A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

1885-ik évi országgyülési törvényczikkek

Szakférfiak közreműködése mellett jegyzetekkel, utalásokkal és magyarázattal ellátva


Kiadó: Ráth Mór
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott gerincű kiadói vászonkötés
Oldalszám: 272 oldal
Sorozatcím: Országgyülési törvényczikkek
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 22 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Prochaska Károly udvari könyvnyomdája. Regiszteres kiadás.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet:

I. TÖRVÉNYCZIKK
az 1885-ik évben kiállitandó ujoncz- és póttartaléki jutalékok megajánlása tárgyában.
1. §.
A hadsereg és hadi tengerészet törvény által szabályozott számerejénk... Tovább

Előszó

Részlet:

I. TÖRVÉNYCZIKK
az 1885-ik évben kiállitandó ujoncz- és póttartaléki jutalékok megajánlása tárgyában.
1. §.
A hadsereg és hadi tengerészet törvény által szabályozott számerejénk biztositása végett, a magyar korona országaira eső 39,552 főnyi ujonczjutaléknak és az ehhez megkivántató 3, 955 főnyi póttartaléknak kiállitása az 1885-ik évre az 1868-ik évi XL-ik törvényczikk 3-ik és 13-ik szakaszainak és az 1882-ik évi XXXIX-ik törvényczik 8-ik szakaszának, illetőleg az 1879-ik évi LI-ik törvényczikknek értelmében megszavaztatik. Vissza

Tartalom

Az 1885-ik évben kiállítandó újoncz- és póttartaléki jutalékok megajánlása tárgyában1
Az 1885-ik évi állami költségvetésről2
Az 1885. évi XXXVI. törvéynczikk módosításáról és a kir. járásbiróságok számának szaporításáról43
A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi ministerium részére Budapesten emelendő államépületről45
Az 1885-ik évi budapesti általános kiálltás czéljaira adandó állami előlegről46
A gyámsági és gondnoksági ügyek rendezéséről szóló 1877. évi XX. t.-cz. némely intézkedéseinek módosításáról és pótlásáról47
A főrendiház szervezetének módosításáról53
A Duna folyam dévény-dunaradványi szakaszának szabályozásáról66
A m. kir. postatakarékpénztárról67
A szabadalmazott osztrák-magyar államvasút-társaság vágvölgyi vonalainak Szered és Galgócz-Lipótvár állomásai között építendő összekötő vonaláról és az 1882. évi SLV., valamint az 1884. évi X. t.-czikkekkel beczikkelyezett engedélyokmányok némely határozatainak módosításáról79
Az állami tisztviselők, altisztek és szolgák nyugdíjazásáról82
A réz-váltó-pénz szaporításáról113
A Dobojtól Dolna-Tuzlán át Siminhanig terjedő vasút kiépítéséről114
Az 1875. évi XXVII. t.-cz. 12. §-ának módosításáról115
A Rába és mellékfolyóinak szabályozásáról, valamint Győr város és Győrsziget község árvédelmi biztosításáról117
A honvédorvosi tisztikar újjászervezéséről121
A Ludovika-Akadémia épületének kiépítésére megkivántató költségek fedezéséről122
A bihari és békési helyi érdekű vasutaknak engedélyezésére vonatkozó felhatalmazás tárgyában123
A "mátrai" helyi érdekű vasút kiépítésére és engedélyezésére vonatkozó felhatalmazás tárgyában126
A magyar kir. államvasutak s ezek gépgyára, valamint a diósgyőri vas- és aczélgyár és a kincstári vasművek forgó tőkéjének beszerzéséről127
A budapesti lánczhid megváltásáról szóló 1870. évi XXX. törvényczikk módosításáról128
A földadó-kataszter nyilvántartásáról129
A vizjogról138
A polgárosított magyar határőrvidéken fennálló házközösségi intézmények megszüntetéséről234
A selyemtenyésztés védelméről260
Az 1884. évi április hó 9-én Francziaországgal kötött hajózási egyezmény beczikkelyezéséről261
A "Temes-Béga-völgyi" vizsszabályozási társulat pénzügyi viszonyainak rendezéséről266
Az 1886. év első negyedében viselendő közterhekről és fedezendő állami kiadásokról271
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
1885-ik évi országgyülési törvényczikkek 1885-ik évi országgyülési törvényczikkek 1885-ik évi országgyülési törvényczikkek 1885-ik évi országgyülési törvényczikkek 1885-ik évi országgyülési törvényczikkek 1885-ik évi országgyülési törvényczikkek 1885-ik évi országgyülési törvényczikkek

A borító kopottas. Néhány lap szakadozott.

A lapélek mintázottak.

Állapot:
12.000 ,-Ft
60 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!