Antikvarium.hu
Antikvarium.hu

8 000 forint értéket elérő megrendelés esetén a könyveket belföldön postaköltség nélkül szállítjuk.

A csomagolás minden esetben ingyenes.

Főoldal
BÁRMILYEN INFORMÁCIÓT tud a könyvről, a pontos szót ide írva megtalálhatja!
Súgó

Péter László, Tóth Dénes: Köznevelés 1974. január-december I-II.

A könyv adatai

(1 fotó)
33 cm x 25 cm

A könyv címe:

Köznevelés 1974. január-december I-II.

Alcím:

XXX. évfolyam 1-44. szám/A Művelődésügyi Minisztérium oktatáspolitikai hetilapja

A könyvhöz kapcsolódó név/nevek:

Dr. Arató Ferenc  (Szerkesztő)

Dr. Bencédy József  (Szerkesztő)

Csepiga Pál  (Szerkesztő)

Dr. Csulák Mihály  (Szerkesztő)

Ferenczfalvy Kálmánné  (Szerkesztő)

további kapcsolódó szerzők ...
Kiadó: Ifjúsági Lapkiadó Vállalat
A kiadás helye: Budapest
A kiadás éve: 1974
Sorozatcím: Köznevelés
Kötéstípus: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 616
Nyelv: Magyar
Tartalom: Olvasható

Tartalom

Cikkek, riportok, tanulmányok

Abaházi Richárdné: Képesítés nélkül egyszerűbb?

Abaházi Richárdné: Köszönöm a meghívót

Abaházi Richárdné: Mit ér a munkánk? Egy magyartanár jegyzeteiből

Akácz László: Régi nagy tanárok

Akácz László: Színjátszósdi

Ambrus Z. Miklós: Tipológia vagy karikatúra?

Antalóczy Tiborné: Az életrajz nem hanyagolható el

Appel György: Férfiszemmel

Arató Ferenc: 50 éves a szocialista mongol alkotmány

Arday László: Hogyan állunk a harmadik órával?

Arday László: Testnevelési gyorsmérleg

Ács Gábor: Nem a számokért

Ács Gábor: Szabad szombat diákszemmel

Ács Vitkor: Rugalmasabb pályázati rendszert

Ágh Attila: Jövő-sokk és pedagógia

Átányi Horváth László: A szakirodalomról

Bakó István: Folyamatos visszajelzés - feleletválasztással

Balatoni Úttörőváros - Zánka

Balas Endre: Osztályozzunk-e az énekórán?

Ballér Endréné: Iskola és iskolai könyvtár

Balogh Gyuláné: "Aki káplár akar lenni, az levizsgázik"

Balogh István: Száműzték a kréta-fizikát - Programszerű munkaórák a Szív utcai iskolában

Baráz Miklós: A szakkönyvek olvasásáról

Bába Iván: Miről írnak a pedagógiai lapok? (Csehszlovákia)

Bacsi Sándor: Mibe kerül az adminisztrációs elefánt?

P. Bálind Mária: Múzeumi jutalom

Bálint Sándor: Egyszerűsítsük az ügyviteli teendőket

Bálint Sándor - Solymosi Sándor: Felügyelet, taneszközök, ingyen tankönyvek (Csehszlovákia)

Bálint Sándor - Solymosi Sándor: Tanulmányúton a Német Demokratikus Köztársaságban

Bán Ágnes: Segítség az érettségizőknek

Bán Viktor: Nemcsak a magántanár dolga

Beke György: Hajdani nevelők falujában. Kazinczynál Érsemlyénben

Beke György: Tamási Áron, a diák

Beke György: Uzoni tanítók

Belányi József: A gyorsuló fejlődés tagadhatatlan tény

Bellay László: A korszerű házi feladat

Bellay László: Mire van szükség az átlag helyett?

Bellay László: Nem jó a jelenlegi struktúra

Bencze György: Gyémántdiploma

Benke Istvánné: Cyprus pedagóusszemmel

Bereczki Sándor: Árulkodás-e az "árulkodás"?

Bernáth Attila: Műközpontú irodalomórákat

Bernáth László: Diákok a múzeumban

Berta József: Vállalkoznánk továbbképzésre

Békés megyei Gimnáziumi Munkaközösség: Differenciáltabb szöveges értékelést

Bodor Jenő: Válasz Kecskemétről

Bodó László: Orosz nyelvi tábor

Bodó Lászlóné: Petőfi és a napközisek

Bognár József: Engedély - korhatár nélkül

Bognár József: Korszerű-e pedagógusok alapműveltsége?

Bognár Tas: katedrafélelem

Bokor László: Felnőni a felnőttoktatáshoz (Újpesti kísérletek)

Bolhóy Zoltánné: A szorgalom jegye

Bors József: Mérni kell!

Bors József: Verejtékezők

Bors József: A Volán és a gyerekek

Borsos István: Befogadják?

Borsos István: Hatáskörünkön túl is

Borsos István: Mindenáron védjük egymást?

Borsos István: Pályaválasztási történet

Bozóky Éva: Élmény és tudás összetartozása. Beszélgetés Varga Domokossal

Bozóky Éva: Egy iskolai könyvtár születése

BozókyÉva: Szaktájékoztatás korrepetálás helyett

Brósz Tünde: Osztályozás nélkül Monoron

Bujdosó Balázs: Útravaló

Bukta József: A kötelező beavatkozás

Burgert Róbert: A köznevelés a legértékesebb nemzeti vagyont gyarapítja

Burget Lajos: Egészségnevelés Szabolcs-Szatmárban

Buti Ernő: Egy újításról

Búcsú Nagy Miklóstól

Büky László: Pénz, siker, gőg

Danuta Chrzczonowicz: A tanárképzés reformja (Lengyelország)

Miroslav Cipro: A középfokú oktatás fejlesztésének kérdései (Csehszlovákia)

Czingraber János: Széforgácsolt erők a pályaválasztásban

Czuczu Tibor: Az adakozás nem megoldás

Csalogh Judit: Vidékre - de hová?

Csapó Imréné: Az osztályozás visszahúzó erő

Cselekvő hazafiságot!

Csepiga Pál: A szünet legyen a pedagógusnak is szünet

Csermely Tibor: Pedagógusképzés Romániában

Csontos Magda: Az átlag bűvöletében

Csontos Magda: Babzsák

Csontos Magda: Gyűrű a főváros körül

Csontos Magda: Ifjúság, társadalom, közösségi nevelés. Beszélgetés Pataki Ferenccel

Csontos Magda: Igazságtalan bírálat?

Csontos Magda: Játék az életért

Csontos Magda: Június végén

Csontos Magda: Kelepcében

Csontos Magda: A legjobbaktól követeljük a legtöbbet (Nevelési modell a kispesti gimnáziumban)

Csontos Magda: Levelek

Csontos Magda: Már nem a harmadik

Csontos Magda: Méreg

Csontos Magda: A Pedagógiai Társaság küldöttközgyűlése

Csontos Magda: Találkozás a forradalommal

Csontos Magda: Új épületben az érdi szakmunkásképző

Csontos Magda: Újra a házi feladatról

Csontos Magda: Válság Sajókeresztúron

Csontos Magda: Világok változása

Csőregh Éva: Hurrá, vakáció?

Csőregh Éva: Oktatásügy az ezredfordulón

Csucska Jenő: A házirend a tanárt is követelezi

Csukás Irén: Használjuk ki a szabad időt

Csulák Mihály: Érettségi Debrecenben

Csulák Mihály: Három virágos ág

Csulák Mihály: Izgalom Zalában

Csulák Mihály: Jó örökségek hordozói

Csulák Mihály: Mozaikok Szabolcs-Szatmárból

Csulák Mihály: Szabolcsi változások. Beszélgetés Gyuró Imrével

Csulák Mihály: Utószó egy pályázathoz

Csulák Mihály: Új, tavaszi seregszemle

Csulák Mihály: A világszemlélet váljon személyes problémává. Beszélgetés Hermann Istvánnal

Daróczy Sándorné: Új nemzetiségi tantervek

Dávid László: Pedagógiai indokolást

Deme Tamás: Az alkotó ember modellje

Dobák István: Ismerjük-e őket?

Dobák István: Tudatlanságunk leltárából

Dobó László: Valóságközelben

Dóra Zoltán: Az osztályozás egyeduralma ellen

Manfred Drews: Ahol a sportsikerek születnek (NDK) Előadó: Németh László

Az első év mérlege. Írta: Kálmán György, Welker Ottó, Vendégh Sándor

Erdélyi K. Mihály: Tallózás a pedagóguslapokban (Románia)

Hans Erhardt: A pedagógusok továbbképzése (NDK)

Farkas István - Suki Béla: Ellentmondások a világnézetünk alapjai tanításában

Fábián Anna: Expedíciós őrsök vetélkedője a Rádióban

Fekete Borbála: A rajzosok kérése

Fekete Pál: Három javaslat

Fekete Sándor: A sors órája

Fenákel Judit: Szellemidéző. Egy prepa emlékeiből

Ferencz Győző: Ahogy a jogász látja. Miről beszélnek a panaszos levelek?

Ferenczfalvy Kálmánné: Példaképeink

Flamm János: Iskolapszichológusi gondok

Fodor Albert: A tanulmányi kirándulás védelmében

Főnay Tibor: Gyerekek és tévéhősök

Főnay Tibor: Önállóság

Füle Sándor: Újra a pedagógia szakról

Galicza János: Rugalmasság mindennap

Galicza János: Testre szabott matematika

Marie Gazarova : Szabad idő és iskola (Csehszlovákia)

Gábor István: Etika

Gábor István: Jutalom

Gábor István: Kudarcok és sikerek

Gábor István: Az olvasásról

Gágyor Pál: A személyiség a gyorsuló fejlődés korában

Gál István: Tanárjelöltek iskolai gyakorlata

Gál Róbert: Üzem és iskola között

Gáspár László: Reflexiók az alapműveltség vitához

Gáspárné Zauner Éva: Kompenzáló oktatási formák iskolaéretlen tanulóknak

Liliana Gecova: Új továbbképzési rendszer (Bulgária)

Gelencsér Géza: Gondolkodni tudás nélkül?

Genzwein Ferenc: Iskolák, értékelés, pedagógusok (Hollandia)

Genzwein Ferenc: Megteremteni az új iskolát

Genzwein Ferenc: Szélsőségektől mentesen

Geyer Gyuláné: A munkásfiatalok az iskoláról

Gosztonyi János: Önmagunkat ellenőrizzük (nyilatkozata)

Grezsa Ferenc: Tanulmányi átlag nélkül

Grezsa Ferenc: A társadalom osztályozása

Gubi Mihály: Mi a "szabad iskola"?

Gyimesi Lajosné: A kályhától kell elindulni

Gyökeret eresztve. Egy pedagógusműsor elé

Győri György: "Ha idejében segítünk, nincs elveszett gyermek". Bemutatjuk Somos Lajos nyugalmazott főiskolai tanárt

Győri György: Csak belső indíttatásból. Arcképvázlat a 80 éves Stolmár Lászlóról

Győri György: Egy iskola - nyolc üzem

Győri György: Előadóterem az egész ország. Beszélgetés Öveges Józseffel

Győri György: Ember és világ egysége. A szentlőrinci iskolamodell-kísérlet. I-II.

Győri György: Esztétikai modelliskola a Rottenbiller utcában

Győri György: Érteni és szeretni a világot. Beszélgetés Déry Tiborral

Győri György: Feltételek nélkül?

Győri György: Házirend kérdőjelekkel

Győri György: Ingyen túlóra - törvényesen

Győri György: Jó napot, iskola!

Győri György: "Maradjon távol minden erőszak"

Győri György: Mindannyian stresszben élünk. Beszélgetés Selye Jánossal

Győri György: Minden gyermek alkalmas a harmonikus életre. Beszélgetés Illyés Gyulánéval

Győri György: Mit kell tudni az óraszámcsökkentésről?

Győri György: Múzsa

Győri György: Növelni kell a fiatalok kapcsolati kultúráját. Beszélgetés dr. Buda Bélával

Győri György: "Az olvasás gyümölcse mindig beérik ..." Látogatás az óbudai gyermekkönyvtárban

Győri György: Öntevékeny gyermekközösség. Vázlat a Hernád utcai iskolamodellről

Győri György: Rendhagyó nap Mezőkövesden

Győri György: Sértődöttek

Győri György: Tevékeny, alkotó élet. Arcképvázlat a 75 éves Piry Józsefről

Győri György: Titoklesen egy kollégiumban

Győri György: Több figyelmet fordítsunk az óvodafejlesztés minőségi tényezőire

Győri György: Töretlen utakon. Kísérletek a cigánytanulók iskoláztatására I-II.

Győri György: Az új műveltségeszmény és a pedagógusok. Beszélgetés Szabolcsi Miklóssal

Győri György: Újpesti ellentmondások

Győri György - P. Kovács Imre: A taneszközellátás helyzetéről (A Köznevelés kerekasztala)

Gyulay Zoltán: Kísérleti torna egy budapesti zeneiskolában

Gyulay Zoltán: Munka és műveltség. Beszélgetés Gorjanc Ignáccal a munkásművelődésről

Gyulay Zoltán: Ők nem lesznek túlkorosak. A fővárosi korrekciós kísérlet négy esztendeje

Halda Aliz: Magánügy-e a tanulás?

Hamar Péter: A magatartás egészét minősítsük

Harkay Pál: Levél egy pályakezdőhöz a földrajztanításról

Harsányi Zoltán: Szatmári fák alatt

Hazag Mihály: Fesztivál Kazincbarcikán

Három évtized után (Románia)

Hegedűs Sarolta: Tanáraim, példaképeim

Heller László: Robbanásszerű fejlődés

Hertelendy Magdolna - István Lajos - Lux Ibolya: Hemofíliás gyermekek az iskolában

Hoffamm Tibor: Alkalmazkodni a tényekhez

Hogyan indult az idei tanév? Az októberi minisztériumi látogatások néhány tapasztalata

Hogyan töltsük ki a jelentkezési lapokat?

Hogyan ünnepeljük meg hazánk felszabadulásának évfordulóját?

Holics László: A stagnálás pedagógiája

Margot Honecker: A szocialista oktatáspolitika negyedszázada (NDK)

Honti Klára: Önképzés - de mikor?

Horányi György: Kiűzetés a táborból

Horti József: Egy pályázat tanulságai

Horváth Dezső: Osztott osztatlan Balástyán

Horváth József: Miért nem vonzó a kollégiumi munka?

Horváth Rezső: A világon elsőként?

Hosszú Éva: Labdázás a felelősséggel

Hódi T. József: Egy "reménytelen" dologról - jogos bizalommal. A táblánál JÁnossy Lajos akadémikus

Illés Béla (1895-1974)

Incze Zsuzsa: Csepel többet érdemelne

Incze Zsuzsa: Egésznapos középiskola

Incze Zsuzsa: Osztályozás nélkül - önkéntesen

Incze Zsuzsa: Pedagógushiány Budapesten?

Incze Zsuzsa: A tettek beszélnek

Inkey Péter: Iskolarendszerünk távlati terveinek összehasonlító elemzése

Inkey Péter: Környezeti iskola

Iróczy Gizella - Németh Klára: Alakítói vagyunk iskolati életünknek

L.B. Itelszon (1926-1974)

Jausz Béla (1895-1974)

Jávor Ottó: Pedagógusnap

Jeney Lajos: Nevelési központ

Juhász Ferenc: Tantervi koncepciók alapelvei

Kadosa Árpád: "Békebeli" ötös

Kadosa Árpád: Fejlődés vagy sorvadás?

Kadosa Árpád: Nagy gond a gyerek?

Karlovitz János: Igazi értékek rendjét

Karlovitz János: Számítástechnikai szakkör

Karsai Lajos: Az egyetemi-főiskolai felvételi vizsgák és az érettségi. Tájékoztató

Kartali Tiborné: Egy tantárgyi eredményvizsgálat tapasztalatai

Kálmán György: Az első év mérlege. Általános iskola

Kálmán György: A politechnikai nevelés és képzés az NDK-ban

Kálmán György: A szocialista személyiség formálása

Kalmanchey Tibor: Az igazgató közérzete

Kávasi Sándor: Népesedés és iskola

Kecskés József: Mire jó az ellenőrző könyv?

Kecsmár Ilona - Szűcs Istvánné: Azonos célokért dolgozunk. Gondolatok a középiskolai nevelési értekezletekhez

Kelemen Elemér: A könyv munkaeszközünk

Kelemen Elemér: A pedagógustovábbképzés fejlesztési tendenciái

Kelemen Elemérné: Matematika a képernyőn

Kerekes László: A szocialista városok művelődéspolitikája

Kerékgyártó Imre: Beszélgetés Makarenkóval

Kérdeznek az iskolák. Írta és összeáll.: Füle Sándor, Medgyes Béla stb.

Kisfaludy Sándor: Kétszázéves újdonság

Kisgyörgy István: Osszuk három részre a tanévet!

Kiss Anna: Egy klubvezető tapasztalatai

Kiss Árpádné: Pótló foglalkozás

Kiss Ferenc: (Tapolca): A korszerű oktatás lehetőségei falun

Kiss Ferenc: (Szombathely): A napközi kapcsolatai

Kiss Gy. Csaba: Hagyomány és hétköznapok Szencen

Kiss Gy. Csaba: Magyar pedagógusi folyóirat Jugoszláviában

Kiss Gy. Csaba: Magyar tankönyvkiadás Szlovákiában

Kiss Gy. Csaba: Nemzetiségi tábor Pilisszentkereszten

Kiss Gy. Csaba: Olvasótábor Szobon

Kiss Gy. Csaba: Szeptembertől katedrán. Szombathelyi és sárospataki pedagógusjelöltek között

Kiss György Mihály: Az igazgatást tanulva

Kiss György Mihály: Egy iskolai klub ürügyén

Kiss György Mihály: Jobb rajtot!

Kiss József: A falusi iskolák védelmében

Kiss József: Zúzmara

Kiss László: "Pénzt kell vinnem az iskolába"

Kiss Sándor: Diákhajviselet 1810-ben

Kiss Zoltán: A bürokrácia igájában

Kiss Zoltán: Mi legyen az osztályozással?

Kiss Zoltán: A parancs telefonon érkezett

Kisváradi Éva: A helyettesítés ürügyén

Kisváradi Éva: Karácsonyi kívánság

Kisváradi Éva: Mulasztás, munkaerkölcs, jellem

Kisváradi Éva: Az osztályfőnök a felnőttek iskolájában

Kisváradi Éva: egy pedagógus halálára

Kisváradi Éva: Vendégszereplé a gyárban (Egy osztályfőnök noteszéből)

Kocsis József: Arcképvázlat

Kocsis József - K - : Családias nevelés

Kocsis József: Érthetetlen

Kocsis József: A legemberibb öröm: társakra találni. Arcképvázlat egy pedagógusról

Kocsis József: Az osztályozás buktatói

Kocsis József: Pedagógiai kísérlet - alkotó iskolai munka

Kocsis József: A pénz nem minden

Kocsis József: Tolltartó bőrből

Kocsis József: A vezetők vezetői

Kocsis Tibor: Az osztályozást féltjük vagy a tekintélyünket?

Kocsis Tibor: Rendtartás és demokrácia

Kocsis Tibor: Új bizonyítványt!

Korányi György: A fejlődési folyamat két oldala

Koskó Lajos: Taneszközeink iskolaközelből

Kosztolányi Dezső: Szekundák alkonyán

Kovács Gáborné: Ne adjuk könnyen a bizonyítványt!

P. Kocsis Imre: Állófront Lajosmizsén

P. Kocsis Imre: A boldog életért

P. Kovács Imre: Céljainakt és módszereinket hassa át a humanitás. Interjú dr. Voksán Józseffel

P. Kovács Imre: Félelem és békétlenség

P. Kovács Imre: Jó-e a tanév rendje?

P. Kovács Imre: Kanzincbarcikai panoráma

P. Kovács Imre: Kár aggódni

P. Kovács Imre: A magdeburgi palota (NDK)

P. Kovács Imre: Munka és közérzet

P. Kovács Imre: Munkánk mérlege

P. Kovács Imre: Pedagógiai lapszerkesztők tanácskozása Varsóban

P. Kovács Imre: A pedagógusok és a reform (Lengyelország)

P. Kovács Imre: Pofonok nélkül

P. Kovács Imre: A sieprawi körzeti iskolában (Lengyelország)

P. Kovács Imre: Újra a tanév rendjéről

P. Kovács Imre: Üdvözlet a nőknek

P. Kovács Imre: Vígságszerző új esztendőt!

P. Kovács Imre: Vértanúk emlékezete

P. Kovács Imre - Rácz-Székely Győző: Pedagógusjelöltek III. országos találkozója. Szombathely, 1974.

Győri György - P. Kovács Imre: A taneszközellátás helyzetéről (A Köznevelés kerekasztala)

Kovács Lajos: Betűje és szelleme szerint

Kovács Lajos: Együtt a családdal

Kovács László: Újság az iskolában?

Kozma Tamás: Európa 2000-ben

Kozma Tamás: Iskolakutatás

Kozma Tamás: Mit ért Ön az iskolahálózat fejlesztésén?

Kozma Tamás: Oktatás-nevelés iskoláskor előtt

Kozma Tamás: Oktatáspolitika a szocialista országokban

Kósa László: Korszerű alapműveltség és nemzeti hagyomány

Ködöbözc József: Korszerű pedagógia vagy tanári önkény

Körmöczi Lászlóné: Egy életút állomásai

Közoktatásunk tartalma és az egyetemes művelődés. Az MTA közoktatási bizottsága és a Művelődésügyi Minisztérium tanácskozása. 1974. febr. 1-3. Összeállította: Rét Róza

Kőszegi Kontra György: Anyanyelvoktatás Kaposvárott

Kőszegi Kontra György: Diákok a földeken

Kőszegi Kontra György - kontra - : Képtelen képletek

Kőszegi Kontra György: A fizikai dolgozók gyermekeinek továbbtanulásáért

Kőszegi Kontra György: Az iskola közület, de ...

Kőszegi Kontra György: Nyelvtanítás Baján

Kőszegi Kontra György: Tanya és iskola

Kronstein Gábor: Epizódok a diákparlament hőskorából

Kunszabó Ferenc: Tekintély és tanítás

Laczkó András: Legszebb öröm a káröröm?

Laczkó András: Mindig védelmet kapott

Lamm Jánosné: A vidégi pedagógusok védelmében

Lázár István: Vallomásféle - kérdőjelekkel

Lekli Béla: Az iskolai demokrácia és az új rendtartások

Lekli Béla: A komplex műelemzés kézikönyve

Lendvay Vilmosné: Az egri szabad szombat

Lengyel Ádám: "Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthonunk legyen benne"

Lengyel Boldizsár: Közoktatás és közművelődés

Lengyel István: Levél a szerkesztőségnek (Válasz a "Válság Sajókeresztúron" c. cikkre)

Loránd Ferenc: 27 ezerből ötezer

Loránd Ferenc: A szocialista nevelőiskola funkciói

Loránd Ferenc: A szociailsta nevelőiskola négy fő pillére

Loránd Ferenc: Töprengés a visszhangról

Lovász Imréné: Komplex anyanyelvoktatás

Maksay László: A deklasszálás ellen

Maróti Zsuzsa: Mit várnak a felvilágosítástól? Beszélgetés diákokkal

Maróti Zsuzsa: Nyelvtanítás a középiskolában

Maróti Zsuzsa: Óvodai mozaik Győr-Sopron megyéből

Mayer Ferenc: Sportoló szakközépiskolások

Márta Ferenc: A tananyag nem cél, hanem eszköz

Medvegy Antal: Gazdagabbak az iskolánál

Medvegy Antal: Ifjúságunk dicsérete

Medvegy Antal: Január 31-én zárjuk az első félévet!

Medvegy Antal: Készültségben

Medvegy Antal: Meditáció az iskoláról - három tételben

Medvegy Antal: Pedagógus diplomácia

Megújult a Kincskereső

Merényi László: Az új érettségi első próbája - felnőtteknél

Miklósvári Sándor: A képesítés nélküliekről

Miklósvári Sándor: Komplex államvizsga a pedagógusképzésben

Miniszterünk: dr. Polinszky Károly

Mohás Lívia: A szabad szombat ürügyén

Mohás Lívia: Szellemi nagykorúságot

Molnár Ferencné: Sok szülő látja így

Molnár Sándorné: Miért nem vonzó?

Az MSZMP KB 1974. március 19-20-i ülésének hatrozata a közművelődés fejlesztésének feladatairól

Művelődésügyi Minisztérium: A nevelési értekezletek elé. Irányelvek az új rendtartások tapasztalatainak értékeléséhez

Nagy Ferenc: A középiskolai anyanyelvi nevelésről

Nagy Irén: Érzelmeinkre hassunk

Nagy Irén: Férfiak előnyben?

Nagy Irén: Kezdők a katedrán

Nagy Irén: Kik tiltakoznak?

Nagy István: A magyar nóta nem népdal

K. Nagy István: Tantárgyi átlagra nincs szükség

Nagy József: Ellenőrzött, tervszerű fejlődést

Nagy József: Gyorsuló fejlődés?

Nagy József: Koncepció, távlati terv, kutatás

Nagy László: Ha megfárad egy igazgató

Nagy László János: Csaljuk magunkat?

Nagyszentpéteri Géza: Bulgária három évtizede

Nagyszentpéteri Géza: Gyermekfilmek a pedagógia és az esztétika szolgálatában

Nagyszentpéteri Géza: Az iskolaépítészet néhány országban

Nagyszentpéteri Géza: Könyv és iskola (Lengyelország)

Nagyszentpéteri Géza: A környezetvédelem az iskolában

Nagyszentpéteri Géza: Pályaválasztási tanácsadás néhány szocialista országban

Nánay István : Gyerekek a gyárban

Naszaly Sándor: Felelősség és adminisztráció

Nádasi Lajos: A játszóterekről

Nemes Nagy Ágnes: Áprily tanár úr

Németh László: Hogyan tanítsuk a természettudományi tárgyakat?

Németh László: Játék a tanításban

Novák Gábor: Családlátogatás

Oktatási Minisztérium: Az 1974-75. tanév feladatai az alsó- és középfokú oktatási intézményekben

Oktatási Minisztérium Középiskolai Főosztály: Az érettségi vizsgán alkalmazott minősítés

Az Oktatási Minisztérium vezetői

Orbán Sándor - Szalay László: Az oktatásügy és a tanácstörvény

Orosz Sándor: Megtanulható-e a tananyag?

