Közel 4.000 kötet Minikönyvek témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Föld és fejlődéstörténete

Fordító

Kiadó: Gondolat Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 1.005 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN: 963-280-011-7
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva. Kivehető térkép-melléklettel.

Fülszöveg

Számos, világviszonylatban is kiváló tudós és szakember munkájának eredményét foglalja össze a Föld és fejlődéstörténete című könyvünk. Tartalma kiterjed a földtudományok minden területére. Bemutatja a Föld keletkezéséről, belsejében és felszínen lefolyó változásokról szóló elméleteket. Megismertet a Földet felépítő ásványokkal, kőzetekkel, az ezekből kialakuló rétegekkel, a rétegekből felépülő hegységekkel és történetükkel. E történelem lapjairól leolvashatjuk az élő szervezetek fejlődését az első életnyomoktól az Ember megjelenéséig. Külön fejezetek tárgyalják az izotópgeológiát, a hasznosítható ásványi anyagok földtanát, a mérnökgeológiát és a földtan egyéb ágait. A könyv egyik legértékesebb fejezete: a földtani ABC. A címszavak alatt rövid, tömör fogalmazásban ismerjük meg a földtanra vonatkozó meghatározásokat. A szöveg megértését számos ábra, táblázat és kép könnyíti meg.

Tartalom

Előszó11
A földtan lényege, útja és célja13
Kurd v. Bülow: A 4. kiadás számára kiegészítette Rudolf Hohl
A földtan története20
Kurd v. Bülow: A 4. kiadás számára kiegészítette Martin Guntau
A Föld korai állapota39
Robert Lauterbach: A Föld mint bolygó39
Erhard Hantzsche: A Föld csillagkora45
Hans Havemann: A földtörténet előtti idő52
Általános vagy fizikai földtan60
Rudolf Gaedeke: A Föld geofizikájáról és geokémiájáról60
Hőmérséklet, sűrűség, nehézségi gyorsulás és nyomás a Föld belsejében60
A Föld gömbhéjas felépítése64
A földkéreg felépítése68
A földkéreg vegyi összetétele72
Rudolf Gaedeke: A legfontosabb kőzetelegyrészek ásványtanához77
A kőzetek és keletkezésük88
Rudolf Gaedeke: Magmatitok, magmás kőzetek89
Szalai Tibor: Magyarország magmás kőzetei118
Rudolf Gaedeke: Üledékes kőzetek121
Carl-Dietrich Werner: Diagenezis (kőzettéválás)134
Carl-Dietrich Werner: Átalakult kőzetek, metamorfitok136
Manfred Wünsche - Manfred Altermann: A talajtan alapelemei154
Gerhard Röllig: Mállás167
Hans Richter: Geomorfológiai folyamatok földfelszínt formáló hatása172
Hans Richter: Fluviatilis folyamatok és formák176
Hans Richter: A hegylejtők lepusztulása (denudáció)187
Rudolf Hohl: A mélységbeli víz193
Rudolf Hohl: Karsztosodás203
Jaskó Sándor: Magyarország ásvány- és gyógyvizei208
Jaskó Sándor: A Dunántúli-középhegység karsztvize210
Hans Richter: Glaciális folyamatok és formák212
Hans Richter: Légköri folyamatok és az általuk létrehozott formák218
Hans Richter: A tengerpart és domborzatának alakulása223
Hans Richter: A tengerfenéken lejátszódó folyamatok, és az így keletkező formák226
Hans Richter. Az emberi tevékenység felszínformáló hatása228
Otto Kolp - Dieter Lange: A tenger földtana230
A tengerrel foglalkozó földtudományok kapcsolatai230
A tenger földtanának feladatai232
Műszerek és módszerek236
A tengerfenék kutatási eredményei239
Rudolf Hohl: A Föld belső erőinek működésével létrehozott kéregmozgások241
A mozgások fajtái241
A mozgások lefolyása és hatása a kéreg szerkezetére246
Rudolf Meinhold: Földrengések266
Rudolf Meinhold: A földkéreg szerkezeti elemei274
A hegyszerkezeti kutatás feladatai és eszközei274
Földkéregszerkezeti alapelemek275
Nem tektonikus eredetű szerkezeti formák290
Nagyszerkezeti alakok291
Hegységszerkezeti formák elemzése295
Rudolf Meinhold: A Föld nagyszerkezeti képe301
A táblák301
Paleozoos gyűrődések területei308
Mezozoos orogénrendszer311
Harmadidőszaki gyűrődési övek312
Óceánok315
Rudolf Hohl: Földszerkezeti elméletek317
A földkéreg felépítésének szimmetriája320
Kontrakciós vagy zsugorodásos elméletek322
Expanziós, tágulásos elméletek és a hőtermelés szakaszainak (termikus ciklusok) elmélete327
Pulzációs elmélet330
Oszcillációs és undációs elmélet331
Mélyáramlásos elméletek (A magmás áramlások elméletei)335
Magmás elméletek341
A kontinensvándorlás elmélete342
Szalai Tibor: Az új globális tektonika elmélete356
Geomechanika358
A földszerkezeti elméletek összefoglalásának kísérlete362
Földtörténet a Föld fejlődéstörténete367
Rudolf Gaedeke: Geokronológia, a földtörténeti időszámítás367
Heinrich Kölbel: Kriptozoikum vagy prekambrium377
Archaikum, proterozoikum377
Paleozoikum392
Gottfried Hirschmann: Kambrium392
Dietrich Franke: Ordovicium402
Dietrich Franke: Szilur412
Manfred Reichstein: Devon420
Walther Gothan: Karbon. A 4. kiadás számára kiegészítette Rudolf Daber433
Heinrich Kölbel: Perm448
Szalai Tibor: Paleozoos tengeri képződmények Magyarországon464
Mezozoikum465
Arno Hermann Müller: Triász465
Arno Hermann Müller: Jura481
Arno Hermann Müller: Kréta496
Szalai Tibor: Hazánk mezozoos képződményei507
Kainozoikum508
Otto Gehl: Harmadidőszak508
Szalai Tibor: Magyarország harmadidőszaki képződményei530
Kurd v. Bülow - Alfred Ludwig: Negyedidőszak530
Szalai Tibor: Visszapillantás558
Szalai Tibor: Áttekintés hazánk ősmaradványairól558
Az élővilág fejlődéstörténete567
Az élet keletkezése a Földön569
Rudolf Daber: A növényvilág fejlődése571
Arno Hermann Müller: Az állatok törzsfejlődése581
Gerinctelen állatok581
Gerinces állatok591
A földtörténeti események összefonódása az élővilág törzsfejlődésével596
Izotópgeológia608
Robert Lauterbach:
Az izotópgeológia jelentősége és feladatai608
Példák az izotópgeológiai módszerek alkalmazására609
Ércföldtan (metallogénaia)620
Carl-Dietrich Werner:
A hegységképződési ciklusokhoz tartozó ércképződés menete621
Magmatittársulások622
Az üledékképződési folyamattal kapcsolatosan létrejött érctelepek623
A juvenilis-szimatikus magmatizmus ércföldtana624
A szialikus-palingén magmásság metallogéniája627
Ércképződési időszakok629
Érctartományok630
A Német Demokratikus Köztársaság ércföldtani egységei631
Jaskó Sándor: Magyarország ércföldtani viszonyai634
A földtani térkép és készítése637
Otfried Wagenberth:
A földtani térkép jelentősége és tartalma637
A földtani térképek felhasználása a gyakorlatban641
Földtani térképezés642
A földtani térképek készítésének története645
Jaskó Sándor: Magyarországi földtani térképek készítésének története648
Gazdaságföldtan651
Firedrich Stammberger:
A gazdaságföldtan kialakulásának történeti alapjai651
A gazdaságföldtan tárgykörének meghatározása651
A gazdaságföldtan helyzete a társadalmi termelésben652
A gazdaságföldtan munkamódszere653
A gazdaságföldtan néhány különleges feladata655
A kutatófúrások mélyítésekor alkalmazott földtani vizsgálatok658
Teleptan663
Rudolf Meinhold: Kőolaj- és földgáztelepek663
Rudolf Meinhold: Kőszéntelepek673
Rudolf Meinhold: Kősótelepek676
Rudolf Meinhold: Érctelepek678
Rudolf Hohl: Nemérces ásványi nyersanyagok és építőipari nyersanyagok685
Jaskó Sándor: Magyarország hasznosítható ásványi nyersanyag-előfordulásainak teleptana és bányászata690
Alkalmazott földtan695
Rudolf Hohl: Vízföldtan (hidrogeológia)696
Jaskó Sándor: A vízföldtani tudomány Magyarországon704
Johannes Klengel: Mérnökgeológia705
Jaskó Sándor: Mérnökgeológiai térképek készítése Magyarországon720
Helmut Berger: Műszaki kőzettan721
Alkalmazott geofizika743
Rudolf Meinhold:
Geofizikai kutatómódszerek743
Geofizikai lyukszelvényezés747
Alkalmazott geokémia754
Horst Lange:
A geokémia tudományának kialakulása és feladata754
Az elemek eloszlásának törvényszerűségei755
Az alkalmazott geokémia módszerei példákkal757
A geokémiai nyersanyagkutatás758
A nyomelemek szerepe a petrogenetikai problémák megoldásában és a telepek keletkezésének tisztázásában762
Földtani ABC767
A rétegtani táblázatok magyarázata956
Táblázatok jegyzéke957
Irodalom959
Név- és tárgymutató977
A táblák forrása1007
Táblák jegyzéke1008
A földtörténeti tagolódás táblázata
A Föld és Európa tektonikai térképe - (hajtogatott melléklet)
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Föld és fejlődéstörténete A Föld és fejlődéstörténete A Föld és fejlődéstörténete A Föld és fejlődéstörténete

A borító kissé kopott, foltos.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
1.980 Ft
1.380 ,-Ft 30
21 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A Föld és fejlődéstörténete A Föld és fejlődéstörténete A Föld és fejlődéstörténete A Föld és fejlődéstörténete A Föld és fejlődéstörténete A Föld és fejlődéstörténete

A borító enyhén sérült, a lapélek kissé foltosak. Néhány lapon hajtásnyom látható.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
1.980 ,-Ft
30 pont kapható
Kosárba