1.038.091

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

"150 kötet a Gyorsuló idő sorozatból (nem teljes sorozat)"

153 különböző mű 150 kötetben

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Magvető Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 30.234 oldal
Sorozatcím: Gyorsuló idő
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 18 cm x 10 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nem teljes sorozat. Néhány kötet fekete-fehér illusztrációt tartalmaz. További kapcsolódó személyek a kötetekben. A művek felsorolása a tartalomjegyzékben olvasható.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

A 2x2 józansága (Emlékezések Radnóti Miklósról) (1975)
A gyengéd óriás (Emlékezések Gelléri Andor Endrére) (1977)
A. Sztrigaljev: Tatlin III. Internacionálé emlékmű tervéről (1976)
Ádám György: A megismerés csapdái (1987)
Ádám György: Az orvosi hálapénz Magyarországon (1986)
Ágh Attila: Globális kihívás (1987)
András László: Alapos gyanú (1977)
Antal László: A jelentés világa (1978)
Antal László: A tartalomelemzés alapjai (1976)
Antal László: Egy új magyar nyelvtan felé (1977)
Avar János: A Kissinger-korszak (1980)
Bakos István: Éhe kenyérnek… (1976)
Bánlaky Pál-Varga Csaba: Azon túl ott a tág világ (1979)
Bárdos Jenő: Nyelvtanítás: múlt és jelen (1988)
Beke Kata: …mert az ember kétnemű (1984)
Beke Kata: Jelentés a kontraszelekcióról (1988)
Benedek István: Rousseau (1978)
Benedek István: Varázslás és orvoslás az azték, maya és inka birodalomban (1976)
Berend T. Iván: Napjaink- a történelemben (1980)
Berend T. Iván: Öt előadás gazdaságról és oktatásról (1978)
Bojtár Endre: "Az ember feljő" (1986)
Bóka László: József Attila (esszé és vallomás) (1975)
Bokor Ágnes: Szegénység a mai Magyarországon (1987)
Bökönyi Sándor: "Vadakat terelő juhász…" (1978)
Brüll Mária: Pénzköltészet (1987)
Czeizel Endre: Genetika és társadalom (1977)
Csapodi Csaba: Az Anonymus-kérdés története (1978)
Csapodiné Gárdonyi Klára: Humanista kódexek nyomában (1978)
Csehi Gyula: A kritika jelentése és utóélete (1979)
Csendes László: Térképhistória (1980)
Diószegi István: Nemzet, dinasztia, külpolitika (1979)
E. Fehér Pál: A glasznoszty (1987)
Egy elmaradt vita helyett (Eczél György válaszol Jacques De Bonis (France Nouvelle) kérdéseire) (1976)
Egy remény változatai (I. Elmélet és realizáció) (1990)
Enyedi György: Falvaink sorsa (1980)
Erdélyi István-Sugár Lajos: Embert keresünk (1985)
Fekete Sándor: A nemzet prókátora (1976)
Ferge Zsuzsa: Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből (1986)
Fóti Péter: Röpirat a lakáshelyzetről (1988)
Földényi F. László: A fiatal Lukács (1980)
Fred Hoyle: Stonehenge-től a modern kozmológiáig (1978)
Fülep Lajos: Rippl-Rónai/Csontváry/Derkovits (1975)
Für Lajos: Kisebbség és tudomány (1989)
Géczy Barnabás: Lamarck és Darwin (1982)
Georges Duby: Emberek és struktúrák a középkorban (1978)
Georgina Masson: Impéria impériuma (1978)
Gerevich József: Terápiák társadalma - társadalmak terápiája (1983)
H. Tóth Imre: Konstantin-Cirill és Metód élete és működése (1981)
Hankiss Ágnes: A bizalom anatómiája (1978)
Hankiss Elemér: Diagnózisok 2. (1986)
Hankiss Elemér: Kötéltánc (1984)
Hankiss Elemér: Társadalmi csapdák/Diagnózisok (1985)
Hédervári Péter: Üstököskutatás az űrkorszakban (1983)
Hegedüs T. András-Forray R. Katalin: Az újjáépítés gyermekei-a konszolidáció gyermekei (1989)
Horányi Özséb: Jel, jelentés, információ (1975)
Horváth Béla: Czigány Dezső Ady-képei (1977)
Huszár Tibor: "Nem középiskolás fokon…" (1981)
Illyés Gyula: Anyanyelvünk (1975)
Illyés Gyula: Szellem és erőszak (1978)
Jacques Le Goff: Az értelmiség a középkorban (1979)
Jánosi György: A szórakozás történelmi funkcióváltozásai (1986)
Jánossy Ferenc: Az akkumulációs lavina megindulása (1979)
Kádár János: Internacionalizmus, nemzeti érdek (1976)
Kádár Zoltán: Sárkányok újjászületése (1978)
Kállai Gyula: A magyar népfront négy évtizedéről (1977)
Katona Imre: Bruegel és a Batthyányak (1979)
Katona Imre: Mi a különbség? (1980)
Kelle Antal: Útban a mikromechanika felé (1987)
Kereszty András: Fáraó a XX. Században (1982)
Kiss Balázs: Világgazdaság-elméletek (1984)
Kolozsvári Grandpierre Emil: Herder árnyékában (1979)
Kolozsvári Grandpierre Emil: Négy-öt magyar összehajol… (1976)
Komoróczy Géza: Sumer és magyar? (1976)
Koncepció és kritika (1985)
Koppány György: Az időjárás hosszútávú előrejelzése (1984)
Kornai János: Ellentmondások és dilemmák (1983)
Kornai János: Régi és új ellentmondások és dilemmák (1989)
Kósa László: Néphagyományunk évszázadai (1976)
Kosáry Domokos: Napóleon és Magyarország (1977)
Kovalovszky Miklós: Léda: legenda és valóság (1980)
Köpeczi Béla: II. Rákóczi Ferenc az államférfi és az író (1976)
Kristó Gyula: História és kortörténet a Képes Krónikában (1977)
Kunszabó Ferenc: Gyarapodásunk története (1983)
Kunszabó Ferenc: Itt alkotni teremteni kell (1983)
Kunt Ernő: A halál tükrében (1981)
Kutasi Kovács Lajos: A mohikánok visszatérnek (1986)
Lábos Elemér: Természetes és mesterséges értelem (1979)
Ladányi János-Csanádi Gábor: Szelekció az általános iskolában (1983)
Lánczos Kornél: Einstein évtizede 1905-1915 (1978)
Lányi András: Az írástudók áru(vá vá)lása (1988)
Lengyel György: Vállalkozók, bankárok, kereskedők (1989)
Lőrincz L. László: "…jurták között járok" (1981)
Ludassy Mária: Az ész államáig és tovább… (1979)
Lukács György: A művészet és az objektív igazság (1975)
Lukács György: Ady Endréről (1977)
Lukács György: Tolsztoj és a realizmus fejlődése (1975)
Lukács Tibor: Szervezett dilemmánk: a börtön (1987)
Magyar Beck István: Alkotás, szakértő, társadalom (1977)
Marx György: Jövőidőben (1979)
Marx György: Kimeríthetetlen anyag (1975)
Mátrai László: Alapját vesztett felépítmény (1976)
Miklós Tamás: József Attila metafizikája (1988)
Miskolczi Miklós: Hazudni boldog hitvest (1985)
Miskolczi Miklós: Színlelni boldog szeretőt (1981)
Müller Pál: Az élet története és a lemeztektonika (1979)
N. I. Konrad: A történelem értelméről (1977)
Németh G. Béla: Az egyensúly elvesztése (1978)
Osmanné Sági Judit-Erdélyi Alisza: Mi a neuropszichológia? (1982)
Paul Oskar Kristeller: Szellemi áramlatok a reneszánszban (1980)
Perjés Géza: Az országút szélére vetett ország (1975)
Pethő Bertalan: Pszichiátria és társadalmi ügy (1986)
Pető Gábor Pál: A "repülő csészealjak" rejtélye (1983)
Pomogáts Béla: Jelenidő az erdélyi magyar irodalomban (1987)
Pusztay János: Az "ugor-török háború" után (1977)
Rásonyi László: Hidak a Dunán (1981)
Róbert László: Libanoni Tisztelendők (1981)
Sárközy Tamás: Egy gazdasági szervezeti reform sodrában (1986)
Semlyén István: Modern mítoszok (1979)
Somlyó György: "Modernnek kell lenni mindenestül" (1978)
Suki Béla: Hegel filozófiai rendszerének alapkérdései (1981)
Szabó Árpád: A görög matematika kibontakozása (1978)
Szabó Árpád: Periklész kora (1977)
Szalay Károly: Mai magyar filmvígjáték (1978)
Szamuely László: A jóléti állam ma (1985)
Szamuely László: Ipari demokrácia Nyugat-Európában? (1980)
Száraz György: A kém meg a vadkan (1985)
Száraz György: Egy előítélet nyomában (1976)
Száraz György: Egy furcsa könyvről (1983)
Száraz György: Erdély múltjáról, jelenidőben (1988)
Szegedy-Maszák Mihály: Kubla kán és Pickwick úr (1982)
Szent-György Albert: Az anyag élő állapota (1983)
Szent-Györgyi Albert: Az élet jellege (1975)
Szerdahelyi Szabolcs: Szex-tusa (1985)
Szigethy Gábor: A machiavellizmus (1977)
Sziklai László: Lukács és a fasizmus kora (1985)
Tallián Tibor: Cantata profana - az átmenet mítosza (1983)
Terst István: A nyelvész szóra bírja a nyelvet (1976)
Todero Frigyes: Spanyolország 1939-1975 (1976)
Trogmayer Ottó-Zombori István: Szer monostorától Ópusztaszerig (1980)
Ungvári Tamás: Avantgarde vagy realizmus? (1979)
Valkai Zsuzsa: Miért isznak a nők? (1986)
Vámos Tibor: Hazánk és a műszaki haladás (1984)
Varga Dávid: Az ország peremén (1982)
Varga Károly: Ördögi kör (1985)
Varga László: Pató Pálok vagy sztahanovisták? (1984)
Vásárhelyi Miklós: Közjáték Algírban (1976)
Veres Péter: Gondviselő társadalom (1979)
Vidra Szabó Ferenc: Szakmát kap a gyerek (1984)
Vitányi Iván: Az "Európa-paradigma" (1986)
Zelkó Zoltán: A kősivatag titka (1982)
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
"150 kötet a Gyorsuló idő sorozatból (nem teljes sorozat)" "150 kötet a Gyorsuló idő sorozatból (nem teljes sorozat)" "150 kötet a Gyorsuló idő sorozatból (nem teljes sorozat)" "150 kötet a Gyorsuló idő sorozatból (nem teljes sorozat)" "150 kötet a Gyorsuló idő sorozatból (nem teljes sorozat)" "150 kötet a Gyorsuló idő sorozatból (nem teljes sorozat)" "150 kötet a Gyorsuló idő sorozatból (nem teljes sorozat)" "150 kötet a Gyorsuló idő sorozatból (nem teljes sorozat)" "150 kötet a Gyorsuló idő sorozatból (nem teljes sorozat)" "150 kötet a Gyorsuló idő sorozatból (nem teljes sorozat)" "150 kötet a Gyorsuló idő sorozatból (nem teljes sorozat)" "150 kötet a Gyorsuló idő sorozatból (nem teljes sorozat)" "150 kötet a Gyorsuló idő sorozatból (nem teljes sorozat)" "150 kötet a Gyorsuló idő sorozatból (nem teljes sorozat)" "150 kötet a Gyorsuló idő sorozatból (nem teljes sorozat)" "150 kötet a Gyorsuló idő sorozatból (nem teljes sorozat)" "150 kötet a Gyorsuló idő sorozatból (nem teljes sorozat)" "150 kötet a Gyorsuló idő sorozatból (nem teljes sorozat)" "150 kötet a Gyorsuló idő sorozatból (nem teljes sorozat)" "150 kötet a Gyorsuló idő sorozatból (nem teljes sorozat)" "150 kötet a Gyorsuló idő sorozatból (nem teljes sorozat)" "150 kötet a Gyorsuló idő sorozatból (nem teljes sorozat)" "150 kötet a Gyorsuló idő sorozatból (nem teljes sorozat)" "150 kötet a Gyorsuló idő sorozatból (nem teljes sorozat)" "150 kötet a Gyorsuló idő sorozatból (nem teljes sorozat)" "150 kötet a Gyorsuló idő sorozatból (nem teljes sorozat)" "150 kötet a Gyorsuló idő sorozatból (nem teljes sorozat)" "150 kötet a Gyorsuló idő sorozatból (nem teljes sorozat)" "150 kötet a Gyorsuló idő sorozatból (nem teljes sorozat)" "150 kötet a Gyorsuló idő sorozatból (nem teljes sorozat)" "150 kötet a Gyorsuló idő sorozatból (nem teljes sorozat)" "150 kötet a Gyorsuló idő sorozatból (nem teljes sorozat)" "150 kötet a Gyorsuló idő sorozatból (nem teljes sorozat)"

Néhány kötet gerince sérült, a borítók kissé elszíneződtek, töredezettek. 3 kötet borítójának védőfóliája felvált, 4 köteté felhólyagosodott. Több lapél és lap nedvességtől foltos. Néhány lap enyhén elszíneződött, 1 kötet több oldalán színes sorkiemelés látható. 4 kötet könyvtári könyv volt, 1 kötet gerincén ragasztott címke található. Egy kötet címlapján tulajdonosi bejegyzés, 5 kötet borítójának belső oldalán ex-libris címke látható.

Állapot:
45.000 ,-Ft
225 pont kapható
Kosárba
konyv