Országos Pedagógiai Intézet Nevelési Tanszék: Iskola és úttörőszervezet. Irányelvek az általános iskolák novemberi nevelési értekezletéhez

Ökrös László: Közoktatás és közművelődés

Paizs Imre: Tanácstörvény és iskolavezetés

Papp Iván: Van is, nincs is

Pazonyi Tamásné: Ellentmondások és félreértések

Pálffy Zoltán: A jószándék buktatója

Pályi Istvánné: A gyerekekben sohasem csalódtam

Pásztor Bertalan: A családi nevelés: kiskorú

Pásztor Bertalan: Rend, fegyelem, kockázat

Pásztor Emil: Ady és a magyar tanítók

Pásztor Emil: Helyesírási csodabogarak

Pásztor Emil: A tantárgyi átlagról

Pedagógiai lapszerkesztők tanácskozása Moszkvában

Pedagógusok a nevelés konfliktusairól

Maurice Perche: Eszményünk a sokoldalúan képzett, önállóan gondolkodó szocialista ember. Beszélgetés Aczél Györggyel

B. Petrák Márta: Falu és iskola (Szovjetunió)

Petró Andrásné: A mi kísérletezésünk

Péter László: Egy ötlet pártfogót keres

Platthy Pál: A technológiai ritmusváltás oktatásügyi következményei

Polinszky Károly: "A pedagógus - személyiséget formál"

Polinszky Károly: Az új tanév elé

Wojciech Pomykalo: reformok jegyében (Lengyelország)

Préposth Zsigmond: Együtt az iskolával (Hozzászólás a "Válság Sajókeresztúron" c. cikkhez

Préposth Zsigmond: Tanács és iskola. Iskola a tanácstitkár szemével

Prókai Gáborné: Nem sietség!

Pusztay János: Nyelvrokonságunk és az iskola

Cs. Rácz Imre: Gyerek a fán

Cs. Rácz Imre: Sokfélék az ötösök

Rácz-Székely Győző: Demokratizmus és kalória

Rácz-Székely Győző: Esztétikai nevelés, diákszínjátszás, waweli árkány (Lengyelország)

Rácz-Székely Győző: Élet a Nagyerdőn

Rácz-Székely Győző: A fiataloknak sokkal több mozgásra volna szükségük... Interjú dr. Csanádi Árpáddal

Rácz-Székely Győző: Gimnázium a Tenkes alatt

Rácz-Székely Győző: Kékszalagos kisdobosok

Rácz-Székely Győző: Milyen italt parancsol?

Rácz-Székely Győző: Múzeumlátogatás Tatán

Rácz-Székely Győző: Pedagógiai szakosok között Nyíregyházán

Rácz-Székely Győző: Részt venni az alkotásban

Rácz-Székely Győző: Tankönyvkiadásunk ünnepe

Rácz-Székely Győző: Továbbképzés albérletben

P. Kovács Imre - Rácz-Székely Győző: Pedagógusjelöltek III. országos találkozója

Rehák Ferenc: Harmadszor Izményben. Régi válságok új rekordok

Rét Rózsa: Közoktatásunk tartalma és az egyetemes művelődés. Az MTA közoktatási bizottsága és a Művelődésügyi Minisztérium tanácskozása. 1974. febr. 1-3. Összeállította:

Révay Gyula: Ki kerül a Posta rovatba?

Rozsnyai Istvánné: Karabanov

Ruszkai Katalin: Hol a testnevelés és a sport helye?

Sarkadi László: Hangnem, könyvek, készségfejlesztés

Sarkadi László: Ki az úr az iskolában?

Sarkadi László: Nem hagyták annyiban

N. Sándor László: Aknázzuk ki a gyermek természetes képességeit - Beszélgetés Szentágothati János akadémikussal

N. Sándor László: Mérünk és felmérünk

N. Sándor László: Oklevél nélkül

N. Sándor László: A pedagógus a számítógépek korában. Beszélgetés Kalmár László akadémikussal

Sánta Ferenc: Az iskola

Schuller Ferenc: Időzavarban

Schvób Péter: Magnós oktatás száz tanyai iskolában

Sebestyén Ibolya: Tanulva tanítani

Solymos Neszta: A gondolkodást az óvodában kell kezdeni

Somos Béla: Csak magyarul

Sorsfordulónk ünnepén

Spengler Györgyné: Mennyire fáradhat el egy iazgató?

Spiegl József: Felszabadulási sportversenyek

Steiner Béla: A bukott tanárok nevében

Süle Sándor: Hogyan egymásról?

Süle Sándor: Múltunkból

Süle Sándor: Táncsics MIhály születésének 175. - halálának 90. évfordulóján

Süle Sándor: Zirzen Janka születésének 150. évfordulójára

Sz. K.: Művelődési ügy

Szabó András: Mit tehetünk értük?

Szabó Emese: A szülők is segíthetnének

Szabó Gergelyné: Vigyázzunk a szemünkre!

Szabó György: Ezúton üzenem

Szabó György: Mit tehet a könyvkiadás?

Szabó Gyula: Neurózis és matematika

Szabó László: Az általános iskolai házirendek között tallózva

Szabó László: Tisztelt Szerkesztőség!

Szabó Mihály: Felvételi vizsga?

Szabó Mihály: Okosabb humanizmust

Szabó Mihály: A szellemi nagykorúsághoz

Szabó Pál: Lelki egészségünkért

Szabó Tibor: A kézírás megújulása

Szalai József: Oktatástechnika a pedagógusképző intézményekben

Szalaktay István: A pedagógusok életkörülményei (Nagy-Britannia)

Szalma István: A hagyomány és nevelés

Szalmási Pál: A tárgyak emberi kapcsolatokról vallanak. Beszélgetés László Gyulával

Szarka József: Mi legyen az átlag helyett? Vitazáró megjegyzések

Szarka József: Világnézet, műveltség, tananyag

Szathmáry Lajos: Ki minek nem mestere, kontára az annak. Egy nyugdíjas tanácsai - pályakezdőknek

Szathmáry Lajos: A nevelők nevelője

Szász Eta: Iskolamúzeum és beszélő könyvtár Zágrábban

Jan Szczepanski: Tervezhető-e az iskolarendszer?

Szekér Endre: Nosztalgikus jegyzetek a filmesztétikai oktatásról

Szentjóbi Szabó Tibor: A gyorsuló fejlődés közösségteremtő ereje

Szentjóbi Szabó Tibor: A számok nem bűnösek. Hozzászólás Tóth József cikkéhez (Köznevelés 1973/35)

Szepessy Mihály: Több figyelmet a hazafias nevelésre

A szerkesztőség megjegyzése (a "Válság Sajókeresztúron" c. cikk visszhangjához)

A szerkesztőség megjegyzése (a "gyorsuló fejlődés" vitához)

R. Székely Julianna: Budapesti óvodákban

Szép Károlyné: Játékos nyelvtanulás

Széphalminé Vizelyi Ágnes: Egy vizsgálat tanulságai (Mi legyen az átlag helyett?)

Szilágyi Dezső: Téli sportlehetőségek

Szilárd Ádám: Nyugtalanító tünetek

Szoboszlay Béla: Megfelelt, vagy nem felelt meg? Első tapasztalatok az új érettségi szabályzat fogadtatásáról

A szocialista hazafiság és a proletár internacionalizmus időszerű kérdései (Az MSZMP KB kultúrpolitikai munkaközösségének állásfoglalása)

Szuromi Pál: Érzékenység és korszerűség

Szuromi Pál: Mit fejezzünk ki a szorgalmi jeggyel?

Szűcs Ervinné: Pedagógiai közélet és iskolai demokrácia

Szűcs Istvánné - Kecsmár Ilona: Azonos célokért dolgozunk. Gondolatok a középiskolai nevelési értekezlethez

Takács László: Battonya ünnepén

Takács László: A legegyszerűbb megoldás: a két félév arányoítása

Takács László: Pedagógiai pillanatok

Tari János: A nagyobb családokért

Tálasi Istvánné: Nyelvtanítás tegnap, ma, holnap

A társadalom tavasza

Település és iskola

Teljesíthető program

Thomann Márton: Ahogy az igazgató látja

Tibor Klára: Elmaradt felvilágosítás

Toronicza Gyula: A "büntetés" másik oldala

Tóth Dénes: És a tanítók?

Tóth Ernő: Nyugtalanító jelenségek

Tóth György: Az átlag helyett kötelességtudatot

Tóth Imréné: Egy könyvtáros jegyzeteiből

Tóth József: Felesleges volt-e az átlag?

Tóth József: Feltételek - alapelvek

Tóth Mária: Expedíció a Maros mentén

C. Török Imre: Beregdaróc példája

Török Jenő: Vélemény Csehszlovákiából

Trencsényi László: Jelenségek és magyarázatok. Hevenyészett jegyzetek nevelési gondjainkról

Trencsényi László: Az Úttörőszövetség tanácskozása

Troska Gyula: Magyarbólyi gondok

Troszt Tibor: Dolgozat - háromszor

Troszt Tibor: Negyvenhárom év egy katedrán

Troszt Tibor: Táboron kívül

Tüskés Tibor: Találkozásaim a szépséggel

Ucsitel'szkaja Gazeta szerkesztősége: Fél évszázad a közoktatás szolgálatában

Újlaki Gyula: Hogyan osszuk el? Gondolatok a jutalmazásról

Ürögi Imre: Nyűg az osztályozás

Valkó Iván Péter: Dinamikus műveltségeszmény

Varga Károly: Hiányzott az érettségi átlaga

Varga László: Iskolaszövetkezetek

Vati Papp Ferenc: "Nekem a legtöbb gondot az okozza, hogy az irodalmat tantárgyként tanítjuk." Beszélgetés Jókai Annával

Vati Papp Ferenc: A legfontosabb az, hogy jó közérzete legyen a tanítványnak." Beszélgetés Bernáth Auréllal

Vati Papp Ferenc: Taneszközeink egy világkiállítás mérlegén. Beszélgetés dr. Garamvölgyi Károllyal

Vágó György: A közoktatás fejlődése

Várnai Béla: Látogatás az egri írógépmúzeumban

Várnai Béla: Legyen ismét kötelező a történelem az érettségin

Várnai Béla: Miért mostohák?

Várnai Béla: Tanulmányi kirándulás - buktatókkal - Tehermentesítés

Vekerdi László: A tudományfejlődés, a műveltség és a köznevelés

Vendégh Sándor: Az első év mérlege. Szakoktatás

Veress Judit: A cigánytanulók és a pedagógia

Veress Judit: Az iskola épülete

Veress Judit: Az oktatás fejlesztése egy nemzetközi tanácskozás fókuszában

Veszely László: Elismerés vagy megszégyenítés?

Veszely László: A végéről az elején

Virágos Mihály: Együtt könnyebb és szebb is

Vita a szabad szombatról

Welker Ottó: Az első év mérlege. Gimnázium

Welker Ottó: Az érettségin kiiktatjuk az osztályzást

Welker Ottó: Újra az érettségiről

Wiesner János: Inkább bonyolult, mint egyszerű

Xantus Gyuláné: Rosszabb-e az átlag - ha nincs?

Závori Lajos: Nyolc perc felelet

Zoltán András: Tehetségkutatás, tehetséggondozás (Szovjetunió)

Zólyomi Alfonz: Milyen legyen az új iskolaépület?

Zöldi László: Mindnyájunknak döntési szerepe van valamiben. Beszélgetés Nemekürty Istvánnal

Zrinszky László: Rész és egész: A tervkészítés dilemmái

Zsolnai József: Giccs az iskolában. Félszeg megjegyzések egy problémáról

Zsolnai József: Kisiskoláskor, műveltség, kreativitás - tanterv

Zsolnai József: Közlekedési felszólító mód

Zsolnai József: Preszízs és felejtés

Pedagógiai kísérletek

Csontos Magda: A legjobbaktól követeljük a legtöbbet. Nevelési modell a kispesti gimnázimban

Galicza János: Rugalmasság mindennap

Galicza János: Testre szabott matematika

Győri György: Ember és világ egysége. A szentlőrinci iskolamodell-kísérlet, I-II.

Győri György: Öntevékeny gyermekközösség. Vázlat a Hernád utcai iskolamodellről

Incze Zsuzsa: Egésznapos középiskola

Kőszegi Kontra György: Anyanyelvoktatás Kaposvárott

Kőszegi Kontra György: Nyelvtanítás Baján

Schvób Péter: Magnós oktatás száz tanyai iskolában

Külföld

Kozma Tamás: Európa 2000-ben

Kozma Tamás: Oktatás-nevelés iskoláskor előtt

Kozma Tamás: Oktatáspolitika a szocialista országokban

Kelemen Elemér: A pedagógustovábbképzés fejlődési tendenciái

Nagyszentpéteri Géza: Az iskolaépítészet néhány országban

Nagyszentpéteri Géza: Gyermekfilmek a pedagógia és az esztétika szolgálatában

Nagyszentpéteri Géza: Környezetvédelem az iskolában

Nagyszentpéteri Géza: Pályaválasztási tanácsadás néhány szocialista országban

Pedagógiai lapszerkesztők tanácskozása Moszkvában

Bulgária

Liliana Gecova: Új továbbképzési rendszer

Nagyszentpéteri Géza: Bulgária három évtizede

Burma

Vágó György: A közoktatás fejlődése

Cyprus

Benke Istvánné: Cyprus pedagógusszemmel

Csehszlovákia

Bába Iván: Miről írnak a pedagógiai lapok?

Bálint Sándor - Solymosi Sándor: Felügyelet, taneszközök, ingyen tankönyvek

Marie Gazarova: Szabad idő és iskola

Kiss Csaba: Magyar tankönyvkiadás Szlovákiában

Hollandia

Genzwein Ferenc: Iskolák, értékelés, pedagógusok

Jugoszlávia

Kiss Gy. Csaba: Magyar pedagógiai folyóirat Jugoszláviában

Szász Eta: Iskolamúzeum és beszélő könyvtár Zágrábban

Lengyelország

Danuta Chrczonowicz: A tanárképzés reformja

Nagyszentpéteri Géza: Könyv és iskola

P. Kovács Imre: A pedagógusok és a reform

P. Kovács Imre: A sieprawi körzeti iskolában

Woljciech Pomykalo: Reformok jegyében

Rácz-Székely Győző: Esztétikai nevelés, diákszínjátszás, waweli sárkány

Mongólia

Arató Ferenc: 50 éves a szocialista mongol alkotmány

Nagy-Britannia

Szalatkay István: A pedagógusok életkörülményei

Német Demokratikus Köztársaság

Bálint Sándor - Solymosi Sándor: Tanulmányúton a Német Demokratikus Köztársaságban

Manfred Drews: Ahol a sportsikerek születnek

Hans Erhardti: A pedagógusok továbbképzése

Margot Honecker: A szocialista oktatáspolitika

Kálmán György: A politechnikai nevelés és képzés az NDK-ban

P.Kovács Imre: A magdeburgi palota

Románia

Csermely Tibor: Pedagógusképzés Romániában

Erdélyi K. Mihály: Falu és iskola

Három évtized után

Szovjetunió

B. Petrák Márta: Falu és iskola

Ucsitel'szkaja Gazeta szerkesztősége: Fél évszázad a közoktatás szolgálatában

Zoltán András: Tehetségkutatás, tehetséggondozás

Szemle

Bába Iván: Magyarkönyv nemzetiségi szakiskoláknak

Bányai Gábor: Könyvek és kérdőjelek

Bányai Gábor: A tanítás problémái

Beke Albert: Spira György: A negyvennyolcas nemzedék nyomában

Bujdosó Éva: A matematika játékos elsajátítása

Csontos Magda: Kalauz irodalmi városnézéshez

Gábor István: Cseresznyéskert. Csehov komédiája a Vígszínházban

Gábor István: Két bemutató a Budapesti Gyermekszínházban

Gábor István: Két új magyar dráma

Gábor István: Két új magyar film

Gábor István: Lear király és Jegor Bulicsov

Gábor István: A magyar pedagógia évszázadai

Gábor István: A makrancos hölgy

Gábor István: A murányi kaland

Gábor István: Nők iskolája. Moliére-bemutató a Vígszínházban

Gábor István: A Pendragon legenda

Gábor István: Rokonok. Móricz-bemutató a Nemzeti Színházban

Győri György: Fölfedeztem a könyvtárat

Győri György: A gondolkodás útjai

Győri György: Kedvcsinálás bábuzáshoz

Harsányi Zoltán: Lengyel Dénes: Benedek Elek

Harsányi Zoltán: Vajthó László regénye

Iszlai Zoltán: A Jambuj gonosz szelleme

Karlovitz János: Könyv az örömteli tanuláshoz

Kiss Gy. Csaba: Az esztétikum felfedezésének útjain

Kiss Gy. Csaba: Iskola és nemzetiség

Kiss Gy. Csaba - gyé: Iskolatörténet Szabadkáról

Kiss Gy. Csaba: Literatúra

Kiss Gy. Csaba: Nyelvfilozófia és neveléselmélet

Kiss Gy. Csaba - Nagy József Zsigmond: Könyvek Kelet-Európából

Kozma Tamás: Életünk kerete, a város

Kozma Tamás: Társadalom és etika

Kozma Tamás: A társadalomtudomány "harmadik dimenziója"

Kozma Tamás: A világnépesség jövője

Kozma Tamás: Viselkedésünk szabályai és a szabálysértők viselkedése

Kozocsa Sándor Géza: Nyelvtudomány és pszichológia. Az Akadémiai Kiadó három kiadványáról

Kósa László: Békés megyei példák

Kósa László: Művészettörténet - tudománytörténet

Kósa László: Vadászok, törzsek, parasztok

P. Kovács Imre: A gyermek tanulmányozása tanít meg a legjobb pedagógiára

P. Kovács Imre: Hét év Ady életéből

P. Kovács Imre: A Nyírség néprajza

P. Kovács Imre: Tanulmányok a nyelv keletkezéséről

P. Kovács Imre: Bizánci tükör

P. Kovács Imre: Új Auróra

P. Kovács Imre: Zemplén közelről

Kronstein Gábor: Egy megkésett kézikönyv

Kronstein Gábor: Szociológiai kutatás az iskoláról

Morvay István: Cigánykérdés - filmen

Morvay István: Gyermekszínjátszás - esztétikai nevelés

Nagy József Zsigmond: Történettudományi értekezések

Nagyszentpéteri Géza: Magyar-lengyel történelmi kapcsolatok

Nagyszentpéteri Géza: Neveléstudomány és folyamatos korszerűsítés

Nagyszentpéteri Géza: Olvasmányaink lesznek. A Tankönyvkiadó idei tervei

Nagyszentpéteri Géza: A pedagógus beszéde

Rácz-Székely Győző: Csalóka szivárvány

Rácz-Székely Győző: A Dunánál

Rácz-Székely Győző: Évkönyvek Erdélyből

Rácz-Székely Győző: A kocsi rabjai

Rácz-Székely Győző: Mondd utánam!

Rubóczky István: Harsányi István: Vissza a könyvhöz

Rubóczky István: Könyv a környezetvédelemről

Rubóczky István: Szakasits D. György: Magyarország és a tudományos-technikai forradalom

Szekér Endre: Tanulmányok a műelemzés köréből

Téglás Tivadar: Katona József-monográfia

Zöldi László: Csak a nézők iskolája?

Zöldi László: Előadások a világnézetről

Zöldi László: Játsszunk magyarul!

Zöldi László: A mérgezett füge

Zöldi László: Történelem hangban, képben

Zöldi László: Ugyanazt - másként

Zöldi László: "Vár állott, most kőhalom"

Zsolnai József: Érték és pedagógia

Könyvismertetések

Általános nyelvészeti tanulmányok

Balogh Edgár: Duna-völgyi párbeszéd

Bárczi Géza: Nyelvművelésünk

Bécsy Tamás: A drámaelemzésről

A bizánci irodalom kistükre

Budapest Lexikon

Csupaszám-országban

Deme László: Szónokok, előadók kézikönyve

A deviáns viselkedés szociológiája

Domján Károly: Oksági összefüggések megértése 6-10 éves korban

Erdei Ferenc: Parasztok

Erdész Sándor: Nyírség

Az esztétikum felfedezésének útjain

G. Fedoszejev: A Jambuj gonosz szelleme

Fehér Tibor: Vasjogar

Fejlődő Országok Lexikona

Ferge Zs. - Háber J.: Az iskola szociológiai problémái

Forgács Anna: Komplex esztétikai nevelés a gimnáziumi irodalomtanításban (I-II. osztály)

Földes Éva - Mészáros István: A magyar pedagógia évszázadai

Gerle György: Környezetvédelem Magyarországon

Granasztói Szilvia: Játsszunk a bábuval

Győri György: Didaktikai játékok

Harsányi István: Vissza a könyvhöz

Harsányi Zoltán: stíluselemzés a tanítás gyakorlatában

Jordáky Lajos: Szocializmus és történettudomány

Katsányi Sándor - Könyves-Tóth Lilla: Fölfedeztem a könyvtárat

Kiss Dénes: Tiki-taki, fateke

Kovalovszky Miklós: Emlékezések Ady Endréről. II.

Kovács Endre: Magyarok és lengyelek a történelem sodrában

Kozma Tamás: A neveléstudomány szaknyelve

Kulcsár Kálmán: A neveléstudomány szaknyelve

Lázár István: Kiált Patak vára

Lengyel Dénes: Benedek Elek

Magyar Nyelvjárások Atlasza III.

Mezőberény története I-II.

Mérei Ferenc: Szociálpszichológiai vizsgálatok az iskolában

Mózsi Ferenc: Nemzetiségi iskola - irodalmi nevelés

Murányi Mihály: Az értékorientációk fejlesztése

Művészettörténet - tudománytörténet

Nagy László: Válogatott pedagógiai művei

Neveléstudomány és folyamatos korszerűsítés

A nyelv keletkezése

Orosz László: Katona József

M. Ossawska: Erkölcsszociológia

Pálinkás József: Szabadka népoktatása. 1687-1918

Péczely László: Bevezetés a műelemzésbe

Péter László: Szeged irodalmi emlékhelyei

Pszichológia a gyakorlatban (sorozat)

Salamon Jenő: A gyakorlati problémamegoldás fejlődése 6-14 éves korban

Sárkány Oszkár: Válogatott tanulmányai

Spira György: A negyvennyolcas nemzedék nyomában

Szabady Egon: Népesedéspolitika - a világ népességi problémái

Szappanos Balázs: A lírai vers elemzésének módszere

Jan Szczepanski: A szociológia története

Szelényi István: Városszociológia

Sziklay László: Szomszédainkról

Történettudományi értekezések

Vajthó László: Tanárok

Vésztő története

C. Weiss: Az iskolai osztály szociológiája és pszichológiája

Pályázat - pályázati eredmény

"Kalandozás kétezer év színpadán". A Magyar Televízió, az OPI és a Fővárosi Pedagógiai Intézet pályázata

A Művelődésügyi Minisztérium, az OPI és a Tankönyvkiadó tankönyvpályázata (állampolgári ismeretek)

A Művelődésügyi Minisztérium Gimnáziumi Osztályának pályázata a tantervi reform előkészítésére

A Művelődésügyi Minisztérium és a Magyar Úttörőszövetség pályázata az üzemi támogatással működő szakkörök vezetői számára

Pályázat programozott oktatószöveg készítésére. (Számítástechnikai Koordinációs Intézet)

A Zeneműkiadó pályázata felszabadulásunk 30. évfordulója tiszteletére

A Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázata

A Művelődési Minisztérium Testnevelési és Sportosztályának pályázata felszabadulásunk 30. évfordulója alkalmából rendezendő iskolai sportünnepélyre

A Gyermekünk szerkesztőségének fotópályázata

Az MTA Nyelvtudományi Intézetének kutatási pályázata

A SZOT és a Művelődésügyi Minisztérium pályázata a felnőttoktatás fejlesztésére

Audio-vizuális pályázat. (Az Audiovizuális Közlemények szerk, az OMFB, Orsz. Oktatástechnikai központ, Iskolatelevízió)

Nemzetiségi felszabadulási pályázat (Művelődésügyi Minisztérium, KISZ, Úttörőszövetség

Az OPI és a Tankönyvkiadó tankönyvpályázata

"Mit teszek a cigánygyerekek eredményes nevelése-oktatása érdekében?" Az Oktatási Minisztérium Általános Iskolai Főosztályának pályázata

A Pravda szerkesztőségének pályázata a testvéri szocialista országok életét bemutató fényképfelvételekre

Az Oktatási Minisztérium, az OPI és a TANÉRT páyázata gyógypedagógusok számára

"Én hazám." A Magyar Úttörők Szövetségének pályázata

Vetélkedő felszabadulásunk 30. évfordulója és a XI. pártkongresszus alkalmából (Oktatási Minisztérium, a KISZ, a Szovjetunió c. lap szerk)

"Hogyan használom fel a Szovjetunió c. képes folyóiratot a világnézetünk alapjai tantárgy tanításában?" (Oktatási Minisztérium, KISZ Lapkiadó V.)

A Magyar Pedagógiai Társaság pályázata a kollégiumi tapasztalatokról

Az Országos Közlekedésbiztonsági Tanács pályázata közlekedési ismeretek elsajátítását segítő játékok készítésére

Az Oktatási Minisztérium Középiskolai Főosztályának pályázata a párthatározatok végrehajtásáról

A Magyar Pedagógiai Társaság pályázati felhívása a "Szocialista építőmunkák eredményeinek és sikereinek a felhasználása az általános iskolai tanulók hazafias és honvédelmi nevelésében" címmel

A Magyar Pedagógiai Társaság és az Oktatási Minisztérium Általános Iskolai Főosztályának pályázata felszabadulásunk 30. évfordulója tiszteletére, az általános iskolák létrehozásának 30. évfordulója alkalmából

A Kazincbarcika város fennállásának 20. évfordulójára kiírt pályázat eredményhirdetése

A Nyári Idegennyelvű Tábor módszereiből kiírt pályázat (Budapest II. ker. Tanács) eredménye

Eredményhirdetés az OM, HM, MüM, MÉM, Belkereskedelmi M., KISZ, Magyar Pedagógiai Társaság, OPI pályázatáról, a hazafias és honvédelmi nevelés tapasztalatairól

A Művelődésügyi Minisztérium Gimnáziumi Osztályának a tantervi reform előkészítése tárgyában kiírt pályázatának eredménye

A Magyar Pedagógiai Társaság "Családi nevelési hagyományok gyűjtése" pályázatának eredménye

Az olvasó kérdez, a minisztérium válaszol:

Munkajogi tanácsadó (rovatvezető: dr. Ferencz Győző):

Hírek:

TANÉRT tájékoztató:

TÉKA

VILÁGSZERTE

Nincs megvásárolható példány

A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott.
Ha kívánja, ide kattintva előjegyeztetheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Ajánlja ezt a könyvet ismerőseinek a Facebook-on.

2009.03.16. után regisztráltaknál az azonosító az e-mail cím, korábban regisztrált ügyfeleinknél egy legalább 4 karakterből álló, ékezetes betűket nem tartalmazó kód. Ha elfelejtette azonosítóját, kérjük keresse az Ügyfélszolgálatot: Tel.: 62/452-833, e-mail: info@antikvarium.hu

?
English Akadalymentes