Radnóti Miklós)

122

Ismeretlen német költő

Különben mindegy (Radnóti Miklós)

122

Maurice Scéve

Délia

123

Olivier de Magny

Békét keresek (Rónay György)

126

Hogy mit szeretek én? (Rónay György)

127

Pernette du Guillet

Ha azt mondják (Rónay György)

127

Louise Labé

Ó elfordult tekintet.. (Vas István)

128

Csókolj még, csókolj, csókolj, egyre többet (Szabó Lőrinc)

129

Élek, halok... (Illyés Gyula)

130

Ne vessetek meg... (Lányi Viktor)

130

Du Bellay

Már kertje kóbor csillagseregét (Rónay György)

131

Ó, drága fogság (Rónay György)

132

Ha az öröklétben (Rónay György)

132

Ronsard

Nézzük meg, édes, hogy a rózsa (Nemes Nagy Ágnes)

133

Virágok közt úgy ülsz (Vas István)

134

Télen (Vas István)

134

Kelj fel már, kicsikém (Rónay György)

135

Csók (Rónay György)

136

A stanzákból (Illyés Gyula)

136

Habár fejem fehér.. (Vas István)

138

Szonett, Heléna számára (Tóth Árpád)

139

Jacques Tahureau

A nyirkos éj (Rónay György)

139

Rémi Belleau

Április (Radnóti Miklós)

140

Egy hamvazószerdán... (Rónay György)

143

Étienne Jodelle

Mint aki elveszett (Rónay György)

144

Amadis Jamyn

Tánc közben (Rónay György)

145

Camoéns

Remény, mit remélsz? (Szabó Lőrinc)

145

Báki

Gázel (Vas István)

146

Spenser

Homokba írtam kedvesem nevét (Szabó Lőrinc)

147

Szerelmesének kincseiről (Szemlér Ferenc)

147

A megszelidült szarvas (Vas István)

148

Sidney

Jőjj, álom! (Szemlér Ferenc)

149

Balassi Bálint

Hogy Júliára talála, így köszöne neki

149

Ó nagy kerek kék ég

150

Bécsi Zsuzsannáról és Anna-Máriáról

153

Luis de Gongora

Amíg arany hajad árnyékával hiába (Lator László)

154

Amíg hajad aranyával hiába (Lator László)

156

A házasságról (András László)

157

Lope de Vega

A szerelem különféle hatásai (Nemes Nagy Ágnes)

158

Luscinda (Kálnoky László)

158

Thomas Campion

Friss cseresznye (Szabó Lőrinc)

159

Michael Drayton

Búcsú a szerelemtől (Szabó Lőrinc)

160

Christopher Marlowe

A szenvedélyes pásztor a kedveséhez (Szabó Lőrinc)

161

William Shakespeare

Nézd, életem az az évszak... (Szabó Lőrinc)

162

Az vagy nekem.. (Szabó Lőrinc)

162

Gyűlölj, ha akarsz (Szabó Lőrinc)

163

De komor tél volt.. (Szabó Lőrinc)

163

Úrnőm szeme.. (Szabó Lőrinc)

164

Carpe diem. A "Vízkereszt"-ből (Radnóti Miklós)

165

Ben Johnson

Lusta báj (Szemlér Ferenc)

165

John Donne

Jó reggelt! (Vas István)

166

A bolha (Vas István)

167

Jelenés (Vas István)

168

Elégia vetkező kedveséhez (Vas István)

168

Quevedo

Egy szép feslett és toldozott-foldozott hölgyhöz (Orbán Ottó)

170

Divinyi Mehmed

Madzsar Türki

172

Johann Schein

Csillagszemecske, ó! (Keresztury Dezső)

173

Robert Herrick

Kedveseimnek elvesztéséről (Szabó Lőrinc)

174

Corinna májusi sétája (Vas István)

175

Martin Opitz

Záró-elégia (Vidor Miklós)

177

Sarasin

Egy szép férjű hölgy rút lovagja (Pór Judit)

178

Simon Dach

Tharaui Annus (Kardos László)

179

John Milton

Halott feleségéhez (Nemes Nagy Ágnes)

180

John Suckling

Szerelemben a szerelem (Vas István)

180

Andrew Marvell

Rideg úrnőjéhez (Vas István)

181

Matthew Prior

A hölgy, aki felajánlja a tükrét Vénusznak (Pór Judit)

183

Isaac de Benserade

Szűz istenség (Tóth Judit)

183

Moliére

Dal (Nemes Nagy Ágnes)

184

Voltaire

Lullin-né asszonynak (Illyés Gyula)

184

Rögtönzés (Jékely Zoltán)

186

Nedim

Szádábáb (Vas István)

187

Goethe

Szerelmes, minden alakban (Nemes Nagy Ágnes)

188

Májusi dal (Hajnal Gábor)

190

Vadrózsa (Képes Géza)

191

A kedves közelléte (Szabó Lőrinc)

192

Viszontlátás és búcsú (Szabó Lőrinc)

193

Korai kikelet (Szabó Lőrinc)

194

Charlotte von Steinhez (Vas István)

195

Az Isten és a bajadér (Tóth Árpád)

197

A "Római elégiák"-ból (Vas István, Babits Mihály, Kardos László, Radnóti Miklós)

200

Intelem (Kardos László)

205

Hátem (Szabó Lőrinc)

210

Behramgur (Rába György)

212

Ezer alakba rejtőzhetsz (Szabó Lőrinc)

212

Mariendabi elégia (Szabó Lőrinc)

213

Blake

A beteg rózsa (Képes Géza)

218

Madárszerelem (Babits Mihály)

218

Barack-csenésre kérve zsiványt (Görgey Gábor)

219

Nem jobb gyönyörre kelni fel (Gergely Ágnes)

220

A vadvirág éneke (Gergely Ágnes)

220

Mirtuszfámhoz (Szabó Gizella)

221

A kristály-szoba (Devecseri Gábor)

221

Burns

Az árpaföldön (Kálnoky László)

223

Zöldül a sás, ó! (Szabó Lőrinc)

224

Korai még a konty nekem (Kormos István)

225

John Anderson, szivem, John.. (Szabó Lőrinc)

226

Az aranyhajú Anna (Kálnoky László)

227

Shelah O'Neil (Kálnoky László)

228

Falusi randevu (Szabó Lőrinc)

229

Ha mennél hideg szélben (Weöres Sándor)

230

Schiller

Ábránd Laurához (Rónay György)

230

Mathisson

Visszhang (Kardos

233

André Chénier

Alszom, s szívem virraszt (Radnóti Miklós)

234

Arcom meghervadt már (Radnóti Miklós)

234

Éjjeli vendégség (Babits Mihály)

235

Hölderlin

Menon panasza Diotimáért (Radnóti Miklós)

236

Nyugodj le immár, szép nap (Tótfalusi István)

237

Wordsworth

Tünemény (Babits Mihály)

238

Lucy (Kálnoky László)

239

Csokonai Vitéz Mihály

Édes keserűség

243

A rózsabimbóhoz

244

Tartózkodó kérelem

245

A reményhez

246

Berzsenyi Dániel

Levéltöredék barátnémhoz

248

Brentano

Szép mirtusz, susogj csak! (Keresztury Dezső)

249

Moore

A májusi hold (Szabó Lőrinc)

250

Chamisso

Az elárult szerelem (Tótfalusi István)

250

Uhland

Útban a kedveshez (Keresztury Dezső)

251

Vigny

Zsuzsánna fürdője (Vas István)

251

Római hölgy fürdője (Szabó Lőrinc)

253

Marcelline Desbordes-Valmore

Az elváltak

253

Byron

Ahogy itt jár-kél (Szabó Lőrinc)

254

A Szépség lányai közt nincs (Szabó Lőrinc)

255

Hogy búcsura kélt... (Rónay György)

256

Többé nem csatangolunk (Devecseri Gábor)

257

Lamartine

A tó (Rónay György)

258

Shelley

A szerelem filozófiája (Szabó Lőrinc)

260

Sorok (Szabó Lőrinc)

261

Indián szerenád (Babits Mihály)

262

Keats

Csitt, csitt! (Kosztolányi Dezső)

263

Stanzák (Devecseri Gábor)

264

Elmúlt a nap (Kálnoky László)

265

La Belle Dame sans Marci (Babits Mihály)

266

Utolsó szonett (Szabó Lőrinc)

267

Platen

Tristan (Weöres Sándor)

268

Annette von Droste-Hülshoff

Essex gfófjának búcsúja Angliai Erzsébettől (Raics István)

269

Erzsébet királynő éneke (Raics István)

270

Heine

A csoda-májusban (Szabó Lőrinc)

270

Miért oly sápadt a rózsa.. (Reviczky Gyula)

271

Izlett a tea (Szabó Lőrinc)

272

Mint egy virág, olyan vagy.. (Képes Géza)

273

Lelkemben tavaszi rét... (Képes Géza)

273

Tavasz fűtötte éjjelen (Nadányi Zoltán)

274

Ha van hozzá jó szemed...(Nadányi Zoltán)

274

A levél (Fodor András)

275

Kitty (Babits Mihály)

275

Szőke szűzecske (Kálnoky László)

276

Lótuszvirág (Szabó Lőrinc)

277

Énekek éneke (Babits Mihály)

277

A fekete asszony (Görgey Gábor)

279

Leopardi

Silviához (Babits Mihály)

280

Sapphó utolsó éneke (Rába György)

282

Mickiewicz

Jó reggelt! (Kardos László)

284

Jó estét! (Végh György)

284

Látogatás (Kardos László)

285

Dr. Kowalska emlékkönyvébe (Keszthelyi Zoltán)

285

M.-hez (Nemes Nagy Ágnes)

287

Marylához (Kálnoky László)

288

Puskin

Bocsásd meg a féltékenységemet (Szabó Lőrinc)

289

Egy tubákoló széphez (Szabó Lőrinc)

290

Nem, már nem vonzzanak.. (Szabó Lőrinc)

292

Szellemidézés (Szabó Lőrinc)

292

Téli utazás (Szabó Lőrinc)

293

Előérzet (Képes Géza)

294

Éjjel (Kardos László)

295

Téli reggel (Lányi Sarolta)

296

Tatjana levele Anyeginhez (Árpily Lajos)

297

Vörösmarty Mihály

Késő vágy

299

Laurához

300

Ábránd

301

Lenau

Naplemente van (Babits Mihály)

302

Tavaszi pillantás (Rónay György)

303

A távoli kedveshez (Rónay György)

304

Hugo

Jöjj! -az éjszakát betöltőn (Nemes Nagy Ágnes)

305

Ó! mikor alszom.. (Nemes Nagy Ágnes)

306

Mert minden földi lélek (Szabó Lőrinc)

306

Tavasz (Kosztolányi Dezső)

308

A lába csupaszon... (Nemes Nagy Ágnes)

310

Mivel ajkamhoz ért.. (Kálnoky László)

311

Olyan a szerelem (Nemes Nagy Ágnes)

312

Lásd, érdes ez az ág.. (Nemes Nagy Ágnes)

312

Régi dal az ifjúságról (Nemes Nagy Ágnes)

313

Tyutcsev

Bujócska (Szabó Lőrinc)

314

Száll a nap, jön az éjszaka.. (Szabó Lőrinc)

315

A padlón ült (Szabó Lőrinc)

316

K. B. (Szabó Lőrinc)

317

Elizabeth Barrett-Browning

Férfinak én még.. (Kardos László)

318

Nehéz szivem... (Kardos László)

318

Theokritosra gondoltam.. (Kardos László)

319

Nem illek hozzád.. (Kardos László)

320

Mondd ujra (Babits Mihály)

320

Gérard de Nerval

Fasor a Luxembourg-kertben (Radnóti Miklós)

321

Ábrándozás (Radnóti Miklós)

322

El Desdichado (Kálnoky László)

322

Poe

Nászballada (Mészöly Dezső)

323

Álmodom (Képes Géza)

324

A holló (Tóth Árpád)

325

Lee Annácska (Babits Mihály)

330

Anni (Babits Mihály)

331

Eulália (Babits Mihály)

335

Slowacki

Százszorszépek (Végh György)

336

Tennyson

Fordulj keletnek, drága föld (Szabó Lőrinc)

337

Ne jőjj, ha meghalok (Szabó Lőrinc)

337

Maud (Babits Mihály)

338

Gautier

Kínai szerelem (Kosztolányi Dezső)

339

Musset

Pepita (Sárközi György)

340

Velence (Tóth Árpád)

341

Madame, Ménessier-hez (Rónay György)

343

George Snad-hoz (Szegzárdy-Csengery József)

344

Browning

Éjszakai találkozó (Szabó Lőrinc)

345

Egy Galuppi-toccata (Vas István)

345

Három nap mulva (Tóth Árpád)

347

Az elveszett kedves (Tóth Árpád)

