A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar és Fogorvostudományi Kar tanévkönyve 2011/2012

2011/2012. tanév

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Előszó

Részlet a könyvből:

"A Szegedi Tudományegyetem története 1581-re vezethető vissza, amikor Báthory István lengyel király, litván nagyherceg és erdélyi fejedelem academia-t alapított a jezsuiták... Tovább

Tartalom

I. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS
SZEGEDI TUDOMÁNYI EGYETEM
Az Általános Orvostudományi Kar története 3
Az Egyetem vezetői 7
Az Egyetem karainak vezetői 8
A Szenátus 9
ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR
A Kar vezetői 11
A Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ vezetése 12
Általános Orvostudományi Kar Tanácsa 13
Dékáni Kabinet 14
Általános Orvostudományi Kar Dékáni Tanácsa 14
Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Tanácsa 15
ÁOK-Klinikai Központ Kórházi Akkreditációs Bizottság 16
ÁOK-Klinikai Központ Informatikai Bizottság 17
ÁOK-Klinikai Központ Klinikai Kutatásokat Koordináló Bizottság 17
Általános Orvostudományi Kar Bizottságai
Humánpolitikai-Kereső Bizottság 17
Elméleti Intézeti Bizottság 18
Gazdasági és Jogi Bizottság 18
Devizás Ház, Szolgálatinak Minősülő Lakások Kiadásával Foglalkozó Bizottság 18
Pályázati és Stratégiai Bizottság 19
Tudományos Bizottság 19
Orvos- és Gyógyszerésztudományi Doktori Tanács 20
Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága 20
Tudományos Teljesítményt Értékelő Bizottság 21
Tudományos Ülések Bizottsága 21
Külföldi Utakat Támogató Bizottság 21
Oktatási Bizottság 21
Tanulmányi Bizottság 22
Curriculum Fejlesztési Bizottság 22
Kreditátviteli Bizottság 23
Oktatási Minőségbiztosítási és Hallgatói Ügyekért, Felelős Bizottság 23
Hallgatói Mobilitási Bizottság 24
Hallgatói Fegyelmi Bizottság 24
Tudományos Diákköri Tanács 24
Külföldi Hallgatók Oktatási Irányító Testülete 25
Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ bizottságai és megbízottai
Gazdasági Bizottság 26
Gyógyszerterápiás Bizottság 26
Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság 26
Humánpolitikai Bizottság 27
Klinikai Minőségfejlesztési Tanácsadó Testület 27
Klinikai Műszerügyi Bizottság 28
Klinikai Stratégiai Bizottság 28
Overhead Karbantartó Bizottság 28
Regionális és Intézményi Humán Orvosbiológiai Kutatásetikai Bizottság 28
Szent-Györgyi Napok Szervező Bizottsága 29
Térítéses Betegellátást Szervező Bizottság 29
Egészségbiztosítással Összefüggő Ügyek Megbízottja 79
Intézményi Várólista Vezetéséért Felelős Megbízott 29
Könyvtári Megbízott 29
TVK Felelős 29
Telephely Igazgatók 29
Infektológus Konziliárus 29
EGYETEM ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT CÍMEK
Az MTA rendes tagjai 30
Díszdoktorok 30
Professor Emeritusok 31
Egyetemi magántanárok a Karon 32
Címzetes egyetemi tanárok a Karon 33
Címzetes egyetemi docensek a Karon 33
HIVATALOK
ÁOK Dékáni Hivatal 35
Magyar Évfolyamos Hallgatók Tanulmányi Osztálya 36
PhD és Habilitációs Ügyek Titkársága 36
Pályázati Iroda 36
Kari Kollégiumok Igazgatósága 37
Külföldi Hallgatók Oktatási Központja 37
Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Elnöki Hivatal 39
Stratégiai Igazgatóság 41
Kontrolling Igazgatóság 41
Egészségbiztosítási Igazgatóság 42
Ápolási Igazgatási Osztály 43
Kórházhigiénés Osztály 44
Szak- és Továbbképzési Központ 45
SZTE Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság 46
GMF-Klinikai Gazdasági Hivatal 46
KARHOZ, KLINIKAI KÖZPONTHOZ KAPCSOLÓDÓ SZERVEZETEK
SZOTE Szakszervezeti Bizottsága 50
Kari Betegjogi Képviselő 50
Szent-Györgyi Albert Baráti Kör 50
SZTE ÁOK GYTK EüFK Öregdiák Szövetség 51
SZTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 51
Kari Hallgatói Önkormányzat 51
Universitas-Szeged Diák-Szolgáltató Központ Kht. 51
Szegedi Orvosképzés Fejlesztéséért Alapítvány 52
Szent-Györgyi Hírlevél Szerkesztősége 52
ELMÉLETI INTÉZETEK
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 55
Biokémiai Intézet 56
Egészség-Gazdaságtani Intézet 58
Élettani Intézet 58
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet 59
MTA-SZTE Keringésfarmakológiai Kutatócsoport 60
Kórélettani Intézet 61
Magatartástudományi Intézet 62
Gerontológiai Oktatási Részleg 63
Népegészségtani Intézet 64
Orvosi Biológiai Intézet 65
Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet 66
Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet 69
Orvosi Szaknyelvi Kommunikációs és Szakfordítóképző Csoport 70
Orvosi Vegytani Intézet 70
MTA-SZTE Szupramolekuláris és Nanoszerkezetű Anyagok Kutatócsoport 72
Repülő- és Űrorvosi Tanszék 72
Sebészeti Műtéttani Intézet 73
Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Intézet 73
BETEGELLÁTÓ EGYSÉGEK
