Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.640

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

1873-ik évi országgyülési törvény-czikkek


Kiadó: Ráth Mór
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 581 oldal
Sorozatcím: Országgyülési törvény-czikkek
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 14 cm x 11 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nyomatta Wigand F. K. nyomdája Pozsonyban. A "Törvényczikk a Németországgal 1872. évi május 7-én kötött postaszerződésről" német nyelven is megtalálható a könyvben.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

I. A Németországgal 1872. évi máj. 7-én kötött postaszerződésről. 1
II. A kiszolgált altisztek alkalmazásáról 118
III. Ó csász. és ap. kir. Felsége legmagasabb udvartartási költségeinek
felemeléséről 129
IV. A Belgiummal 1853. évi jul. 16-án a közönséges bűntettesek kölcsönös kiadatása iránt kelt államszerződés, valamint az ennek alapján 1857. évi márcz. 18-án kelt első pótegyezmény kiegészitéseül 1872. évi decz. 13-án kelt második pótegyezm. tárgyában 130
V. Az 1873-ik évi első negyedében viselendő közterhekről és fedezendő államkiadásokról szóló 1872-ik évi XXXI. t. cz. hatályának 1873. évi ápr. 30. napjáig kiterjesztése iránt 135
VI. A házadóról szóló 1868. XXII. t. cz. hatályának meghosszabbításáról és némely rendeletének módosításáról 136
VII. A jövedelem-adóról szóló 1868. évi XXVI. törv.-czikk hatályának meg
hosszabbításáról és némely rendeletének módositásáról 138
VIII. A személyes kereseti adóról szóló 1868. évi XXIV. és XXXIV. t. cz. hatályának meghosszabbításáról és az ez adóra nézve gyakorlatban lévő szabályok némely rendeletének módositásáról 144
IX. A bélyeg és illetékek, valamint a dijak iránt fennálló szabályok és az 1868. XXIII. t. cz. hatályának meghosszabbításáról és azon szabályok némely rendeletének módosításáról 152
X. Az ország sz. koronája egyik őrének megválasztásáról 163
XI. Baja és Hódmező-Vásárhely városoknak törvényhatósági joggal való felruházásáról 164
XII. A megyék, kerületek, vidékek és székek közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásainak ideiglenes fedezéséről 165
XIII. Az 1-ső dunagőzhajózási társulat által fizetendő közadókról 168
XIV. Az első dunagőzhajózási társulat jövedelem - biztosításának megszüntetéséről, és a Pécs-mohácsi vasút visszaváltási határidejének megállapításáról 172
XV. A zalasdi jószág megvásárlásáról 177
XVI. A földadóról, a czukoradóról, a bor és husfogyasztási adóról és a dohányjövedékről szóló t.-cz.-ek hatályának meghosszabbításáról 178
XVII. A Ferenez-csatorna kiépítése tárgyában az 1870. XXXIV. t. cz.-kel törvénybe iktatott engedély-okmány módosításáról 179
XVIII. A tiszavidéki vasuttárs. 1865. évi jan. 16-án kötött szerződés és a jóváhagyási rendeletben foglalt póthatarozatok és módos. beczikkelyezéséről 185
XIX. A Montenegro fejedelmével 1871. máj. 25-én kötött postaszerződésről 203
XX. A hadsereg és a honvédség lőszükséglet fedezéséről mozgósítás esetében 226
XXI. Az 1873. évi államköltségvetésről 237
XXII. A telepitvényekről 347
XXIII Az első magyar gácsországi vasút kiépítéséről szóló 1869. évi VI. t.-cz. s az azzal beczikkelyezett engedélyokmány némely határozványainak további módosításáról 369
XXIV. A közmunka és közlekedési magyar kir. miniszter tárczája részére az 1872. évre megszavazott, de az 1872. kezelési évben kiűzetés alá nem került összegeknek az 1873. év folyamában leendő igénybe vétele iránt 372
XXV. Az osztrák-magyar monarchia közös külügyministerének megbízottja és ő Fensége Montenegro fejedelmének megbízottja által 1872. évi september 23-án a közönséges bűntettesek kölcsönös kiadása iránt megállapított egyezményről 374
XXVI. A magyar leszámítoló- és kereskedelmi bankról 382
XXVII. A bánsági határőrvidék és a titeli zászlóalj polgárosításának törvénybe iktatásáról és a polgárosítás folytán szükségessé vált más intézkedésekről 438
XXVIII. A magy. korona országai közös törvényhozása alá tartozó viszonyoknak a polgárosított határőrvidéki részekben való rendezéséről 451
XXIX. A házközösségek rendezése tárgyában 1872. jun. 9-én a bánsági határőrvidék és a titeli zászlóalj számára kibocsátott s némely közigazgatási intézmény megváltoztatására czélzó királyi rendelet törvénybe iktatásáról 455
XXX. A határőrvidéki lakosokat az ottani államerdőségekben illető erdei szolgalmak megváltásáról 461
XXXI. A vakok buda-pesti intézetéről 470
XXXII. Az 1868. XLI. t. cz. 14. §-ának módositásáról 483
XXXIII. Százötvenhárom millió o. é. ezüst frtig terjedhető állam-kölcsönről 485
XXXIV. A Magyarország és Horvát-Szlavon- és Dalmátországok közt fenforgott közjogi kérdések kiegyenlítése iránt létrejött, az 1868. XXX. t. cz. által beczikkelyezett egyezmény némely szakaszainak módosit. illetőleg kiegészítéséről 488
XXXV. Az 1874. évi államköltségvetésről 495
XXXVI. A honvédzászlóaljak szaporítása tárgyában 576
XXXVII. A magyar korona országaira eső hadjutaléknak a határőrvidék hátralevő részének, jelesen az 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9., 10. és 11. számú határőrségi ezredek területének polgárosítása folytán való megállapításáról, illetőleg az 1872. évi XXXV. t. cz. ódosításáról 577
XXXVIII. A magyar sorhadi csapatokhoz és a hadi tengerészeihez 1874. évben kiállítandó ujoncz- és póttartaléki jutalékok megajánlása tárgyában 578
XXXIX. A pénzügyekre vonatkozó jogi szabályok érvényben hagyásáról 579
A gömöri iparvasutak költségtöbbletének fedezése iránt 580
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
1873-ik évi országgyülési törvény-czikkek 1873-ik évi országgyülési törvény-czikkek 1873-ik évi országgyülési törvény-czikkek 1873-ik évi országgyülési törvény-czikkek 1873-ik évi országgyülési törvény-czikkek

A borító enyhén foltos és elszíneződött. Belülről megerősített példány. A címlapon tulajdonosi bejegyzés található.

Amatőr regiszteres példány.

Állapot:
12.000 Ft
6.000 ,-Ft 50
30 pont kapható
Kosárba