Antikvarium.hu
Antikvarium.hu

8 000 forint értéket elérő megrendelés esetén a könyveket belföldön postaköltség nélkül szállítjuk.

A csomagolás minden esetben ingyenes.

Főoldal
BÁRMILYEN INFORMÁCIÓT tud a könyvről, a pontos szót ide írva megtalálhatja!
Súgó

Dezséry László, Enyedy Andor: Van feltámadás!

Kapható pont: 18

A könyv adatai

(2 fotó)
19 cm x 12 cm

A könyv címe:

Van feltámadás!

Alcím:

Az Országos Magyar Protestáns Diákszövetség emlékkönyve

A könyvhöz kapcsolódó név/nevek:

Dezséry László  (Szerző)

Enyedy Andor  (Szerző)

Esze Tamás  (Szerző)

Molnár István  (Szerző)

Makkai Sándor  (Szerző)

további kapcsolódó szerzők ...
Kiadó: Országos Magyar Protestáns Diákszövetség
A kiadás helye:
A kiadás éve:
Sorozatcím: Az Országos Magyar Protestáns Diákszövetség könyvei
Kötéstípus: Aranyozott gerincű kiadói vászonkötés
Oldalszám: 212
Nyelv: Magyar
Megjegyzés: Franklin-Társulat Nyomdája nyomása, Budapest.
Tartalom: Olvasható

Tartalom

Tanulmányok - cikkek

Szentgyörgyi Kósa István: A holnap elébe

5

Czettler Jenő: Keresztyén kultúra és magyar feltámadás

17

Dezséry László: Hitre ébredő ifjúság

23

Dőri Dóczy Endre: A Protestáns Diákszövetség

28

Enyedy Andor: Krisztus és a magyar ifjúság

28

Esze Tamás: Az urak és a nép

39

Fónyad Dezső: A világnézeti válság haszna az ifjúságra

53

Gyökössy Endre: Magyar advent

63

Hantos Elemér: A magyar ifjúság sorsa és hivatása

67

Hegedüs Loránt: Jézus, a gyermek

78

Józan Miklós: Az ifjúsághoz

81

Koczogh András: A keresztyén élet akadályai és győzelme

84

Laurentzy Vilmos: A mának harca a vallásért és a vallás ellen

97

Makkai Sándor: A feltámadás útja

116

Makoviczky Gyula: A falu és az ifjúság

120

Merétey Sándor: Harc a tiszta életért

128

Molnár István: A protestáns diplomások jövője

136

Pap Béla: A magyarság hivatása a Dunamedencében

152

Raffay Sándor: Menekülés a válságból

161

Ravasz László: Az ifjúság szerepe egy nemzet jövőjében

163

Rohringer Sándor: A holnap elébe

167

Rugonfalvi Kiss István: Családélet és nevelés

171

Somos Elemér: Ifjúságunk és a reá váró nagy problémák

180

Szendy Károly: Valláserkölcs és hazaszeretet

186

Tomcsányi Móric: Néhány szó a magyar társadalom erkölcsi megújhodásáról

189

Üdvözletek - emléksorok

Balogh Gyula

195

Balogh Jenő

196

Gróf Bethlen István

196

Csánki Benjámin

198

Csilléry András

198

Darkó Jenő

199

Fabinyi Tihamér

199

Gratz Gusztáv

199

Gulyás József

200

Helle Ferenc

200

Kapi Béla

200

Lázár Andor

201

Légrády Ottó

201

Mátyás Ernő

202

Medgyasszay István

202

Mészáros Gábor

203

Mikecz Ödön

203

Milotay Ödön

203

Milotay István

204

Neuschloss-Knüsli Konrád

204

Pekár Gyula

205

Plenczner Sándor

206

Sztranyavszky Sándor

207

Tasnádi Nagy András

208

Vietorisz József

209


A HOLNAP ELÉBE... Irta. SZENTGYÖRGYI KÓSA ISTVÁN, a Szövetség országos elnöke. A szerte ágazó magyar élet országútjain 15 évvel ezelőtt indult el a teremtő  gondolat, amelynek eredményeként ez évben ünnepelhetjük az Országos Magyar Protestáns Diákszövetség alapításának 15. évfordulóját. A Szövetség alapításának ideje egybeesik magyar életünk legszomorúbb korszakával. A nemzet, mint a hosszú síri álmából életretámadt Lázár, zavartan, tétovázó lépésekkel próbál megbirkózni a valóságos élet feltornyosuló problémáival. A népek közösségéből kikapcsolódva, csupán az életösztöne vezeti, irányítja a társtalan, a történelem folyamán annyiszor egyedül álló magyarságot. Kialvó mécsesnek tűnik fel a mai ifjúság szemében az akkori magyar élet. Európa pedig nagy temetésre készül... és Mohács népe, mert a végveszély pillanata elérkezett: csodálatos módon, ahogyan azt már számtalanszor megismételte, a legerősebben áll a küzdelmek közepette. A külső veszteségeket az ország belső konstruktív építésével akarja ellensúlyozni: lázasan szervezkedik. A békeidők öntelt individuális életének fellegváraiból szerényen száll le és indul el, a kollektív szervezkedés lépcsőin. Régi egyéni érdekek kikapcsolásával, a nagy nemzeti és valláserkölcsi eszmék együttes ápolásán fáradozik...
Bővebben

Megvásárolható példányok


Állapot: Jó
Pillanatnyi ár: 1180 Ft 590 Ft (-50%)
Kapható pont: 9
Megjegyzés:
A lapélek kissé foltosak.

Állapot: Jó
Pillanatnyi ár: 1180 Ft 820 Ft (-30%)
Kapható pont: 12
Megjegyzés:
A borító kissé foltos. A címlapon tulajdonosi bejegyzés található.

Állapot: Jó
Jelenlegi ár: 1180 Ft
Kapható pont: 18

Ajánlja ezt a könyvet ismerőseinek a Facebook-on.

2009.03.16. után regisztráltaknál az azonosító az e-mail cím, korábban regisztrált ügyfeleinknél egy legalább 4 karakterből álló, ékezetes betűket nem tartalmazó kód. Ha elfelejtette azonosítóját, kérjük keresse az Ügyfélszolgálatot: Tel.: 62/452-833, e-mail: info@antikvarium.hu

?
English Akadalymentes