A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Misekönyv/Szentmise-énekek és litániák

Az esztendő 52 vasárnapján, a pirosbetűs ünnepeken és gyászmiséken, továbbá a boldogságos Szűz Mária, az úr Jézus Krisztus és a különösen tisztelt szentek ünnepein bemutatott szentmise-áldozat imáinak szövege


Kiadó: Palladis Rt.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Bőr
Oldalszám: 567 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 13 cm x 9 cm
ISBN:
Megjegyzés: Két mű egy könyvben. Híres festők fekete-fehér, egész oldalas reprodukcióival illusztrált kiadás. A könyv borítója aranyozott, a lapélek aranymetszésűek. Pallas Rt. Nyomdája nyomtatta, Budapesten.

Előszó

Szent Márk evangélioma XIV. részének 22-24. verseiben olvassuk:
22. És midőn evének, vevé Jézus a kenyeret és megáldván, megszegé és nekik (az apostoloknak) adá, mondván: „Vegyétek, ez az én... Tovább

Tartalom

Misekönyv
Bevezetés (Tudnivalók a szentmiséről)3
Előkészület a szentmisére15
A szentmise szertartása20
Hívők áldozása szentmise közben49
Ájtatosság szentmise után51
A szentmise változó részei54
A praefatiók55
A szentmise változó részeinek szövege az egyházi év sorrendjében
Advent első vasárnapja62
Hajnali mise (Rorate)67
Második vasárnap adventben71
Harmadik vasárnap adventben74
Negyedik vasárnap adventben77
Karácsony (Három szentmise)81
Szent István, első vértanu91
Vasárnap, karácsony nyolcadában94
Ujév (Kiskarácsony)97
Jézus nevenapja100
Három királyok (Vízkereszt)103
A Szentcsalád ünnepe106
II. vasárnap Vízkereszt után110
III. vasárnap Vízkereszt után114
IV. vasárnap Vízkereszt után118
V. vasárnap Vízkereszt után120
VI. vasárnap Vízkereszt után124
Hetvened vasárnap128
Hatvanad vasárnap132
Ötvened vasárnap137
Hamvazószerda141
I. vasárnap nagyböjtben148
II. vasárnap nagyböjtben153
III. vasárnap nagyböjtben157
IV. vasárnap nagyböjtben161
Fekete vasárnap165
A hétfájdalmú Szent-Szűz ünnpe169
Virágvasrnap175
Nagycsütörtök202
Nagypéntek208
Nagyszombat232
Húsvétvasárnap248
Húsvéthétfő251
I. vasárnap húsvét után256
II. vasárnap húsvét után260
Szent József oltalma263
III. vasárnap húsvét után266
IV. vasárnap húsvét után269
V. vasárnap húsvét után272
Áldozócsütörtök276
VI. vasárnap húsvét után279
Pünkösdvasárnap282
Pünkösdhétfő287
Szentháromság vasárnapja290
Úrnapja293
II. vasárnap pünkösd után298
Jézus szent szívének ünnepe301
III. vasárnap pünkösd után306
IV. vasárnap pünkösd után309
V. vasárnap pünkösd után313
VI. vasárnap pünkösd után316
VII. vasárnap pünkösd után319
VIII. vasárnap pünkösd után322
IX. vasárnap pünkösd után325
X. vasárnap pünkösd után328
XI. vasárnap pünkösd után332
XII. vasárnap pünkösd után335
XIII. vasárnap pünkösd után339
XIV. vasárnap pünkösd után342
XV. vasárnap pünkösd után346
XVI. vasárnap pünkösd után349
XVII. vasárnap pünkösd után352
XVIII. vasárnap pünkösd után355
XIX. vasárnap pünkösd után358
XX. vasárnap pünkösd után362
XXI. vasárnap pünkösd után365
XXII. vasárnap pünkösd után369
Krisztus Király ünnepe372
XXIII. vasárnap pünkösd után376
XXIV. vasárnap pünkösd után379
Krisztus Urunk, Szűz Mária és a Szentek ünnepei
A szeplőtelen fogantatás ünnepe384
Boldog Margit ünnepe387
Gyertyaszentelő Boldogasszony391
Szent József ünnepe400
Gyümölcsoltó Boldogasszony403
A Szent Kereszt föltalálása404
Szent László király408
Szent Péter és Pál ünnepe412
Urunk színeváltozása415
Nagyboldogasszony ünnepe418
Szent István király421
Kisasszony ünnepe425
Szent Gellért püspök ünnepe427
Szent Mihály arkangyal430
Magyarország Nagyasszonya435
Mindenszentek ünnepe437
Szent Imre herceg ünnepe437
Szent Imre herceg ünnepe440
Árpádházi Szent Erzsébet443
Halottak napja447
Temetési gyászmise452
Közös szentmise a megholtakért458
A bűnbánat szentsége
Előkészület a gyónásra463
A lelkiismeret megvizsgálása463
Töredelem és bűnbánat467
Ima a gyóntatószékben468
Szentgyónás után469
Előkészület a szentáldozásra471
Szentáldozás után473
Búcsúimádság szentáldozás után475
Szentmise-énekek és litániák
Prédikáció előtt - Prédikáció után3
A mise kezdetére - Glóriára - Krédóra - Sanctusra4
Bemegyek szent templomodba5
Im, arcunkra borulunk6
Kegyességgel hívsz, óh Jézus6
Szeretettel jönnek Hozzád7
Szentségkitételkor9
Ez nagy szentség valóban10
Oh, égből szállott kenyér11
Üdvözlégy, Oltáriszentség11
Édes Jézus, én szerelmem12
Jézus, a rád emlékezés12
Tehozzád sietnek13
Áldozzunk, hív keresztények13
Egek ékessége14
Egek királynéja: Mária15
Égi szűz virág16
Istentől megáldott16
Máriát dicsérni17
Mondj naponként18
Szeretlek, szép Szűz Mária18
Te vagy földi életünk19
Harmatozzatok20
Hozzád emelem szómat20
Csordapásztorok21
Krisztus Jézus született22
Mennyből az angyal23
Oh szép Jézus, ez újesztendőben23
Hamvazó szerdára24
A keresztfához megyek25
A keresztfán függőnek26
Az Atyának egy Fia27
Álla a keserves Anya29
Buzgó szívvel ünnepeljük30
Keresztények sírjatok31
Nagyheti énekek31
Virágvasárnapra37
Nagycsütörtökre38
Nagypéntekre39
Királyi zászlók lobognak40
Nagyszombatra41
Föltámadt Krisztus42
Alleluja: örvendezzünk!43
Pünkösdre44
Szentháromságnak45
Körmenet alatt45
Pápai himnusz46
Téged, Isten, dicsérünk47
Adj irgalmat48
Áldozatot hoz neked50
Ki ragyogni látod50
Könyörülj, Istenem51
Libera52
Napja Isten haragjának53
Szent Józsefhez54
Szent Alajoshoz54
Litániák
Mindenszentek litániája57
Lorettói litánia64
Litánia Jézus szent Szívéről74
Litánia Jézus legszentebb nevéről79
Litánia szent József tiszteletére84
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Misekönyv/Szentmise-énekek és litániák Misekönyv/Szentmise-énekek és litániák Misekönyv/Szentmise-énekek és litániák Misekönyv/Szentmise-énekek és litániák Misekönyv/Szentmise-énekek és litániák Misekönyv/Szentmise-énekek és litániák Misekönyv/Szentmise-énekek és litániák Misekönyv/Szentmise-énekek és litániák Misekönyv/Szentmise-énekek és litániák

A borító enyhén kopott, a kötés megtört.

Állapot:
7.980 ,-Ft
40 pont kapható
Kosárba