827.477

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Utasítás az 1935. évi VI. t.-c. 14. §-a alapján a népoktatási intézetek tanulmányi ellenőrzésével megbízott körzeti iskolafelügyelők és a kir. tanfelügyelői hivatalok iskolalátogató tagjai részére


Kiadó: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 109 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nyomtatta a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Bpest.

Előszó

Részlet a tartalomból:
"A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter 7000/1935. eln. számú rendelete a népoktatási körzeti iskolafelügyelők számára kiadott részletes Utasítás... Tovább

Tartalom

Életbeléptető rendelet3
Általános rendelkezések7
A körzeti iskolafelügyelő megbízatása és jogviszonya7
Az iskolafelügyelő működési köre8
A körzeti iskolafelügyelő teendői9
Az órarendek, tananyagbeosztások és tankönyvjegyzékek felülvizsgálása9
Az iskolalátogatást megelőző teendők11
Az iskolafelügyelő magatartása a látogatás alatt12
A látogatás célja13
A külső rend megvizsgálása13
A belső rend megvizsgálása14
Tanítási vázlatok készítésének kötelezővé tétele és azok ellenőrzése15
A tanulók iskolai felszerelése18
Nem engedélyezett tankönyv vagy taneszköz használata18
A rendtartási naplók felülvizsgálása19
Az iskola (óvoda) igazgatásának (vezetésének) szempontjai20
Az igazgató- (vezető-) tanító működésének ellenőrzése21
A tanítótestület belső életének ellenőrzése22
A nevelői és tanítói munka ellenőrzésének szempontjai23
A sikeres nevelői és tanítói munka előfeltételei24
Az iskola- (óvoda-) látogatás általános feltételei24
A nevelői és tanítási eredmény mérlegelésének feltételei25
A tanítások megfigyelésének általános szempontjai26
A tanító egyéniségének megfigyelése26
A tanítási anyag kiszemelése26
Az anyag módszeres feldolgozása27
A szemléltetés28
A beszédkészség fejlesztése29
A népiskola nevelő munkájának megfigyelési szempontjai30
A környezet, rend, tisztaság. Az egymással való érintkezés; a nevelés30
A tanító családi és társadalmi élete; iskolánkívüli munkássága; önképzése32
A nevelési eredmény számbavétele33
Az egyes tantárgyak tanításának megfigyelése35
Beszéd- és értelemgyakorlatok35
Olvasás és írás38
Olvasás és olvasmánytárgyalás40
Írás42
Fogalmazás43
Helyesírás és nyelvi magyarázatok44
Számolás és mérés45
Földrajz46
Történelem47
Polgári jogok és kötelességek48
Természetrajz, gazdaságtan, háztartástan49
Természettan és vegytan50
Egészségtan51
Rajz51
Ének52
Kézimunka52
Testnevelés53
Az egyes tantárgyak tanulási eredményének számbavétele54
Hit- és erkölcstan54
Beszéd- és értelemgyakorlatok55
Olvasás56
Írás56
Fogalmazás57
Helyesírás és nyelvi magyarázatok57
Számolás és mérés58
Földrajz59
Történelem60
Polgári jogok és kötelességek61
Természetrajz, gzadaságtan, háztartástan61
Természettan, vegytan62
Egészségtan62
Rajz63
Ének63
Kézimunka63
Testnevelés64
A tanítók iskolánkívüli munkájának ellenőrzése64
Ifjúsági alakulatok működésének ellenőrzése64
Tanítóknak a leventeoktatás és az iskolánkívüli népművelés terén való közreműködése66
Tanítók továbbképzése66
Az óvodai munka megfigyelése s az elért nevelői és foglalkozási eredmény számbavétele67
Az óvoda munkája67
Az óvónő foglalkozásának ellenőrzése69
Ima70
Beszélgetés71
Mese73
Vers74
Dal74
Játék74
Alaki munka75
Játékos rajzolás76
Játékos testgyakorlás77
Az óvónő munkájának értékelési szempontjai77
Az általános és gazdasági irányú továbbképző népiskolák nevelési és tanulmányi munkájának megfigyelése és az elért eredmény számbavétele78
Továbbképző népiskola munkájának ellenőrzése78
A szaktárgyak ellenőrzésére kiküldött tanulmányi felügyelők feladata82
A hivatalos látogatás befejeztével tartandó módszeres értekezlet (megbeszélés) vezetése, tárgyai, jegyzőkönyve82
Iskolalátogatás során szerzett tapasztalatok megbeszélése82
A módszeres értekezlet rendje84
A módszeres értekezlet jegyzőkönyve86
Az általános irányú iparostanonciskolák nevelési és tanulmányi munkájának megfigyelése és az elért eredmény számbavétele89
Az általános irányú iparostanonciskola munkájának ellenőrzése89
Szaktárgyak, szakirányú iparostanonciskolák ellenőrzésére kiküldött tanulmányi felügyelők feladata94
Az iskolafelügyelő tanítói kötelessége, felelőssége, útiátalánya94
Az iskolafelügyelő felügyeleti teendőit tanítói munkájának hátránya nélkül köteles ellátni94
A munkanapok megtartásának kötelezettsége95
Az iskolafelügyelő saját iskolájánál felügyeleti teendőket nem végezhet96
Az iskolafelügyelő fegyelmi felelőssége96
Az iskolafelügyelő útiátalánya97
A kir. tanfelügyelő feladata az iskolafelügyelet irányításában98
Általános intézkedések98
Órarendek, tananyagbeosztások és tankönyvjegyzékek egybegyűjtése és kiosztása99
Benépesítési adatok közlése100
Iskolafelügyelői értekezletek101
Iskolalátogatási jegyzőkönyvek alapján tett intézkedések102
Iskolalátogatási jegyzőkönyvek félévenkint bemutatandók a tankerületi kir. főigazgatónak103
A kir. tanfelügyelői hivatal tagjainak iskolalátogatása103
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Utasítás az 1935. évi VI. t.-c. 14. §-a alapján a népoktatási intézetek tanulmányi ellenőrzésével megbízott körzeti iskolafelügyelők és a kir. tanfelügyelői hivatalok iskolalátogató tagjai részére Utasítás az 1935. évi VI. t.-c. 14. §-a alapján a népoktatási intézetek tanulmányi ellenőrzésével megbízott körzeti iskolafelügyelők és a kir. tanfelügyelői hivatalok iskolalátogató tagjai részére Utasítás az 1935. évi VI. t.-c. 14. §-a alapján a népoktatási intézetek tanulmányi ellenőrzésével megbízott körzeti iskolafelügyelők és a kir. tanfelügyelői hivatalok iskolalátogató tagjai részére Utasítás az 1935. évi VI. t.-c. 14. §-a alapján a népoktatási intézetek tanulmányi ellenőrzésével megbízott körzeti iskolafelügyelők és a kir. tanfelügyelői hivatalok iskolalátogató tagjai részére Utasítás az 1935. évi VI. t.-c. 14. §-a alapján a népoktatási intézetek tanulmányi ellenőrzésével megbízott körzeti iskolafelügyelők és a kir. tanfelügyelői hivatalok iskolalátogató tagjai részére

A gerinc vászonnal pótolt. A borító kissé kopott, foltos. A lapélek enyhén foltosak. A címlapon tulajdonosi pecsétnyom látható.

Állapot:
2.980 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba