836.578

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Jöjj, és kövess engem!

A Miatyánkról/A Hiszekegyről/Az Egyházról és a szentségekről/A szeretet parancsáról

Fordító
Lektor

Kiadó: Marana Tha 2000 Alapítvány
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 360 oldal
Sorozatcím: Marana Tha
Kötetszám: 8
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-04-1372-8
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.

Tartalom

Előszó
Kit nevezünk kereszténynek?
A keresztény ember Jézusnak adja életét
A keresztény ember Jézust követi
A keresztény ember a hívők közösségében él
A keresztény ember a Bibliából táplálkozik
Keresztény ember Jézus szemével nézi a világot
Miatyánk
Bevezetés
Miatyánk, aki a mennyekben vagy
Isten közel van az emberekhez
A mennyek Istene a mi Atyánk
Isten a világmindenség Atyja
Szenteltessék meg a te neved
Isten neve
Isten szent
Az emberek tisztelik a szent Istent
Jöjjön el a te országod
Jézus meghirdette az Isten országát
Jézus hasonlatokban szól az Isten országáról
Jézus hatalmának megnyilvánulásai közel hozzák Isten országát
Isten fönsége nyilvánvalóvá válik
Legyen meg a te akaratok, amint a mennyben, úgy a földön is
Kérjük Isten akaratának megvalósulását
Isten akaratának teljesítése
A szerencsétlenség és az Isten akarata
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma
Ne aggodalmaskodjatok
Másoknak is kérni kenyeret
Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek
Senki sincs bűn nélkül
Jézus olyan Istenről beszél, aki megbocsát
Akinek Isten megbocsát, az meg tud bocsátani másoknak
És ne vígy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól
Isten kockázatvállalása
Ne engedd, hogy elbukjunk a kísértésben
Szabadíts meg a gonosztól
Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké
Dicsőítés és magasztalás
Jézus tanít minket imádkozni
Szüntelenül imádkozzatok
Az imádság fajtái
Hitvallás
Bevezetés
Hiszek egy Istenben
Az ember kérdez
A világ minden népe keresi az Istent
Isten kinyilatkoztatja magát
Hiszek
Hinni vagy tudni
...Mindenható Atyában
Isten hatalma és hűsége
A hatalmas Isten
...mennynek és földnek teremtőjében
A világ Isten által létezik
Isten az Úr minden hatalmasság felett
Az ember Isten terentménye
Isten léte felismerhető a világból
A világ rendje tele van rejtélyekkel
És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban
Jézus a Krisztus
Jézus Krisztus az Isten Fia
Jézus Krisztus az Úr
Aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától
Emberré lett
Isten Fia az emberek testvére
A mi Urunk anyja, Mária
Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették
Aki így él, nyugtalanságot ébreszt
Az erőszak eltávolítja azt, aki erőszakmentes
Botrány vagy balgaság
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül
Isten feltámasztotta Jézust a halálból
Megtört a halál hatalma
Megváltást nyertünk általa
Az élet Istene hitünk alapja
Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya jobbján
Ő előttünk ment
Jézus Krisztus az Atya dicsőségében
Onnan jön el ítélni élőket és holtakat
Urunk ismét el fog jönni
Krisztus fogja megítélni a világot
Az ítélet mércéje
Hiszek Szentlélekben
A Szentlélek éltet
A Szentlélek Isten Lelke
A Szentlélek az emberekben működik
Hiszem a katolikus anyaszentegyházat
Az Egyház a Szentlélek műve
Áthagyományozás a Szentlélek vezetésével
A Biblia az Egyház könyve
Egység a sokféleségben
Hiszem ...az anyaszentegyházat
...a szentek közösségét
Az Egyház, mint közösség
A szentek Egyháza
Az üdvösség közössége
...a bűnök bocsánatát
Általa nyerünk bocsánatot bűneinkre
A bűn hatalmától megszabadulva
Élet Jézus Krisztusban
Isten hozzánk fordulása a Szentlélekben
...a test feltámadását
A mulandóság jegyében
A hit bátorságot ad
Élet a remény jegyében
...az örök életet
Képek az örök életről
A beteljesedés
Ámen
Isten: Atya, Fiú és Szentlélek
A megismerhető és kifürkészhetetlen Isten
Az Egyház és a szentségek
Bevezetés
Az üdvösség jelei
Az üdvösség jele a népek számára
Képek az Egyházról
Az Egyház, mint szentség
Az Egyház szentségei
Az Egyház életének középpontja az Oltáriszentség
Az Egyház hirdeti Isten üzenetét
Az Egyház Jézus utolsó vacsorájára emlékezik
Az Egyház Urának odaadására emlékezik
Jézus Krisztus velünk ünnepli az Oltáriszentséget
Minden vasárnap húsvétot ünneplünk
Az egyházi év
Meghívás az új életre: a keresztség
A keresztség, mint az új élet kezdete
Az Egyház tagja
A keresztség, mint életprogram
A keresztény ember élete a világban: a bérmálás
A felnőtté válás szentsége
Szolgálat az Egyházban és a világban
A bűntől való szabadulás a keresztények életében: a bűnbocsánat szentsége
Bűn és megbánás
Ki bűnös?
Bűn és a közösség
A bocsánat sokfélesége
A bűnbocsánat szentsége
Vétek - bűn - önmegismerés
Súlyos betegségben és életveszélyben: betegek kenete
A közösség közbenjárása és gondoskodása
A betegek kenete
A keresztény ember halála és az egyházi temetés
A férfi és nő életközössége: a házasság szentsége
Férj és feleség
A házasság szentsége
Isten népének szolgálata: az egyházi rend szentsége
Hivatalok és szolgálatok az egyházközségben
Az egyházi rend szentsége
Az Egyház tevékenysége
Isten népének felelőssége
Az Egyház vezetése
Az Egyház útmutatásai
Szerzetesrendek és közösségek
Az Egyház tevékenysége (szociális munkája)
A keresztények szolgálata a békéért
Az Egyház a világban
Az Egyház szervezetének felépítése
A keresztények egységéért
A főparancsolat
Bevezetés
Szeresd Uradat, Istenedet
Isten szeretete megelőzi a miénket
A szeretetre méltó Isten
Istent szeretjük mindenben
Isten útmutatása: a Tízparancsolat
Szeress teljes szívedből és teljes lelkedből...
Csak egy a szükséges
Isten gyermekeinek szabadsága
Isten jelei: a szentek
A szentek királynője, Mária, minden hívő anyja
Szeresd felebarátodat, mint önmagadat
Felebarátainkat szeretni kell
A cselekvő szeretet
Komolyan kell vennünk a világot
A szeretet megnyilvánulása
A szeretet képességének elsajátítása
Késznek kell lenni a lemondásra
Önmagunk odaadása
A közös öröm szépsége
Ki az én felebarátom?
A család
Barátok és csoportok
Társadalom és állam
A nagy világ
Aki utamba került
Menj, és tégy te is hasonlóképpen
Szeretni az életet
Felelősségvállalás
Kockázatot vállalni másokért
Dolgozni és ünnepelni
Megbízhatónak lenni
Döntés és nyitottság
Megosztás (adni tudás)
Másként élni
Együtt szenvedni
Istenhez könyörögni az élőkért és a holtakért
Tárgymutató316
Szentírási idézetek jegyzéke356
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Jöjj, és kövess engem! Jöjj, és kövess engem! Jöjj, és kövess engem!

A borító enyhén foltos, sérült.

Állapot:
980 ,-Ft
8 pont kapható
Kosárba