Antikvarium.hu
Antikvarium.hu

8 000 forint értéket elérő megrendelés esetén a könyveket belföldön postaköltség nélkül szállítjuk.

A csomagolás minden esetben ingyenes.

Főoldal
BÁRMILYEN INFORMÁCIÓT tud a könyvről, a pontos szót ide írva megtalálhatja!
Súgó

Takács Ferenc, Juhász Ferenc: Felsőoktatási Szemle 1972. (nem teljes évfolyam)

Kapható pont: 7

A könyv adatai

(1 fotó)
23 cm x 17 cm

A könyv címe:

Felsőoktatási Szemle 1972. (nem teljes évfolyam)

Alcím:

A Művelődésügyi Minisztérium folyóirata XXI. évfolyam 1-10, 12. szám

A könyvhöz kapcsolódó név/nevek:

Csukás István  (Szerkesztő)

Takács Ferenc  (Szerző)

Juhász Ferenc  (Szerző)

Kelemen Ferenc  (Szerző)

Ács Tamás  (Szerző)

további kapcsolódó szerzők ...
Kiadó: Művelődésügyi Minisztérium
A kiadás helye: Budapest
A kiadás éve: 1972
Sorozatcím: Felsőoktatási Szemle
Kötéstípus: Tűzött kötés
Oldalszám: 704
Nyelv: Magyar
Tartalom: Olvasható

Tartalom

1. szám

Dr. Széchy Éva: A képzés korszerűsítéséért, a tanszéki pedagógiai munka fellendítéséért

1

Kanczler Gyula: A műszaki felsőoktatás prognosztikájának lehetőségei és korlátai

7

Dr. Papp Ignác: Oktatáspolitikai kérdések a József Attila Tudományegyetemen

13

Barabás Miklós: A tanszéki képviseleti rendszer a KISZ oldaláról

19

Gálfi József: A KISZ-szervezet munkája a tanítóképző intézetben

24

Dr. Duró Lajos: A végzős hallgatók személyiségének jellemzése mint felsőoktatási pedagógiai probléma

27

Dr. Markos György:

Dr. Ivancsics Imre: A felvételi munka tapasztalatai a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán

34

Az oktatás és nevelés kérdései

Dr. Halász János: A hivatásra nevelés

42

Dr. Fodor József: A szakmai, az általános és a világnézeti műveltség egysége az agrárszakember-képzésben

48

Dr. Ambrus Lászlóné:

Dán Józsefné: Az általános testnevelés kérdései

52

Felsőoktatási intézményeink életéből

Dr. Lévai András: A Budapesti Műszaki Egyetem centenáriuma

57

Dr. Markói Béla: Változások az Állatorvostudományi Egyetemen

60

Szemle

Philip H. Coombs: Az oktatás világválsága

62

Bölcskei Elemér:

Tassi Géza: Vasbeton szerkezetek. Feszített tartók

64

2. szám

A KISZ a kommunista szakemberré nevelést

65

Dr. Cziráki József: Az induló kétszintes faipari mérnökképzés problémái

70

Dr. Csaba Béla: A fizikai dolgozók gyermekeinek helyzete a Debreceni Orvostudományi Egyetemen

74

Dr. Várnagy László: Az új tanulmányi és vizsgaszabályzat az Állatorvostudományi Egyetemen

79

Dr. Békési Lajos: Az ifjúságpolitikai határozat végrehajtása a Budapesti Tanítóképző Intézetben

86

Az oktatás és nevelés kérdései

Dr. Pais István: A tudományos gondolkodás fejlesztése és a szemléletformálás módszerei a kémia oktatásában

95

Dr. Orosz Gyuláné: A kiscsoportos oktatás tapasztalatai

98

Dr. Chikán Attila: A kommunista szakemberképzés új bázisa: Szakkollégium a Közgazdaságtudományi Egyetemen

101

Sarbu Aladár: A nyelvi szakok tudományos diákköreinek munkája

107

Dr. Duró Lajosné: A felsőoktatási reform és a matematikai analízis oktatása

112

S. Faragó Magdolna: Az egyetemi előkészítő tanfolyamok hatékonysága

116

Dr. Mészáros Lajos: Az alkalmazott kémiai speciális kollégiumok és gyakorlatok korszerűsítése

120

Szemle

A Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont új kiadványai (Dr. Vértesy Miklós)

123

Báder-önngs-Makó-Radnai: Német Társalgási és külkereskedelmi nyelvkönyv (Dr. Berczik Árpád)

124

Polgári eljárásjogi füzetek (Dr. Varga Gyula)

126

Szöveggyűjtemény az általános nyelvészet tanulmányozásához (H. Tóth Imre)

127

3. szám

Felsőoktatási intézményeink struktúrájának problémái

Dr. Szebényi Imre:

Dr. Fodor Lajos: A kétfokozatú vegyészmérnökképzés tapasztalatai a Budapesti Műszaki Egyetemen

129

Dr. Szeszák Ferenc: A tanszékek tudományos tevékenységének jelentősége az oktató-nevelő munkában

136

Tomasz Miedzinski: Változások a lengyel egyetemek szervezeti struktúrájában

143

Dr. Kállai László: Az oktató- és kutatómunka szervezése egy mezőgazdasági főiskolán

148

A marxizmus-leninizmus oktatása

Dr. Horváth Imre: A tanulócsoportos oktatás tapasztalatai a filozófia tanításában

151

Az oktatás és nevelés kérdései

Dr. Fehér György: Szemléletformálódás az állatorvosképzésben

Dr. Szabó Pál:

Dr. Róna Borbála:

Kóbor Enikő: Pedagógusjelöltek komplex vizsgálata

Dr. Szentirmai László: Kollégiumban lakó egyetemi hallgatónők munkaideje

155

Dr. Bognár József: A főiskolai hallgatók motíváltásga és produktivitása

161

Vágó Árpád:

164

Simon Tibor:

171

Vesztergom János: A QCM-vizsgáztatás az egyes napszakok függvényében

176

Vitafórum

Dr. Sz. Várnagy Marianne: Az esettanulmány oktatási módszerről

180

A felsőoktatás külföldön

Dr. Klement Tamás: Európai gondok

185

Dr. Virágh Elemér: Atomtechnika oktatása az osztrák egyetemi atomreaktoroknál

188

Szemle

Bóna Ervin:

Farkas János:

Klár János:

Lőrincz Lajos:

Paczolay Gyula: A tudomány néhány elméleti kérdése (Dr. Berczik Árpád)

190

4. szám

Dr. Farádi László:

Dr. Lukáts Jenő: Az egészségügyi felsőoktatás néhány alapvető vonása és a továbbfejlesztés irányai

193

Felsőoktatásunk strukturális problémái

Dr. Rusznák István: A kétfokozatú vegyészmérnök-képzés problémái

204

V. P. Jeljutyin: A párt gondoskodása kötelez

208

Tóth József:

Dr. Vörös László:

Dr. Zibolen Endre: Új jelenségek a felsőoktatásban (I.)

216

Az oktatás és nevelés kérdései

Dr. Korán Imre: Mérnökök közgazdasági képzése a külkereskedelmi szakon

222

Dr. Pataki József: A tanulócsoport, a közösségi nevelés színtere

228

Felvételi rendszer és a pályaalkalmasság megállapítása az óvónőképző intézetekben (Erdős Imréné)

233

Felsőoktatási intézményeink életéből

Dr. Koltay-Kastner Jenő professzor 80 esztendős (Gruber László)

236

Rizner Dezső: A Pécsi Tanárképző Főiskola együttműködése a mezőgazdasági termelőüzemekkel

237

A felsőoktatás külföldön

Dr. Névai László: Az olasz jogi felsőoktatásról - különös tekintettel a polgári eljárásjogi képzésre

240

Dr. Vörös László:

Déri Miklósné: NDK - lengel felsőoktatási szeminárium

246

Szemle

Építészmérnöki irodalomkutatás (Dr. Tassi Géza)

255

5. szám

Dr. Diményi Imre: A tudományos diákkörök X. Országos Konferenciája

257

Szücs Istvánné: 20 éves a tudományos diákköri mozgalom

260

Dr. Regős János: Tudományos diákkörök a tanítóképző intézetekben

265

Dr. Holló János:

Dr. Lásztity Radomir: A biológus-mérnök képzés

268

Dr. Galambos János: Az agrármérnökképzés továbbfejlesztése

271

Tóth József:

Dr. Vörös László:

Dr. Zibolen Endre: Új jelenségek a felsőoktatásban (II.)

273

A marxizmus-leninizmus oktatása

T. Dr. Jónás Irma: A szemléltetés a tudományos szocializmus oktatásában

277

Schiller János:

Takács Ferenc: Tanulócsoportos oktatás a filozófiában

281

Az oktatás és nevelés kérdései

Juhász Ferenc: Pedagógiai tudatosság az egyetemi nevelőmunkában

Bársony Jenő: A külkereskedelmi érdeklődésre, hivatástudatra nevelés

286

Dr. Molnár András: A klinika - kórház - rendelőintézet együttműködése a fogorvosképzésben

291

Dr. Lipovszky György: Nyári termelési gyakorlat ipari szakmunkásképző intézetben

296

Gombos Pálné: Az oktatás kötöttségeinek feloldása és az ellenőrzés fokozásának módszerei

299

Dr. Parti Mihály: Az "O" évfolyamosokkal való foglalkozás a Budapesti Műszaki Egyetemen

303

Kungl Ferenc: Az idegen nyelvek oktatása a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen

306

Felsőoktatás külföldön

309

Dr. Mihalik István:

Petuhova Tatjana: Szovjet vita a felsőoktatási felvételi rendszerről

311

Szemle

A Borsodi Iskola újabb tanulmánygyűjteménye: Vezetési ismeretek III. (Dr. Vargha Jenő)

318

6. szám

Dr. Wolfram Ervin: A posztgraduális vegyészképzés

321

Dr. Szotáczki Mihály: Ágazati képzés az állam- és jogtudományi karokon

328

Dr. Almási Elemér: Kétlépcsős képzés a Kertészeti Egyetem Tartósítóipari Szakán

334

A marxizmus-leninizmus oktatása

Dr. Kónya István: A magyar és a szovjet marxizmus-leninizmus tanszékek együttműködése

339

Az oktatás és nevelés kérdései

Dr. Lásztity Radomir: A tudományos kutatás, az ipari megbízásos munkák és az oktatás a korszerű mérnökkképzésben

343

Dr. Kulka Frigyes: Az egyetemi nevelés problémái

349

Dr. Héberger Károly: A szakirodalomkutatás oktatása a Budapesti Műszaki Egyetemen

352

Dr. Tamás Lajos: Komplex gyakorlati foglalkozások a jogászképzésben

359

Tverdota Miklós:

Kelemen Ferenc: Az üzemmérnökök gyakorlati oktatása

362

Felsőoktatási intézményeink életéből

Dr. Klement Tamás: Tanácskoztak az egyetemek és főiskolák vezetői

366

A felsőoktatás külföldön

Dr. Jerzy Sluzewski: Közigazgatási szak a Varsói Tudományegyetemen

372

Bozzai László: A pedagógusképző intézmények nemzetközi kapcsolatai

376

Vesztnyik Viszsej Skoli (Dr. Halász Imre)

379

Szemle

7-8. szám

A tudományos diákkörök problémái

Dr. Polinszky Károly: Oktatás, kutatás és a tudományos diákkörök

385

Dr. Antoni Ferenc: Tudományos diákköri munka a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen

392

Dr. Six László: A tudományos diákköri konferenciák tapasztalatainak értékelése

396

Dr. Ferenczy Lajos: Természettudományi diákkörök és diákköri konferenciák

402

Dr. Király Gyula: A tudományos diákkörök kérdéséhez

408

Dr. Szepes Lajos: A neveléstudományi tudományos diákköri munka jelentősége és lehetőségei a tanárképző főiskolán

411

Dr. Sárosi Herbert: Tudományos diákkör a Szegedi Élelmiszeripari Főiskolán

416

A tudományos diákköri munak megbecsülése (Vidéki Mátyás)

418

A pedagógusképzés Magyarországon

Dr. Elek István:

Rádi Péter: A középiskolai tanárképzés szakosítási kérdései

419

Ladányi Andor: Tanárképzés, szakképzés, tudósképzés a bölcsészettudományi karokon

426

Dr. Füle Sándor: Javaslatok a magyar pedagógusképzés továbbfejlesztésére

431

Dr. Grasselly Gyula: A tanárképzés néhány kérdése

435

Dr. Kelemen László: A pszichológia oktatás a pedagógusképzésben

439

Dr. Bajkó Mátyás: A csoport-oktatás tapasztalatai a pedagógiai képzésben

445

Dr. Szigeti Endre: Miért kevés a tanárjelölt közgazdász?

450

Sipos Istvánnné: A fiatal középiskolai tanárok beilleszkedése

452

Oktatás és kutatás

Dr. Nagy Andor: A televízió és tanárképzésünk

457

Az oktatás, a kutatás és a termelés közötti szerves kapcsolatok elmélyítése

460

Dr. Benkő Loránd: Az oktatás, a kutatás és a tudományos-technikai forradalom

465

Dr. Bodnár Miklós: Az oktatás és a tudományos kutatás komplexitása

474

Dr. Paczolay Gyula: A kutatás és az oktatás kapcsolata a vegyészmérnökképzésben

478

Dr. Hargitai László: A kutatómunka szerepe az egyetemi oktatásban

481

A marxizmus-leninizmus oktatása

Dr. Nagy Lajos: A marxizmus-leninizmus tanszéki csoportok feladatai

485

Az oktatás és nevelés kérdései

Dr. Guba Ferenc: Az alapismereti tárgyak gyakorlati oktatásának időszerű feladatai az orvosképzésben

489

Dr. Hajnády Zoltán: A korszerű idegen nyelvű irodalomtanítás problémái

494

A felsőoktatás külföldön

E. M. Pincsukov: Az oktatók és hallgatók tudományos alkotó tevékenysége a Szovjetunióban

498

Dr. Koncz János: A pedagógusképzés Ausztriában

504

9. szám

Ilku Pál: Feladatunk: A felsőfokú oktatás továbbfejlesztése

513

Dr. Bezzegh László: Az egyetemi oktatás korszerűsítése

524

Dr. Szentpéteri István: Az egyetemek belső szervezetének korszerűsítése

529

Dr. Csaba Béla: A Nevelési Bizottság helye az egyetemi vezetés mechanizmusában és munkamódszere

534

Beke Dezső:

Bárdos Gyula: A KISZ helye és szerepe az egyetemi tevékenység rendszerében

536

Dr. Turchányi György:

Ács Tamás:

Megyeri Eszter: A fizikai dolgozók gyermekei

540

Varga Ferenc: Gondolatok a tanszéki értekezletekről

545

Az oktatás és nevelés kérdései

Dr. Kalmár László: A számítástechnikai szakemberképzés problémái a tudományegyetemeken

548

Dr. Geszti P. Ottó: Oktatási kísérlet a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán

552

Dr. Lévai András: A tudománypolitikai irányelvek a Budapesti Műszaki Egyetemen

557

Dr. Szolcsányi Pál: A tudományos kutatás és az oktatási tevékenység analógiája

562

Ladányi Andor: Tanárképzés, szakképzés, tudósképzés a bölcsészettudományi karokon (II.)

566

Dr. Erdősy Emil: Tanfolyamok a fizikai dolgozók gyermekei részére

572

10. szám

Rakusz Lajos: A KISZ-szervezetek, a hallgatók szerepe az oktatás korszerűsítésében

577

Dr. Juhász Miklós: Az ösztöndíj- és tandíjutasítások módosítása

581

Dr. Zádor Mihály: A fizikai dolgozó szülők gyermekeinek egyetemi tanulmányai

588

Dr. Mérei Gyula: A tudományos munka irányítása és ellenőrzése

594

Sikfői Tamás: Az MSZMP X. kongresszusa anyagának feldolgozása a joghallgatók körében

598

Dr. Felkai László: A százéves gyakorló gimnázium a tanárképzés szolgálatában

602

Az oktatás és nevelés kérdései

Dr. Berencsi György: Kiscsoportos oktatás az orvosképzésben

606

Dr. Fukász György: A művésznevelés problémái

613

Dr. Oláh Gyula: A programozón matematikus képzés

618

Dr. Konecsny Ferenc:

Dr. Pásztor Endre: A hallgatói munka önállóságának fokozása újtípusú jegyzetekkel

622

Dr. Pogácsás György: Az üzemi gyakorlatok értékelése

627

Gáty Jenő: Az évfolyamfelelősi munka eredményei és tervei

632

D. Dr. Mátai Mária: Az elsőévesek egyetemi beilleszkedésének problémái

637

12. szám

Henryk Jablonski elvtársat, a Lengyel Államtanács elnökét díszdoktorrá avatták

705

Dr. Polinszky Károly: A struktúra főbb problémái a magyar felsőoktatásban

710

Dr. Deme László: Tanárképző munkánk gondjairól

716

Dr. Berencsi György: A határterületek kérdése a higiéne oktatásában

719

Dr. Rácz János: A szakszervezeti munka és az egyetemi demokratizmus

723

T. Bíró Zoltán: A Tudományos Diákköri Konferencia mérlege

728

Az oktatás és nevelés kérdései

Dr. Papp János: Az oktatás színvonalának emelése

733

Dr. Holács Imréné: A hallgatók bevonása a kutatómunkába

739

Dr. Csepregi Pál: A kertészmérnöki képzsé, a pálya sajátosságai, az alkalmasság kritériumai

744

Dr. Chikán Zoltánné: A felvételi vizsgák korszerűsítése

750

Dr. Hajzer Lajos: Mit mérjünk idegen nyelvből az írásbeli felvételi vizsgán?

753

A felsőoktatás külföldön

Dr. Jan Legowicz: Az egyetemi ifjúság eszmei-társadalmi nevelésének problémái

758

Szemle

A felsőoktatásra vonatkozó jogszabályok (Dr. Berczik Árpád)

766

A Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának Évkönyvei II. 1971. (Tóth András)

767

Megvásárolható példányok


Állapot: Jó
Pillanatnyi ár: 2800 Ft 1400 Ft (-50%)
Kapható pont: 7
Megjegyzés:
Könyvtári könyvek voltak. Néhány lapon bejegyzés.

Ajánlja ezt a könyvet ismerőseinek a Facebook-on.

2009.03.16. után regisztráltaknál az azonosító az e-mail cím, korábban regisztrált ügyfeleinknél egy legalább 4 karakterből álló, ékezetes betűket nem tartalmazó kód. Ha elfelejtette azonosítóját, kérjük keresse az Ügyfélszolgálatot: Tel.: 62/452-833, e-mail: info@antikvarium.hu

?
English Akadalymentes