A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

1896. évi törvényczikkek

Szerkesztő

Kiadó: Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői vászonkötés
Oldalszám: 281 oldal
Sorozatcím: Corpus Juris Hungarici-Magyar Törvénytár Millenniumi Emlékkiadás
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nyomtatta Franklin-Társulat nyomdája.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Az 1896. évi törvényczikkek e kiadásának rendszere azonos azzal, melyet a Magyar Törvénytár (1000-1895.) milleniumi emlékkiadásban követek. Itt is, úgy mint ott, a fősulyt arra helyezem, hogy... Tovább

Előszó

Az 1896. évi törvényczikkek e kiadásának rendszere azonos azzal, melyet a Magyar Törvénytár (1000-1895.) milleniumi emlékkiadásban követek. Itt is, úgy mint ott, a fősulyt arra helyezem, hogy minden egyes törvénynek törvényhozási előzményeit tüntessem föl, hogy az egyes törvényeknek korábbi törvényekkel és egyéb jogszabályokkal való összefüggését mutasam ki, ugyszintén a törvénynek egyes szakaszai közti vonatkozásokat, a mi annak alkalmazásánál elsőrendű fontosságu. Minden törvénynél idézvék az arra vonatkozó rendeletek is, bővebb magyarázó jegyzeteket azonban, melyek az ilyen kiadásoknál kimeritők amugy sem lehetnek, itt is mellőztem. Az utalások bősége pótolja a magyarázatokat és ugy véltem, hogy azokkal, már fontosságuknál fogva is, a jogásznak jobb szolgálatot teszek, mint szűkszavu gvagy fölszines magyarázatokkal, melyek a kérdés lényegébe nem hatolván, sokkal inkább zavaróan hatnak, mint hasznosan.
Szolgálatot véltem tenni e kötet használóinak azzal, hogy az 1896. évi törvények tárgymutatójába olvasztottam. E mutató a tavasszal fog megjelenni és az egész magyar törvényhozási joganyagot öleli föl, ugy, hogy egy-egy jogintézmény vagy jogszabály tekintetében azonnal a legteljesebb tájékozást nyujtja. Vissza

Tartalom

1896. évi törvényczikk
A m. kir. államvasutaknál folytatólagosan eszközlendő mozdonybeszerzések és műhelyépítés költségeinek fedezéséről3
Az 1896. év első negyedében viselendő közterhekről és fedezendő állami kiadásokról szóló 1895: XLIX. t. cz. hatályának az 1896. évi május végéig való kiterjesztéséről3
az 1893. évi közösügyi zárszámadásra alapított leszámolás szerint Magyarország terhére mutatkozó tartozás fedezéséről, továbbá az 1894. és 1895. évi közösügyi kiadásokra Magyarország által pótlólag fizetendő összegről4
A hadsereg, haditengerészet, honvédség és népfölkelés tiszti és legénységi özvegyeinek és árváinak ellátásáról szóló 1887: XX. t. cz. határozmányainak további kiterjesztéséről és alkalmazásáról4
A phylloxera által elpusztított szőlők felújításának előmozdítása tárgyában6
Az 1896. évi államköltségvetésről14
A honalapítás évezredes emlékének törvénybe iktatásáról30
A honalapítás ezredik évfordulójának megörökítésére alkotandó művekről31
A kecskemét-tisza-ughi h. é. vasút engedélyezése tárgyában32
A tiszapolgár-nyiregyházai h. é. gőzmozdonyú vasút engedélyezéséről32
A temesvár-lippa-radnai helyi érdekű vasút engedélyezéséről33
Az Alvincztől Nagy-Szebenen át a vöröstoronyi szoros melletti határszélig vezetendő gőzmozdonyú vasút engedélyezéséről33
A lonjavölgyi vasut engedélyezése tárgyában46
Az ásványolajvám felemeléséről és az ásványolajadóról szóló 1882. évi XVIII. t. cz. kiegészítéséről56
A 770 foknál kisebb sűrűséggel biró ásványolajnak adómentes beszerzése és használata tárgyában57
A császári és királyi közös hadsereg, haditengerészet és a magy. kir. honvédség egyéneinek katonai ellátásáról szóló 1875. évi LI. t. cz. 135. paragrafusának kiegészítése tárgyában57
A Budapest székes főváros által felveendő kölcsönök bélyeg- és adómentességéről58
A fiumei és magyar-horvát tengerparti kormányzói új palota építési költségeinek fedezéséről58
A czukoradósórl szóló 1888: XXIIII. t. cz. némely határozmányainak időleges módosítása tárgyában59
A magy. kir. statistikai hivatal elhelyezésére emelendő épületről59
A viljevo-kapelna-noskovcei keskenyvágányú helyi érdekű gőzmozdonyú vasút engedélyezéséről60
A szegzárd-báttaszéki helyi érdekű vasút engedélyezéséről60
A házadó-törvények némely intézkedéseinek módosításáról61
A Fejér és Tolna vármegyei helyi érdekű gőzmozdonyú vasutak székesfehérvár-sárbogárdi vonalának engedélyezéséről63
A majorsági zsellérbirtokról s az ehhez hasonló természetű birtokokról63
A magy. kir. közigazgatási biróságról75
A szeged-karlovai helyi érdekű gőzmozdonyú vasút engedélyezéséről109
A sopron-pozsonyi helyi érdekű vasút és tércz-szt.-margiti szárnyvonalának engedélyezése tárgyában110
A fertővidéki helyi érdekű vasút engedélyezése tárgyában111
Az Uruguay-al 1887. évi junius 25-én Montevideóban a közönséges büntettesek kölcsönös kiadatása iránt kötött államszerződs beczikkelyezése tárgyában112
Az 1886. évi VIII. t. cz. kiegészítéséről117
Az 1892-97-iki országgyűlés tartama alatt a főrendiházban örökös tagsági jogot nyert családok névjegyzékének törvénybe iktatásáról117
A bűnvádi perrendtartásról118
A svájczi szövetséggel Bernben 1896. évi márcz. 10-én a bűntettesek kölcsönös kiadatása iránt kötött államszerződés beczikkelyezése tárgyában271
Az 1897. év négy első hónapjában viselendő közterhekről és fedezendő állami kiadásokról280
Az 1897. évben kiállítandó ujonczok megajánlásáról281
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
1896. évi törvényczikkek 1896. évi törvényczikkek 1896. évi törvényczikkek 1896. évi törvényczikkek 1896. évi törvényczikkek 1896. évi törvényczikkek

Módosításokkal aktualizált példány.

A lapélek mintázottak.

Állapot:
9.800 ,-Ft
49 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!