Antikvarium.hu
Antikvarium.hu

8 000 forint értéket elérő megrendelés esetén a könyveket belföldön postaköltség nélkül szállítjuk.

A csomagolás minden esetben ingyenes.

Főoldal
BÁRMILYEN INFORMÁCIÓT tud a könyvről, a pontos szót ide írva megtalálhatja!
Súgó

Cseres Tibor, Boda László: Katonaetika

Kapható pont: 19

A könyv adatai

(1 fotó)
20 cm x 14 cm

A könyv címe:

Katonaetika

Alcím:

Tanulmánygyűjtemény

A könyvhöz kapcsolódó név/nevek:

Cseres Tibor  (Szerző)

Boda László  (Szerző)

Simon Gábor  (Szerző)

Molnár Károly  (Szerző)

Kiadó: Zrínyi Kiadó
A kiadás helye: Budapest
A kiadás éve: 1993
ISBN-szám: 963-327-197-5
Kötéstípus: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 299
Nyelv: Magyar
Tartalom: Olvasható

Tartalom

Cseres Tibor:

Parainézis-féle újonc-jelölteknek

7

Baraczkáné Nagy Mária:

Honvédetika - Közszolgálatetika

19

A katonai szolgálat

19

A jog és az erkölcs viszonyáról

19

A közszolgálati viszonyokkal szemben támasztott általános követelmények

20

Morális feltételek mint a közszolgálat eredményességének tényezői

22

Szolgálati követelmények a Magyary-iskola szerint

24

A minősítés szerepe a közszolgálatban

25

Következtetések

27

Boda László:

Katonai erények

29

A katona és az okos döntés

34

A katona és az igazságosság

37

A bátorság tipikusan katonai erény

41

A katona önfegyelme

43

Nemzeti identitás és hazafiság

45

A bajtársiasság és szolidaritás

48

A lovagiasság

51

A katonai és a tiszti becsület

53

Simon Gábor honvéd alezredes:

Dilemmák, alternatívák, kibontakozási lehetőségek a tiszti értékrend katonai tanintézeti alakításában

63

Molnár Károly honvéd ezredes:

A devianciákhoz való viszony a hadseregben

82

A deviáns viselkedésformák előfordulásának sajátosságai

84

A normák szerepe és mibenléte

95

A társadalmi ellenőrzés intézményeinek és működésének változásai

102

Aniszi Kálmán:

Szövetségben

114

Molnár Attila:

A katonaság és a modernizáció

140

A modernizáció paradoxona

140

A kulturális és anyagi individualizálódás

146

A szolgálat erkölcsétől szolgáltatásig

150

Szakály Sándor hadtörténész:

Erkölcs, politika és nemzettudat a volt Magyar Királyi Honvédség tisztikarában

157

Herceg Ottó honvéd ezredes:

Erkölcs és érdekvédelem a hadseregben

178

Az önszerveződésen alapuló érdekvédelem

189

Érdekvédelem és a katonai nevelés néhány összefüggéséről

194

Érdekvédelem és a pártpolitikai semlegesség összefüggéseiről

199

Borovi József:

A valláserkölcsi nevelés a tábori lelkészet intézményében

206

A tábori lelkészet mint lelkipásztori feladat

207

II. János Pál pápa apostoli rendelete a katonák lelki gondozásáról

214

Fordulat a honvédség gondolatvilágában

217

A lelkészi szolgálat alanyai

220

Szabó János honvéd alezredes:

A mai nyugati hadseregek néhány erkölcsszociológiai problémája

231

A rendszerváltozás erkölcsmódosító hatása és a modernitás

231

Molnár Károly honvéd ezredes:

A honvédség erkölcsi válságának mibenléte, a kiútkeresés irányai

253

Néhány vitás kérdés és dilemma

260

Vázlatos javaslatok az etikai kódexhez

276

Takács Sándor honvéd ezredes:

Utószó helyett

295


Két vesztes háború után, a trianoni és a párizsi békediktátumokat követően Magyarország elveszítette területének kétharmadát, és magyar lakosságának egyharmada került  más államok impériuma alá. Közel fél évszázad hosszán idegen hatalom megszállása alatt életünk. Több mint hetven éve tart az etnikai tisztogatás a velünk szomszédos országokban. Magyarország ma független állam, de az idegen elnyomás és az idegen ideológiai befolyás megosztotta a nemzetet. A hadsereg a társadalom szerves része. A honvédségben tetten érhető mindaz, ami a mai magyar átalakuló társadalomban tapasztalható. Sőt, a szolgálat sajátossága következtében az erkölcsi követelmények itt még szigorúbbak és a megújulás sürgetőbb, mint a polgári életben. A magyar történelemben a nemzetietlen közszemlélet már számos tragédia szülője volt. Az egyik legszembeszökőbb példa erre az első világháborút követő Tancásköztársaságnak a haza védelmét föladó katonapolitikája, melynek tragikus következménye az ország akadálytalan földarabolása, melynek tragikus következménye az ország akadálytalan szenvedése. E tragédia mélyén az erkölcsi és szellemi meghasonulás, a nemzeti tudat és a közösségi érték feladása volt a meghatározó, aminek a veszélye ma is ott kísért az új nemzedék etikátlan képviselőinek magatartásában. E veszély elhárítási szándéka indokolja e könyv megírását. Meggyőződéssel valljuk, a nehézségeken akkor tudunk úrrá lenni, ha sikerül alapvető kérdésekben összefogást teremtenünk. Ezt a nemzeti összefogást kívánja szolgálni könyvünk is.
Bővebben

Megvásárolható példányok


Állapot: Jó
Pillanatnyi ár: 1240 Ft 620 Ft (-50%)
Kapható pont: 9
Megjegyzés:
Könyvtári könyv volt.

Állapot: Jó
Jelenlegi ár: 1240 Ft
Kapható pont: 19
Megjegyzés:
A lapélek enyhén elszíneződtek.

Ajánlja ezt a könyvet ismerőseinek a Facebook-on.

2009.03.16. után regisztráltaknál az azonosító az e-mail cím, korábban regisztrált ügyfeleinknél egy legalább 4 karakterből álló, ékezetes betűket nem tartalmazó kód. Ha elfelejtette azonosítóját, kérjük keresse az Ügyfélszolgálatot: Tel.: 62/452-833, e-mail: info@antikvarium.hu

?
English Akadalymentes