349

Louise Ackermann

Szerelmes férfi szavai (Szabó Lőrinc)

350

Lermontov

Nem az égnek vagy angyaloknak.. (Rába György)

352

Most a sziv.. (Kálnoky László)

353

... nak (Rába György)

354

Hagyj, ne fürkész... (Szabó Lőrinc)

355

Nem gőgös szépség... (Fodor András)

243

Tekinteted.. (Fodor András)

357

Arckép (Lányi Sarolta)

357

A halott szerelme (Lator László)

358

Rosztopcsina grófnőhöz (Vas István)

360

Megegyzés (Szabó Lőrinc)

361

Így, ilyen forrón.. (Szabó Lőrinc)

362

Álom (Áprily Lajos)

362

Storm

Fiatal szerelem (Szabó Lőrinc)

363

Valami édes sugalom (Rónay György)

364

Amit szavakra bizni átall... (Vas István)

365

Este (Vas István)

366

Jácintok (Eörsi István)

366

Ramón de Campoamor

Aki érti az írást (Imecs Béla)

367

Leconte de Lisle

A tiszta menny alatt (Vas István)

369

Walt Whitman

Ez a női alak (Babits Mihály)

370

Egy nő vár reám (Babits Mihály)

372

Egy órányi őrület és gyönyör (Szabó Lőrinc)

374

Mi ketten, kiket oly régtől fogva csaltak (Takáts Gyula)

375

Sasok szerelmi harca (Vámosi Pál)

376

Szép asszonyok (Kosztolányi Dezső)

377

Fet

Hallod, amint suhogón (Rab Zsuzsa)

377

Nap és éj (Gáspár Endre)

378

Ha a nap kiragyog keleten... (Gáspár Endre)

379

Ó, meddig.. (Rab Zsuzsa)

379

Ne kérdezd, kedvesem (Rab Zsuzsa)

380

Alecsandri

Csillagocska (Lator László)

381

Nyekraszov

Iróniád (Gáspár Endre)

382

Nehéz időben drága társam (Lator László)

383

Kedves nők levelei (Gáspár Endre)

384

Ki ábrándokon él (Lator László)

385

Este, ha járok (Fodor András)

386

Baudelaire

Exotikus illat (Tóth Árpád)

387

A haj (Tóth Árpád)

388

A táncos kígyó (Tóth Árpád)

389

A balkón (Tóth Árpád)

391

A szép hajó (Babits Mihály)

392

Bűvös, szép őszi ég vagy (Ady Endre)

293

Őszi ének (Szabó Lőrinc)

394

Moesta el errabunda (Tóth Árpád)

395

Szökőkút (Babits Mihály)

396

Egy vöröshajú koldusleányhoz (Tóth Árpád)

398

Petőfi Sándor

Ha élteében

400

A négyökrös szekér

400

Szeptember végén

402

C. F. Meyer

Lábnyomok (Szabó Lőrinc)

403

Egy halott nőhöz (Szabó Lőrinc)

404

Gyulai Pál

Szeretnélek még egyszer látni

405

Vajda János

A kárhozat helyén

406

Húsz év múlva

407

Harminc év után

408

Dante Gabriel Rossetti

Velencei pásztorének (Egy párizsi Giorgine-kép) (Kardos László)

409

Az arckép (Nemes Nagy Ágnes)

410

Elválás (Vajda Endre)

411

Nászálom (Vajda Endre)

411

Christina Georgina Rossetti

Emlékezz (Kosztolányi Dezső)

412

Születésnap (Hajnal Anna)

413

Ibsen

Vége (Kosztolányi Dezső)

413

Becquer

Dal (Gáspár Endre)

414

Hallgatag jön (Timár György)

415

Swinburne

Tenger és alkonyég között (Babits Mihály)

416

Búcsú (Babits Mihály)

417

Versengés (Hajnal Anna)

418

Egy nap meg egy éj (Szabó Lőrinc)

420

Hardy

Nélküled (Tótfalusi István)

421

A férfi temetésén (Szabó Lőrinc)

421

"Országok megtöretése" idején (Vas István)

422

Heredia

Római fürdő (Szegzárdy-Csengery József)

422

Antonius és Kelopátra (Szegzárdy-Csengery József)

423

A rabszolga (Szegzárdy-Csengery József)

424

Mallarmé

Sóhaj (Radnóti Miklós)

424

Te édes, messziről.. (Nemes Nagy Ágnes)

425

Charles Cros

Szabadság (Somlyó György)

426

Jövő (Somlyó György)

426

Kiss József

Ó mért oly későn

427

Az örök szépnek

427

Ajánlás

428

Verlaine

A hold a fák között (Szabó Lőrinc)

429

Nyár lesz tehát... (Szabó Lőrinc)

430

Ó mennyi, mennyi bánat ért (Szabó Lőrinc)

430

Green (Szabó Lőrinc)

431

A naiv fiúk (Szabó Lőrinc)

432

A meghitt lámpafény (Kálnoky László)

432

Nevermore (Szegzárdy-Csengery József)

433

Álmodom egy nőről.. (Ady Endre)

433

Nagy fekete éj (Babits Mihály)

434

Érzelmes párbeszéd (Szabó Lőrinc)

435

Liliencron

Bál után (Kosztolányi Dezső)

435

Corbiére

Jóéjszakát (Nemes Nagy Ágnes)

436

Richepin

Miért öltöznék már (Radnóti Miklós)

437

Eminescu

Kint megremeg a nyárfa-ág (Képes Géza)

438

Ó, jössz-e már? (Képes Géza)

438

Maupassant

Fölfedezés (Kosztolányi Dezső)

439

Szolovjov

Szép szerelem (Tóth Judit)

440

Rimbaud

Téli ábránd (Kardos László)

441

Komédia három csókban (Szabó Lőrinc)

442

Térzene (Kardos László)

443

Ofélia (Rónay György)

44

Macedonski

Az orgonabokor (Garai Gábor)

446

Reviczky Gyula

Perdita

447

Margitnak

447

Pascoli

Mosó asszonyok (Rába György)

449

Verhaeren

Öregedő kezem.. (Szabó Lőrinc)

449

Ülj mellém s nyújtsd kezed.. (Szabó Lőrinc)

450

Olyan szép szavakat (Szegzárdy-Csengery József)

451

Míg küszöbünkre künn... (Szegzárdy-Csengery József)

452

E kérges télidőn (Szegzárdy-Csengery József)

453

A házban, hol szívünk (Szegzárdy-Csengery József)

453

Housman

Fehér az út (Tótfalusi István)

454

Wilde

Chanson (Kosztolányi Dezső)

455

Az arany-szobában (Babits Mihály)

455

Moréas

Szívem nem az a zsenge ág már (Vas István)

456

Tagore

Mondd meg nekem (Áprily Lajos)

457

Szerelmem valamikor (Áprily Lajos)

457

El kell hogy játsszunk ketten (Áprily Lajos)

458

Nem menj el (Áprily Lajos)

459

Fofanov

Szívében ködgomoly (Székely Magda)

460

Maeterlinck

Ha visszajön (Kálnoky László)

461

Kavafisz

A hajón (Vas István)

462

Test, gondolj arra (Vas István)

462

Délutáni nap (Vas István)

463

Kérdezte a módját (Vas István)

464

Réginer

Az üvegnyaklánc (Kálnoky László)

465

Yeats

Az indián a kedveséhez (Garai Gábor)

467

Ha megöregszel.. (Kardos László)

468

A vándorlegény dala (Képes Géza)

468

Fehér sirályok (Szabó Lőrinc)

469

A szerelem szánalma (Simon István)

470

Verset farag kedvesének (Görgey Gábor)

470

Dowson

Non sum qualis eram bonae sub regno Cynarae (Szabó Lőrinc)

471

Rubén Dario

Egy asszonyhoz (Timár György)

472

Huch

Ős szavak titkák mormolja az éj (Szabó Lőrinc)

474

Dehmel

Toilette (Kosztolányi Dezső)

476

Stefan George

Föl s le járunk.. (Szabó Lőrinc)

478

Ismeretlen dalnok boldogtalan modorában (Szabó Lőrinc)

478

Őszi csokor (Képes Géza)

479

Titokzatos szem tűz át a homályon.. (Képes Géza)

480

Francis Jammes

A gyengélkedő fiatal lány.. (Szabó Lőrinc)

481

Hallod a borbolyás kerten át.. (Szabó Lőrinc)

481

A ház rózsával lenne itt teli (Radnóti Miklós)

482

Nagyon kivánom (Radnóti Miklós)

482

Meztelen ülsz majd.. (Szabó Lőrinc)

484

Egy délután... (Szabó Lőrinc)

486

A Sacré Coeur intézetbe... (Szabó Lőrinc)

487

Szerelem Clara d'Ellébeuse-t.. (Vas István)

488

Ignotus

Évnapra

490

Hilaire Belloc

Tarantella (Tótfalusi István)

491

Bunyin

Egyedül (Rab Zsuzsa)

492

Morgenstern

Akasztófacimbora dala Zsófihoz, a hóhérlányhoz (Kálnoky László)

493

Valéry

Nem igazi halott (Somlyó György)

494

Intérieur (Somlyó György)

494

Paul Fort

Meghalt a lány, meghalt szegény (Kosztolányi Dezső)

495

Brjuszov

Tavasz (Görgey György)

496

Koszorú egy sírra (Tóth Judit)

496

Virrad (Rab Zsuzsa)

497

Walter de la Mare

Miss T. (Szabó Lőrinc)

498

Sírfelirat (Vas István)

499

Hofmannstahl

Orcád (Jékely Zoltán)

499

Ducic

Női arckép (Kosztolányi Dezső)

500

Rilke

Áldozat (Radnóti Miklós)

502

A kedves halála (Kosztolányi Dezső)

502

Leányszöktetés (Kosztolányi Dezső)

503

Pietá (Kosztolányi Dezső)

504

A szerelmes lány (Nemes Nagy Ágnes)

505

Léda (Nemes Nagy Ágnes)

505

Szerelmes vers (Nemes Nagy Ágnes)

507

Antonio Machado

Tavaszodó (Timár György)

507

Leopoldo Lugones

Együttlét (Timár György)

508

A tenger (Timár György)

509

Anne de Noailles

Ha egyszer meghalok (Kardos László)

509

Hajnali mise Velencében (Kardos László)

510

Max Jacob

Azt hitted (Kormos István)

511

Ady Endre

Héja-nász az avaron

512

A Léda arany-szobra

512

Elbocsátó, szép üzenet

513

Ceruza-sorok Petrarca könyvén

515

Őrizem a szemed

515

Herman Hesse

Elisabeth (Lator László)

516

Vladimir Názor

Örök kötelék (Dudás Kálmán)

517

Eino Leino

Szeretlek (Képes Géza)

517

Nocturne (Képes Géza)

518

Milán Rákics

Szerelmes vers (Kosztolányi Dezső)

519

Apollinaire

A Mirabeau-hid (Mészöly Dezső)

520

Loreley (Vas István)

521

Búcsú (Vas István)

522

Ünnepély (Vas István)

522

Madár dalol (Radnóti Miklós)

524

Katona-vonat (Somlyó György)

524

Blok

Oly ismerős vagy... (Lator László)

528

Ne hívj (Lator László)

529

Pászmásan dőlt.. (Lator László)

530

John Drinkwater

Cotswoldi szerelem (Vas István)

531

Joyce

Mondj búcsút (Gergely Ágnes)

532

A lány sír Rahoon felett (Tótfalusi István)

533

Somlyó Zoltán

Maria Aberiendos

533

Kukoricahaj

536

Juhász Gyula

Milyen volt

537

Profán litánia

538

Anna örök

539

Babits Mihály

Sugár

539

Játszottam a kezével

540

A szökevény szerelem

542

Lelkem kiszikkadt mezején

543

Szép Ernő

Egy régi szőkéhez

544

A táncosnőnél

545

Add a kezed

545

Harapás

546

Elinor Wylie

A ház szonettje (Nemes Nagy Ágnes)

550

David Herbert Lawrence

Az ifjú asszony (Gergely Ágnes)

551

Kosztolányi Dezső

Akarsz-e játszani?

552

Hitves

553

Februári óda

554

Tóth Árpád

Hajnali szerenád

555

Esti sugárkoszorú

557

Francis Carco

Eső (Rónay György)

558

Trakl

Szonja (Dsida Jenő)

560

Karinthy Frigyes

Pitypang

564

Perre Reverdy

Emlékezet (Tóth Judit)

565

T. S. Eliot

J. Alfred Prufrock szerelmes éneke (Kálnoky László)

567

Conversation galante (Képes Géza)

571

Paszternak

Emlékezés (Illyés Gyula)

572

Vallomás (Illyés Gyula)

573

Cocteau

Ha napba nézek én (Radnóti Miklós)

576

Az álom elkerül (Radnóti Miklós)

577

Megint a szerelem (Kálnoky László)

578

Hűtlen barátnőm (Rónay György)

579

Marina Cvetajeva

Egy az útunk (Rab Zsuzsa)

580

Én téged elpöröllek (Rab Zsuzsa)

581

Féltékenységféle (Rab Zsuzsa)

583

Nadányi Zoltán

A két szemed szeretett legtovább

585

Nem szeretsz

585

Te már sehol se vagy

586

Jeszenyin

Bokraink közt (Rab Zsuzsa)

587

Mint bárki, oly egyszerű vagy (Weöres Sándor)

588

Ifjúságod széthordta más (Rab Zsuzsa)

589

Ne kinozz közönyöddel (Weöres Sándor)

590

Karcsú keze (Rab Zsuzsa)

593

Álmot látok (Rab Zsuzsa)

594

Micsoda éj! (Rab Zsuzsa)

595

Vádlón ne kutass e szivemben (Weöres Sándor)

596

Nem szeretsz (Rab Zsuzsa)

597

Majakovszkij

Lilikének, levél helyett (Szabó Lőrinc)

598

Eluard

A szerelmes (Somlyó György)

601

Omló narancs hajad (Rónay György)

602

Szemed (Somlyó György)

602

Aranyos ajkaid (Somlyó György)

603

Extázis (Rónay György)

604

Egy születésnapomra (Rónay György)

605

Eleven halálom (Pór Judit)

605

Tristan Tzara

Elágazás (Somlyó György)

607

Brecht

Emlékezés A. Máriára (Csorba Győző)

608

Ének a kedvesről

609

Garcia Lorca

A hűtlen menyecske (András László)

610

A százéves szerelem gázelje (Weöre Sándor)

612

Nyári madrigál (Weöres Sándor)

613

Elégia (Jékely Zoltán)

615

Sárközi György

Virágok beszélgetése

617

Wolker

Szerelmes kamasz (Weöres Sándor))

618

Szabó Lőrinc

Semmiért egészen

620

Piros kis húsbarlang a szád

621

Még egyszer

622

Kiránduláson

623

Frantisek Halas

Csendesen (Végh György)

625

Nezval

Negyvenkilencedik ballada az örömlányokról (Illyés Gyula)

626

Harmincnegyedik szonett a hajdani szoknypecérről (Illyés Gyula)

627

Vapcárov

Szerelmes (Kardos László)

630

Búcsú (Kardos László)

631

Nazim Hikmet

Volt egy kékszemű óriás (Szabó Lőrinc)

631

Auden

A nagy titok (Vas István)

633

Ballada (Képes Géza)

633

József Attila

Óda

635

Judit

639

Nagyon fáj

639

Elmaradt ölelés miatt

642

Dsida Jenő

Esti teázás

643

Radnóti Miklós

Virágének

646

Tétova óda

647

Hetedik ecloga

648

Levél hitveshez

649

Dylan Thomas

Ha csiklandozna szerelem csipése (Weöres Sándor)

656

Sidney Keyes

A kertész (Nemes Nagy Ágnes)

657

Broniewski

Warum (Jékely Zoltán)

658

Névtelen (Nemes Nagy Ágnes)

659

Mária (Lator László)

660

Holt kedvesem keze (Kerényi Grácia)

661

A kötet költői

663

Megvásárolható példányok


Állapot: Közepes Közepes
Pillanatnyi ár: 3000 Ft 1200 Ft (-60%)
Kapható pont: 18
Megjegyzés:
Könyvtári könyv volt. A borító, a lapélek és néhány lap foltos.
Védőborító nélküli példány.

Állapot: Jó
Pillanatnyi ár: 3000 Ft 1500 Ft (-50%)
Kapható pont: 23

Állapot: Jó
Jelenlegi ár: 3000 Ft
Kapható pont: 45
Megjegyzés:
A védőborító, a borító és a lapélek kissé elszíneződtek, foltosak. A védőborító enyhén sérült.

Ajánlja ezt a könyvet ismerőseinek a Facebook-on.

2009.03.16. után regisztráltaknál az azonosító az e-mail cím, korábban regisztrált ügyfeleinknél egy legalább 4 karakterből álló, ékezetes betűket nem tartalmazó kód. Ha elfelejtette azonosítóját, kérjük keresse az Ügyfélszolgálatot: Tel.: 62/452-833, e-mail: info@antikvarium.hu

?
English Akadalymentes