Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

963.190

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

101 ötlet innovatív tanároknak

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Van otthon egy könyvünk, amely sok-sok játékötletet tartalmaz. Időnként - amikor gyurmázások és legózások után szeretnénk valami újat játszani - felcsapjuk, találomra kiválasztunk belőle 1-1... Tovább

Előszó

Van otthon egy könyvünk, amely sok-sok játékötletet tartalmaz. Időnként - amikor gyurmázások és legózások után szeretnénk valami újat játszani - felcsapjuk, találomra kiválasztunk belőle 1-1 feladatot (pl. színvadászat: egy hátizsákba gyűjtsünk piros tárgyakat), amit aztán gyermekeinkkel eljátszunk.

Ez a könyv adta az ötletet a "101 ötlet innovatív tanároknak" című segédlet elkészítéséhez. Célom az volt, hogy tanár barátaim segítségével egy olyan ötlettárat állítsunk össze, mely rövid, könnyen megvalósítható feladatokat tartalmaz a tanítás - tanulás folyamatának színesítéséhez. Vissza

Fülszöveg

A pedagógusok korszerű, konstruktív gondolkodása és hozzáállása szükséges ahhoz, hogy újabb és újabb módszereket alkalmazzanak tanításuk során. Ehhez nyújtanak segítséget a modern IT eszközök és számítástechnikai programok.

Ötletek a feladatgyűjteményből: tengerek élővilága, napfogyatkozás, Ufflzi képtár, sajtóműfajok, aknakereső logikája, láncreakció, történet totemekben, molekulamodellek. Ezek a témák csodálatos fotókkal, videókkal, érdekes diasorokkal, szimulációs programokkal szemléltethetők.

A gyerekek dolga, hogy fényképezzenek, adatokat gyűjtsenek az internetről, és ízléses formában bemutatót vagy weblapot készítsenek belőle. Méréseket végezhetnek, amelynek eredményeit táblázatban rögzítik, majd diagramokon szemléltetik a változásokat.

Minden pedagógusnak ajánlom, hogy bátran alkalmazza a korszerű eszközöket és programokat tanítása során.


Nagyon hasznos ötletek, melyek színesebbé, látványosabbá és könnyen érthetővé teszik a legszárazabb anyagrészt is!... Tovább

Fülszöveg

A pedagógusok korszerű, konstruktív gondolkodása és hozzáállása szükséges ahhoz, hogy újabb és újabb módszereket alkalmazzanak tanításuk során. Ehhez nyújtanak segítséget a modern IT eszközök és számítástechnikai programok.

Ötletek a feladatgyűjteményből: tengerek élővilága, napfogyatkozás, Ufflzi képtár, sajtóműfajok, aknakereső logikája, láncreakció, történet totemekben, molekulamodellek. Ezek a témák csodálatos fotókkal, videókkal, érdekes diasorokkal, szimulációs programokkal szemléltethetők.

A gyerekek dolga, hogy fényképezzenek, adatokat gyűjtsenek az internetről, és ízléses formában bemutatót vagy weblapot készítsenek belőle. Méréseket végezhetnek, amelynek eredményeit táblázatban rögzítik, majd diagramokon szemléltetik a változásokat.

Minden pedagógusnak ajánlom, hogy bátran alkalmazza a korszerű eszközöket és programokat tanítása során.


Nagyon hasznos ötletek, melyek színesebbé, látványosabbá és könnyen érthetővé teszik a legszárazabb anyagrészt is!

Különösen előnyösnek tartom, hogy prezentációk elkészítésébe diákokat is be lehet vonni, ami még közelebb hozhatja hozzájuk a tananyagot. Vissza

Tartalom

Bevezető 5
I. Hatékony tanulásszervezési módok 5
1. Hagyományos tanulásszervezés 5
1.1. Frontális osztálymunka 5
1.2. Önálló munka 5
2. Hatékony tanulásszervezési módok - A „konstruktivista pedagógia" 5
2.1. Tanórai differenciálás 6
2.1.1. A meglévő tanulói különbségek forrásai 6
2.1.2. A differenciált tanulásszervezés alapjai 6
2.1.3. A differenciált tanulásszervezés szintjei 6
2.1.4. A differenciálás alapelvei 7
2.2. Tanítási-tanulási munkaformák 8
2.2.1. Csoportmunka 8
2.2.2. A páros munka 9
2.2.3. Az egyénre szabott (individualizált) munkaforma 10
2.2.4. Differenciált tananyag-feldolgozás feladatlapos rendszerben 10
2.2.5. Foglalkoztató feladatok készítése 10
2.3. A konstruktív oktatási mód lépései 11
2.3.1. Ajánlott óratípusok 11
2.3.2. Alkalmazására szánt feladattípusok 12
2.4. A kooperációra - együttműködésre épülő tanulásszervezési módok 12
2.4.1. Problémaalapú tanulás 12
2.4.2. Kooperatív vita 13
2.4.3. Drámamódszer a tanításban 13
2.4.4. Kagan-féle kooperatív tanulás 14
2.4.5. Pedagógiai projekt 17
3. Hagyományos és a konstruktivista pedagógia összehasonlítása 18
3.1. Személyi feltételek 18
3.1.1. A tanár szemszögéből 18
3.1.2. A diákok szemszögéből 20
4. Az ellenőrzés, értékelés kérdése 22
II. Feladatok 23
1. Földrajz 23
1.1. Éjszakai felvétel a csillagos égről (a forgás bizonyítása) 23
1.2. Vízfolyás (folyó, patak) vízjárásának bemutatása fényképek segítségével 23
1.3. A léghőmérséklet napi járásának mérése, grafikonos megjelenítése 24
1.4. Prezentáció készítése egy nyári utazás során érintett országról, tájegységről, 24
bejárt útvonal látnivalóiról saját felvételek segítségével
1.5. Honlap készítése a szűkebb környezet földrajzi bemutatására 24
1.6. Tabló/faliújság készítése a vulkanizmusról 25
1.7. Adatok gyűjtése az utóbbi pár évtized legpusztítóbb földrengéseiről 25
1.8. A léghőmérséklet vertikális változásainak bemutatása számítási feladattal 25
grafikus megjelenítés segítségével
1.9. Lapozható havi bontású éves naptár készítése az osztálykirándulás látnivalóiról
készült fényképek felhasználásával 26
1.10. Térkép készítése az iskola környezetéről 26
1.11. Webkamera és kivetítő segítségével kőzetek bemutatása 26
1.12. Térképkészítés 27
1.13. Felülnézetből 27
1.14. Virtuális állatkerti séta 27
1.15. Az én állatkertem 27
1.16. Kártya 28
1.17. Napfogyatkozás 28
1.18. Hova menjünk nyaralni 28
1.19. Ismertetőfüzet 28
1.20. Vízállások 29
1.21. Légkör 29
1.22. Lakóhely 29
1.23. Földtörténeti korok 29
1.24. Országismertető 30
1.25. Kőzetkatalógus 30
1.26. Hőmérsékleti album 30
1.27. Napsütötte órák 30
2. Biológia 31
2.1. A csírázás fázisainak bemutatása képsorozattal 31
2.2. Szűkebb környezetünk növényfajainak bemutatása fényképek segítségével 31
2.3. Pulzusszám alakulása a terhelés mértékétől függően, grafikonok készítése 32
2.4. Madárhangok gyűjtése 32
2.5. Táplálékláncok/táplálékhálózatok grafikus elkészítése 32
2.6. Híres tudós munkásságának bemutatása házi dolgozatban 33
2.7. Növénytakaró 33
2.8. Növénymorfológiai vetélkedő készítése képek segítségével 3 3
2.9. Rövid film készítése egy biológiai kísérlet elvégzéséről 34
2.10. Friss ismeretanyag gyűjtése az ember törzsfejlődéséről 34
2.11. A biológia /természetismeret füzetre címke tervezése 34
2.12. A mendeli öröklődés 34
2.13. Állatok- és növények evolúciós fejlődése 35
2.14. Tengerek élővilága 35
3. Irodalom 36
3.1. Kötelező olvasmány 36
3.2. Házidolgozat 36
3.3. Irodalmi utazás 36
3.4. Édes Anna 37
3.5. Az Uffizi képtár 37
3.6. A reneszánsz és barokk szemlélet összehasonlítása 37
3.7. Irodalmi vetélkedő 37
3.8. Művészi ábrázolások 38
3.9. József Attila élete 38
3.10. Lábjegyzet készítése a Toldihoz 38
3.11. Motívum-kutatás 39
4. Magyar nyelvtan 39
4.1. A j és ly betűket tartalmazó szavak helyesírásának gyakorlása 39
4.2. Hiányos szavak kiegészítésének gyakorlása 39
4.3. Névmások 40
4.4. Sajtóműfajok 40
4.5. Napilap 40
5. Matematika 41
5.1. Aknakereső a matematikai logika és kombinatorika oktatásához 41
5.2. Szöveges feladat megoldása grafikusan, táblázatkezelőben (járművek
találkozása...) 41
5.3. Rajzolóval „szerkesztés" 42
5.4. Függvény-transzformáció animációval 42
5.5. Algebrai kifejezések értelmezése - egyenletszerkesztő 42
5.6. Szögfüggvények tanulmányozása számítógéppel 43
5.7. Lottó 43
5.8. Geometria tételek bizonyítása prezentációban 44
5.9. Képletek általános használata (derékszögű háromszög adatainak kiszámítása) 44
5.10. Iskolai büféhez költségvetés készítése 44
5.11. A valószínűségszámítás - átlag, szórás és eloszlás vizsgálata a vél() függvény
segítségével 45
5.12. Teljes indukció vizsgálata - rekurzív és explicit képletek összehasonlítása 45
5.13. Prímszám 45
5.14. Alapműveletek 45
5.15. Függvények ábrázolása 46
5.16. Függvények transzformációja 46
5.17. Részletszámítás 46
5.18. Minilottó készítése 47
5.19. Webmatek 47
5.20. Euklidész, Bolyai és a tér 48
5.21. Függvény analízis 48
6. Fizika 49
6.1. A domború lencse bemutatása 49
6.2. Fénytörés lencsén, fényvisszaverődés tükrön 50
6.3. Az út-időfeladat 50
6.4. Mérési eredmény kiértékelése (pl. gravitációs gyorsulás mérése ejtőgéppel) 50
6.5. Egyenletes gyorsulás ábrázolása egyenletes mozgásokkal közelítve 51
6.6. A hullámmozgás dinamikája 51
6.7. Lissajouse-görbe 51
6.8. Kapcsolási rajzok bemutatása 52
6.9. Összetett kapcsolás elemzése 53
6.10. Valós áramkör sematizált rajzának elkészítése rajzolóban (a madzagok mindig másképp mennek) 54
6.11. Ital - Kalorimetriai feladatok általános megoldása 54
6.12. Víz hőmérsékletének mérése különböző edényekben, fedve vagy szabadon,
különböző tűzhelyeken 54
6.13. A Radioaktivitás alapjai 54
6.14. A Radioaktivitás feldolgozása 55
6.15. Radioaktív bomlási sorok tanítása 55
6.16. Láncreakció tanítása 56
6.17. Exponenciális bomlástörvény tanítása 57
6.18. Egyenletes körmozgás centripetális gyorsulás tanítása 57
6.19. Rezonancia (kényszerrezgés) tanítása 101 ötlet innovatív tanároknak 59
6.20. Egyenletesen változó mozgás tanítása 59
6.21. Fonálinga tanítása 59
6.22. Brown mozgás tanítása 60
6.23. A láncreakció gyakorlati felhasználásának tanítása 61
6.24. Összefoglalás- Megmaradási törvények 62
6.25. Energiaforrások 62
6.26. Newton gravitációs törvénye és a bolygómozgás 63
7. Történelem 64
7.1. Milyen problémákkal küzdött a korabeli Európa? 64
7.2. Névjegykártyák a történelem nagy alakjainak 64
7.3. Történet totemekben 64
7.4. Napilapstílusú történelmi újság szerkesztése 64
8. Idegen nyelv 65
8.1. Les curiosités de Paris 65
8.2. Vocabulaire de la cuisine 66
8.3. Szószedet 66
9. Kémia 67
9.1. Vegyes feladatok 67
9.2. Élelmiszeradalékok 67
9.3. Molekulamodellek 68
9.4. Játék 68
9.5. Periódusos rendszer fejből 68
10. Mozgóképkultúra és médiaismeret 68
10.1. Videó nyílt napokra 68
10.2. Filmkészítés 69
10.3. Diavetítés 69
10.4. Gyurmafilm 69
11. Informatika 70
11.1. Tipikus hibák a honlapszerkesztésben 70
11.2. Törpe víziló 70
12. Technika 71
12.1. Belsőégésű motorok 71
12.2. Robbanó motorok 71
12.3. Papírmodellek 71
12.4. Gőzgép 71
12.5. Találmányok 71
13. Ének, zene 72
13.1. Kották a neten 72
13.2. Hangstúdió a PC-n 72
Tartalomjegyzék 73
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem