837.970

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kis katolikus katekizmus

Fordító

Kiadó: Krscanska Sadasnjost
Kiadás helye: Újvidék
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 78 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 22 cm x 20 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókat, illusztrációkat tartalmaz.

Tartalom

Isten, teremtés, megváltás
Az emberek keresik az élet értlmét5
Isten üzenete5
Isten Országának örömhíre5
Isten szól hozzánk6
Isten hűségesen megtartja szavát6
Isten teremtette az eget és a földet7
Isten gondoskodik rólunk7
Isten közel van hozzánk és ismer minket7
Isten akarata a szabadság, de felelősséggel együtt8
Isten nem hagyja el az embert a szenvedésben8
Isten tervei nem a mi terveink9
Isten a legszentebb9
Isten irgalmas a bűnös emberhez9
Isten a szeretet10
A háromszemélyű egy Isten hatalmas10
A világ Istentől származik10
Isten teremtette az embert11
Az ember nemet mondott Istennek11
A bűn hatalma a világban12
Isten erősebb, mint a gonosz hatalma12
Jézus Krisztus a mi urunk
Jézus Krisztus meghirdeti Isten országát13
Jézus úgy törődik az emberekkel, mint egy pásztor13
Jézus Krisztus az igaz Isten14
Szűz Mária, a mi Urunk anyja15
Jézus Krisztus magára vette a kereszthalált15
Jézus megváltott minket halálával16
Jézus megváltotta azokat is, akik régebbi korokban éltek17
Jézus feltámadt a halálból17
Jézus föltámadása hitünk alapja17
Jézus Krisztus az ég és a föld királya18
Jézus Krisztus vissza fog jönni18
Jézus Krisztus elküldte a Szentlelket18
A háromszemélyű egy Isten titka20
Az egyház és a szentségek
Jézus alapította az Egyházat23
Az Egyház Krisztus titokzatos teste24
Az Egyház rendje24
Az Egyház hirdeti az evangéliumot25
Az Egyház megbízatása minden hívőre vonatkozik26
Az Egyház istentiszteletet mutat be27
A szentségeket az Egyház szolgáltatja ki27
Az Egyház szentel és áld27
Az Egyház egy28
A szentek egyessége29
A szentek hősiesen tisztelték Istent29
Életünk Istenben: az ima és a szentségek
A keresztények megszentelődése a keresztség által30
A keresztség kiszolgáltatása31
A hit szerinti életről32
Az Istenben való reményről32
Az Isten iránti szeretetről33
A felebaráti szeretetről33
Krisztus követése34
Jézus tanít minket imádkozni34
A bérmálás szentsége megerősít35
Jézus Krisztus velünk együtt (Egyházában) ünnepli az Eukarisztiát36
Az Egyház az Úr megbízását tölti be a szentmiseáldozat bemutatásában37
Az új és örök szövetség áldozati lakomája38
Az oltáriszentség imádása39
A bűnből csak a bűnbánat által juthatunk el Jézus Krisztushoz39
Elfordulás Istentől40
A bűnbánat erénye40
A bűnbánat szentsége41
A betegek kenetének szentsége42
Az egyházrend és a házasság43
A pappászentelés szentsége43
A házasság szentsége44
Az Istennek szentelt szerzetes állapot45
A keresztény életrend
Az Isten teremtésében rend van49
Felelősség a szabadságban49
Isten parancsai49
Isten imádása50
Isten szent neve51
Az Isten nevének tisztelete, az esküvel és a fogadalommal kapcsolatban51
Isten tisztelete a világban52
Az Úr napja52
Az Egyház ünnepnapjai53
Az Egyház rendje szerinti élet54
A közösségi élet55
A család rendje55
Az elöljáró55
Népek és államok56
Az élet és a test tisztelete57
Hivatásunkat (munkánkat) testi és lelki odaadással végezzük57
Az én testvérem (felebarátom) élete58
Felebarátunk örök üdvössége59
A férfi és a nő kapcsolatának helyes rendje59
A magántulajdonban való rend60
Tanúságot tenni az igazságról61
A becsület megőrzése62
A végső beteljesülés - az örök dicsőség felé
A testi halál67
Lelki gondoskodásunk az elhunytakról67
Mennyország vagy pokol68
A holtak föltámadása és az utolsó ítélet68
Az Egyház győzelme és beteljesedése69
"Én az Alfa és az Omega vagyok (a kezdet és a vég), mondja Isten, az Úr, aki van és aki volt és aki eljövendő: a Mindenható" (Jel 1,8)70
Imádságok
Az Úr imája, Hiszekegy, Dicsőítés Reggeli-esti ima, asztali-ima; pénteki ima73
Hit-remény-szeretet, bánat és erős fogadás; Krisztushoz (Búcsúima); Szentlélekhez; Utazás előtt; Asztali imádság, Őrangyalhoz; Az Egyházért74
Szenvedés idején; Üdvözlégy; Úrangyala; Üdvözlégy Királynő; Oltalmad alá futunk; Rózsafüzér75
Keresztségi fogadás...; Röpimák; Fölajánlás Krisztus Királynak; Glória76
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Kis katolikus katekizmus Kis katolikus katekizmus Kis katolikus katekizmus

A borító enyhén kopott.

Állapot:
740 ,-Ft
4 pont kapható
Kosárba