1.039.367

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

1840dik évi országgyülésen alkotott törvényczikkelyek

Articuli Comitiorum anni 1840.

Kiadó:
Kiadás helye: Pozsony
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 242 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar   Latin  
Méret: 42 cm x 25 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nyomtatták Weber, Wigand és Belnay örökösei Pozsonyban.

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Miután ausztriai örökös Császár és magyarországi apostoli Király, felséges Vdik Ferdinánd a' törvénynek megtartása, és a' hív Magyar nemzet iránt viseltető atyai indulatából a' végett, hogy... Tovább

Előszó

Miután ausztriai örökös Császár és magyarországi apostoli Király, felséges Vdik Ferdinánd a' törvénynek megtartása, és a' hív Magyar nemzet iránt viseltető atyai indulatából a' végett, hogy azokról, miket Tőle királyi tiszte, 's a' közboldogságnak bővebb gyarapítása kiván, valamint azokról is, mikről az 1830dik évi VIIdik t. czik. által állított, és szolgálatbeli tiz éveiknek, elteltükkel a' nekik adott közszó szentül megtartása következtében mulhatatlanul elbocsátandó katonák, 's a' magyar ezredeknek olly' állapotbani fentartásuk tárgyában, melly a' közbátorságnak, ön hadi jeles erejüknek és a' nemzet dicsőségének megfelelhessen, rendelkezni kelleték, tanácskozások és végzetek történjenek, az 1839dik évi Junius hónap 2dik napjára esett Pünkösd utáni 2dik vasárnapra Pozsony sz. kir. városában az Ország és ahoz csatolt Részek Karait és Rendeit országgyülésre egybehívta, 's azt ön felséges személyében kinyitotta és vezérlette; miután továbbá az országosan egybegyülekezett Rendek a' katonaujonczokban tette ajánlatokon kivül, főkép az Ország lakosai hitelét 's ebből következő jólétét érdeklő, ugy szinte némelly olly tárgyak felett is tanácskoztak, mellyek a' nemzet kivánságára és a' haza közjavára nézve halasztást nem szenvedhetnek, - tanácskozásaik berekesztésével az általuk alkotott törvényczikkelyeket olly biztos reménnyel, hogy a' törvény világos rendeletének betöltésével, Ő Felsége a' közboldogság gyarapítását tárgyazó törvények további alkotása végett az országgyülést a' törvényben kijelelt határidő alatt, sőt, ha az Ország java és szüksége ugy kivánná, hamarabb is összehívni fogja, Ő Felségének alázatosan eleibe terjesztették, esedezvén, hogy azokat elfogadni, királyi hatalmával jóváhagyni, 's mind Maga megtartani, mind pedig mások által is sértetlenül megtartatni méltóztassék. Vissza
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
1840dik évi országgyülésen alkotott törvényczikkelyek 1840dik évi országgyülésen alkotott törvényczikkelyek 1840dik évi országgyülésen alkotott törvényczikkelyek 1840dik évi országgyülésen alkotott törvényczikkelyek 1840dik évi országgyülésen alkotott törvényczikkelyek 1840dik évi országgyülésen alkotott törvényczikkelyek 1840dik évi országgyülésen alkotott törvényczikkelyek 1840dik évi országgyülésen alkotott törvényczikkelyek 1840dik évi országgyülésen alkotott törvényczikkelyek

A borító élei és sarkai kopottak, néhány lap enyhén foltos.

Állapot:
90.000 ,-Ft
450 pont kapható
Kosárba
konyv