Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.342

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

1886-dik évi országgyülési törvényczikkek

Szakférfiak közreműködése mellett jegyzetekkel, utalásokkal és magyarázattal ellátva


Kiadó: Ráth Mór
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott vászon Gottermayer kötés
Oldalszám: 351 oldal
Sorozatcím: Országgyülési törvényczikkek
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 22 cm x 15 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Az országgyűlés tartamának meghosszabbításáról1
Az 1886. évben kiállítandó ujoncz- és póttartaléki jutalékok megajánlása tárgyában1
A királyi tengerészeti hatóság elhelyezésére szolgáló államépület költségeinek fedezésére szükségelt póthitelről2
A tömegesen visszatelepülők honosításáról3
A szemcsés köthártyalob (trachoma) terjedésének meggátlásáról4
Az 1886. évi állami költségvetésről6
Az 1874 : XXXV. t.-cz. (közjegyzői törvény) módosításáról és kiegészítéséről48
A főrendiház szervezetének módosításáról szóló 1885. évi VII. törvényczikk 23-ik szakaszának végrehajtásáról76
A védjegyek kölcsönös védelme iránt Svájczczal 1885. évi június 22-én kötött egyezmény beczikkelyezéséről83
A Siammal 1885. évi január hó 17-én a szeszes folyadékokkal való kereskedés tárgyában kötött egyezmény beczikkelyezéséről84
A pénzügyi közigazgatási biróságról szóló 1883. évi XLIII. t.-cz. némely határozatának módosításáról88
Az 1879. évi XIV. törvényczikkben foglalt "általános postaegyesületi szerződés"-hez a lissaboni postacongressuson elfogadott "Pótszerződés" beczikkelyezéséről90
A postai megbizások teljesítésére vonatkozó szolgálatnak szabályozása iránt kötött nemzetközi egyezmény beczikkelyezéséről98
Az Afrika némely (Kongó) vidékére vontakozó kérdések szabályozása iránt tartott berlini értekezlet főokmányának beczikkelyezéséről103
A budapesti fővárosi m. kir. államrendőrség részére Budapesten építendő laktanyáról119
A közmunka- és közlekedési ministerium részére az 1885. szükséges póthitel engedélyezéséről120
Az 1883-ik évi közösügyi zárszámadásra alapított leszámolás szerint Magyarország terhére mutatkozó tartozás fedezéséről121
Az 1885. évi közösügyi költségekre a magyar korona országai által pótlólag fizetendő összegekről122
A mult évekből származó pénztári hiányok fedezéséről123
A népfölkelésről124
A törvényhatóságokról131
A községekről188
A közigazgatási tisztviselők, a segéd- és kezelőszemélyzet tagjai elleni fegyelmi eljárásról266
A közadók kezeléséről szóló 1883. évi XLIV. törvényczikk Horvát-Szlavonországokra vonatkozó határozatainak módosításáról279
Az időleges házadómentességi igények bejelentése körül követendő eljárásra vonatkozó szabály módosításáról284
A mosztár-metkovicsi keskenyvágányú vasútnak Szarajevó felé a Ráma torkolatáig való folytatásáról286
Némely országgyűlési választókerületeket érintő változásokról és némely választási székhelynekáthelyezéséről287
A m. kir. curia és a m. kir. itélőtáblák biráinak az igazságügyministeriumban ideiglenes alkalmazhatásáról290
A telekkönyvi betétek szerkesztéséről291
A tengerinek és kölesnek az osztrák-magyar vámterületre - Bulgáriából és Szerbiából - való vámmentes behozataláról333
A Fiume és a nyugoti kikötők közt fentartandó rendes gőzhajózási összeköttetésről333
A külföldi vasutak üzleteszközeinek lefoglalás alól való mentesítése tárgyában339
Az Egyiptom pénzügyei rendezése ügyében, Londonban, 1885, márczius hó 18-án kötött nemzetközi egyezménynek és a Londonban, 1885. július 25-én kelt nemzetközi nyilatkozatnak beczikkelyezéséről340
Az 1870 : XVI., továbbá az 1871 : XII., az 1880 : LXIV. és az 1882 : XLIV. t.-cz. módosításáról343
Az 1887. év első negyedében viselendő közterhekről és fedezendő állami kiadásokról346
A jelzálog-kölcsönök átváltoztatásánál adandó bélyeg- és illeték-kedvezményekről szóló 1881. évi LXX. t.-cz. érvényének meghosszabbitásáról347
A volt magyar és horvát-szlavon határőrvidéki részekben fennálló külön adók megszüntetéséről és az ugyanott még érvényben nem lévő adótörvények életbeléptetéséről348
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem