Antikvarium.hu
Antikvarium.hu

8 000 forint értéket elérő megrendelés esetén a könyveket belföldön postaköltség nélkül szállítjuk.

A csomagolás minden esetben ingyenes.

Főoldal
BÁRMILYEN INFORMÁCIÓT tud a könyvről, a pontos szót ide írva megtalálhatja!
Súgó

Somlyó György, Robert Goffin: Hármastükör I-III.

Kapható pont: 24

A könyv adatai

(2 fotó)
22 cm x 14 cm

A könyv címe:

Hármastükör I-III.

Alcím:

I.:Válogatott versek/II.:Válogatott tanulmányok/III.:Válogatott műfordítások

A könyvhöz kapcsolódó név/nevek:

Somlyó György  (Szerző)

Robert Goffin  (Szerző)

Aldous Huxley  (Szerző)

Jean Racine  (Szerző)

Robert Lowell  (Szerző)

további kapcsolódó szerzők ...
Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
A kiadás helye: Budapest
A kiadás éve: 1970
Kötéstípus: Fűzött papírkötés
Oldalszám: 667
Nyelv: Magyar
Megjegyzés: Védődobozban.
Tartalom: Olvasható

Tartalom

I. kötet

Részlet egy X-edik ars poeticából

Örvény fölött tükör

Ars poetica helyett

9

Apám nyomában

10

Az atyai intelmek-ből

11

A múzsához

13

Örvény fölött tükör

14

Ars poetica

15

Barackfa

16

Badacsonyi délután

17

Meditáció

18

Bartók hallgatása közben

19

Előhang - az olvasóhoz

20

Utóhang - a kritikushoz

21

Láttátok-e?

A semmittevőhöz

25

Láttátok-e?

26

Egy nyomorékhoz

28

Seregszemle

31

Au Jardin de Luxembourg

33

Ahhoz aki jönni fog

34

Utószó egy régi vershez - hét év után

37

Óda Európához

38

Cirkusz

41

Az asztronautákhoz

43

Arión

45

Anyám szeme

47

Csak a béke...

49

Adónisz siratása

József Attila sírjára

55

Záró kórus

56

Öngyilkos barátomra

57

Két elhurcolt gyermekre

58

Kérdés

59

A diva halála

61

Halálhír

62

Tó fölött, ég alatt

Tó fölött, ég alatt

67

Indulsz s megállsz

68

Tétova óda

68

Arcképem alá

70

Éjszaka

70

Politika

71

Irodalom

72

Tanácstalanul

73

Sirály

74

Magamról

74

Emlék a jelenről

75

Bimbó és virág közt

75

Törvény

76

Csung Ven

76

Dinasztiák

77

Koszorúvirág

77

Érkezés

78

A fügefához

80

Perc

81

Szabálytalan gázel I.

81

Szabálytalan gázel II.

82

Nyár

Az arcod

87

Opthélia

88

Pillanatok

90

Nő a tengerparton

92

Vázakép

92

Emlék

93

Tíz évvel ezelőtt

94

Közhely

95

Ezen a tavaszon

96

Szerelmesek

97

Veled

98

Gyümölcs

101

Páros szonett

101

Nyári délután

102

Alszik

103

Velence

103

Nyári szárnyasoltár

105

Psalmus Eroticus

112

A csu ku-tieni barlangban

Dantéhoz

131

Dávid király

132

Vei Apollón

133

Rapa Nui szobrai

133

Andrea del Sarto önarcképe alá

134

Campo de'Fiori

134

Hazatérő csorda

135

Egy kis Corelli-darabra

135

Bolyai

136

Ferenczy Béni Petőfi-szobrára

137

Rimbaud

137

Az átkozott költő

138

Tersánszky hetven éves

138

Fantázia

139

Kassák

139

Bartók Búcsúestje

140

Julius Fucik

141

Illyés Gyulához

141

Ady-Kínából nézve

142

A báj halálára

142

Egy Melindához

143

Szobrok párbeszéde

143

Louis Armstrong

144

Csi Pai-si mester, a "Csi Ping-i agg", a "Fehér szirt", a "háromszáz pecsét gazdag öreg birtokosa"

144

Einstein

145

Rózsa

146

Önarckép

146

Piero della francesca

Szonett...

149

...És ami a szonettből kimaradt

149

Arezzói alkony: egy a végtelen sok lehetséges tájkép közül...

151

...És folytatása, melyben a költemény még mindig súrolja témáját

152

Freskó: Konstantin győzelme Maxentiuson

153

Harmadik nap. A fal

154

Freskó: Próféta

157

Szonett: Közjáték

158

Éjszaka és hajnal között

159

Zárószonett

161

Mesék a mese ellen

Mese a virágról

165

Mese arról, ki hogyan szeret

166

Mese a huszonnyolcadik napról

166

Mese ezekről és azokról

167

Mese a másik szobáról

168

Mese a véletlenről

168

Mese a múlt időről

172

Mese Párizsról

173

Mese a költőről és a kritikusról

174

Mese a névről

175

A mesék második könyvéből

Mese a reggelről és az estéről

179

Mese a többszázról

180

Mese a szűzről

184

Mese 1968. november 28-ról

185

Mese az írásról

186

Szerelőszőnyeg

Vallomás a költészetről

189

Vázlat egy fiúról

194

Apámról

201

Öt levél

203

Prognósztikon

210

Az Epszilon-füzetből

232

Forma és tartalom

239

II. kötet

Kérdés és felelet

5

Költők és utak

16

Az isten háta mögött

23

Illyés új verseiről

29

Kísérlet Rimbaud-ról

34

A film mulandósága

55

Cirkusz és Inferno

61

"Nyitott könyv" és "Titkos írás"

70

Szabó Lőrinc összegyűjtött versei

77

Vallomás a kritikáról

87

Akiknek nem kell a jóság

100

Octavio Paz és "Napköve"

121

A megoldhatatlan megoldása

132

Haranból ágyú

141

Babits esztergomi emlékműve előtt

154

József Attila

159

Picasso - magyarul

167

III. kötet

A fordító szonettje

5

Aszklepiadész: Édes a szomjúhozónk...

7

Poszeidipposz: Kekropsz-földi pohár

8

Kallimakhosz: Kisgyermek sírjára

9

Tarentumi Leónidasz: Sírfeliratok

9

Eratoszthenész: Meglátván Melitét

9

Hégészipposz: Hermiónéba való

10

Tesszalonikéi Antipatrosz: Bárhol tenger...

10

Gadarai Meleagrosz: Páros epigramma

11

Markosz Argentariosz: Látod-e, hold

12

Gaitulikosz: Habvert szirtfokot

12

Rhuphinosz: Gyűlölöm

12

Paulosz Szilentariosz: Láttam hő szeretőket

13

Agathiasz Szkoliasztikosz: Hozzábújva egészen

13

Ismeretlen görög költő: Bárha lehetnék

14

Ismeretlen görög költő: Melletted, citeráslány

14

Horatius: A barátokhoz

15

Deli szép Earl of Murray (skót népballada)

16

A kastély grádicsán (francia népdal)

17

Guilaume de Machaut: Rondó

18

Eustache Deschamps: Ballada arról, miképp úrhodtak el minden bajok, mióta az arany- és ezüstbányákat feltárták

19

Charles D'Orléans: Be jó ránézni, Istenem

20

Francois Villon: Sírfelirat a "Nagy Testamentum"-ból

21

Pierre Gringore: A béke és a háború

21

Marguerite de Navarre: Dal

24

John Lydgate: Haláltánc

25

Edmund Spenser: Mint hajó

27

Sir Walter Raleigh: Búcsú az udvartól

28

Samuel Daniel: Ha kondor fürtöd

28

Rémy Belleau: Szonett

29

Olivier de Magny: Békét keresek

29

Étienne Jodelle: Mint szorgos kézműves

30

Amadis Jamyn: Vénuszhoz, a békéért

31

Philippe Desportes: Egy forrásnál

31

Antoine Mage de Fiefmelin: A szerző átdolgozásairól és fordításairól Ch. Comte saintes-i ügyvéd úrnak

32

Agrippa d' Aubigné: Habár a háború

33

Jean de Sponde: Karthágó, a merész

33

Jean Ogier de Gombaud: E csodás éjszakán

34

Charles Vion de Dalibray: Halandó, ne feledd

35

Juan Boscán: Szonett

35

Miguel de Cervantes Saavedra: Argamasillának, a La Mancha-i városnak akadémikusai a hős Don Quijote de La Mancha életéről és haláláról hoc scripserunt

36

Lupercio Leonardo de Argensola: Szonett

39

Lope Félix de Vega Carpio: Kegyetlen szükség

40

Francisco de Quevedo: Szatirikus és kritikai episztola

40

Niccolo Macchiavelli: Mandragóra (részlet)

47

William Shakespeare: II. Richárd

50

Jean Racine: Phaedra (részlet)

52

Nicolas Gilbert: Óda

54

Johann Wolfgang Goethe: Orphikus igék

56

Friedrich Schiller: Wallenstein tábora (részlet)

57

Heinrich Heine: Rossz csillagzat

61

William Blake: A lélek vándora

62

Percy Bysshe Shelley: Himnusz az értelem szépségéhez

65

John Keats: Endümión (részletek)

68

Alphonse de Lamartine: Búcsú Graziellától

76

Victor Hugo: A nagyapaság művészete (részletek)

76

Aloysius Bertrand: A leprások

80

Gérard de Nerval: Arany sorok

81

Charles Baudelaire: A macskák

81

Charles Cros: A kávéházban

82

Stéphane Mallarmé: E szűz, e szertelen

83

Paul Verlaine: Arthur Rimbaud-hoz

83

Isidore Ducasse, Lautréamont grófja: Költemény (részlet)

84

Arthur Rimbaud: Amit a virágokról mondanak a költőnek

87

Walt Whitman: Ti jövendő költők

92

Robert Browning: Pictor-Ignotus

93

Charles Algernon Swinburne: A terhek balladája

95

Gerard Manley Hopkins: A Szibilla-jóslatokból

97

Enrique González Martinez: Holnapra majd a költők

98

Konsztantinosz Kavafisz: A barbárokra várva

99

William Butler Yeats: Hogy is ne veszne meg a vén?

100

Paul Valéry: Oszlopok éneke

101

Rainer Maria Rilke: Orpheusz, Eurüdiké, Hermész

103

Antonio Machado: Az én költőim

106

Walter de la Mare: Napóleon

106

Oscar Venceslav de Lubicz Milosz: A kordé

107

Guillaume Apollinaire: Szerelem megvetés és reménység

109

Jules Supervielle: E világi család

111

Angelosz Szikelianosz: A habokból született

112

Ezra Pound: Dória

112

Robinson Jeffers: A vad hattyút szeresd

113

Umberto Saba: Részeg dalok

113

Georg Trakl: Nyugat

114

León Felipe: Ex libris: a végére értem

114

Max Jacob: Utolsó ítélet

115

Blaise Cendrars: Ellentét

116

Valéry Larbaud: Alma perdida

117

Gottfried Benn: Chopin

118

David Herbert Lawrence: Szegénység

120

Aldous Huxley: Első filozófus-ének

120

Giuseppe Ungaretti: Reggel

121

Saint-John Perse: Bóják (részletek)

122

Fernando Pessoa: Autopszichográfia

124

Fernando Pessoa: Mindennapos felfedezésem

125

Fernando Pessoa: Mind azt a sorsot...

126

Fernando Pessoa: Lá-bas, je ne sais oú

126

Jorge Guillén: Halál a távolban

128

Jean Cocteau: Öklözés

129

Robert Goffin: King-Porter

131

Vlagyimir Majakovszkij: Üzenet a proletárköltőknek

132

Borisz Paszternak: A költő halála

137

Oszip Mandelstam: A patkó-találó

138

César Vallejo: Az idő merénylete

141

Tristan Tzara: A tengeri csillagok útján

142

Federico García Lorca: Siratóének Ignacio Sánchez Mejías toreádor halálára

146

Paul Éluard: Véget nem érő költemény (részletek)

153

Louis Aragon: Egy kiállítás öt képe

157

Henri Michaux: Életem

160

Francis Ponge: Első vázlat a kézről

161

Robert Desnos: Annyit álmodtam rólad

162

Rafael Alberti: A viador

163

Pablo Neruda: A Makcsu Pikcsu ormai

165

Vicente Aleixandre: Kinek írok?

177

Miguel-Angel Asturias: Itáliai szonettek

179

Jorge Luis Borgés: Borgés meg én

181

Salvatore Quasimodo: Csak a szerelmet

182

Názim Hikmet: Börtönbe kerülőknek néhány tanács

183

Jiri Wolker: A beteg

184

Remy C. van de Kerckhove: Mikor alkonyattájt...

185

Jean Follain: Karnevál

186

André Frénaud: Ki?

187

René Char: Altatódal

187

Guillevic: Tömegsír

188

Leonyid Martinov: A festő

191

Vladimir Holan: Keats

192

Cecil Day-Lewis: Most is így lesz megint?

192

Jannisz Ritszosz: Nők

193

Wystan Hugh Auden: Két kórus és recitativo

194

Cesare Pavese: Jön a halál

196

Miguel Hernández: Örökös mennydörgés (részletek)

196

Ivan Goran Kovacic: Emlékezés Sztijenyak hegyére

200

Albert Camus: Vers a Földközi-tengerről

200

Lawrence Durrell: Jelentéktelen reggel

202

Octavio Paz: Napköve (részlet)

203

Paul Chaulot: Mező

209

Delmore Schwartz: A költészet birodalma

209

James Laughlin: Nyugtalanítsz

212

Robert Lowell: Beszéljünk a házasságban adódó gyötrelmekről

213

Alain Bosquet: Második testamentum (részlet)

214

Robert Sabatier: Várakozás a hercegre

214

Tadeusz Rózewicz: Levett teher

216

Elvio Romero: A Vándorlás Könyvé-ből (részlet)

217

Szlavko Janevszki: Névtelen

219

Vasko Popa: A végtelen bot

220

Sidney Keyes: Déli áhitat

220

Gianni Toti: A felszabadított idő

221

Natalia Correia: Halottvirrasztó

221

Ingeborg Bachmann: Fejtsd meg, szerelem!

222

Denise Levertov: Harmadik kiterjedés

223

Lawrence Ferlinghetti: Hol van Vietnam?

225

Allen Ginsberg: Amerika

227

Gregory Corso: Ucello

230

Andrej Voznyeszenszkij: Kényszerű kitérő

231

Kirby Doyle: Furcsa

233

Fayad Lamis: Aki magában beszél

234

Vlada Urosevic: Hieronymus Bosch

235

Charles Dobzynski: Űr-opera (részletek)

236

Charles Tomlinson: Le musée imaginaire

239

Michel Deguy: Epigramma

240

Megvásárolható példányok


Állapot: Jó
Jelenlegi ár: 2980 Ft
Kapható pont: 24
Megjegyzés:
A védődoboz és a kötetek borítója kissé elszíneződött, sérült. A lapélek enyhén foltosak.

Ajánlja ezt a könyvet ismerőseinek a Facebook-on.

2009.03.16. után regisztráltaknál az azonosító az e-mail cím, korábban regisztrált ügyfeleinknél egy legalább 4 karakterből álló, ékezetes betűket nem tartalmazó kód. Ha elfelejtette azonosítóját, kérjük keresse az Ügyfélszolgálatot: Tel.: 62/452-833, e-mail: info@antikvarium.hu

?
English Akadalymentes