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet 75
IV. Intenzív Terápiás Részleg 77
Arc-Állcsont-és Szájsebészeti Klinika 77
I. sz. Belgyógyászati Klinika 78
Belgyógyászati Osztály B Részleg 80
Geriátriai és Krónikus Belgyógyászati Osztály 80
Infektológiai Osztály 81
Nephrológia és Hypertonia Centrum Dialízis Központ 81
Járóbeteg Szakrendelések 81
II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ 82
Invazív Kardiológiai Részleg 84
Szívsebészeti Osztály 84
"B" Részleg Sürgősségi Betegellátó Osztály 85
"B" Részleg Belgyógyászati Osztály 85
Kardiológiai Szakrendelés VI 86
Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 86
MTA-SZTE Dermatológiai Kutatócsoport 88
Családorvosi Intézet és Rendelő 89
Foglalkozás-Orvostani Oktató Csoport 89
ÁOK Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat 90
Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika 90
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ 91
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ „B" részleg 94
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ "C" Részleg Gyermek és Ifjúsági Szakorvosi Rendelőintézet 95
Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztály "D" Részleg 96
Idegsebészeti Klinika 97
Igazságügyi Orvostani Intézet 98
Kari Gyógyszertár 99
Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet 99
Laboratóriumi Medicina Intézet 101
Neurológiai Klinika 102
Neurorehabilitációs Osztály 102
Rendelőintézeti Általános Neurológiai Szakrendelés 103
MTA-SZTE Idegtudományi Kutatócsoport 104
Nukleáris Medicina Intézet 104
Onkoterápiás Klinika 105
Pszichoonkológiai Szakrendelés 106
Ortopédiai Klinika 106
Orvosi Genetikai Intézet 107
Pathológiai Intézet 108
Pszichiátriai Klinika 109
I. Pszichiátriai Osztály 109
II. Pszichiátriai Osztály 109
III. Pszichiátriai Osztály 110
Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály 110
Pszichiátriai Szakrendelés és Gondozás 110
Klinikai Pszichológiai Csoport 111
Alzheimer-kór Kutató Csoport 111
Kutatólaboratórium 111
Radiológiai Klinika 112
Reumatológiai Klinika 113
Sebészeti Klinika 114
„B" Részleg 116
Járóbeteg Szakrendelés 116
Szemészeti Klinika 116
II.sz. Ambulancia 118
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 118
Traumatológiai Klinika 120
Tüdőgyógyászati Tanszék 121
Transzfúziológiai Tanszék 122
Urológiai Klinika 122
OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETEK
Oktató Kórház 125
Gyakorlati oktatásban résztvevő kórházak 125
Gyakorlati oktatásban résztvevő mentőszervezet 126
II. ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR TANRENDJE
Kari Naptár a 2011/2012 tanévre 129
Rendezvénynaptár 132
Általános Orvostudományi Kar tanterve és vizsgarendje 139
Angol Egészségtudományi Szakfordító-tolmács képzés tanrendje 185
Angol Egészségtudományi Szaknyelvi Kommunikátor képzés tanrendje 189
III. TÁJÉKOZTATÓK, HIRDETMÉNYEK
Különféle pályázatok és díjak
Apáthy István Emlékérem és Jutalomdíj 195
Dr. Kaali Nagy Géza Ösztöndíj pályázat 195
Dr. Szirmai Endre Alapítvány pályázat 196
Szegedi Dr. Kiszely György Orvosi Biológia Képzésért Közhasznú tevékenységű
Emlékalapítvány 196
Dr. Németh András Alapítvány 197
Heves György Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság Alapítványa 197
Ifj. Obál Ferenc Emlékdíj 198
Senior Medícal Student Program in the USA 198
IV. FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR
Fogorvostudományi Kar központi egységei 203
Fogorvostudományi Kar Tanácsa 205
Fogorvostudományi Kar bizottságai
Oktatási Bizottság 206
Kreditátviteli Bizottság 207
Tanulmányi Bizottság 207
Minőségirányítási Bizottság 208
Szegedi Fogorvosképzésért Alapítvány 208
Professzor Emeritusok 209
Címzetes egyetemi tanár 209
Címzetes egyetemi docens 209
Vendégoktató 209
FOK Hallgatói Önkormányzat 209
Fogpótlástani és Orális Biológiai Tanszék 210
Fogszabályozási és Gyermekfogászati Tanszék 211
Esztétikai és Konzerváló Fogászati Tanszék 212
Parodontológiai Tanszék 212
Szájsebészeti Tanszék 213
Rezidensek 214
V. FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR TANRENDJE
Kari Naptár a 201 1/2012 tanévre 217
Fogorvostudományi Kar tanterve és vizsgarendje 219
Kiemelt rendezvények 267
Dr. W. T. Reiche-díj 268
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar és Fogorvostudományi Kar tanévkönyve 2011/2012 Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar és Fogorvostudományi Kar tanévkönyve 2011/2012
Állapot:
880 Ft
440 ,-Ft 50
2 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar és Fogorvostudományi Kar tanévkönyve 2011/2012 Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar és Fogorvostudományi Kar tanévkönyve 2011/2012

A borító enyhén kopott.

Állapot:
880 ,-Ft
4 pont kapható
Kosárba