Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.164

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

100% (dedikált példány)

1927-1928/Irodalmi és művészeti kultúrszemle

Előszó

„Hazai irodalmunkban kétségtelenül a 100% volt az első - írja Szabolcsi Miklós a Kommunisták Magyarországi Pártja által irányított politikai s egyúttal kulturális folyóirat, amely Magyarországon... Tovább

Előszó

„Hazai irodalmunkban kétségtelenül a 100% volt az első - írja Szabolcsi Miklós a Kommunisták Magyarországi Pártja által irányított politikai s egyúttal kulturális folyóirat, amely Magyarországon hosszabb ideig állt fenn és tábort tudott maga köré tömöríteni." Irodalomtörténeti, kulturális, illetve politikai jelentősége már csupán ezért is figyelemre méltó. De nem hagyható figyelmen kívül az a körülmény sem, hogy az 1927-ben indult új irodalmi-kulturális értékeket rejtő folyóirat milyen fontos szerepet játszott a munkásság és az értelmiség szocialista tudatának formálásában, s egyben a magyar irodalmi élet alakításában. Fennállásának három esztendejében eszmei, kulturális szervezőmunkát végzett a magyar munkásmozgalomban - a lap terjesztői, kórusai, kezdeményezései révén. Sikerült a folyóirat köré gyűjtenie azokat a fiatal írókat, akik közel álltak az illegális KMP politikájához, s írásaikkal színvonalasan bemutatni az ellenforradalmi rendszert, a magyar valóságot. Egyben sikerült olyan irodalmi, művészeti irányzatokkal, művekkel megismertetni a magyar olvasókat, amelyek addig nem juthattak el hozzájuk. Jelen kötetünk a 100% hat évtizeddel ezelőtti indulásáról kíván megemlékezni azzal, hogy a folyóirat cikkeinek, tanulmányainak, irodalmi alkotásainak ismételt közreadásával lehetőséget ad a mai olvasónak is az 1920-as évek végi Magyarország megismeréséhez. A KIADÓ Vissza

Tartalom

Tamás Aladár: Újvalóság - régi irodalom 1
Bartholomeo Vanzetti: Szabadság 4
I. Bábel: Igy teszik ezt Odesszában 5
Vajda Sándor: A Titikaka tó balladája 12
Molnár Farkas: Egy higiénikus villa alaprajzai és oldalnézetei ... 13
Kardos Dezső dr.: Az angol sajtóról 14
Kádár Béla: (kép cím nélkül) 17
Tamás Aladár: hiába mondom meg nevem 18
Szelényi István: Szonáta szóló-hegedűre 19
Németh Lajos: Az ifjúság misztikuma 20
Molnár József: Egy legyilkolt 23
Nemes László: Käthe Kollwitz művészete 23
Gáspár Endre: Hispano-Amerika költészete 26
Xavier Abril: Kecsua 26
Maples Arce: Az „Urbe" című ciklusból 27
Guillermo Mercado: Költemény XIV 28
Jüan M. Merino Vigil: A fogadó 28
Gergely Sándor: Kőrös Andor: Forgószél 29
Vajda Sándor: Két kisértet kézfogása egy sir felett 30
Németh Lajos: Négy egyetem - egymillió analfabéta 33
Egy kuli dala 35
Gergely Sándor: Regényrészlet 36
Forbáth Imre: A tébolydák dalaiból 38
Tamás Aladár: Szavalókórusokról 39
Részlet Bruno Schönlank: A szétszakadt ember című mozgás- és szavaló-kórusából 41
Nagy Lajos: Nincs l'art pour l'art 42
Dal Belga-Kongóból. A fehérember 44
Barna Károly: Zaglul pasa 45
Uitz Béla: Ludditák 47
Pápa József: Decemberi ének 50
Vajda Sándor: Orosz filmművészet 51
Molnár Farkas: Szabad építészet 53
Molnár Farkas: Villasor 2740 54
Nemes László: A német színpad a világnézetek harcában 56
Erg Ágoston: Apostolok kongresszusa 60
k. a.: Az óceánrepülések 60
n. i.: Baumgarten 61
Molnár József : Philippe Soupault: Le coeur d'or 62
Gergely Sándor: „Soha ilyen tavaszt" 62
Harry Domela, a szélhámos szatirikus 63
t. a.: Fodor József: Lihegő erdők 54
Németh Lajos: Kornfeld Móric báró cikkéről 65
Tamás Aladár: Csodálatos nap 69
Szelényi István: Beszédművészet 70
Nagy Lajos: Napirend 71
Kinaiak harci dala 74
Blum Oszkár: Meyerhold 75
Gergely Sándor: „Az irodalom válsága" 79
Nemes László: George Grosz 81
Erg Ágoston: Hogy a vasmezőkre értünk - Az éhség könyvéből . . 85
Vajda Sándor: Az új pedagógiai kísérletek csődje Németországban . 86
Marcel Sauvage: A mozgás tagadása 88
Barna Károly: Sport, mint tömegmozgalom 89
Reiter László: Színpadi konstrukció 91
Erg Ágoston: Chesterton 81 Co 92
n. I.: A votjákokról 92
A világ mechanikus motorereje 94
Fábry Zoltán: Hans Siemsen: Tiltott szerelem 94
K. L.: Upton Sinclair: Prásident der USA 95
Az ébredő Kína 95
Gergely Sándor: Pálfyné Gulácsi Irén: Förgeteg 96
Fáy Árpád: „Nyugattól" a „Nyugatig" 97
Sergej Jessenin: Az idők beteljesedése 101
Barta Sándor: Jegy a menyországba 102
Ember Ervin: Nagy családfa 106
Németh Lajos: A nagy múlt - a kis jelen tükrében 107
Ernst Toller: Ébresztő 110
Schönberger Mór dr.: Tömegbetegség: tömeggyógyszer 111
Vajda Sándor: Évfordulóra 114
Kardos Dezső dr.: Az amerikai sajtóról 115
Tamás Aladár: Egy orosz regény 120
Herz György: Éneklő cseppekben lecsurog az ég 123
M.: Az igazi Amerika 124
Szende István: „Tanner John házassága" a csepeli
munkásotthonban 124
Erg Ágoston: Szibériai garnizon 125
Karlheinz Tiedt: Új szekszuáletika 126
Erwin Piskator: Korunk színháza 127
a. b.: Henri Barbusse: Jézus 127
Szende István: Gergely Sándor: Hidat vernek 128
Németh Lajos: Centralizáció, decentralizáció és romantika 129
Erg Ágoston: Az elmebeteg bolygó 133
Tamás Aladár: Különös hajnali menetek 134
Eduárd Fuchs: Honoré Daumier 135
Vszevolod Ivanov: Részlet a „Tarka szellők" c. regényből 139
Rédei Géza: Gép-rit-mus-ban 144
Nagy Lajos: Szószék-e a színház vagy brettli? 145
(Gergely) Palasovsky Ödön 147
Kelemen László: Hatvany-Ady levélváltás 148
János Lajos: Jegyzetek az új orosz irodalom fejlődéséhez 151
Gergely Sándor: A parasztkérdéshez 157
Schönstein Sándor dr.: A spiritizmus társadalmi jelentősége . . . 159
Nemes László: Német színházi bemutatók 161
Vajda Sándor: Parasztregények I.: Gergely Sándor: Hidat vernek . . 164
Fáy Árpád: Sárközy György: Váltott lélekkel 167
t. a.: Ember Ervin: Tömegek az új vashidakon 167
Gereblyés László: Upton Sinclair: 100% 168
A Munkás kultúrszövetség alakulásához 169
Johannes R. Becher: Vihar Sangháj fölött 172
Elkán László: A mese és a munkásgyerek
Nikoláj Ognyev: Részlet: „Kostja Rjabcav naplójá"-ból 175
Barna Károly: India 179
Palasovsky Ödön: A boszorkánymester 181
Vajda Sándor: Parasztregények II.: Kodolányi János 183
Antal Béla: A mai orosz építészet . . . 187
Kelemen László: Egy halott könyve
Erg Ágoston: Itt ülünk Európa különböző kávéházaiban 192
Gereblyés László: A földmunkás kongresszuson
Tamás Aladár: Egy könyv az orosz ifjúságról . . 197
Szende István: Erkölcs és társadalom 201
n. I.: Proletár szabadgondolkodók lll-ik kongresszusa 204
a. a.: „Omar kalifa esztétikája" 205
Erg Ágoston: Az új olasz színpad 206
Ember Ervin: Johannes R. Becher: Die hunglige Stadt 207
Gergely Sándor: Maxim Gorkij: Az emberek közt 207
Fábry Zoltán: Pont a líra után 208
Németh Lajos: Kultura és politika 209
Gereblyés László: Szabad ég alatt
Tamás Aladár: Cipruslombok helyett - egy sírhalom 214
Palasovsky Ödön: Holnap megérkezik a déloszi hajó
Nemes László: Svejk
Kelemen László: Maxim Gorkij
Gergely Sándor: Két cikk-cakk este
-s: Csoportkiállítás a Nemzeti Szalonban - Boromisza Tibor képei 228
M.: A sajtó és a diákkérdés 229
Vajda Sándor: Kassák Lajos önéletrajza 231
Molnár József: Koldus halála 234
Szöllós Henrik dr.: A prostitúció 235
Magnus Hirschfeld dr.: A nemi kérdés megoldása az új
Oroszországban 237
Tamás Aladár: Szun-jat-szen 239
Barna Károly: Parasztregények III.: Móricz Zsigmond 243
Révi Dezső: Ibsen Henrik 245
Fábry Zoltán: „A dráma válsága" 247
Keleti Pál: Kultúra és politika 249
Németh Lajos: Kultúrbegubózás vagy harcos kultúrmozgalom . . 251
Ember Ervin: Beteg ház 256
Hasek Jaroslav: A halálraítélt megmentése 257
Tamás Aladár: A kínai forradalom 259
Schönstein Sándor dr.: Az egyke problémái 262
Molnár Farkas: Egyes lakóház 265
Molnár Farkas: Könyv a stuttgarti lakáskiállításról 265
Nemes László: Színházi bemutatók Berlinben 266
Hianszán: Rubintos rizs pereg 268
Kardos Dezső dr.: A német könyvről és könyvszövetségről 269
Kelemen László: Heinrich Zille 70 éves 272
Le Corbusier Saugnier: A szamarak útja és az emberek útja . . . 273
Erg Ágoston: 2400 kalória 275
Barna Károly: Mexikó 277
Haraszti Sándor: Vajdasági magyar irodalom 281
k. o.: Déry Tibor: Énekelnek és meghalnak 283
M. T.: Vita az új líráról a kereskedelmi csarnokban 284
I. k.: Közművelődési munkások kongresszusa 285
Eperjesi János: Magyar film 285
a. a.: Kari Anton Prinz Rohan: Moskau 286
Molnár Farkas: A szem világa 287
b. b.: Alfréd Kerr 288
Kari Frantzl: A proletár szabadgondolkodó-mozgalom és jövője Magyarországon 289
150 évvel ezelőtt halt meg Voltaire. Victor Hugó beszéde 292
Vajda Sándor: Ó, költő 294
Németh Lajos: Kultúra és politika II 295
Az újévi sárkány 300
Tamás Aladár: Osztályharcos munkásoktatás 301
Gergely Sándor: Megjegyzések egy munkás dalosünnepséghez . . 305
Gereblyés László: MTE ünnepség a BEAC-pályán 308
Josef Luitpold Stern: A munkáskultúrmunka racionalizálása . . . 310
Barna Károly: Egyiptom 313
Nemes László: Foszgén 316
Vajda Sándor: Ady mint programm . 321
Fábry Zoltán: Cella levelek 325
Gereblyés László: Munkáskirándulás 326
Tövis Péter: Gyomai Imre: Az új kenyér 327
Theodor Hartwig: Osztályharc az emberért 329
v. s.: Útban Nagyatád felé? 330
Barta Sándor: Az utolsó álmodozó 331
Josef Luitpold Stern: Vagy talán? 337
Frank György: Munkásturisztika 338
Végh Péter: A munkássport 340
Nemes László: Egy lépés balra 343
Arthur Holitscher: A kuli 347
Schönstein Sándor dr.: Upton Sinclair: Mammonart 348
Gereblyés László: Gonosz takarók 351
Németh Lajos: Plechanow halálának 10-ik évfordulóján 353
Vajda Sándor: A német ifjúmunkásmozgalom 357
0. Jenssen: A Csendesóceántól a világpolitikai óceánig 359
Newyork 361
Kassák Lajos: Napok a mi napjaink 362
Fábry Zoltán: Szlovenszkói magyar irodalom 363
Gergely Sándor: llja Grusdew: Maxim Gorkij élete 367
Molnár Farkas: Tárgytalan világ 368

Témakörök

Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem